Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: AHS13 - Historie Bc1 (od 2019)

XLS PDF
AHS13 - Historie Bc1 (od 2019) (5375)
Aktualizace: 20.09.2023 13:56
Obory: Historie
Katedry: 21-HIS
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Historie Bc1 (od 2019)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 2019/20)
Dějiny pravěku 2/-, -/- AHS110004 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P301 Bláhová, Z.
Klír, T.
Popelka, M.
Dějiny starověku 2/-, 2/- AHS110005 Zk 5 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P200 Prchlík, I.
Pomocné vědy historické A 1/1, 1/1 AHS110003 Z+Zk 7 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 08:20 - 09:05 P301 Marková, M.
Woitschová, K.
Seminář / Seminar Po/Mon 08:20 - 09:05 P209 Holá, M.
Seminář / Seminar St/Wed 08:20 - 09:05 P209 Woitschová, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 08:15 P209 Dobeš, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 08:20 - 09:05 P209 Pátková, H.
Seminář z českých středověkých dějin (do počátku 16. století) I -/2, -/- AHS110007 Z 3 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P201 Nejedlý, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P201 Svátek, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P200 Izdný, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P200 Izdný, J.
Seminář ze světových středověkých dějin (do počátku 16. století) I -/2, -/- AHS110016 Z 3 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 P209 Drška, V.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P209 Zelenka, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P209 Zelenka, J.
Úvod do studia historie -/2, -/2 AHS110001 Zk 6 UCD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P205 Hausenblasová, J.
Svátek, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P302A Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P208 Čechurová, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P205 Šedivý, I.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 P310 Gecko, T.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P302A Daniel, O.
Ira, J.
Janáč, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V Spurný, M.
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 2019/20)
Seminář z českých raně novověkých dějin (od počátku 16. do konce 18. stol.) I -/2, -/- AHS110010 Z 3 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P205 Hausenblasová, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 P205 Hausenblasová, J.
Seminář / Seminar St/Wed 07:30 - 09:05 P201 Zdichynec, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P205 Zdichynec, J.
Seminář ze sociálních dějin od pol. 18. století do současnosti I -/2, -/- AHS110097 Z 3 UHSD
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 C118 Štaif, J.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 C503 Bernášek, B.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 C503 Bernášek, B.
Seminář ze světových novověkých dějin (od počátku 16. stol. do roku 1918) I -/2, -/- AHS110036 Z 3 USD
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 P209 Daniel, O.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P301 Ira, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P209 Buňatová, M.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:45 P301 Valkoun, J.
Seminář z hospodářských dějin od pol. 18. století do současnosti I -/2, -/- AHS110025 Z 3 UHSD
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 C133 Gecko, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 C503 Štolleová, B.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P308B Štolleová, B.
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 2019/20)
Historiografie A 1/1, 1/1 AHS110002 Z+Zk 7 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 09:55 P205 Beneš, Z.
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 14:55 P205 Tinková, D.
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 14:55 P302A Buňatová, M.
Picková, D.
Seminář / Seminar St/Wed 10:00 - 10:45 P205 Beneš, Z.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:00 - 15:45 P302A Buňatová, M.
Picková, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:00 - 15:45 P205 Tinková, D.
Seminář z českých moderních a soudobých dějin (od konce 18. stol. do současnosti) I -/2, -/- AHS110061 Z 3 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P201 Čechurová, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P205 Pokorná, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 09:05 P201 Randák, J.
Seminář ze světových nejnovějších dějin (od roku 1918 do 1989) I -/2, -/- AHS110050 Z 3 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P301 Pešta, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P209 Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P302A Moskovič, B.
PVP1: České dějiny (Bc1 od 2019/20)
PVP Alexandr Veliký ve středověkých Čechách 2/-, -/- AHSV01049 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P201 Libichová Cermanová, P.
Svátek, J.
Žůrek, V.
PVP Babička očima vnoučat. Gender, rodina a paměť ve vzpomínkových dokumentech 2/-, -/- AHSV01138 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 P208 Kessler, V.
Kršková, V.
PVP Beyond the Empire: A social and cultural history of Czechoslovak Officer Corps (1918-1939) in transnational perspective 2/-, -/- AHSV01140 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P200 Cáp, M.
PVP Bohemia docta - učená Čechie 2/-, -/- AHSV01146 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P200 Pokorná, M.
PVP „Buditelé“ a jejich „nepřátelé“. Počátky českého „národního“ obrození (cca 1770-1820) 2/-, -/- AHSV01152 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P205 Fapšo, M.
Tinková, D.
PVP Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem I 2/-, -/- AHSV00300 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P201 Bobková, L.
Zdichynec, J.
PVP Česko-francouzská historická dílna I 2/-, -/- AHSV00972 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P201 Nejedlý, M.
Svátek, J.
PVP Česko-francouzský historický seminář I 2/-, -/- AHSV01150 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:25 P201 Nejedlý, M.
Svátek, J.
PVP Dějiny a fotografie 2/-, -/- AHSV01051 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P201 Beneš, O.
Šedivý, I.
PVP Dějiny Podkarpatské Rusi 1918-1945 2/-, -/- AHSV00674 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 P200 Rychlík, J.
PVP Dějiny Slovenska do roku 1918 2/-, -/- AHSV00775 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:45 P200 Stehlík, M.
PVP Dějiny ve veřejném prostoru: Globální paměť 2/-, -/- AHSV01122 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P218 Fapšo, M.
PVP Historická herní studia I 2/-, -/- AHSV01144 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P300 Kremer, J.
PVP Města a moc: využití urbánních studií v historickém výzkumu 2/-, -/- AHSV01136 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 P200 Gjuričová, A.
PVP Mezi státem a národem: politiky paměti v první polovině 20. stol. 2/-, -/- AHSV01039 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P308B Michela, M.
PVP Osobnosti české politické pravice 2/-, -/- AHSV00302 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P201 Čechurová, J.
PVP Praha středověká II 2/-, -/- AHSV01155 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P200 Dienstbier, J.
Klír, T.
Musílek, M.
PVP Synodální život středověkých Čech 2/-, -/- AHSV01148 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P129 Zilynská, B.
PVP Vyrob si svůj raně středověký stát (křesťanské náboženství součástí balení) 2/-, -/- AHSV01142 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P201 Izdný, J.
PVP Výstavnictví 2/-, -/- AHSV01154 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:05 P205 Stehlík, M.
PVP Zdeněk Kalista - historik nebo literát? 2/-, -/- AHSV01153 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P205 Beneš, Z.
PVP2: Světové dějiny (Bc1 od 2019/20)
PVP Cultures of Migration: Space, History and Emotions 2/-, -/- AHSV11054 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P209 Daniel, O.
PVP Czechoslovakia in Global History. Czechoslovakia and Central Europe's Global Entanglements during the Cold War 2/-, -/- AHSV11049 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:05 P301 Pešta, M.
PVP Josip Broz Tito v šesti obrazech. Jugoslávská partyzánská rapsodie v reflexi filmového dokumentu Lordana Zafranoviće 2/-, -/- AHSV11058 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 P301 Moskovič, B.
Pelikán, J.
Vojtěchovský, O.
PVP Sociální a kulturní dějiny evropské reformace a protireformace 1500-1800 2/-, -/- AHSV11061 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 P209 Hajdinová, E.
PVP Středověké papežství 2/-, -/- AHSV11043 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P301 Suchánek, D.
PVP Vybrané problémy franských dějin 2/-, -/- AHSV11046 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:20 P209 Drška, V.
PVP Zapomenuté příbehy: Kapitoly z moderních evropských dějin 2/-, -/- AHSV11051 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:45 P209 Županič, J.
PVP3: Hospodářské a sociální dějiny (Bc1 od 2019/20)
PVP - Co znamenalo slavit moderně? Festivity dlouhého 19. století 2/-, -/- AHS788231 Z 3 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 C118 Šima, K.
PVP - Československo a střední Evropa v meziválečném období 2/-, -/- AHS788091 Z 3 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 C133 Jančík, D.
PVP - Elizabeth Wiskemanns „Erlebtes Europa“ (1930-1945) neu gelesen 2/-, -/- AHS788237 Z 3 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 V407 Domeier, N.
PVP - Evropa po 1945: Společnost, kultura a myšlení 2/-, -/- AHS788229 Z 3 UHSD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:25 C118 Spurný, M.
PVP - Hospodářství českých zemí pod tlakem okupace a válečného úsilí Německa. Institucionální změna - germanizace - exploatace 2/-, -/- AHS788233 Z 3 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 C118 Štolleová, B.
PVP - Kolektivní násilí v historické perspektivě 2/-, -/- AHS788235 Z 3 UHSD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 C118 Jandák, M.
Smlsal, J.
PVP - Kolonialismus, mezinárodní vztahy a globální ekonomika 2/-, -/- AHS788253 Z 3 UHSD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P308B Slavíček, J.
PVP - Marxistické inspirace v západní historiografii 20. století 2/-, -/- AHS788227 Z 3 UHSD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 C133 Pullmann, M.
PVP - Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností československých občanů v letech 1948 až 1989 2/-, -/- AHS788255 Z 3 UHSD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 C118 Vilímek, T.
PVP - Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin I 2/-, -/- AHS788032 Z 3 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 C118 Šima, K.
PVP - Technická podstata industrializace v českých zemích 2/-, -/- AHS788022 Z 3 UHSD
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 C118 Efmertová, M.
PVP - The History of National Socialism: Conspiracy Theories and the Fascist Mind 1900-2023 2/-, -/- AHS788243 Z 3 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 V407 Domeier, N.
PVP 3 - Co znamenalo slavit moderně? Festivity dlouhého 19. století 2/-, -/- AHS788232 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 C118 Šima, K.
PVP 3 - Československo a střední Evropa v meziválečném období 2/-, -/- AHS788092 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 C133 Jančík, D.
PVP 3 - Elizabeth Wiskemanns „Erlebtes Europa“ (1930-1945) neu gelesen 2/-, -/- AHS788238 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 V407 Domeier, N.
PVP 3 - Evropa po 1945: Společnost, kultura a myšlení 2/-, -/- AHS788230 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:25 C118 Spurný, M.
PVP 3 - Hospodářství českých zemí pod tlakem okupace a válečného úsilí Německa. Institucionální změna - germanizace - exploatace 2/-, -/- AHS788234 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 C118 Štolleová, B.
PVP 3 - Kolektivní násilí v historické perspektivě 2/-, -/- AHS788236 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 C118 Jandák, M.
Smlsal, J.
PVP 3 - Kolonialismus, mezinárodní vztahy a globální ekonomika 2/-, -/- AHS788254 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P308B Slavíček, J.
PVP 3 - Marxistické inspirace v západní historiografii 20. století 2/-, -/- AHS788228 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 C133 Pullmann, M.
PVP 3 - Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností československých občanů v letech 1948 až 1989 2/-, -/- AHS788256 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 C118 Vilímek, T.
PVP 3 - Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin I 2/-, -/- AHS788031 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 C118 Šima, K.
PVP 3 - Technická podstata industrializace v českých zemích 2/-, -/- AHS788021 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 C118 Efmertová, M.
PVP 3 - The History of National Socialism: Conspiracy Theories and the Fascist Mind 1900-2023 2/-, -/- AHS788244 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 V407 Domeier, N.
PVP4: Bakalářský seminář I (Bc1 od 2019/20)
Bakalářský seminář I – Ústav českých dějin -/2, -/2 AHS110031 Z, Zk 4 UCD
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 P205 Fapšo, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P208 Hlavačka, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P208 Čechurová, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P205 Rychlík, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P211 Nejedlý, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P208 Michela, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P034 Svátek, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P208 Šedivý, I.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P205 Hausenblasová, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P211 Zilynská, B.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P211 Beneš, Z.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P201 Bobková, L.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P208 Pokorná, M.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P201 Izdný, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P205 Zdichynec, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P200 Činátl, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P208 Randák, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P205 Tinková, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P201 Stehlík, M.
Bakalářský seminář I – Ústav hospodářských a sociálních dějin -/2, -/2 AHS110032 Z, Zk 4 UHSD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C118 Rákosník, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 C118 Štaif, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 C130 Pullmann, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C130 Jakubec, I.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C118 Šima, K.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 C130 Gecko, T.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 C130 Jančík, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 C130 Štolleová, B.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 C118 Spurný, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C118 Spurný, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C130 Kubů, E.
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:05 C130 Kubů, E.
Štolleová, B.
Bakalářský seminář I – Ústav světových dějin -/2, -/2 AHS110030 Z, Zk 4 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:45 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P204 Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302A Pešta, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P306 Stellner, F.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P302B Hajdinová, E.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P204 Horčička, V.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 P306 Zelenka, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P302B Janáč, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P302B Daniel, O.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P306 Buňatová, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P204 Koura, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 P302B Ira, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P306 Suchánek, D.
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:05 P206 Valkoun, J.
PVP5: Bakalářský seminář II (Bc1 od 2019/20)
Bakalářský seminář II - Ústav českých dějin -/2, -/2 AHS110034 Z, Zk 4 UCD
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 P205 Fapšo, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P208 Hlavačka, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P208 Čechurová, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P205 Rychlík, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P211 Nejedlý, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P208 Michela, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P034 Svátek, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P208 Šedivý, I.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P205 Hausenblasová, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P211 Zilynská, B.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P211 Beneš, Z.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P201 Bobková, L.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P208 Pokorná, M.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P201 Izdný, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P205 Zdichynec, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P200 Činátl, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P208 Randák, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P205 Tinková, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P201 Stehlík, M.
Bakalářský seminář II – Ústav hospodářských a sociálních dějin -/2, -/2 AHS110035 Z, Zk 4 UHSD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C118 Rákosník, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 C118 Štaif, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 C130 Pullmann, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C130 Jakubec, I.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C118 Šima, K.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 C130 Gecko, T.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 C130 Jančík, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 C130 Štolleová, B.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 C118 Spurný, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C118 Spurný, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C130 Kubů, E.
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:05 C130 Kubů, E.
Štolleová, B.
Bakalářský seminář II – Ústav světových dějin -/2, -/2 AHS110033 Z, Zk 4 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:45 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P204 Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302A Pešta, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P306 Stellner, F.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P302B Hajdinová, E.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P204 Horčička, V.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 P306 Zelenka, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P302B Janáč, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P302B Daniel, O.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P306 Buňatová, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P204 Koura, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 P302B Ira, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P306 Suchánek, D.
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:05 P206 Valkoun, J.
Další předměty