Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: AHS21 - Historie Bc2 (od 2019)

XLS PDF
AHS21 - Historie Bc2 (od 2019) (5376)
Aktualizace: 20.09.2023 13:59
Obory: Historie
Katedry: 21-HIS
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Historie Bc2 (od 2019)
HS - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 2019/20)
Úvod do studia historie -/2, -/2 AHS110001 Zk 6 UCD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P205 Hausenblasová, J.
Svátek, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P302A Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P208 Čechurová, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P205 Šedivý, I.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 P310 Gecko, T.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P302A Daniel, O.
Ira, J.
Janáč, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V Spurný, M.
HS - PVP 1: Semináře k českým, světovým a hospodářským a sociálním dějinám (Bc2 od 2019/20)
Seminář z českých moderních a soudobých dějin (od konce 18. stol. do současnosti) I -/2, -/- AHS110061 Z 3 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P201 Čechurová, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P205 Pokorná, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 09:05 P201 Randák, J.
Seminář z českých raně novověkých dějin (od počátku 16. do konce 18. stol.) I -/2, -/- AHS110010 Z 3 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P205 Hausenblasová, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 P205 Hausenblasová, J.
Seminář / Seminar St/Wed 07:30 - 09:05 P201 Zdichynec, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P205 Zdichynec, J.
Seminář z českých středověkých dějin (do počátku 16. století) I -/2, -/- AHS110007 Z 3 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P201 Nejedlý, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P201 Svátek, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P200 Izdný, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P200 Izdný, J.
Seminář ze sociálních dějin od pol. 18. století do současnosti I -/2, -/- AHS110097 Z 3 UHSD
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 C118 Štaif, J.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 C503 Bernášek, B.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 C503 Bernášek, B.
Seminář ze světových nejnovějších dějin (od roku 1918 do 1989) I -/2, -/- AHS110050 Z 3 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P301 Pešta, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P209 Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P302A Moskovič, B.
Seminář ze světových novověkých dějin (od počátku 16. stol. do roku 1918) I -/2, -/- AHS110036 Z 3 USD
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 P209 Daniel, O.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P301 Ira, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P209 Buňatová, M.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:45 P301 Valkoun, J.
Seminář ze světových středověkých dějin (do počátku 16. století) I -/2, -/- AHS110016 Z 3 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 P209 Drška, V.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P209 Zelenka, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P209 Zelenka, J.
Seminář z hospodářských dějin od pol. 18. století do současnosti I -/2, -/- AHS110025 Z 3 UHSD
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 C133 Gecko, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 C503 Štolleová, B.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P308B Štolleová, B.
HS - PVP 2: Historiografie a PVH (Bc2 od 2019/20)
Pomocné vědy historické B 1/1, -/- AHS110301 Z 3 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 08:20 - 09:05 P301 Marková, M.
Woitschová, K.
Seminář / Seminar Po/Mon 08:20 - 09:05 P209 Holá, M.
Seminář / Seminar St/Wed 08:20 - 09:05 P209 Woitschová, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 08:15 P209 Dobeš, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 08:20 - 09:05 P209 Pátková, H.
HS - PVP 3: Bakalářský seminář I (Bc2 od 2019/20)
Bakalářský seminář I – Ústav českých dějin -/2, -/2 AHS110031 Z, Zk 4 UCD
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 P205 Fapšo, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P208 Hlavačka, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P208 Čechurová, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P205 Rychlík, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P211 Nejedlý, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P208 Michela, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P034 Svátek, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P208 Šedivý, I.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P205 Hausenblasová, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P211 Zilynská, B.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P211 Beneš, Z.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P201 Bobková, L.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P208 Pokorná, M.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P201 Izdný, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P205 Zdichynec, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P200 Činátl, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P208 Randák, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P205 Tinková, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P201 Stehlík, M.
Bakalářský seminář I – Ústav hospodářských a sociálních dějin -/2, -/2 AHS110032 Z, Zk 4 UHSD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C118 Rákosník, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 C118 Štaif, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 C130 Pullmann, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C130 Jakubec, I.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C118 Šima, K.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 C130 Gecko, T.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 C130 Jančík, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 C130 Štolleová, B.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 C118 Spurný, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C118 Spurný, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C130 Kubů, E.
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:05 C130 Kubů, E.
Štolleová, B.
Bakalářský seminář I – Ústav světových dějin -/2, -/2 AHS110030 Z, Zk 4 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:45 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P204 Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302A Pešta, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P306 Stellner, F.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P302B Hajdinová, E.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P204 Horčička, V.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 P306 Zelenka, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P302B Janáč, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P302B Daniel, O.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P306 Buňatová, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P204 Koura, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 P302B Ira, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P306 Suchánek, D.
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:05 P206 Valkoun, J.
Další předměty