Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

XLS PDF
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (5507)
Aktualizace: 08.02.2024 08:39
Obory: Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Katedry: 21-UAJD
Semestr: 2023/2024 - Letní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Bc2 (od 2019)
UA - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 2019/20)
Anglická mluvnice: morfologie I -/-, 1/2 AAA230041 Z 3 UAJD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:00 - 10:45 P104 Brůhová, G.
Šaldová, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P308B Raušová, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P310 Bulantová, B.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P218 Raušová, V.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P034 Raušová, V.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P218 Bulantová, B.
Fonetika a fonologie angličtiny II -/-, 1/1 AAA230022 Z 3 UAJD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 P104 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 14:55 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:00 - 15:45 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 16:35 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 16:35 P016 Šturm, P.
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 17:25 P016 Šturm, P.
Praktický jazyk - kulturní komunikace II -/-, -/2 AAA230102 Z 3 UALK
Seminář / Seminar Út/Tue 19:10 - 20:45 P001 Delbos, S.
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:05 P001 Delbos, S.
Seminář / Seminar Čt/Thu 19:10 - 20:45 P001 Delbos, S.
Seminář anglického jazyka pro učitele II -/-, -/2 AAU230102 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:00 P111 Gráf, T.
Úvod do literárních studií II -/-, -/2 AAA230112 Z 3 UALK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 P111 Pilný, O.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P001 Wallace, C.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P111 Theinová, D.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P001 Theinová, D.
UA - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 2019/20)
Americká a kanadská literatura: od Války Severu proti Jihu do 2. světové války -/-, 1/2 AAA230166 Z 3 UALK
Přednáška / Lecture St/Wed 13:20 - 14:05 P104 Delbos, S.
Kolinská, K.
Procházka, M.
Veselá, P.
Wallace, C.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:45 P001 Veselá, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P111 Roraback, E.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P218 Ulmanová, H.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P218 Ulmanová, H.
Anglická mluvnice: syntax -/-, 1/2 AAU230187 Z 3 UAJD
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 09:55 P104 Brůhová, G.
Šaldová, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P034 Vašků, K.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P034 Brůhová, G.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P001 Šaldová, P.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P034 Brůhová, G.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 P034 Šaldová, P.
Literatury na Britských ostrovech: od klasicismu do konce viktoriánské éry -/-, 2/2 AAA230156 Z 3 UALK
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P104 Beran, Z.
Nováková, S.
Procházka, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P308B Beran, Z.
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 P308B Beran, Z.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P111 Nováková, S.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P111 Nováková, S.
UA - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc2 od 2019/20)
Dějiny anglického jazyka II -/-, 2/- AAA230072 Z 3 UAJD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:20 P104 Tichý, O.
Literatury na Britských ostrovech: období středověku -/-, 2/- AAA230158 Z 3 UALK
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 P111 Markus, R.
Poncarová, P.
Znojemská, H.
Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (Bc od 2019/20)
Úvod do pedagogiky pro učitele: učitelská profese a edukace v současné společnosti -/-, 1/1 AUS119001 Z 3 KPED
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 11:35 C244 Skutil, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 11:40 - 12:25 C244 Skutil, M.
Úvod do psychologie pro učitele: vývojové a rozvojové možnosti žáka 2/- AUS100003 Zk 3 KPS
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 C247 Švandová, M.