Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Český jazyk a literatura NMgr. (LS 2023/2024, samostatné)

XLS PDF
Český jazyk a literatura NMgr. (LS 2023/2024, samostatné) (5447)
Aktualizace: 02.02.2024 18:36
Obory: Český jazyk a literatura
Katedry: 21-UCJTK, 21-UCLK
Semestr: 2023/2024 - Letní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Český jazyk a literatura NMgr1 (od 2020)
Povinné předměty za celé studium (NMgr1 od 2020/21)
Kognitivní gramatika a sémantika -/-, -/2 ABO700731 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 1.10 Saicová Římalová, L.
Koncepty lyriky -/-, 2/- ABO500259 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:00 P018 Hrdlička, J.
Metody literární historie – seminář II -/-, -/2 ABO500258 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P129 Vojtěch, D.
Metody literární teorie – seminář II -/-, -/2 ABO500257 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P326 Málek, P.
Naratologie -/-, 2/- ABO500279 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:20 P300 Bílek, P.
Přístupy k regulaci jazyka -/-, -/2 ABO700737 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P018 Adam, R.
Seminář k historii jazykového systému češtiny -/-, -/2 ABO700733 Zk 3 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P018 Dittmann, R.
PVP 1: Diplomový seminář (NMgr1 od 2020/21)
Diplomový seminář – jazyk -/2 ABO700800 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P129 Chromý, J.
Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
Diplomový seminář – literatura -/2 ABO700801 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P129 Wiendl, J.
PVP 2: Jazykové a literární semináře (NMgr1 od 2020/21)
Aktuální otázky sociolingvistiky -/2 ALINV315M Z 4 ULING
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 CM201 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Aktuální trendy ve výzkumu jazyka a jeho užívání -/-, -/2 ABO700633 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P129 Chromý, J.
Antisemitismus v české literatuře -/-, -/2 ABO700624 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P129 Holý, J.
Ateliér tvůrčího psaní -/-, -/2 ABO700636 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P326 Luňáková, A.
Macl, O.
Vaněk, J.
Conducting experimental research online -/-, -/2 ABO700623 Zk 5 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P018 Brand, J.
Co s poezií ve škole? -/-, -/2 ABO700645 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P326 Čermochová, K.
Current Affairs in the EU-Russia Discourse: Critical Readings and News Texts Analysis -/-, -/2 ABO700892 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P129 Kozlov, I.
Čeština jako zděděný jazyk -/-, -/2 ABO700638 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 Online. Boccou Kestřánková, M.
Paap, A.
Čeština na vlnách -/-, -/2 ABO500554 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P018 Bozděchová, I.
Dějiny fonetiky -/-, 1/1 AFO200014 Z 3 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 14:55 P016 Šturm, P.
Seminář / Seminar St/Wed 15:00 - 15:45 P016 Šturm, P.
Dějiny Romů na území bývalého Československa -/-, 2/- ASE100351 Zk 4 UESEBS
Přednáška / Lecture Sadílková, H.
Divná místa (vycházkový seminář) -/-, -/3 AFV00094 Z+Zk 6 KFS
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 16:35 P429 Heczková, L.
Svatoňová, K.
Fonetika a fonologie češtiny jako cizího jazyka -/-, -/2 ABO700622 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P016 Veroňková, J.
Historická lingvistika -/-, 2/1 ALINP109B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 11:35 C507 Elšík, V.
Jazykovědné sdružení 2/- ABO700777 Z 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:30 P018 Mareš, P.
Jazykové komunity -/-, -/2 ALINV501B Zk 3 ULING
Seminář / Seminar Sherman, T.
Jazykové komunity -/-, -/2 ALINV515M Zk 4 ULING
Seminář / Seminar Sherman, T.
Jazyky světa -/-, 1/2 ALINP105B Z 4 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 09:55 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 10:00 - 11:30 C507 Elšík, V.
Komparatistické středy -/2 ABO700745 Z 2 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:00 H018 Krásová, E.
Konverzační analýza 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Korespondence Škarka – Čyževskij IV -/-, -/2 ABO700632 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Korpusová lexikografie -/-, -/2 AMLV00040 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 S131 Kováříková, D.
Škrabal, M.
Kritické myšlení pro učitele -/-, -/2 AFSV00402 Z 3 UFAR
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V Šebešová, P.
Kritické psaní -/-, -/2 ABO700331 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
Kruh přátel českého jazyka 2/- ABO700100 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 18:00 - 20:00 P018 Dittmann, R.
Language management -/-, 1/1 ALINV508B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Seminář / Seminar Pá/Fri 15:00 - 15:45 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Lingvistická písemná práce -/-, -/2 ABO700634 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P129 Chromý, J.
LoveSongs: Kontinuity a diskontinuity milostné písně -/-, -/2 ABO700639 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 1.10 Simota, M.
Maniera grande. Manýrismus a baroko: cesty k moderně II -/-, 2/- ABO700625 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:00 P018 Vojvodík, J.
Mediální výchova -/-, -/2 ABO500439 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 P326 Kaderka, M.
Milostný diskurz – jazyk bolesti, vášně a samoty -/-, -/2 ABO100294 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 H018 Činátlová, B.
Moderní poezie a teoretické přístupy -/-, -/2 ABO700628 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 H018 Hrdlička, J.
Morfosyntax – vybrané problémy z gramatiky češtiny -/-, -/2 ABO700629 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 1.10 Mikulová, M.
Štěpánková, B.
Neslyšící a gramotnost -/-, -/2 ACN105006 Z 3 UBN
Seminář / Seminar Hudáková, A.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 Milička, J.
Od rukopisu k vydání -/-, -/2 ABO700552 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
Práce s korpusy: případové studie -/2 AMLV00077 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 S131 Cvrček, V.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
Pražská škola v evropském kontextu -/-, -/2 ABO500705 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P129 Krásová, E.
Próza Egona Hostovského a její kontext -/-, -/2 ABO700631 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P129 Vojtěch, D.
Research methods and techniques in applied linguistics -/-, -/2 AAA500180 Z 4 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P104 Gráf, T.
Luef, E.
Tichý, O.
Rétorika a politika -/-, -/2 APOV30351 Z 3 UPOL
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 C348 Andreas, P.
Romské reálie -/-, 1/1 ASE100350 Z 3 UESEBS
Přednáška / Lecture Beníšek, M.
Červenka, J.
Sadílková, H.
Seminář / Seminar Beníšek, M.
Červenka, J.
Sadílková, H.
Romské umění -/-, 2/- ASE100374 Zk 4 UESEBS
Přednáška / Lecture Červenka, J.
Rozvíjení digitálních kompetencí -/-, -/2 ABO700285 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 1.10 Šindlerová, J.
Segmentace a transkripce řečového signálu -/-, 1/1 ALINV612B Z 3 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 CM201 Machač, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 CM201 Machač, P.
Sociolingvistika -/-, 2/1 ALINP111B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:40 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Sherman, T.
Sondy do české lyriky 30. let 20. století -/-, -/2 ABO100341 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P129 Wiendl, J.
Srovnávací fonetika -/-, 1/1 AFO510005 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 13:15 P016 Šturm, P.
Seminář / Seminar Čt/Thu 13:20 - 14:05 P016 Šturm, P.
Staročeské překlady Bible -/-, -/2 ABO700600 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 Voleková, K.
Statistické metody ve fonetickém výzkumu I -/-, 1/1 AFO200010 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:00 - 15:45 P016 Bořil, T.
Statistika v lingvistickém výzkumu I -/-, 1/1 AFO540001 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:00 - 15:45 P016 Bořil, T.
Syntax and semantics -/-, 2/2 ALINP118B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:20 C507 Friedová, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 C507 Láznička, M.
Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R -/-, 2/2 AMLV00046 Z 8 UCNK
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 Matematicko-fyzikální fakulta, Malostranské náměstí Cinková, S.
Cvrček, V.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:25 Matematicko-fyzikální fakulta, Malostranské náměstí Cinková, S.
Cvrček, V.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 S131 Benešová, L.
Waclawičová, M.
Úvod do antické mytologie -/-, 2/- AGL100004 Zk 3 URLS
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 P018 Fischerová, S.
Úvod do lingvistické analýzy -/-, 2/2 ALINP116B Zk 5 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:40 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 C507 Láznička, M.
Úvod do programování 1/2 AMLV00079 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 12:20 C116 Horký, V.
Úvod do programování II -/-, 1/2 AMLV00082 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 18:15 C116 Horký, V.
Výuka etiky prostřednictvím filosofie, dějin, literatury a filmu -/-, -/2 AFSV00423 Z 3 UFAR
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P308B Fapšo, M.
Král, M.
Šebešová, P.
Využití velkých jazykových modelů -/2 AMLV00081 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 S131 Milička, J.
Vývoj vypravování u dětí -/-, -/2 ABO700630 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P018 Šebesta, K.
Základy ediční a redakční práce II -/-, -/2 ABO100649 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P018 Vaněk, V.
Základy fonologie -/-, 1/1 AFO200006 Zk 3 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P016 Šturm, P.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 Šturm, P.
Základy fonologie I -/-, 1/1 APH200036 Z 2 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P016 Šturm, P.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 Šturm, P.
Zurich – Prague – Rome. Border Lines – Avant-gardes -/-, 2/- ABO700637 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:40 Online. Heczková, L.