Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Archeologie pravěku a středověku Bc2 (od 2019)

XLS PDF
Archeologie pravěku a středověku Bc2 (od 2019) (5434)
Aktualizace: 01.02.2024 09:09
Obory: Archeologie pravěku a středověku
Katedry: 21-UPRAV
Semestr: 2023/2024 - Letní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Archeologie pravěku a středověku Bc2 (od 2019)
PA - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 2019/20)
Doba bronzová -/-, 2/- APA111007 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 CM204 Bláhová, Z.
Eneolit -/-, 2/- APA111006 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 CM204 Dobeš, M.
Úvod do archeologie pravěku 2 -/-, -/2 APA111022 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 CM204 Bláhová, Z.
Úvod do archeologie středověku a raného novověku 2 -/-, -/2 APA111024 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 CM204 Klír, T.
Štefan, I.
PA - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 2019/20)
Seminář pro archeologii středověku a raného novověku 2 -/-, -/2 APA111030 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 18:15 CM204 Klápště, J.
Klír, T.
Štefan, I.
Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 2 -/-, -/2 APA111028 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 CM204 Beneš, Z.
Bursák, D.
Seminář pro starší pravěk 2 -/-, -/2 APA111026 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 C143A Bláhová, Z.
Burgert, P.
Popelka, M.
Středověké osídlení -/-, 2/- APA111011 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 CM204 Klápště, J.
Klír, T.
Terénní teorie a praxe -/-, 2/- APA111017 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 CM204 Limburský, P.
Podliska, J.
PA - PVP 2: Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (Bc2 od 2019/20)
Bakalářský seminář pro archeologii středověku a raného novověku 2 -/-, -/2 APA111042 Z 4 UPRAV
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 18:15 CM204 Klápště, J.
Klír, T.
Štefan, I.
Bakalářský seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 2 -/-, -/2 APA111040 Z 4 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 CM204 Beneš, Z.
Bursák, D.
Bakalářský seminář pro starší pravěk 2 -/-, -/2 APA111038 Z 4 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 CM204 Beneš, Z.
Bursák, D.