Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Archeologie pravěku a středověku Bc1 (od 2019)

XLS PDF
Archeologie pravěku a středověku Bc1 (od 2019) (5433)
Aktualizace: 01.02.2024 09:07
Obory: Archeologie pravěku a středověku
Katedry: 21-UPRAV
Semestr: 2023/2024 - Letní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Archeologie pravěku a středověku Bc1 (od 2019)
Povinné předměty doporučené pro 1. až 2. ročník (Bc1 od 2019/20)
Paleolit a mezolit -/-, 2/- APA111004 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:45 CM204 Eigner, J.
Kapustka, K.
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 2019/20)
Cvičení s archeologickým materiálem 1 -/-, -/2 APA111031 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:45 CM204 Bursák, D.
Dějiny starověku 2/-, 2/- APA111002 Zk 5 UPRAV
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P200 Prchlík, I.
Doba bronzová -/-, 2/- APA111007 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 CM204 Bláhová, Z.
Eneolit -/-, 2/- APA111006 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 CM204 Dobeš, M.
Úvod do archeologie pravěku 2 -/-, -/2 APA111022 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 CM204 Bláhová, Z.
Úvod do archeologie středověku a raného novověku 2 -/-, -/2 APA111024 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 CM204 Klír, T.
Štefan, I.
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 2019/20)
Cvičení s archeologickým materiálem 2 -/-, -/2 APA111032 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 CM204 Klír, T.
Štefan, I.
Interdisciplinární průsečíky v historické archeologii -/-, 1/1 APA111012 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 13:15 CM204 Janovská, V.
Janovský, M.
Klír, T.
Seminář / Seminar Út/Tue 13:20 - 14:05 CM204 Klír, T.
Seminář pro archeologii středověku a raného novověku 2 -/-, -/2 APA111030 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 18:15 CM204 Klápště, J.
Klír, T.
Štefan, I.
Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 2 -/-, -/2 APA111028 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 CM204 Beneš, Z.
Bursák, D.
Seminář pro starší pravěk 2 -/-, -/2 APA111026 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 C143A Bláhová, Z.
Burgert, P.
Popelka, M.
Středověké osídlení -/-, 2/- APA111011 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 CM204 Klápště, J.
Klír, T.
Teorie a metodologie v archeologii -/-, 2/- APA111015 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 CM204 Pauknerová, K.
Terénní teorie a praxe -/-, 2/- APA111017 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 CM204 Limburský, P.
Podliska, J.
PVP 3: Základy přírodních věd pro archeology, metodologie a praxe (Bc1 od 2019/20)
Cyklus interdisciplinárních přednášek 2/- APA111076 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:30 - 16:05 CM204 Burgert, P.
Janovský, M.
Květina, P.
Etnoarcheologie -/-, 2/- APA111059 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Po/Mon 13:20 - 14:55 Přednáška proběhne v knihovně  AÚ AV ČR, Letenská 4, v zasedací místnosti č. 206 Květina, P.
PVP 4: Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (Bc1 od 2019/20)
Modul 1: Starší pravěk (Bc1 od 2019/20)
Bakalářský seminář pro starší pravěk 2 -/-, -/2 APA111038 Z 4 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 CM204 Beneš, Z.
Bursák, D.
Modul 2: Mladší pravěk a raná doba dějinná (Bc1 od 2019/20)
Bakalářský seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 2 -/-, -/2 APA111040 Z 4 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 CM204 Beneš, Z.
Bursák, D.
Modul 3: Středověká a postmedievální archeologie (Bc1 od 2019/20)
Bakalářský seminář pro archeologii středověku a raného novověku 2 -/-, -/2 APA111042 Z 4 UPRAV
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 18:15 CM204 Klápště, J.
Klír, T.
Štefan, I.
Předmět APA111012 zapisuje 2. a 3. ročník, předmět probíhá 1x za 2 roky.
Předmět APA111004 zapisuje 1. a 2. ročník, předmět probíhá 1x za 2 roky.
Předmět APA111015 zapisuje 2. a 3. ročník, předmět probíhá 1x za 2 roky.