Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdelávání Bc. (LS 2023/2024, sdružené)

XLS PDF
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdelávání Bc. (LS 2023/2024, sdružené) (5446)
Aktualizace: 02.02.2024 18:36
Obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Katedry: 21-UCJTK, 21-UCLK
Semestr: 2023/2024 - Letní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Bc2 (od 2019)
UC - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 2019/20)
Dějiny češtiny -/-, 1/2 ABO500801 Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Po/Mon 08:20 - 09:05 P300 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P018 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 1.10 Rejzek, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P018 Adam, R.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P326 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P129 Michalcová, A.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P129 Hejdová, T.
Poetika poezie, prózy a dramatu ve vzdělávacím kontextu se zaměřením na soudobou literaturu -/-, 2/2 ABO500643 Z+Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:20 P300 Bílek, P.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 1.10 Králíková, A.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 1.10 Králíková, A.
Základy literární historie -/-, 2/2 ABO100911 Zk 3 UCLK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:20 P300 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:00 P129 Heczková, L.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P129 Topor, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P129 Topor, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P129 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P129 Topor, M.
UC - Povinné předměty doporučené pro 2. a 3. ročník (Bc2 od 2019/20)
Česká literatura 1. poloviny 20. století II -/-, -/2 ABO600106 Zk 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P308B Vojvodík, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P326 Vojtěch, D.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P326 Wiendl, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P326 Hrdlička, J.
Česká literatura 19. století II -/-, -/2 ABO600104 Zk 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P129 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P129 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P018 Vaněk, V.
Starší česká literatura II -/-, -/2 ABO600102 Zk 3 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 1.10 Jaluška, M.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P326 Škarpová, M.
Seminář / Seminar Pá/Fri
( Lichý týden )
09:10 - 12:20 P129 Smyčková, K.
UC - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 2019/20)
Stylistika a analýza textu -/-, 1/2 ABO500805 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 P300 Mareš, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P326 Hořejší, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P326 Mareš, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P326 Dufková, H.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P326 Mareš, P.
Syntax -/-, 2/1 ABO500804 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 P300 Šimík, R.
Seminář / Seminar Út/Tue
( Sudý týden )
14:10 - 15:40 P018 Šimík, R.
Seminář / Seminar Út/Tue
( Lichý týden )
14:10 - 15:40 P018 Šimík, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu
( Sudý týden )
09:10 - 10:40 1.10 Synková, P.
Seminář / Seminar Čt/Thu
( Lichý týden )
09:10 - 10:40 1.10 Synková, P.
UC - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc2 od 2019/20)
Aplikovaná lingvistika -/-, 2/2 ABO500674 Zk 5 UCJTK
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 P018 Chládková, K.
Šormová, K.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P018 Chládková, K.
Šormová, K.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P326 Chládková, K.
Šormová, K.
UC - PVP1: Bakalářský seminář (Bc2 od 2019/20)
Bakalářský seminář – jazyk -/2 ABO100791 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P129 Chromý, J.
Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
Bakalářský seminář – literatura -/2 ABO100792 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P326 Wiendl, J.
Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (Bc od 2019/20)
Úvod do pedagogiky pro učitele: učitelská profese a edukace v současné společnosti -/-, 1/1 AUS119001 Z 3 KPED
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 11:35 C244 Skutil, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 11:40 - 12:25 C244 Skutil, M.
Úvod do psychologie pro učitele: vývojové a rozvojové možnosti žáka 2/- AUS100003 Zk 3 KPS
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 C247 Švandová, M.