Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Historie se zaměřením na vzdělávání Bc.

XLS PDF
Historie se zaměřením na vzdělávání Bc. (5370)
Aktualizace: 18.09.2023 08:16
Katedry: 21-UCD
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Historie se zaměřením na vzdělávání Bc2 (od 2019)
UH - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 2019/20)
Dějiny pravěku Bláhová, Z.
Klír, T.
Popelka, M.
St/Wed 09:10 - 10:45 P301 2/-, -/- AHS110004 Zk 4 UCD
Dějiny starověku Prchlík, I. Po/Mon 10:50 - 12:25 P200 2/-, 2/- AHS110005 Zk 5 UCD
Didaktika soudobých dějin Činátl, K. Út/Tue 09:10 - 10:45 P205 -/2, -/- AHS110104 Z 3 UCD
Světové středověké dějiny (do počátku 16. století) Picková, D.
Suchánek, D.
Čt/Thu 12:30 - 14:05 P301 2/-, 2/- AHS220064 Zk 4 USD
Úvod do studia historie Hausenblasová, J.
Svátek, J.
Po/Mon 15:50 - 17:25 P205 -/2, -/2 AHS110001 Zk 6 UCD
Vojtěchovský, O. Po/Mon 17:30 - 19:00 P302A
Čechurová, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P208
Šedivý, I. Út/Tue 12:30 - 14:05 P205
Gecko, T. St/Wed 10:50 - 12:25 P310
Daniel, O.
Ira, J.
Janáč, J.
St/Wed 14:10 - 15:40 P302A
Spurný, M. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V
UH - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 2019/20)
Dějiny ve veřejném prostoru Fapšo, M. Čt/Thu 10:50 - 11:35 P218 1/1, 1/1 AHS110103 Zk 4 UCD
Fapšo, M. Čt/Thu 11:40 - 12:25 P218
Historiografie Beneš, Z. St/Wed 09:10 - 09:55 P205 1/1, 1/1 AHS110099 Zk 6 UCD
Tinková, D. Čt/Thu 14:10 - 14:55 P205
Buňatová, M.
Picková, D.
Čt/Thu 14:10 - 14:55 P302A
Beneš, Z. St/Wed 10:00 - 10:45 P205
Buňatová, M.
Picková, D.
Čt/Thu 15:00 - 15:45 P302A
Tinková, D. Čt/Thu 15:00 - 15:45 P205
Světové novověké dějiny (od počátku 16. stol. do roku 1918) Županič, J. Po/Mon 10:50 - 12:20 P301 2/-, 2/- AHS220067 Zk 4 USD
UH - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc2 od 2019/20)
Světové nejnovější dějiny (od roku 1918 do 1989) Horčička, V. Út/Tue 09:10 - 10:40 P301 2/-, 2/- AHS220068 Zk 4 USD
UH - PVP1: Seminář z českých dějin I–II (Bc2 od 2019/20)
Seminář z českých moderních a soudobých dějin (od konce 18. stol. do současnosti) I Čechurová, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P201 -/2, -/- AHS110061 Z 3 UCD
Pokorná, M. St/Wed 15:50 - 17:25 P205
Randák, J. Čt/Thu 07:30 - 09:05 P201
Seminář z českých raně novověkých dějin (od počátku 16. do konce 18. stol.) I Hausenblasová, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P205 -/2, -/- AHS110010 Z 3 UCD
Hausenblasová, J. Út/Tue 17:30 - 19:05 P205
Zdichynec, J. St/Wed 07:30 - 09:05 P201
Zdichynec, J. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P205
Seminář z českých středověkých dějin (do počátku 16. století) I Nejedlý, M. Út/Tue 09:10 - 10:45 P201 -/2, -/- AHS110007 Z 3 UCD
Svátek, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P201
Izdný, J. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P200
Izdný, J. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P200
UH - PVP2: Seminář ze světových dějin I–II (Bc2 od 2019/20)
Seminář ze světových nejnovějších dějin (od roku 1918 do 1989) I Pešta, M. Po/Mon 14:10 - 15:45 P301 -/2, -/- AHS110050 Z 3 USD
Vojtěchovský, O. Út/Tue 14:10 - 15:45 P209
Moskovič, B. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P302A
Seminář ze světových novověkých dějin (od počátku 16. stol. do roku 1918) I Daniel, O. St/Wed 09:10 - 10:45 P209 -/2, -/- AHS110036 Z 3 USD
Ira, J. St/Wed 12:30 - 14:05 P301
Buňatová, M. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P209
Valkoun, J. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P301
Seminář ze světových středověkých dějin (do počátku 16. století) I Drška, V. Po/Mon 12:30 - 14:05 P209 -/2, -/- AHS110016 Z 3 USD
Zelenka, J. St/Wed 12:30 - 14:05 P209
Zelenka, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P209
UH - PVP3: Specializační seminář (Bc2 od 2019/20)
Specializační seminář - Ústav českých dějin Žemlička, J. -/2, -/2 AHS111112 Z, Z 5 UCD
Fapšo, M. Po/Mon 12:30 - 14:05 P205
Hlavačka, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 P208
Čechurová, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 P208
Rychlík, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P205
Nejedlý, M. Út/Tue 10:50 - 12:25 P211
Michela, M. Út/Tue 12:30 - 14:05 P208
Svátek, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P034
Šedivý, I. Út/Tue 14:10 - 15:45 P208
Hausenblasová, J. Út/Tue 15:50 - 17:25 P205
Zilynská, B. Út/Tue 15:50 - 17:25 P211
Beneš, Z. St/Wed 12:30 - 14:05 P211
Bobková, L. St/Wed 12:30 - 14:05 P201
Pokorná, M. St/Wed 12:30 - 14:05 P208
Izdný, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P201
Zdichynec, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P205
Činátl, K. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P200
Randák, J. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P208
Tinková, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P205
Stehlík, M. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P201
Specializační seminář - Ústav hospodářských a sociálních dějin Rákosník, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 C118 -/2, -/2 AHS111114 Z, Z 5 UHSD
Štaif, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 C118
Pullmann, M. Út/Tue 12:30 - 14:05 C130
Jakubec, I. St/Wed 12:30 - 14:05 C130
Šima, K. St/Wed 12:30 - 14:05 C118
Gecko, T. St/Wed 14:10 - 15:45 C130
Jančík, D. St/Wed 17:30 - 19:05 C130
Štolleová, B. Čt/Thu 09:10 - 10:45 C130
Spurný, M. Čt/Thu 14:10 - 15:45 C118
Spurný, M. Čt/Thu 15:50 - 17:25 C118
Kubů, E. Čt/Thu 15:50 - 17:25 C130
Kubů, E.
Štolleová, B.
Čt/Thu 17:30 - 19:05 C130
UH - PVP4: Bakalářský seminář (Bc2 od 2019/20)
Bakalářský seminář I - Ústav hospodářských a sociálních dějin Rákosník, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 C118 -/2, -/2 AHS288013 Z, Zk 5 UHSD
Štaif, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 C118
Pullmann, M. Út/Tue 12:30 - 14:05 C130
Jakubec, I. St/Wed 12:30 - 14:05 C130
Šima, K. St/Wed 12:30 - 14:05 C118
Gecko, T. St/Wed 14:10 - 15:45 C130
Jančík, D. St/Wed 17:30 - 19:05 C130
Štolleová, B. Čt/Thu 09:10 - 10:45 C130
Spurný, M. Čt/Thu 14:10 - 15:45 C118
Spurný, M. Čt/Thu 15:50 - 17:25 C118
Kubů, E. Čt/Thu 15:50 - 17:25 C130
Kubů, E.
Štolleová, B.
Čt/Thu 17:30 - 19:05 C130
Bakalářský seminář - Ústav českých dějin Žemlička, J. -/2, -/2 AHS222027 Z, Zk 5 UCD
Fapšo, M. Po/Mon 12:30 - 14:05 P205
Hlavačka, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 P208
Čechurová, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 P208
Rychlík, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P205
Nejedlý, M. Út/Tue 10:50 - 12:25 P211
Michela, M. Út/Tue 12:30 - 14:05 P208
Svátek, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P034
Šedivý, I. Út/Tue 14:10 - 15:45 P208
Hausenblasová, J. Út/Tue 15:50 - 17:25 P205
Zilynská, B. Út/Tue 15:50 - 17:25 P211
Beneš, Z. St/Wed 12:30 - 14:05 P211
Bobková, L. St/Wed 12:30 - 14:05 P201
Pokorná, M. St/Wed 12:30 - 14:05 P208
Izdný, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P201
Zdichynec, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P205
Činátl, K. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P200
Randák, J. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P208
Tinková, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P205
Stehlík, M. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P201
Bakalářský seminář – Ústav světových dějin Drška, V. Po/Mon 09:10 - 10:45 P306 -/2, -/2 AHS220063 Z, Zk 5 USD
Vojtěchovský, O. Po/Mon 14:10 - 15:45 P204
Županič, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 P306
Pešta, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 P302A
Stellner, F. Út/Tue 09:10 - 10:45 P306
Hajdinová, E. Út/Tue 10:50 - 12:25 P302B
Horčička, V. Út/Tue 14:10 - 15:45 P204
Zelenka, J. St/Wed 10:50 - 12:25 P306
Janáč, J. St/Wed 12:30 - 14:05 P302B
Daniel, O. St/Wed 15:50 - 17:25 P302B
Buňatová, M. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P306
Picková, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P306
Koura, J. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P204
Ira, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P302B
Suchánek, D. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P306
Valkoun, J. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P206
Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (Bc od 2019/20)
Pedagogika pro učitele I. procesy spojené s výukou Skutil, M.
Valášková Vincejová, E.
Valenta, J.
Čt/Thu 15:50 - 16:35 C358 1/1, -/- AUS119002 Z 3 KPED
Skutil, M.
Valášková Vincejová, E.
Valenta, J.
Čt/Thu 16:40 - 17:25 C358
Psychologie pro učitele I.: psychologie žáka a školní třídy Švandová, M.
Veselá, M.
Po/Mon 15:50 - 17:25 C247 1/1, -/- AUS100004 Z 3 KPS
Úvod do psychologie pro učitele: vývojové a rozvojové možnosti žáka Švandová, M. 2/- AUS100003 Zk 3 KPS
Další předměty
Čtení a interpretace textů k moderním a soudobým dějinám I Randák, J.
Švarná, E.
Čt/Thu 15:50 - 17:25 P201 -/2, -/- AHS600038 Z 3 UCD
Dějiny Latinské Ameriky: Conquista Křížová, M. Út/Tue 14:10 - 15:45 V407 1/1, -/- AHS550037 Zk 5 USD
Křížová, M. Pá/Fri
( Lichý týden )
14:10 - 15:40 V407
Dějiny Latinské Ameriky: 19. století Perutka, L. Čt/Thu 16:40 - 17:25 V407 1/1, -/- AHS550039 Zk 5 USD
Perutka, L. Čt/Thu 15:50 - 16:35 V407
Dějiny mezinárodních vztahů v první polovině 20. století Pešta, M. Út/Tue 14:10 - 14:55 P301 1/1, -/- AHS550026 Zk 5 USD
Pešta, M. Út/Tue 15:00 - 15:45 P301
Dějiny politického myšlení I Fapšo, M. Po/Mon 09:10 - 09:55 P205 1/1, -/- AHS600040 Zk 5 UCD
Fapšo, M. Po/Mon 10:00 - 10:45 P205
Dějiny sociálních teorií Rákosník, J. Po/Mon 12:30 - 14:05 C118 2/-, 2/- AHS666008 Z, Zk 6 UHSD
Dějiny sociálních teorií Rákosník, J. Po/Mon 12:30 - 14:05 C118 2/-, 2/- AHS400343 Z, Zk 12 UHSD
Dějiny sociálních teorií I Rákosník, J. Po/Mon 12:30 - 14:05 C118 2/-, -/- AHS588016 Z 4 UHSD
Didaktika dějepisu I Fapšo, M. Po/Mon 10:50 - 12:25 P205 -/2, -/2 AHS660052 Z, Zk 6 UCD
Didaktika dějepisu II Činátl, K. Út/Tue 10:50 - 12:25 P200 -/2, -/2 AHS660053 Z, Zk 6 UCD
Doktorandský seminář Hausenblasová, J.
Hlavačka, M.
Randák, J.
Svátek, J.
-/2, -/2 AXCDDOS01 Jiné 0 UCD
Doktorandský seminář Pullmann, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 C133 -/2, -/2 AXHDDOS01 Jiné 0 UHSD
Doktorandský seminář Daniel, O.
Hajdinová, E.
Ira, J.
Janáč, J.
St/Wed 17:30 - 19:05 P302B -/2, -/2 AXHSDOS01 Jiné 0 USD
Doktorandský seminář II -/2, -/2 AXHDDOS02 Jiné 0 UHSD
Doktorandský seminář II Hausenblasová, J.
Hlavačka, M.
Michela, M.
Svátek, J.
Čt/Thu 17:30 - 19:05 P201 -/2, -/2 AXCDDOS02 Jiné 0 UCD
Doktorandský seminář III -/2, -/2 AXHDDOS03 Jiné 0 UHSD
Doktorandský seminář III Činátl, K. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P200 -/2, -/2 AXCDDOS03 Jiné 0 UCD
Doktorandský seminář IV -/2, -/2 AXHDDOS04 Jiné 0 UHSD
Doktorandský seminář IV Hausenblasová, J.
Hlavačka, M.
Michela, M.
Svátek, J.
Po/Mon 17:30 - 19:05 P201 -/2, -/2 AXCDDOS04 Jiné 0 UCD
Doktorský seminář 1 (I–II) -/2, -/2 AXHDKON01 Jiné 0 UHSD
Doktorský seminář 2 (III-IV) -/2, -/2 AXHDKON02 Jiné 0 UHSD
Doktorský seminář 3 (V-VI) -/2, -/2 AXHDKON03 Jiné 0 UHSD
Erasmus Cultures of Migration: Space, History and Emotions Daniel, O. Po/Mon 15:50 - 17:25 P209 2/-, -/- AHSV11057 Zk 6 USD
Erasmus Czechoslovakia in Global History. Czechoslovakia and Central Europe's Global Entanglements during the Cold War Pešta, M. Po/Mon 17:30 - 19:05 P301 2/-, -/- AHSV11042 Zk 6 USD
ERASMUS - Elizabeth Wiskemanns „Erlebtes Europa“ (1930-1945) neu gelesen Domeier, N. St/Wed 12:30 - 14:05 V407 2/-, -/- AHS789011 Zk 6 UHSD
ERASMUS - The History of National Socialism: Conspiracy Theories and the Fascist Mind 1900-2023 Domeier, N. St/Wed 10:50 - 12:25 V407 2/-, -/- AHS789013 Zk 6 UHSD
Euroatlantické vztahy ve 20. století Horčička, V.
Janoušek, P.
Út/Tue 15:50 - 17:20 P301 1/1, -/- AHS550028 Zk 5 USD
Evropa a svět I: Evropa a (versus) Amerika Koura, J. Čt/Thu 10:50 - 11:35 P209 1/1, -/- AHE110016 Zk 4 USD
Koura, J. Čt/Thu 11:40 - 12:25 P209
Evropa v postmoderní době I (Evropa v éře globalizace I) Pešta, M. Út/Tue 15:50 - 16:35 P302A 1/1, -/- AHE110014 Zk 4 USD
Pešta, M. Út/Tue 16:40 - 17:25 P302A
Evropská kultura a vzdělanost I Hajdinová, E. Út/Tue 12:30 - 13:15 P302A 1/1, -/- AHE110019 Zk 4 USD
Hajdinová, E. Út/Tue 13:20 - 14:05 P302A
Evropské nejnovější dějiny I (1914/1918–1945) Koura, J.
Moskovič, B.
Čt/Thu 09:10 - 09:55 P209 1/1, -/- AHE110009 Zk 4 USD
Koura, J.
Moskovič, B.
Čt/Thu 10:00 - 10:45 P209
Evropské novověké dějiny I (1714–1815) Buňatová, M. Čt/Thu 10:50 - 11:35 P301 1/1, -/- AHE110007 Zk 4 USD
Buňatová, M. Čt/Thu 11:40 - 12:25 P301
Evropské raně novověké dějiny I (1500–1618) Valkoun, J. Pá/Fri 14:10 - 14:55 P301 1/1, -/- AHE110005 Zk 4 USD
Valkoun, J. Pá/Fri 15:00 - 15:45 P301
Evropské středověké dějiny I (do roku 1000) Suchánek, D. Čt/Thu 14:10 - 14:55 P301 1/1, -/- AHE110003 Zk 4 USD
Suchánek, D. Čt/Thu 15:00 - 15:45 P301
Historická, politická a hospodářská geografie Evropy Valkoun, J. Pá/Fri 15:50 - 16:35 P301 1/1, -/- AHE110011 Zk 4 USD
Valkoun, J. Pá/Fri 16:40 - 17:25 P301
Historický vývoj Evropy v komparativní perspektivě Ira, J. Čt/Thu 12:30 - 13:15 P302A 1/1, -/- AHE110018 Zk 4 USD
Ira, J. Čt/Thu 13:20 - 14:05 P302A
Hospodářské a sociální dějiny (od roku 1945 do současnosti) Spurný, M.
Štolleová, B.
2/-, 2/- AHS222016 Zk 4 UHSD
Hospodářské a sociální dějiny (od roku 1945 do současnosti) A Spurný, M.
Štolleová, B.
2/-, 2/- AHS111016 Zk 4 UHSD
Hospodářské dějiny - fenomén moderní kultury Jakubec, I. St/Wed 10:50 - 11:35 C130 1/1, 1/1 AHS666015 Z, Zk 6 UHSD
Jakubec, I. St/Wed 11:40 - 12:25 C130
Hospodářské dějiny – fenomén moderní kultury I Jakubec, I. St/Wed 10:50 - 11:35 C130 1/1, -/- AHS588010 Z 3 UHSD
Jakubec, I. St/Wed 11:40 - 12:25 C130
Idea evropské jednoty v proměnách staletí Horčička, V. Út/Tue 12:30 - 13:15 P301 1/1, -/- AHS550006 Zk 5 USD
Horčička, V. Út/Tue 13:20 - 14:05 P301
Ideje, ekonomika, politika Jančík, D. St/Wed 15:50 - 17:25 C118 2/-, 2/- AHS666013 Z, Zk 6 UHSD
Ideje, ekonomika, politika I Jančík, D. St/Wed 15:50 - 17:25 C118 2/-, -/- AHS588012 Z 4 UHSD
Informační systémy kulturních institucí Wančová, N. Po/Mon 15:50 - 17:25 Budova Národního muzea (Václavské náměstí 1700/68) 2/-, -/- AMSV00032 Zk 4 UCD
Integrační a dezintegrační procesy v dějinách Evropy Horčička, V. Út/Tue 10:50 - 11:35 P209 1/1, -/- AHE110013 Zk 4 USD
Horčička, V. Út/Tue 11:40 - 12:25 P209
Jak psát dějiny? Tinková, D. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P205 -/2, -/- AHS660055 Jiné 5 UCD
Kurátorství Junek, M. Čt/Thu 12:30 - 14:05 Budova Národního muzea (Václavské náměstí 1700/68) 2/-, -/- AMSV00011 Zk 4 UCD
Milestones of Older Czech History (until 19th Century) Izdný, J.
Jarošová, E.
St/Wed 12:30 - 14:05 P200 2/-, -/- AHSE0017 Zk 8 UCD
Museum Studies – Boring showcases or a lifelong experience? Pekárková, E.
Stejskalová, J.
St/Wed 15:50 - 17:25 P208 2/-, -/- AHSE0027 Zk 5 UCD
Museum Studies – Boring showcases or a lifelong experience? Pekárková, E.
Stejskalová, J.
St/Wed 15:50 - 17:25 P208 2/-, -/- AMSV00052 Zk 5 UCD
Muzeum a hra Wančová, N. Út/Tue 15:50 - 17:25 Budova Národního muzea (Václavské náměstí 1700/68) -/2, -/- AMSV00051 Z 4 UCD
Náboženství v dějinách Evropy Suchánek, D. Čt/Thu 17:30 - 18:15 P301 1/1, -/- AHE110028 Zk 4 USD
Suchánek, D. Čt/Thu 18:20 - 19:05 P301
Němčina pro historiky I Křenková, P. Čt/Thu 10:50 - 12:20 C149 -/2, -/- AHS600029 Z 3 UCD
Obsahy a formy české státnosti I Bobková, L.
Hausenblasová, J.
Izdný, J.
Svátek, J.
Zdichynec, J.
Zilynská, B.
Čt/Thu 14:10 - 15:45 P201 2/-, 2/- AHS600002 Z, Zk 7 UCD
Obsahy a formy české státnosti II Čechurová, J.
Hlavačka, M.
Rychlík, J.
Šedivý, I.
Po/Mon 14:10 - 15:45 P201 2/-, 2/- AHS600003 Z, Zk 7 UCD
Péče o návštěvníka Doušová, A. St/Wed 12:30 - 14:05 Budova Národního muzea (Václavské náměstí 1700/68) 2/-, -/- AMSV00033 Z 3 UCD
Pedagogická praxe Činátl, K.
Fapšo, M.
-/2 AHSV00372 Z 3 UCD
Pomocné vědy historické A Marková, M.
Woitschová, K.
Út/Tue 08:20 - 09:05 P301 1/1, 1/1 AHS110003 Z+Zk 7 UCD
Woitschová, K. St/Wed 08:20 - 09:05 P209
Dobeš, J. Čt/Thu 07:30 - 08:15 P209
Pátková, H. Čt/Thu 08:20 - 09:05 P209
Holá, M. Po/Mon 08:20 - 09:05 P209
Pomocné vědy historické B Marková, M.
Woitschová, K.
Út/Tue 08:20 - 09:05 P301 1/1, -/- AHS110301 Z 3 UCD
Woitschová, K. St/Wed 08:20 - 09:05 P209
Dobeš, J. Čt/Thu 07:30 - 08:15 P209
Pátková, H. Čt/Thu 08:20 - 09:05 P209
Holá, M. Po/Mon 08:20 - 09:05 P209
Prameny a metodologie Stehlík, M. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P208 -/2, -/- AMS500002 Zk 6 UCD
Praxe průběžná Činátl, K.
Fapšo, M.
-/2 AHS660059 Z 4 UCD
Problémy historické vědy Činátl, K.
Rákosník, J.
Út/Tue 15:50 - 17:25 P201 2/-, -/- AHS333001 Zk 5 UCD
PVP Alexandr Veliký ve středověkých Čechách Libichová Cermanová, P.
Svátek, J.
Žůrek, V.
St/Wed 09:10 - 10:45 P201 2/-, -/- AHSV01049 Zk 4 UCD
PVP Alexandr Veliký ve středověkých Čechách Libichová Cermanová, P.
Svátek, J.
Žůrek, V.
St/Wed 09:10 - 10:45 P201 2/-, -/- AHSN00198 Z 2 UCD
PVP Babička očima vnoučat. Gender, rodina a paměť ve vzpomínkových dokumentech Kessler, V.
Kršková, V.
Út/Tue 15:50 - 17:25 P208 2/-, -/- AHSV01138 Zk 4 UCD
PVP Babička očima vnoučat. Gender, rodina a paměť ve vzpomínkových dokumentech Kessler, V.
Kršková, V.
Út/Tue 15:50 - 17:25 P208 2/-, -/- AHSN00278 Z 2 UCD
PVP Beyond the Empire: A social and cultural history of Czechoslovak Officer Corps (1918-1939) in transnational perspective Cáp, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P200 2/-, -/- AHSV01140 Zk 4 UCD
PVP Beyond the Empire: A social and cultural history of Czechoslovak Officer Corps (1918-1939) in transnational perspective Cáp, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P200 2/-, -/- AHSN00280 Z 2 UCD
PVP Bohemia docta - učená Čechie Pokorná, M. St/Wed 09:10 - 10:45 P200 2/-, -/- AHSV01146 Zk 4 UCD
PVP Bohemia docta - učená Čechie Pokorná, M. St/Wed 09:10 - 10:45 P200 2/-, -/- AHSN00286 Z 2 UCD
PVP „Buditelé“ a jejich „nepřátelé“. Počátky českého „národního“ obrození (cca 1770-1820) Fapšo, M.
Tinková, D.
Čt/Thu 09:10 - 10:45 P205 2/-, -/- AHSV01152 Zk 4 UCD
PVP „Buditelé“ a jejich „nepřátelé“. Počátky českého „národního“ obrození (cca 1770-1820) Fapšo, M.
Tinková, D.
Čt/Thu 09:10 - 10:45 P205 2/-, -/- AHSN00292 Z 2 UCD
PVP - Co znamenalo slavit moderně? Festivity dlouhého 19. století Šima, K. St/Wed 10:50 - 12:25 C118 2/-, -/- AHS788231 Z 3 UHSD
PVP Cultures of Migration: Space, History and Emotions Daniel, O. Po/Mon 15:50 - 17:25 P209 2/-, -/- AHSV11054 Zk 4 USD
PVP Cultures of Migration: Space, History and Emotions Daniel, O. Po/Mon 15:50 - 17:25 P209 2/-, -/- AHSV11055 Zk 4 USD
PVP Cultures of Migration: Space, History and Emotions Daniel, O. Po/Mon 15:50 - 17:25 P209 2/-, -/- AHSV11056 Z 2 USD
PVP Czechoslovakia in Global History. Czechoslovakia and Central Europe's Global Entanglements during the Cold War Pešta, M. Po/Mon 17:30 - 19:05 P301 2/-, -/- AHSV11049 Zk 4 USD
PVP Czechoslovakia in Global History. Czechoslovakia and Central Europe's Global Entanglements during the Cold War Pešta, M. Po/Mon 17:30 - 19:05 P301 2/-, -/- AHSV11050 Zk 4 USD
PVP Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem I Bobková, L.
Zdichynec, J.
St/Wed 10:50 - 12:25 P201 2/-, -/- AHSV00300 Zk 4 UCD
PVP Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem I Bobková, L.
Zdichynec, J.
St/Wed 10:50 - 12:25 P201 2/-, -/- AHSN00204 Z 2 UCD
PVP Česko-francouzská historická dílna I Nejedlý, M.
Svátek, J.
Čt/Thu 09:10 - 10:45 P201 2/-, -/- AHSV00972 Zk 4 UCD
PVP Česko-francouzská historická dílna I Nejedlý, M.
Svátek, J.
Čt/Thu 09:10 - 10:45 P201 2/-, -/- AHSN00158 Z 2 UCD
PVP Česko-francouzský historický seminář I Nejedlý, M.
Svátek, J.
Čt/Thu 10:50 - 12:25 P201 2/-, -/- AHSV01150 Zk 4 UCD
PVP Česko-francouzský historický seminář I Nejedlý, M.
Svátek, J.
Čt/Thu 10:50 - 12:25 P201 2/-, -/- AHSN00290 Z 2 UCD
PVP - Československo a střední Evropa v meziválečném období Jančík, D. St/Wed 14:10 - 15:45 C133 2/-, -/- AHS788091 Z 3 UHSD
PVP Dějiny a fotografie Beneš, O.
Šedivý, I.
Po/Mon 15:50 - 17:25 P201 2/-, -/- AHSV01051 Zk 4 UCD
PVP Dějiny a fotografie Beneš, O.
Šedivý, I.
Po/Mon 15:50 - 17:25 P201 2/-, -/- AHSN00199 Z 2 UCD
PVP Dějiny Podkarpatské Rusi 1918-1945 Rychlík, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P200 2/-, -/- AHSV00674 Zk 4 UCD
PVP Dějiny Podkarpatské Rusi 1918-1945 Rychlík, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P200 2/-, -/- AHSV00675 Z 2 UCD
PVP Dějiny Slovenska do roku 1918 Stehlík, M. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P200 2/-, -/- AHSV00775 Zk 4 UCD
PVP Dějiny Slovenska do roku 1918 Stehlík, M. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P200 2/-, -/- AHSN00047 Z 2 UCD
PVP - Elizabeth Wiskemanns „Erlebtes Europa“ (1930-1945) neu gelesen Domeier, N. St/Wed 12:30 - 14:05 V407 2/-, -/- AHS788237 Z 3 UHSD
PVP - Evropa po 1945: Společnost, kultura a myšlení Spurný, M. Čt/Thu 10:50 - 12:25 C118 2/-, -/- AHS788229 Z 3 UHSD
PVP Historická herní studia I Kremer, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P300 2/-, -/- AHSV01144 Zk 4 UCD
PVP Historická herní studia I Kremer, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P300 2/-, -/- AHSN00284 Z 2 UCD
PVP - Hospodářství českých zemí pod tlakem okupace a válečného úsilí Německa. Institucionální změna - germanizace - exploatace Štolleová, B. St/Wed 09:10 - 10:45 C118 2/-, -/- AHS788233 Z 3 UHSD
PVP Josip Broz Tito v šesti obrazech. Jugoslávská partyzánská rapsodie v reflexi filmového dokumentu Lordana Zafranoviće Moskovič, B.
Pelikán, J.
Vojtěchovský, O.
Út/Tue 10:50 - 12:25 P301 2/-, -/- AHSV11058 Zk 4 USD
PVP Josip Broz Tito v šesti obrazech. Jugoslávská partyzánská rapsodie v reflexi filmového dokumentu Lordana Zafranoviće Moskovič, B.
Pelikán, J.
Vojtěchovský, O.
Út/Tue 10:50 - 12:25 P301 2/-, -/- AHSV11059 Zk 4 USD
PVP Josip Broz Tito v šesti obrazech. Jugoslávská partyzánská rapsodie v reflexi filmového dokumentu Lordana Zafranoviće Moskovič, B.
Pelikán, J.
Vojtěchovský, O.
Út/Tue 10:50 - 12:25 P301 2/-, -/- AHSV11060 Z 2 USD
PVP - Kolektivní násilí v historické perspektivě Jandák, M.
Smlsal, J.
Út/Tue 15:50 - 17:25 C118 2/-, -/- AHS788235 Z 3 UHSD
PVP - Kolonialismus, mezinárodní vztahy a globální ekonomika Slavíček, J. Út/Tue 17:30 - 19:05 P308B 2/-, -/- AHS788253 Z 3 UHSD
PVP - Marxistické inspirace v západní historiografii 20. století Pullmann, M. Po/Mon 14:10 - 15:45 C133 2/-, -/- AHS788227 Z 3 UHSD
PVP Města a moc: využití urbánních studií v historickém výzkumu Gjuričová, A. Po/Mon 14:10 - 15:45 P200 2/-, -/- AHSV01136 Zk 4 UCD
PVP Města a moc: využití urbánních studií v historickém výzkumu Gjuričová, A. Po/Mon 14:10 - 15:45 P200 2/-, -/- AHSN00276 Z 2 UCD
PVP Mezi státem a národem: politiky paměti v první polovině 20. stol. Michela, M. Út/Tue 14:10 - 15:45 P308B 2/-, -/- AHSV01039 Zk 4 UCD
PVP Mezi státem a národem: politiky paměti v první polovině 20. stol. Michela, M. Út/Tue 14:10 - 15:45 P308B 2/-, -/- AHSN00193 Z 2 UCD
PVP Osobnosti české politické pravice Čechurová, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P201 2/-, -/- AHSV00302 Zk 4 UCD