Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Český jazyk a literatura Bc. (LS 2023/2024, samostatné)

XLS PDF
Český jazyk a literatura Bc. (LS 2023/2024, samostatné) (5443)
Aktualizace: 02.02.2024 18:19
Obory: Český jazyk a literatura
Katedry: 21-UCJTK, 21-UCLK
Semestr: 2023/2024 - Letní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Český jazyk a literatura Bc1 (od 2019)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 19/20)
Dějiny češtiny -/-, 1/2 ABO500801 Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Po/Mon 08:20 - 09:05 P300 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P018 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 1.10 Rejzek, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P018 Adam, R.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P326 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P129 Michalcová, A.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P129 Hejdová, T.
Poetika poezie, prózy a dramatu -/-, 2/2 ABO100912 Z+Zk 4 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:20 P300 Bílek, P.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 1.10 Krásová, E.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 1.10 Krásová, E.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P326 Šebek, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P326 Šebek, J.
Úvod do historiografie (pro nehistoriky) 1/1 AHSFF0001 Z 3 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 P200 Studený, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 P200 Studený, L.
Úvod do lingvistiky 2/- ALINUVOD1 Z 3 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:40 P131 Elšík, V.
Králová Zíková, M.
Láznička, M.
Machač, P.
Nekvapil, J.
Smolík, F.
Základy literární historie -/-, 2/2 ABO100911 Zk 3 UCLK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:20 P300 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:00 P129 Heczková, L.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P129 Topor, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P129 Topor, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P129 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P129 Topor, M.
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 19/20)
Stylistika a analýza textu -/-, 1/2 ABO500805 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 P300 Mareš, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P326 Hořejší, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P326 Mareš, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P326 Dufková, H.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P326 Mareš, P.
Syntax -/-, 2/1 ABO500804 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 P300 Šimík, R.
Seminář / Seminar Út/Tue
( Sudý týden )
14:10 - 15:40 P018 Šimík, R.
Seminář / Seminar Út/Tue
( Lichý týden )
14:10 - 15:40 P018 Šimík, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu
( Sudý týden )
09:10 - 10:40 1.10 Synková, P.
Seminář / Seminar Čt/Thu
( Lichý týden )
09:10 - 10:40 1.10 Synková, P.
Úvod do kvantitativních metod sociálních věd 2/- ASGV10006 Z 3 KSOC
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 Vinopal, J.
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 19/20)
Úvod do práce s jazykovými korpusy 1/1 AKORPUS01 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Cvrček, V.
Kováříková, D.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
Povinné předměty pro závěrečnou práci (Bc od 19/20)
Bakalářský seminář – jazyk -/2 ABO100870 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P129 Chromý, J.
Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
Bakalářský seminář – literatura -/2 ABO100871 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P326 Wiendl, J.
PVP 1: Lingvistická specializace (Bc1 od 19/20)
Aplikovaná lingvistika -/-, 2/2 ABO500818 Zk 6 UCJTK
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 P018 Chládková, K.
Šormová, K.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P018 Chládková, K.
Šormová, K.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P326 Chládková, K.
Šormová, K.
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II -/-, 2/- ABO700102 Zk 3 UCJTK
Přednáška / Lecture Chromý, J.
Lehečková, E.
Šimík, R.
PVP 2: Čtení děl (Bc1 od 19/20)
Čtení děl české literatury 19. století -/-, 2/- ABO500819 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:40 P300 Vaněk, V.
Čtení děl starší české literatury -/-, 2/- ABO500813 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:40 P300 Škarpová, M.
PVP 3: Literární historie I (Bc1 od 19/20)
Česká literatura 1. poloviny 20. století II -/-, -/2 ABO600106 Zk 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P308B Vojvodík, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P326 Vojtěch, D.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P326 Wiendl, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P326 Hrdlička, J.
Česká literatura 19. století II -/-, -/2 ABO600104 Zk 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P129 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P129 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P018 Vaněk, V.
Česká literatura 2. poloviny 20. století II -/-, -/2 ABO600108 Zk 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P326 Špirit, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P129 Holý, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P326 Vojtěch, D.
Starší česká literatura II -/-, -/2 ABO600102 Zk 3 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 1.10 Jaluška, M.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P326 Škarpová, M.
Seminář / Seminar Pá/Fri
( Lichý týden )
09:10 - 12:20 P129 Smyčková, K.
PVP 4: Literární historie II (Bc1 od 19/20)
Česká literatura 1. poloviny 20. století – přednáška 2/-, 2/- ABO600603 Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 P300 Wiendl, J.
Česká literatura 19. století – přednáška 2/-, 2/- ABO600602 Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:20 P018 Vaněk, V.
Česká literatura 2. poloviny 20. století – přednáška 2/-, 2/- ABO600604 Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
Starší česká literatura – přednáška 2/-, 2/- ABO600601 Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:40 P018 Škarpová, M.
PVP 5: Specializační semináře (Bc1 od 19/20)
Aktuální otázky sociolingvistiky -/2 ALINV315M Z 4 ULING
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 CM201 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Aktuální trendy ve výzkumu jazyka a jeho užívání -/-, -/2 ABO700633 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P129 Chromý, J.
Antisemitismus v české literatuře -/-, -/2 ABO700624 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P129 Holý, J.
Ateliér tvůrčího psaní -/-, -/2 ABO700636 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P326 Luňáková, A.
Macl, O.
Vaněk, J.
Conducting experimental research online -/-, -/2 ABO700623 Zk 5 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P018 Brand, J.
Co s poezií ve škole? -/-, -/2 ABO700645 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P326 Čermochová, K.
Čeština jako zděděný jazyk -/-, -/2 ABO700638 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 Online. Boccou Kestřánková, M.
Paap, A.
Čeština na vlnách -/-, -/2 ABO500554 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P018 Bozděchová, I.
Dějiny fonetiky -/-, 1/1 AFO200014 Z 3 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 14:55 P016 Šturm, P.
Seminář / Seminar St/Wed 15:00 - 15:45 P016 Šturm, P.
Divná místa (vycházkový seminář) -/-, -/3 AFV00094 Z+Zk 6 KFS
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 16:35 P429 Heczková, L.
Svatoňová, K.
Historická lingvistika -/-, 2/1 ALINP109B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 11:35 C507 Elšík, V.
Jazykové komunity -/-, -/2 ALINV501B Zk 3 ULING
Seminář / Seminar Sherman, T.
Jazykové komunity -/-, -/2 ALINV515M Zk 4 ULING
Seminář / Seminar Sherman, T.
Jazyky světa -/-, 1/2 ALINP105B Z 4 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 09:55 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 10:00 - 11:30 C507 Elšík, V.
Konverzační analýza 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Korespondence Škarka – Čyževskij IV -/-, -/2 ABO700632 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Korpusová lexikografie -/-, -/2 AMLV00040 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 S131 Kováříková, D.
Škrabal, M.
Kritické myšlení pro učitele -/-, -/2 AFSV00402 Z 3 UFAR
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V Šebešová, P.
Kritické psaní -/-, -/2 ABO700331 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
Language management -/-, 1/1 ALINV508B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Seminář / Seminar Pá/Fri 15:00 - 15:45 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Language network analysis -/-, -/2 AAA500182 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P111 Luef, E.
Lingvistická písemná práce -/-, -/2 ABO700634 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P129 Chromý, J.
LoveSongs: Kontinuity a diskontinuity milostné písně -/-, -/2 ABO700639 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 1.10 Simota, M.
Mediální výchova -/-, -/2 ABO500439 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 P326 Kaderka, M.
Milostný diskurz – jazyk bolesti, vášně a samoty -/-, -/2 ABO100294 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 H018 Činátlová, B.
Moderní poezie a teoretické přístupy -/-, -/2 ABO700628 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 H018 Hrdlička, J.
Morfosyntax – vybrané problémy z gramatiky češtiny -/-, -/2 ABO700629 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 1.10 Mikulová, M.
Štěpánková, B.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 Milička, J.
Od rukopisu k vydání -/-, -/2 ABO700552 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
Práce s korpusy: případové studie -/2 AMLV00077 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 S131 Cvrček, V.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
Próza Egona Hostovského a její kontext -/-, -/2 ABO700631 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P129 Vojtěch, D.
Research methods and techniques in applied linguistics -/-, -/2 AAA500180 Z 4 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P104 Gráf, T.
Luef, E.
Tichý, O.
Rozvíjení digitálních kompetencí -/-, -/2 ABO700285 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 1.10 Šindlerová, J.
Segmentace a transkripce řečového signálu -/-, 1/1 ALINV612B Z 3 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 CM201 Machač, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 CM201 Machač, P.
Sociolingvistika -/-, 2/1 ALINP111B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:40 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Sherman, T.
Sondy do české lyriky 30. let 20. století -/-, -/2 ABO100341 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P129 Wiendl, J.
Staročeské překlady Bible -/-, -/2 ABO700600 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 Voleková, K.
Statistické metody ve fonetickém výzkumu I -/-, 1/1 AFO200010 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:00 - 15:45 P016 Bořil, T.
Statistika v lingvistickém výzkumu I -/-, 1/1 AFO540001 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:00 - 15:45 P016 Bořil, T.
Syntax and semantics -/-, 2/2 ALINP118B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:20 C507 Friedová, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 C507 Láznička, M.
Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R -/-, 2/2 AMLV00046 Z 8 UCNK
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 Matematicko-fyzikální fakulta, Malostranské náměstí Cinková, S.
Cvrček, V.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:25 Matematicko-fyzikální fakulta, Malostranské náměstí Cinková, S.
Cvrček, V.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 S131 Benešová, L.
Waclawičová, M.
Úvod do antické mytologie -/-, 2/- AGL100004 Zk 3 URLS
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 P018 Fischerová, S.
Úvod do lingvistické analýzy -/-, 2/2 ALINP116B Zk 5 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:40 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 C507 Láznička, M.
Úvod do programování 1/2 AMLV00079 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 12:20 C116 Horký, V.
Úvod do programování II -/-, 1/2 AMLV00082 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 18:15 C116 Horký, V.
Využití velkých jazykových modelů -/2 AMLV00081 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 S131 Milička, J.
Vývoj vypravování u dětí -/-, -/2 ABO700630 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P018 Šebesta, K.
Základy ediční a redakční práce II -/-, -/2 ABO100649 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P018 Vaněk, V.
Základy fonologie -/-, 1/1 AFO200006 Zk 3 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P016 Šturm, P.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 Šturm, P.
Základy fonologie I -/-, 1/1 APH200036 Z 2 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P016 Šturm, P.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 Šturm, P.