Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: AHS12 - Historie Bc1 (od 2013)

XLS PDF
AHS12 - Historie Bc1 (od 2013) (5374)
Aktualizace: 20.09.2023 13:55
Obory: Historie
Katedry: 21-HIS
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Historie Bc1 (od 2013)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 11/12)
Dějiny pravěku 2/-, -/- AHS111003 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P301 Bláhová, Z.
Klír, T.
Popelka, M.
Dějiny starověku 2/-, 2/- AHS111004 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P200 Prchlík, I.
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 11/12)
PVP4: Bakalářský seminář I (Bc1 od 11/12)
Bakalářský seminář I - Ústav hospodářských a sociálních dějin -/2, -/2 AHS111028 Z, Zk 5 UHSD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C118 Rákosník, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 C118 Štaif, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 C130 Pullmann, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C130 Jakubec, I.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C118 Šima, K.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 C130 Gecko, T.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 C130 Jančík, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 C130 Štolleová, B.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 C118 Spurný, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C118 Spurný, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C130 Kubů, E.
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:05 C130 Kubů, E.
Štolleová, B.
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 11/12)
Hospodářské a sociální dějiny (od roku 1945 do současnosti) A 2/-, 2/- AHS111016 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Spurný, M.
Štolleová, B.
Seminář k hospodářským a sociálním dějinám (od roku 1945 do současnosti) -/2, -/2 AHS111026 Z, Z 4 UHSD
Seminář / Seminar Spurný, M.
Štolleová, B.
PVP5: Bakalářský seminář II (Bc1 od 11/12)
Bakalářský seminář II - Ústav hospodářských a sociálních dějin -/2, -/2 AHS111030 Z, Zk 5 UHSD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C118 Rákosník, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 C118 Štaif, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 C130 Pullmann, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C130 Jakubec, I.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C118 Šima, K.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 C130 Gecko, T.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 C130 Jančík, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 C130 Štolleová, B.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 C118 Spurný, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C118 Spurný, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C130 Kubů, E.
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:05 C130 Kubů, E.
Štolleová, B.
PVP1: České dějiny (Bc1 od 11/12)
PVP Alexandr Veliký ve středověkých Čechách 2/-, -/- AHSV01049 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P201 Libichová Cermanová, P.
Svátek, J.
Žůrek, V.
PVP Babička očima vnoučat. Gender, rodina a paměť ve vzpomínkových dokumentech 2/-, -/- AHSV01138 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 P208 Kessler, V.
Kršková, V.
PVP Beyond the Empire: A social and cultural history of Czechoslovak Officer Corps (1918-1939) in transnational perspective 2/-, -/- AHSV01140 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P200 Cáp, M.
PVP Bohemia docta - učená Čechie 2/-, -/- AHSV01146 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P200 Pokorná, M.
PVP „Buditelé“ a jejich „nepřátelé“. Počátky českého „národního“ obrození (cca 1770-1820) 2/-, -/- AHSV01152 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P205 Fapšo, M.
Tinková, D.
PVP Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem I 2/-, -/- AHSV00300 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P201 Bobková, L.
Zdichynec, J.
PVP Česko-francouzská historická dílna I 2/-, -/- AHSV00972 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P201 Nejedlý, M.
Svátek, J.
PVP Česko-francouzský historický seminář I 2/-, -/- AHSV01150 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:25 P201 Nejedlý, M.
Svátek, J.
PVP Dějiny a fotografie 2/-, -/- AHSV01051 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P201 Beneš, O.
Šedivý, I.
PVP Dějiny Podkarpatské Rusi 1918-1945 2/-, -/- AHSV00674 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 P200 Rychlík, J.
PVP Dějiny Slovenska do roku 1918 2/-, -/- AHSV00775 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:45 P200 Stehlík, M.
PVP Dějiny ve veřejném prostoru: Globální paměť 2/-, -/- AHSV01122 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P218 Fapšo, M.
PVP Historická herní studia I 2/-, -/- AHSV01144 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P300 Kremer, J.
PVP Města a moc: využití urbánních studií v historickém výzkumu 2/-, -/- AHSV01136 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 P200 Gjuričová, A.
PVP Mezi státem a národem: politiky paměti v první polovině 20. stol. 2/-, -/- AHSV01039 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P308B Michela, M.
PVP Osobnosti české politické pravice 2/-, -/- AHSV00302 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P201 Čechurová, J.
PVP Praha středověká II 2/-, -/- AHSV01155 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P200 Dienstbier, J.
Klír, T.
Musílek, M.
PVP Synodální život středověkých Čech 2/-, -/- AHSV01148 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P129 Zilynská, B.
PVP Vyrob si svůj raně středověký stát (křesťanské náboženství součástí balení) 2/-, -/- AHSV01142 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P201 Izdný, J.
PVP Výstavnictví 2/-, -/- AHSV01154 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:05 P205 Stehlík, M.
PVP Zdeněk Kalista - historik nebo literát? 2/-, -/- AHSV01153 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P205 Beneš, Z.
PVP3: Hospodářské a sociální dějiny (Bc1 od 11/12)
PVP 3 - Československo a střední Evropa v meziválečném období 2/-, -/- AHSV20521 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 C133 Jančík, D.
PVP 3 - Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin I 2/-, -/- AHSV20459 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 C118 Šima, K.
PVP 3 - Technická podstata industrializace v českých zemích 2/-, -/- AHSV20449 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 C118 Efmertová, M.
Další předměty