Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: ÚFaR LS 23/24

XLS PDF
ÚFaR LS 23/24 (5436)
Aktualizace: 07.03.2024 14:03
Obory: Filozofie, Religionistika
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2023/2024 - Letní

Filtrovat: Vše | Filosofie | Religionistika | Skelet | Filosofie ve společném základu - Dny: Po | Út | St | Čt |
Filtrovat:
Vyučující Název Den Čas Místnost Typ předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Benyovszky, L. Heidegger, Zákony myšlení (1957) - četba a interpretace II. (od 26. 2.) Po/Mon 15:50 - 17:20 P218 -/-, -/2 AFSV00420 Z 3 UFAR
Čapek, J. Perspektivismus: Nietzsche a ti druzí Čt/Thu 14:10 - 15:40 P225V FIL PVP Magisterské kursy -/-, -/2 AFS500308 Z 5 UFAR
Čapek, J. Spor o svobodu Út/Tue 14:10 - 15:40 P131 Filosofie ve společném základu -/-, 2/- ASZFS0066 Z 3 UFAR
De Santis, D. Hraniční témata filosofie B Čt/Thu 09:10 - 10:40 P217 FS PP (Bc1 od 21/22) 
FS PVP Současná kontinentální filosofie I
-/-, -/2 AFS200015 Z 3 UFAR
De Santis, D. Phenomenology and/or Marxism. Adventures and Misadventures of a Relationship Čt/Thu 12:30 - 14:00 P225V FIL PVP Magisterské kursy -/-, -/2 AFS500307 Z 5 UFAR
De Santis, D. What is an Image? Philosophical Reflections St/Wed 10:50 - 12:20 P131 Filosofie ve společném základu -/-, 2/- ASZFS0065 Z 3 UFAR
Dyndová, H. Koncepty alternativní spirituality Út/Tue 09:10 - 10:40 P225V RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 ARL100390 Z 3 UFAR
Koncepty alternativní spirituality (NMgr) RL NMgr -/-, -/2 ARL500174 Z 5 UFAR
Dyndová, H.
Chlup, R.
Politické mýty - praktický seminář St/Wed 10:50 - 12:20 P225V RL PVP Empirický výzkum současné společnosti -/-, -/2 ARL100391 Z 5 UFAR
Fapšo, M.
Král, M.
Šebešová, P.
Výuka etiky prostřednictvím filosofie, dějin, literatury a filmu Po/Mon 15:50 - 17:20 P308B -/-, -/2 AFSV00423 Z 3 UFAR
Fischerová, S. Řecké lékařství a filozofie Út/Tue 17:30 - 18:15 C347f -/-, 1/1 AGLV00063 Z 3 URLS
Fischerová, S. Út/Tue 18:20 - 19:05 C347f
Gál, O. Vybrané kapitoly z antické estetiky St/Wed 17:30 - 19:00 P218 FIL PVP Magisterské kursy -/-, -/2 AFS500313 Z 5 UFAR
Halík, T. Kapitoly z filosofie náboženství Po/Mon 14:10 - 15:40 P131 Filosofie ve společném základu -/-, 2/- ASZFS0033 Z 3 UFAR
Kapitoly z filosofie náboženství pro religionisty RL PVP Metody a tradice II - Filosofie náboženství II -/-, 2/- ARL100091 Zk 4 UFAR
Halík, T. Náboženství v dialogu Út/Tue 10:50 - 12:20 P225V RL PVP Religionistický seminář -/-, -/2 ARL100395 Z 3 UFAR
Heřmanová, M. Antropologie sociálních médií Po/Mon 17:30 - 19:00 P225V RL PVP Empirický výzkum současné společnosti -/-, -/2 ARL100370 Z 3 UFAR
Hill, J. Andy Clark and David Chalmers, "The extended mind" (fil.překlad) Čt/Thu 15:50 - 17:20 P218 FIL PVP Filosofický překlad -/-, -/2 AFS500314 Z 5 UFAR
Hill, J. Evolution and the Human Mind Čt/Thu 12:30 - 14:00 P131 Filosofie ve společném základu -/-, 2/- ASZFS0068 Z 3 UFAR
Hill, J.
Mihálik, J.
Consciousness: Contemporary Perspectives St/Wed 15:50 - 17:20 P217 FIL PVP Magisterské kursy -/-, -/2 AFS500312 Z 5 UFAR
Hill, J.
Tropia, A.
Doktorandský seminář Út/Tue 17:30 - 19:00 P218 -/2, -/2 AXFSDOS01 Jiné 0 UFAR
Jirsa, J.
Karásek, J.
Út/Tue 12:30 - 14:00 P218
Cherchi, C. What is a Paradox? Pá/Fri 10:50 - 12:20 P217 PVP 1: Logika (Bc1 od 19/20) -/-, 2/- AFSV00418 Zk 5 UFAR
Chlup, R. Politické mýty St/Wed 17:30 - 19:00 P225V RL PVP Religionistický seminář -/-, -/2 ARL100331 Z 3 UFAR
Politické mýty (NMgr) RL NMgr -/-, -/2 ARL500127 Z 5 UFAR
Chlup, R. Řecké náboženství II Po/Mon 10:50 - 12:20 P217 RL PVP: Metody a tradice II -/-, 2/- ARL100110 Zk 4 UFAR
Chlup, R.
Kozák, J.
Doktorandský seminář Po/Mon 17:30 - 19:00 P225M -/2, -/2 AXREDOS01 Jiné 0 UFAR
Seminář vědecké práce II RL NMgr -/2 ARL500135 Z 5 UFAR
Seminář vědecké práce I Povinné předměty pro celé studium (NMgr1 od 2019/20) -/2 ARL500134 Z 5 UFAR
Chlup, R.
Kozák, J.
Dyndová, H.
Bakalářský seminář St/Wed 14:10 - 15:40 P225V RL Bc PP -/2 ARL100018 Z 3 UFAR
Aktuální religionistické otázky II RL Bc PP -/-, -/2 ARL100372 Z 3 UFAR
Diplomní seminář [1] RL NMgr -/2 ARL500023 Z 4 UFAR
Diplomní seminář [2] RL NMgr -/2 ARL500024 Z 4 UFAR
Chlup, R.
Oudová Holcátová, B.
Úvod do religionistiky pro neoborové Po/Mon 14:10 - 15:40 P217 Učitelství fil. PVP Společenské vědy pro učitele filozofie (NMgr2 od 22/23) -/-, 2/- ARL100311 Z 3 UFAR
Jak rozumět náboženským jevům: úvod do symbolického myšlení a jednání RL PVP: Metody a tradice II -/-, 2/- ARL100357 Zk 4 UFAR
Janoušek, H. David Hume a lidské vášně (Kemp Smith, Deleuze, Baierová) St/Wed 09:10 - 10:40 P218 FIL PVP Magisterské kursy -/-, -/2 AFS500311 Z 5 UFAR
Jirsa, J. Vybrané problémy aplikované etiky St/Wed 10:50 - 12:20 P217 FS PVP Profilující semináře (Bc1 od 21/22)
FS PVP Etika a politická filosofie I
-/-, -/2 AFS100795 Z 5 UFAR
Jirsa, J.
Švec, O.
Bakalářský seminář St/Wed 12:30 - 14:00 P225V FS PP -/2 AFS100197 Z 6 UFAR
Bakalářský seminář FS PP (Bc1 od 21/22) -/2 AFS100766 Z 4 UFAR
Karásek, J. Kant: O jediném možném důkazu Boží existence Út/Tue 15:50 - 17:20 P218 FIL PVP Magisterské kursy -/-, -/2 AFS500309 Z 5 UFAR
Karásek, J. Úvod do Fenomenologie ducha St/Wed 15:50 - 17:20 P225V -/-, -/2 AFSV00414 Z 3 UFAR
Kolman, V. Falibilismus. Aneb co je sladší než pravda St/Wed 09:10 - 10:40 P217 FS PVP Profilující semináře (Bc1 od 21/22)
FS PVP Filosofie 19. a 20. stol. a analytická filosofie I
-/-, -/2 AFS100796 Z 5 UFAR
Kolman, V. Formální logika Út/Tue 09:10 - 10:40 P217 FS PP (Bc1 od 21/22) -/-, 2/2 AFS100764 Zk 8 UFAR
Kolman, V. Út/Tue 10:50 - 12:20 P217
Koloušek, M.
Roháček, P.
Etika právního užití umělé inteligence
(od 29. 2.)
Čt/Thu 17:30 - 19:00 P217 -/-, -/2 AFSV00421 Z 3 UFAR
Košťálová, P.
Větvička, I.
Džvarismus: Poslední živé tradiční pohanství v Evropě Čt/Thu 10:50 - 12:25 C335 RL PVP: Metody a tradice II -/-, 2/- AET500779 Zk 4 UESEBS
Kozák, J. Komentovaná četba Vědminy věštby Po/Mon 09:10 - 10:40 P218 RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 ARL100258 Z 3 UFAR
Kozák, J. Příběh Hrdiny v mýtu a pohádce Po/Mon 14:10 - 15:40 P225V RL PVP: Religionistický seminář -/-, -/2 ARL100353 Z 3 UFAR
Příběh Hrdiny v mýtu a pohádce (NMgr.) RL NMgr -/-, -/2 ARL500160 Z 5 UFAR
Kozák, J. Psychologie náboženství I St/Wed 09:10 - 10:40 P225V RL PP -/-, 2/- ARL100094 Zk 4 UFAR
Král, M. Problémově orientovaná výuka filosofie nejen pro učitele Pá/Fri 10:50 - 12:20 P218 UFS - PVP Magisterský seminář -/-, -/2 AFS500290 Z 5 UFAR
Král, M.
Šebešová, P.
Oborová didaktika II Pá/Fri 12:30 - 14:00 P225V UFS - Povinné předměty za celé studium (NMgr2 od 2022/23) -/-, -/2 AFS5U0005 Zk 6 UFAR
Kulka, T. Estetika v kontextu sémiotiky Út/Tue 15:50 - 17:20 P131 Filosofie ve společném základu -/-, 2/- ASZFS0044 Z 3 UFAR
Lyčka, M. Četba Hebrejské bible: Gn 1-11 II Pá/Fri 09:10 - 10:40 P218 -/-, -/2 ARL100389 Z 5 UFAR
Lyčka, M. Fenomenologie náboženství II. Pá/Fri 10:50 - 12:20 P225V RL PVP Metody a tradice II -/-, 2/- ARL100089 Zk 4 UFAR
Maršálek, J. Sociologie a filosofie fyziky: odpustit si a zapomenout Čt/Thu
( Lichý týden )
14:30 - 17:00 Flú AV, Jilská 1, m. 214a -/-, -/2 AFSV00424 Z 3 UFAR
Martin, A. Introduction to the Philosophy of Science Po/Mon 15:50 - 17:20 P217 -/-, 2/- AFSV00417 Zk 5 UFAR
Masliš, M. Starořečtina II Út/Tue 09:10 - 10:45 C144 -/-, 2/2 AGL100006 Zk 6 URLS
Masliš, M. Pá/Fri 10:50 - 12:25 C144
Starořečtina II pro neoborové studenty -/-, 2/2 AGLV00132 Z 3 URLS
Mudrák, J.
Pekárková, S.
Vožechová, J.
Psychologie pro učitele II.: Edukační dovednosti učitele 20.2., 09:10 - 14:05; 27.2., 09:10 - 14:05; 5.3., 09:10 - 14:05; 12.3., 09:10 - 14:05 (C317C) Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (NMgr od 2019/20) -/2 AUS500008 Z 3 KPS
Mudrák, J.
Pekárková, S.
Vožechová, J.
19.3., 09:10 - 14:05; 26.3., 09:10 - 14:05; 2.4., 09:10 - 14:05; 9.4., 09:10 - 14:05 (C317C)
Němec, V. Filosofie dialogu St/Wed 14:10 - 15:40 P131 Filosofie ve společném základu -/-, 2/- ASZFS0067 Z 3 UFAR
Němec, V. Středověká filosofie A
(
od 22. 2.)
Út/Tue 15:50 - 17:20 P217 FS PP (Bc12 od 21/22)
FS PVP Středověká filosofie I
-/-, 2/2 AFS200010 Z 3 UFAR
Němec, V. Čt/Thu 15:50 - 17:20 P217
Oudová Holcátová, B. Popkultura jako mytologie, fandom jako náboženství Út/Tue 14:10 - 15:40 P218 RL PVP Religionistický seminář -/-, -/2 ARL100388 Z 3 UFAR
Popkultura jako mytologie, fandom jako náboženství (Nmgr) RL NMgr -/-, -/2 ARL500173 Z 5 UFAR
Oudová Holcátová, B. Úvod do dějin současných náboženství Čt/Thu 10:50 - 12:20 P217 RL PP -/-, 2/- ARL100287 Zk 4 UFAR
Oudová Holcátová, B. Úvod do islámu II Po/Mon 12:30 - 14:00 P217 RL PVP Metody a tradice II - Islám II -/-, 2/- ARL100181 Zk 4 UFAR
Palkoska, J. Spinoza - Etika I, II
(od 4. 3.)
Po/Mon 12:30 - 14:00 P225V FS PVP Profilující semináře (Bc1 od 21/22)
FS PVP Novověká filosofie I
-/-, -/2 AFS100798 Z 5 UFAR
Palkoska, J. Vědění a věda v západní filosofické tradici
(od 5. 3.)
Út/Tue 09:10 - 10:40 P131 Filosofie ve společném základu -/-, 2/- ASZFS0071 Z 3 UFAR
Čapek, J. Seminář akademické práce Út/Tue 17:30 - 19:00 P225V FIL PP
UFS PP 
-/-, -/2 AFS500260 Z 5 UFAR
Palkoska, J. Út/Tue 12:30 - 14:00 P217
Diplomový seminář FIL PP (NMgr od 15/16) -/-, -/2 AFS500135 Z 6 UFAR
Diplomový seminář FIL PP (NMgr od 21/22)
UFS PP
-/-, -/2 AFS500259 Z 4 UFAR
Pehal, M. Technika religionistické práce II Pá/Fri 09:10 - 10:40 P217 RL PP -/-, -/2 ARL100003 Z 6 UFAR
Pekárková, S. Kazuistický seminář - psychologie 16.4., 09:10 - 14:05; 23.4., 09:10 - 14:05; 30.4., 09:10 - 14:05; 7.5., 09:10 - 14:05 (C317C) Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (NMgr od 2019/20) -/2 AUS500009 Z 4 KPS
Vyšínová, P. 19.4., 09:10 - 14:05; 26.4., 09:10 - 14:05; 3.5., 09:10 - 14:05; 10.5., 09:10 - 14:05 (C317C)
Petříček, M. Hraniční témata filosofie A Po/Mon 17:30 - 19:00 P217 FS PP (Bc1 od 21/22)
FS PVP Současná kontinentální filosofie I
-/-, 2/2 AFS200014 Z 3 UFAR
Petříček, M. Út/Tue 17:30 - 19:00 P217
Petříček, M. Umění a filosofie v 2. polovině 20 stol. a po něm Út/Tue 14:10 - 15:40 P225V -/-, 2/- AFSV00415 Z 3 UFAR
Roreitner, R. Antická filosofie B St/Wed 17:30 - 19:00 P217 FS PP (Bc1 od 21/22)
FS PVP Antická filosofie I
-/-, -/2 AFS200007 Z 3 UFAR
Roreitner, R. Čt/Thu 15:50 - 17:20 P225V
Roreitner, R. Filosofie jako způsob života: Kapitoly z antické etiky
(
od 28. 2.)
St/Wed 12:30 - 14:00 P131 Filosofie ve společném základu -/-, 2/- ASZFS0070 Z 3 UFAR
Kropáč, J. Kazuistický seminář: pedagogika St/Wed 17:30 - 19:05 C244 Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (NMgr od 2019/20) -/-, -/2 AUS519002 Z 4 KPED
Skutil, M. Út/Tue 12:30 - 14:05 C244
Sládek, J. Základy sociologie Út/Tue 14:10 - 14:55 P200 UFS PVP Společenské vědy pro učitele filozofie (NMgr2 od 2022/23) -/-, 1/1 ASGV10005 Z 3 KSOC
Sládek, J. Út/Tue 15:00 - 15:45 P200
Starý, J. Interpretace rodových ság II Pá/Fri 12:30 - 14:05 P304 RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 ASK200215 Z 3 UGS
Šebešová, P. Kritické myšlení pro učitele Pá/Fri 09:10 - 10:40 P225V -/-, -/2 AFSV00402 Z 3 UFAR
Švec, O. Klasické teorie vášní a soudobé teorie emocí Čt/Thu 09:10 - 10:40 P225V FIL PVP Magisterské kursy -/-, -/2 AFS500315 Z 5 UFAR
Švec, O. Klíčové metafory evropské modernity Po/Mon 17:30 - 19:00 P131 Filosofie ve společném základu -/-, 2/- ASZFS0046 Z 3 UFAR
Testa, A. Theories of Magic Čt/Thu 14:10 - 15:40 P313 RL PVP Religionistický seminář -/-, -/2 ARL100392 Z 5 UFAR
Thein, K. Antická filosofie A Čt/Thu 14:10 - 15:40 P217 FS PP (Bc1 od 21/22)
FS PVP Antická filosofie I
-/-, 2/2 AFS200006 Z 3 UFAR
Thein, K. Út/Tue 12:30 - 14:00 P225V
Thein, K. Út/Tue 15:50 - 17:20 P225V
Thein, K. Příroda 1836-2023 Čt/Thu 10:50 - 12:20 P225V -/-, -/2 AFSV00416 Z 3 UFAR
Martin, A.
Tropia, A.
Středověká filosofie B Út/Tue 14:10 - 15:40 P217 FS PP (Bc od 21/22)
FS PVP Středověká filosofie I
-/-, -/2 AFS200011 Z 3 UFAR
Urban, M. Základy práva pro neprávníky Po/Mon 16:00 - 17:30 online Učitelství fil. PVP Společenské vědy pro učitele filozofie (NMgr2 od 22/23) -/-, -/2 HV4108 Kv 3 PF
Pultrová, L. Latina II Po/Mon 09:10 - 10:45 C353 -/-, 2/2 AGL100022 Zk 6 URLS
St/Wed 09:10 - 10:45 C506
Vaníková, M. St/Wed 09:10 - 10:45 C144
Po/Mon 09:10 - 10:45 C144
Vojvodík, J. Moderna a modernost v literatuře, filozofii a umění II Po/Mon 15:50 - 17:20 P131 Filosofie ve společném základu -/-, 2/- ASZFS0042 Z 3 UFAR
Žemla, M. Latinská četba: Mikuláš Kusánský, De venatione sapientiae (Honba za moudrostí) Po/Mon 09:10 - 10:40 P225V FS PVP Latinská (řecká) filosofická četba -/-, -/2 AFS100797 Z 5 UFAR
Žemla, M. Renesanční filosofie lásky - Ficino a ti druzí Út/Tue 10:50 - 12:20 P218 -/-, -/2 AFSV00419 Z 3 UFAR
Vysvětlivky barevných značení:
Modře jsou ve sloupcích Den/Čas/Místnost značeny přednášky, lososově semináře.
Kurzy, které jsou v poli Typ předmětu označeny žlutě, jsou primárně určeny pro religionisty. Kurzy označené zeleně jsou určeny pro filosofy i religionisty. Oranžově jsou značeny kurzy filosofie ve společném základu. Kurzy, které nijak značeny nejsou, jsou primárně určeny pro studenty filosofie. Modrým rámečkem jsou označeny změny.