Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Komparatistika NMgr. (LS 2023/2024, samostatné, nová akreditace)

XLS PDF
Komparatistika NMgr. (LS 2023/2024, samostatné, nová akreditace) (5475)
Aktualizace: 04.02.2024 00:40
Obory: Komparatistika
Katedry: 21-UCLK
Semestr: 2023/2024 - Letní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Komparatistika NMgr1 (od 2021)
Povinné předměty za celé studium (NMgr1 od 21/22)
Diplomový seminář -/2 AKM500066 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P129 Wiendl, J.
Koncepty lyriky -/-, 2/- ABO500700 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:00 P018 Hrdlička, J.
Naratologie -/-, 2/- ABO500279 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:20 P300 Bílek, P.
Pražská škola v evropském kontextu -/-, -/2 ABO500705 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P129 Krásová, E.
PVP 1: Literatura v teorii (NMgr1 od 21/22)
Co s poezií ve škole? -/-, -/2 ABO700645 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P326 Čermochová, K.
Erasmus I -/2 ABOE01 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus IX -/2 ABOE09 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus V -/2 ABOE05 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Komparatistické středy -/2 ABO700745 Z 2 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:00 H018 Krásová, E.
Metody literární historie – seminář II -/-, -/2 ABO500258 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P129 Vojtěch, D.
Metody literární teorie – seminář II -/-, -/2 ABO500257 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P326 Málek, P.
Moderní poezie a teoretické přístupy -/-, -/2 ABO700628 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 H018 Hrdlička, J.
Rétorika a politika -/-, -/2 APOV30351 Z 3 UPOL
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 C348 Andreas, P.
PVP 2: Světová literatura v mediálních podobách (NMgr1 od 21/22)
Erasmus II -/2 ABOE02 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VI -/2 ABOE06 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus X -/2 ABOE10 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
LoveSongs: Kontinuity a diskontinuity milostné písně -/-, -/2 ABO700639 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 1.10 Simota, M.
Milostný diskurz – jazyk bolesti, vášně a samoty -/-, -/2 ABO100294 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 H018 Činátlová, B.
Romské umění -/-, 2/- ASE100374 Zk 4 UESEBS
Přednáška / Lecture Červenka, J.
Úvod do antické mytologie -/-, 2/- AGL100004 Zk 3 URLS
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 P018 Fischerová, S.
PVP 3: Historická poetika (NMgr1 od 21/22)
Antisemitismus v české literatuře -/-, -/2 ABO700624 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P129 Holý, J.
Čtení anglických historických textů II: Středoanglické období -/-, -/2 AAA500157 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P034 Fúsik, O.
Šmídová Müllerová, S.
Dějiny Romů na území bývalého Československa -/-, 2/- ASE100351 Zk 4 UESEBS
Přednáška / Lecture Sadílková, H.
Erasmus III -/2 ABOE03 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VII -/2 ABOE07 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Korespondence Škarka – Čyževskij IV -/-, -/2 ABO700632 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Literatura původních obyvatel Kanady -/-, -/2 AAALD005A Z 5 UALK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 P001 Kolinská, K.
Maniera grande. Manýrismus a baroko: cesty k moderně II -/-, 2/- ABO700625 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:00 P018 Vojvodík, J.
Moderní katalánská literatura (20. a 21. století) -/-, 1/1 ASZRS0056 Z 3 URS
Přednáška / Lecture Po/Mon 08:20 - 09:05 H205 Bauca i Sastre, A.
Říha, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 09:55 H205 Bauca i Sastre, A.
Říha, M.
Próza Egona Hostovského a její kontext -/-, -/2 ABO700631 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P129 Vojtěch, D.
Sondy do české lyriky 30. let 20. století -/-, -/2 ABO100341 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P129 Wiendl, J.
Základy ediční a redakční práce II -/-, -/2 ABO100649 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P018 Vaněk, V.
Zurich – Prague – Rome. Border Lines – Avant-gardes -/-, 2/- ABO700637 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:40 Online. Heczková, L.
PVP 4: Studia současnosti (NMgr1 od 21/22)
Ateliér tvůrčího psaní -/-, -/2 ABO700636 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P326 Luňáková, A.
Macl, O.
Vaněk, J.
Current Affairs in the EU-Russia Discourse: Critical Readings and News Texts Analysis -/-, -/2 ABO700892 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P129 Kozlov, I.
Erasmus IV -/2 ABOE04 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VIII -/2 ABOE08 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Kapitoly z nejnovější slovenské literatury -/-, -/2 ASE500198 Zk 5 UESEBS
Seminář / Seminar Pátková, J.
Kritické psaní -/-, -/2 ABO700331 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
Od rukopisu k vydání -/-, -/2 ABO700552 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.