Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Komparatistika NMgr. (LS 2023/2024, samostatné, stará akreditace)

XLS PDF
Komparatistika NMgr. (LS 2023/2024, samostatné, stará akreditace) (5473)
Aktualizace: 04.02.2024 00:40
Obory: Komparatistika
Katedry: 21-UCLK
Semestr: 2023/2024 - Letní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Komparatistika NMgr1 (od 2016)
Povinné předměty za celé studium (NMgr1 od 16/17)
Diplomový seminář -/2 AKM500066 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P129 Wiendl, J.
PVP 1: Srovnávací dějiny literatury (NMgr1 od 16/17)
Erasmus I -/2 ABOE01 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VII -/2 ABOE07 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus X -/2 ABOE10 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Milostný diskurz – jazyk bolesti, vášně a samoty -/-, -/2 ABO100294 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 H018 Činátlová, B.
Počátky evropské literární tradice II (Starověký Řím) -/-, 2/- AGL100019 Zk 4 URLS
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 C144 Bažil, M.
Úvod do antické mytologie -/-, 2/- AGL100004 Zk 3 URLS
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 P018 Fischerová, S.
Zurich – Prague – Rome. Border Lines – Avant-gardes -/-, 2/- ABO700637 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:40 Online. Heczková, L.
PVP 2: Srovnávací dějiny motivů a stylů (NMgr1 od 16/17)
Ateliér tvůrčího psaní -/-, -/2 ABO700636 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P326 Luňáková, A.
Macl, O.
Vaněk, J.
Erasmus II -/2 ABOE02 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Literatura pro děti a mládež -/-, -/2 ABO500777 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 1.10 Segi Lukavská, J.
LoveSongs: Kontinuity a diskontinuity milostné písně -/-, -/2 ABO700639 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 1.10 Simota, M.
Maniera grande. Manýrismus a baroko: cesty k moderně II -/-, 2/- ABO700625 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:00 P018 Vojvodík, J.
Sondy do české lyriky 30. let 20. století -/-, -/2 ABO100341 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P129 Wiendl, J.
PVP 3: Literatura v kulturním kontextu (NMgr1 od 16/17)
Ateliér tvůrčího psaní -/-, -/2 ABO700636 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P326 Luňáková, A.
Macl, O.
Vaněk, J.
Erasmus III -/2 ABOE03 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VIII -/2 ABOE08 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Kritické psaní -/-, -/2 ABO700331 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
LoveSongs: Kontinuity a diskontinuity milostné písně -/-, -/2 ABO700639 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 1.10 Simota, M.
Maniera grande. Manýrismus a baroko: cesty k moderně II -/-, 2/- ABO700625 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:00 P018 Vojvodík, J.
Od rukopisu k vydání -/-, -/2 ABO700552 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
Současná maďarská literatura -/-, 2/- ASE100222 Zk 4 UESEBS
Přednáška / Lecture Gál, E.
Současná polská literatura -/-, -/2 ASE100294 Zk 4 UESEBS
Seminář / Seminar Benešová, M.
Současná slovenská literatura -/-, -/2 ASE100310 Zk 4 UESEBS
Seminář / Seminar Pátková, J.
PVP 4: Poetika/rétorika/dějiny literatury (NMgr1 od 16/17)
Antisemitismus v české literatuře -/-, -/2 ABO700624 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P129 Holý, J.
Erasmus IV -/2 ABOE04 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Interpretace rodových ság II -/-, -/2 ASK200215 Z 3 UGS
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:05 P304 Starý, J.
Korespondence Škarka – Čyževskij IV -/-, -/2 ABO700632 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Metody literární historie – seminář II -/-, -/2 ABO500258 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P129 Vojtěch, D.
Moderní katalánská literatura (20. a 21. století) -/-, 1/1 ASZRS0056 Z 3 URS
Přednáška / Lecture Po/Mon 08:20 - 09:05 H205 Bauca i Sastre, A.
Říha, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 09:55 H205 Bauca i Sastre, A.
Říha, M.
Próza Egona Hostovského a její kontext -/-, -/2 ABO700631 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P129 Vojtěch, D.
Rétorika a politika -/-, -/2 APOV30351 Z 3 UPOL
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 C348 Andreas, P.
PVP 5: Poetika/estetika/teorie literatury (NMgr1 od 16/17)
Co s poezií ve škole? -/-, -/2 ABO700645 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P326 Čermochová, K.
Erasmus IX -/2 ABOE09 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus V -/2 ABOE05 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Komparatistické středy -/2 ABO700745 Z 2 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:00 H018 Krásová, E.
Koncepty lyriky -/-, 2/- ABO500259 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:00 P018 Hrdlička, J.
Metody literární teorie – seminář II -/-, -/2 ABO500257 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P326 Málek, P.
Moderní poezie a teoretické přístupy -/-, -/2 ABO700628 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 H018 Hrdlička, J.
Naratologie -/-, 2/- ABO500279 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:20 P300 Bílek, P.
Pražská škola v evropském kontextu -/-, -/2 ABO500705 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P129 Krásová, E.
PVP 6: Mezioborová literární věda (NMgr1 od 16/17)
Current Affairs in the EU-Russia Discourse: Critical Readings and News Texts Analysis -/-, -/2 ABO700892 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P129 Kozlov, I.
Dějiny knihtisku v 15. -16. století -/-, 2/- AIS530001 Zk 6 UISK
Přednáška / Lecture Pá/Fri
( Lichý týden )
09:10 - 10:45 H206 Voit, P.
Dějiny Romů na území bývalého Československa -/-, 2/- ASE100351 Zk 4 UESEBS
Přednáška / Lecture Sadílková, H.
Divná místa (vycházkový seminář) -/-, -/3 AFV00094 Z+Zk 6 KFS
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 16:35 P429 Heczková, L.
Svatoňová, K.
Erasmus VI -/2 ABOE06 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Irish Culture and Politics -/-, -/2 AAALC010A Z 5 UALK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P111 Markus, R.
Kritické psaní -/-, -/2 ABO700331 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
Nakladatelská teorie a praxe 2/- AMPFPV007 Z 3 UTRL
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 H206 Šotolová, J.
Od rukopisu k vydání -/-, -/2 ABO700552 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
Romské umění -/-, 2/- ASE100374 Zk 4 UESEBS
Přednáška / Lecture Červenka, J.
Základy ediční a redakční práce II -/-, -/2 ABO100649 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P018 Vaněk, V.