Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Učitelství historie pro střední školy

XLS PDF
Učitelství historie pro střední školy (5365)
Aktualizace: 18.09.2023 08:11
Obory: Učitelství pro střední školy
Katedry: 21-UCD
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Učitelství historie pro střední školy NMgr2 (od 2019)
UH - Povinné předměty za celé studium (NMgr2 od 2019/20)
Didaktika dějepisu I Fapšo, M. Po/Mon 10:50 - 12:25 P205 -/2, -/2 AHS660052 Z, Zk 6 UCD
Didaktika dějepisu II Činátl, K. Út/Tue 10:50 - 12:25 P200 -/2, -/2 AHS660053 Z, Zk 6 UCD
Praxe průběžná Činátl, K.
Fapšo, M.
-/2 AHS660059 Z 4 UCD
Vybrané problémy z českých a středoevropských dějin Izdný, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P200 2/-, 2/- AHS660051 Zk 4 UCD
Vybrané problémy ze světových dějin Horčička, V.
Ira, J.
Zelenka, J.
St/Wed 15:50 - 17:25 P209 2/-, 2/- AHS660044 Zk 4 USD
UH - Povinné předměty zaměřené na přípravu diplomové práce (NMgr2 od 2019/20)
Jak psát dějiny? Tinková, D. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P205 -/2, -/- AHS660055 Jiné 5 UCD
UH - PVP1: Historicko–didaktický specializační seminář (NMgr2 od 2019/20)
Historicko–didaktický specializační seminář – Ústav českých dějin Žemlička, J. -/2, -/2 AHS660056 Z, Z 6 UCD
Fapšo, M. Po/Mon 12:30 - 14:05 P205
Hlavačka, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 P208
Čechurová, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 P208
Rychlík, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P205
Nejedlý, M. Út/Tue 10:50 - 12:25 P211
Michela, M. Út/Tue 12:30 - 14:05 P208
Svátek, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P034
Šedivý, I. Út/Tue 14:10 - 15:45 P208
Hausenblasová, J. Út/Tue 15:50 - 17:25 P205
Zilynská, B. Út/Tue 15:50 - 17:25 P211
Beneš, Z. St/Wed 12:30 - 14:05 P211
Bobková, L. St/Wed 12:30 - 14:05 P201
Pokorná, M. St/Wed 12:30 - 14:05 P208
Izdný, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P201
Zdichynec, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P205
Činátl, K. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P200
Randák, J. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P208
Tinková, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P205
Stehlík, M. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P201
Historicko–didaktický specializační seminář – Ústav hospodářských a sociálních dějin Rákosník, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 C118 -/2, -/2 AHS660048 Z, Z 6 UHSD
Štaif, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 C118
Pullmann, M. Út/Tue 12:30 - 14:05 C130
Jakubec, I. St/Wed 12:30 - 14:05 C130
Šima, K. St/Wed 12:30 - 14:05 C118
Gecko, T. St/Wed 14:10 - 15:45 C130
Jančík, D. St/Wed 17:30 - 19:05 C130
Štolleová, B. Čt/Thu 09:10 - 10:45 C130
Spurný, M. Čt/Thu 14:10 - 15:45 C118
Spurný, M. Čt/Thu 15:50 - 17:25 C118
Kubů, E. Čt/Thu 15:50 - 17:25 C130
Kubů, E.
Štolleová, B.
Čt/Thu 17:30 - 19:05 C130
Historicko–didaktický specializační seminář – Ústav světových dějin Drška, V. Po/Mon 09:10 - 10:45 P306 -/2, -/2 AHS660045 Z, Z 6 USD
Vojtěchovský, O. Po/Mon 14:10 - 15:45 P204
Županič, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 P306
Pešta, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 P302A
Stellner, F. Út/Tue 09:10 - 10:45 P306
Hajdinová, E. Út/Tue 10:50 - 12:25 P302B
Horčička, V. Út/Tue 14:10 - 15:45 P204
Zelenka, J. St/Wed 10:50 - 12:25 P306
Janáč, J. St/Wed 12:30 - 14:05 P302B
Daniel, O. St/Wed 15:50 - 17:25 P302B
Buňatová, M. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P306
Picková, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P306
Koura, J. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P204
Ira, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P302B
Suchánek, D. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P306
Valkoun, J. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P206
UH - PVP2: Diplomový seminář I (NMgr2 od 2019/20)
Diplomní seminář I – Ústav českých dějin Žemlička, J. -/2, -/- AHS660057 Z 5 UCD
Fapšo, M. Po/Mon 12:30 - 14:05 P205
Hlavačka, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 P208
Čechurová, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 P208
Rychlík, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P205
Nejedlý, M. Út/Tue 10:50 - 12:25 P211
Michela, M. Út/Tue 12:30 - 14:05 P208
Svátek, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P034
Šedivý, I. Út/Tue 14:10 - 15:45 P208
Hausenblasová, J. Út/Tue 15:50 - 17:25 P205
Zilynská, B. Út/Tue 15:50 - 17:25 P211
Beneš, Z. St/Wed 12:30 - 14:05 P211
Bobková, L. St/Wed 12:30 - 14:05 P201
Pokorná, M. St/Wed 12:30 - 14:05 P208
Izdný, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P201
Zdichynec, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P205
Činátl, K. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P200
Randák, J. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P208
Tinková, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P205
Stehlík, M. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P201
Diplomní seminář I – Ústav hospodářských a sociálních dějin Rákosník, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 C118 -/2, -/- AHS660049 Z 5 UHSD
Štaif, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 C118
Pullmann, M. Út/Tue 12:30 - 14:05 C130
Jakubec, I. St/Wed 12:30 - 14:05 C130
Šima, K. St/Wed 12:30 - 14:05 C118
Gecko, T. St/Wed 14:10 - 15:45 C130
Jančík, D. St/Wed 17:30 - 19:05 C130
Štolleová, B. Čt/Thu 09:10 - 10:45 C130
Spurný, M. Čt/Thu 14:10 - 15:45 C118
Spurný, M. Čt/Thu 15:50 - 17:25 C118
Kubů, E. Čt/Thu 15:50 - 17:25 C130
Kubů, E.
Štolleová, B.
Čt/Thu 17:30 - 19:05 C130
Diplomní seminář I – Ústav světových dějin Drška, V. Po/Mon 09:10 - 10:45 P306 -/2, -/- AHS660046 Z 5 USD
Vojtěchovský, O. Po/Mon 14:10 - 15:45 P204
Županič, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 P306
Pešta, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 P302A
Stellner, F. Út/Tue 09:10 - 10:45 P306
Hajdinová, E. Út/Tue 10:50 - 12:25 P302B
Horčička, V. Út/Tue 14:10 - 15:45 P204
Zelenka, J. St/Wed 10:50 - 12:25 P306
Janáč, J. St/Wed 12:30 - 14:05 P302B
Daniel, O. St/Wed 15:50 - 17:25 P302B
Buňatová, M. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P306
Picková, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P306
Koura, J. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P204
Ira, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P302B
Suchánek, D. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P306
Valkoun, J. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P206
Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (NMgr od 2019/20)
Pedagogika pro učitele II.: výchovné aspekty a specifické problémy školní edukace Klapálková, V.
Komárková, T.
Strouhal, M.
Po/Mon 14:10 - 14:55 C247 1/1, -/- AUS519001 Z 3 KPED
Klapálková, V.
Komárková, T.
Strouhal, M.
Po/Mon 15:00 - 15:45 C247
Psychologie pro učitele II.: Edukační dovednosti učitele Mudrák, J.
Pekárková, S.
Vožechová, J.
3.10., 09:10 - 14:05; 10.10., 09:10 - 14:05; 17.10., 09:10 - 14:05; 24.10., 09:10 - 14:05 (C317C) -/2 AUS500008 Z 3 KPS
Mudrák, J.
Pekárková, S.
Vožechová, J.
31.10., 09:10 - 14:05; 14.11., 09:10 - 14:05; 21.11., 09:10 - 14:05; 28.11., 09:10 - 14:05 (C317C)
Michajluková, A.
Mudrák, J.
6.10., 09:10 - 14:05; 13.10., 09:10 - 14:05; 24.11., 09:10 - 14:05; 1.12., 09:10 - 14:05 (C317C)
Další předměty
Čtení a interpretace textů k moderním a soudobým dějinám I Randák, J.
Švarná, E.
Čt/Thu 15:50 - 17:25 P201 -/2, -/- AHS600038 Z 3 UCD
Dějiny politického myšlení I Fapšo, M. Po/Mon 09:10 - 09:55 P205 1/1, -/- AHS600040 Zk 5 UCD
Fapšo, M. Po/Mon 10:00 - 10:45 P205
Dějiny pravěku Bláhová, Z.
Klír, T.
Popelka, M.
St/Wed 09:10 - 10:45 P301 2/-, -/- AHS110004 Zk 4 UCD
Dějiny starověku Prchlík, I. Po/Mon 10:50 - 12:25 P200 2/-, 2/- AHS110005 Zk 5 UCD
Dějiny ve veřejném prostoru Fapšo, M. Čt/Thu 10:50 - 11:35 P218 1/1, 1/1 AHS110103 Zk 4 UCD
Fapšo, M. Čt/Thu 11:40 - 12:25 P218
Didaktika soudobých dějin Činátl, K. Út/Tue 09:10 - 10:45 P205 -/2, -/- AHS110104 Z 3 UCD
Doktorandský seminář Hausenblasová, J.
Hlavačka, M.
Randák, J.
Svátek, J.
-/2, -/2 AXCDDOS01 Jiné 0 UCD
Doktorandský seminář II Hausenblasová, J.
Hlavačka, M.
Michela, M.
Svátek, J.
Čt/Thu 17:30 - 19:05 P201 -/2, -/2 AXCDDOS02 Jiné 0 UCD
Doktorandský seminář III Činátl, K. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P200 -/2, -/2 AXCDDOS03 Jiné 0 UCD
Doktorandský seminář IV Hausenblasová, J.
Hlavačka, M.
Michela, M.
Svátek, J.
Po/Mon 17:30 - 19:05 P201 -/2, -/2 AXCDDOS04 Jiné 0 UCD
Historiografie Tinková, D. Čt/Thu 14:10 - 14:55 P205 1/1, 1/1 AHS110099 Zk 6 UCD
Buňatová, M.
Picková, D.
Čt/Thu 14:10 - 14:55 P302A
Beneš, Z. St/Wed 09:10 - 09:55 P205
Buňatová, M.
Picková, D.
Čt/Thu 15:00 - 15:45 P302A
Tinková, D. Čt/Thu 15:00 - 15:45 P205
Beneš, Z. St/Wed 10:00 - 10:45 P205
Historiografie A Tinková, D. Čt/Thu 14:10 - 14:55 P205 1/1, 1/1 AHS110002 Z+Zk 7 UCD
Buňatová, M.
Picková, D.
Čt/Thu 14:10 - 14:55 P302A
Beneš, Z. St/Wed 09:10 - 09:55 P205
Buňatová, M.
Picková, D.
Čt/Thu 15:00 - 15:45 P302A
Tinková, D. Čt/Thu 15:00 - 15:45 P205
Beneš, Z. St/Wed 10:00 - 10:45 P205
Informační systémy kulturních institucí Wančová, N. Po/Mon 15:50 - 17:25 Budova Národního muzea (Václavské náměstí 1700/68) 2/-, -/- AMSV00032 Zk 4 UCD
Kurátorství Junek, M. Čt/Thu 12:30 - 14:05 Budova Národního muzea (Václavské náměstí 1700/68) 2/-, -/- AMSV00011 Zk 4 UCD
Milestones of Older Czech History (until 19th Century) Izdný, J.
Jarošová, E.
St/Wed 12:30 - 14:05 P200 2/-, -/- AHSE0017 Zk 8 UCD
Museum Studies – Boring showcases or a lifelong experience? Pekárková, E.
Stejskalová, J.
St/Wed 15:50 - 17:25 P208 2/-, -/- AHSE0027 Zk 5 UCD
Museum Studies – Boring showcases or a lifelong experience? Pekárková, E.
Stejskalová, J.
St/Wed 15:50 - 17:25 P208 2/-, -/- AMSV00052 Zk 5 UCD
Muzeum a hra Wančová, N. Út/Tue 15:50 - 17:25 Budova Národního muzea (Václavské náměstí 1700/68) -/2, -/- AMSV00051 Z 4 UCD
Němčina pro historiky I Křenková, P. Čt/Thu 10:50 - 12:20 C149 -/2, -/- AHS600029 Z 3 UCD
Obsahy a formy české státnosti I Bobková, L.
Hausenblasová, J.
Izdný, J.
Svátek, J.
Zdichynec, J.
Zilynská, B.
Čt/Thu 14:10 - 15:45 P201 2/-, 2/- AHS600002 Z, Zk 7 UCD
Obsahy a formy české státnosti II Čechurová, J.
Hlavačka, M.
Rychlík, J.
Šedivý, I.
Po/Mon 14:10 - 15:45 P201 2/-, 2/- AHS600003 Z, Zk 7 UCD
Péče o návštěvníka Doušová, A. St/Wed 12:30 - 14:05 Budova Národního muzea (Václavské náměstí 1700/68) 2/-, -/- AMSV00033 Z 3 UCD
Pedagogická praxe Činátl, K.
Fapšo, M.
-/2 AHSV00372 Z 3 UCD
Pomocné vědy historické A Marková, M.
Woitschová, K.
Út/Tue 08:20 - 09:05 P301 1/1, 1/1 AHS110003 Z+Zk 7 UCD
Woitschová, K. St/Wed 08:20 - 09:05 P209
Dobeš, J. Čt/Thu 07:30 - 08:15 P209
Pátková, H. Čt/Thu 08:20 - 09:05 P209
Holá, M. Po/Mon 08:20 - 09:05 P209
Pomocné vědy historické B Marková, M.
Woitschová, K.
Út/Tue 08:20 - 09:05 P301 1/1, -/- AHS110301 Z 3 UCD
Woitschová, K. St/Wed 08:20 - 09:05 P209
Dobeš, J. Čt/Thu 07:30 - 08:15 P209
Pátková, H. Čt/Thu 08:20 - 09:05 P209
Holá, M. Po/Mon 08:20 - 09:05 P209
Prameny a metodologie Stehlík, M. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P208 -/2, -/- AMS500002 Zk 6 UCD
Problémy historické vědy Činátl, K.
Rákosník, J.
Út/Tue 15:50 - 17:25 P201 2/-, -/- AHS333001 Zk 5 UCD
PVP Alexandr Veliký ve středověkých Čechách Libichová Cermanová, P.
Svátek, J.
Žůrek, V.
St/Wed 09:10 - 10:45 P201 2/-, -/- AHSV01049 Zk 4 UCD
PVP Alexandr Veliký ve středověkých Čechách Libichová Cermanová, P.
Svátek, J.
Žůrek, V.
St/Wed 09:10 - 10:45 P201 2/-, -/- AHSN00198 Z 2 UCD
PVP Babička očima vnoučat. Gender, rodina a paměť ve vzpomínkových dokumentech Kessler, V.
Kršková, V.
Út/Tue 15:50 - 17:25 P208 2/-, -/- AHSV01138 Zk 4 UCD
PVP Babička očima vnoučat. Gender, rodina a paměť ve vzpomínkových dokumentech Kessler, V.
Kršková, V.
Út/Tue 15:50 - 17:25 P208 2/-, -/- AHSN00278 Z 2 UCD
PVP Beyond the Empire: A social and cultural history of Czechoslovak Officer Corps (1918-1939) in transnational perspective Cáp, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P200 2/-, -/- AHSV01140 Zk 4 UCD
PVP Beyond the Empire: A social and cultural history of Czechoslovak Officer Corps (1918-1939) in transnational perspective Cáp, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P200 2/-, -/- AHSN00280 Z 2 UCD
PVP Bohemia docta - učená Čechie Pokorná, M. St/Wed 09:10 - 10:45 P200 2/-, -/- AHSV01146 Zk 4 UCD
PVP Bohemia docta - učená Čechie Pokorná, M. St/Wed 09:10 - 10:45 P200 2/-, -/- AHSN00286 Z 2 UCD
PVP „Buditelé“ a jejich „nepřátelé“. Počátky českého „národního“ obrození (cca 1770-1820) Fapšo, M.
Tinková, D.
Čt/Thu 09:10 - 10:45 P205 2/-, -/- AHSV01152 Zk 4 UCD
PVP „Buditelé“ a jejich „nepřátelé“. Počátky českého „národního“ obrození (cca 1770-1820) Fapšo, M.
Tinková, D.
Čt/Thu 09:10 - 10:45 P205 2/-, -/- AHSN00292 Z 2 UCD
PVP Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem I Bobková, L.
Zdichynec, J.
St/Wed 10:50 - 12:25 P201 2/-, -/- AHSV00300 Zk 4 UCD
PVP Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem I Bobková, L.
Zdichynec, J.
St/Wed 10:50 - 12:25 P201 2/-, -/- AHSN00204 Z 2 UCD
PVP Česko-francouzská historická dílna I Nejedlý, M.
Svátek, J.
Čt/Thu 09:10 - 10:45 P201 2/-, -/- AHSV00972 Zk 4 UCD
PVP Česko-francouzská historická dílna I Nejedlý, M.
Svátek, J.
Čt/Thu 09:10 - 10:45 P201 2/-, -/- AHSN00158 Z 2 UCD
PVP Česko-francouzský historický seminář I Nejedlý, M.
Svátek, J.
Čt/Thu 10:50 - 12:25 P201 2/-, -/- AHSV01150 Zk 4 UCD
PVP Česko-francouzský historický seminář I Nejedlý, M.
Svátek, J.
Čt/Thu 10:50 - 12:25 P201 2/-, -/- AHSN00290 Z 2 UCD
PVP Dějiny a fotografie Beneš, O.
Šedivý, I.
Po/Mon 15:50 - 17:25 P201 2/-, -/- AHSV01051 Zk 4 UCD
PVP Dějiny a fotografie Beneš, O.
Šedivý, I.
Po/Mon 15:50 - 17:25 P201 2/-, -/- AHSN00199 Z 2 UCD
PVP Dějiny Podkarpatské Rusi 1918-1945 Rychlík, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P200 2/-, -/- AHSV00674 Zk 4 UCD
PVP Dějiny Podkarpatské Rusi 1918-1945 Rychlík, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P200 2/-, -/- AHSV00675 Z 2 UCD
PVP Dějiny Slovenska do roku 1918 Stehlík, M. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P200 2/-, -/- AHSV00775 Zk 4 UCD
PVP Dějiny Slovenska do roku 1918 Stehlík, M. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P200 2/-, -/- AHSN00047 Z 2 UCD
PVP Historická herní studia I Kremer, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P300 2/-, -/- AHSV01144 Zk 4 UCD
PVP Historická herní studia I Kremer, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P300 2/-, -/- AHSN00284 Z 2 UCD
PVP Města a moc: využití urbánních studií v historickém výzkumu Gjuričová, A. Po/Mon 14:10 - 15:45 P200 2/-, -/- AHSV01136 Zk 4 UCD
PVP Města a moc: využití urbánních studií v historickém výzkumu Gjuričová, A. Po/Mon 14:10 - 15:45 P200 2/-, -/- AHSN00276 Z 2 UCD
PVP Mezi státem a národem: politiky paměti v první polovině 20. stol. Michela, M. Út/Tue 14:10 - 15:45 P308B 2/-, -/- AHSV01039 Zk 4 UCD
PVP Mezi státem a národem: politiky paměti v první polovině 20. stol. Michela, M. Út/Tue 14:10 - 15:45 P308B 2/-, -/- AHSN00193 Z 2 UCD
PVP Osobnosti české politické pravice Čechurová, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P201 2/-, -/- AHSV00302 Zk 4 UCD
PVP Osobnosti české politické pravice Čechurová, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P201 2/-, -/- AHSN00076 Z 2 UCD
PVP Praha středověká II Dienstbier, J.
Klír, T.
Musílek, M.
Po/Mon 15:50 - 17:25 P200 2/-, -/- AHSV01155 Zk 4 UCD
PVP Praha středověká II Dienstbier, J.
Klír, T.
Musílek, M.
Po/Mon 15:50 - 17:25 P200 2/-, -/- AHSN00295 Z 2 UCD
PVP Synodální život středověkých Čech Zilynská, B. Út/Tue 14:10 - 15:45 P129 2/-, -/- AHSV01148 Zk 4 UCD
PVP Synodální život středověkých Čech Zilynská, B. Út/Tue 14:10 - 15:45 P129 2/-, -/- AHSN00288 Z 2 UCD
PVP Vyrob si svůj raně středověký stát (křesťanské náboženství součástí balení) Izdný, J. Út/Tue 17:30 - 19:05 P201 2/-, -/- AHSV01142 Zk 4 UCD
PVP Vyrob si svůj raně středověký stát (křesťanské náboženství součástí balení) Izdný, J. Út/Tue 17:30 - 19:05 P201 2/-, -/- AHSN00282 Z 2 UCD
PVP Výstavnictví Stehlík, M. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P205 2/-, -/- AHSV01154 Zk 4 UCD
PVP Výstavnictví Stehlík, M. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P205 2/-, -/- AHSN00294 Zk 4 UCD
PVP Zdeněk Kalista - historik nebo literát? Beneš, Z. St/Wed 10:50 - 12:25 P205 2/-, -/- AHSV01153 Zk 4 UCD
PVP Zdeněk Kalista - historik nebo literát? Beneš, Z. St/Wed 10:50 - 12:25 P205 2/-, -/- AHSN00293 Z 2 UCD
PVP 1 Dějiny ve veřejném prostoru: Globální paměť Fapšo, M. Čt/Thu 10:50 - 11:35 P218 2/-, -/- AHSV01122 Zk 4 UCD
PVP 2 Dějiny ve veřejném prostoru: Globální paměť Fapšo, M. Čt/Thu 10:50 - 11:35 P218 2/-, -/- AHSN00262 Z 2 UCD
Raně novověká latina I Bočková, A.
Zdichynec, J.
Čt/Thu 12:30 - 14:00 C455A -/2, -/- AHS600031 Z 3 UCD
Raně novověká paleografie Ebelová, I. Út/Tue 14:10 - 14:55 Předmět se bude vyučovat v NA, tř. Milady Horákové 1/1, -/- AHS600034 Zk 4 UCD
Ebelová, I. Út/Tue 14:55 - 15:40 Předmět se bude vyučovat v NA, tř. Milady Horákové
Seminář z českých moderních a soudobých dějin (od konce 18. stol. do současnosti) I Čechurová, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P201 -/2, -/- AHS110061 Z 3 UCD
Pokorná, M. St/Wed 15:50 - 17:25 P205
Randák, J. Čt/Thu 07:30 - 09:05 P201
Seminář z českých moderních a soudobých dějin (od konce 18. stol. do současnosti) I Čechurová, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P201 -/2, -/- AHS110307 Z 3 UCD
Pokorná, M. St/Wed 15:50 - 17:25 P205
Randák, J. Čt/Thu 07:30 - 09:05 P201
Seminář z českých raně novověkých dějin (od počátku 16. do konce 18. stol.) I Zdichynec, J. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P205 -/2, -/- AHS110010 Z 3 UCD
Hausenblasová, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P205
Hausenblasová, J. Út/Tue 17:30 - 19:05 P205
Zdichynec, J. St/Wed 07:30 - 09:05 P201
Seminář z českých raně novověkých dějin (od počátku 16. do konce 18. stol.) I Zdichynec, J. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P205 -/2, -/- AHS110305 Z 3 UCD
Hausenblasová, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P205
Hausenblasová, J. Út/Tue 17:30 - 19:05 P205
Zdichynec, J. St/Wed 07:30 - 09:05 P201
Seminář z českých středověkých dějin (do počátku 16. století) I Izdný, J. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P200 -/2, -/- AHS110007 Z 3 UCD
Nejedlý, M. Út/Tue 09:10 - 10:45 P201
Svátek, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P201
Izdný, J. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P200
Středověká latina I Adámková, I.
Pacovský, K.
Út/Tue 15:50 - 17:25 C144 -/2, -/- AHS600030 Z 3 UCD
Středověká paleografie I Pátková, H. Út/Tue 10:50 - 11:35 P215 1/1, -/- AHS600032 Z 3 UCD
Pátková, H. Út/Tue 11:40 - 12:25 P215
The Czechs in the Austrian Monarchy 1740 - 1848 Dvořák, J.
Zdichynec, J.
Út/Tue 19:10 - 20:45 P201 2/-, -/- AHSE0026 KZ 3 UCD
Úvod do historiografie (pro nehistoriky) Harasimowicz, M.
Sixtová, K.
St/Wed 15:50 - 16:35 P200 1/1, -/- AHSFF0001 Z 3 UCD
Crhák, O.
Hrdinová, L.
Út/Tue 09:10 - 09:55 P200
Crhák, O.
Hrdinová, L.
Út/Tue 10:00 - 10:45 P200
Harasimowicz, M.
Sixtová, K.
St/Wed 16:40 - 17:25 P200
Úvod do muzejnictví Lukeš, M.
Stehlík, M.
Po/Mon 14:10 - 15:45 Budova Národního muzea (Václavské náměstí 1700/68) 2/-, -/- AMS500001 Zk 6 UCD
Úvod do studia historie Jakubec, I. Po/Mon 09:10 - 10:45 P313 -/2, -/2 AHS110302 Zk 6 UCD
Úvod do studia historie Šedivý, I. Út/Tue 12:30 - 14:05 P205 -/2, -/2 AHS110001 Zk 6 UCD
Čechurová, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P208
Gecko, T. St/Wed 10:50 - 12:25 P310
Spurný, M. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V
Hausenblasová, J.
Svátek, J.
Po/Mon 15:50 - 17:25 P205
Daniel, O.
Ira, J.
Janáč, J.
St/Wed 14:10 - 15:40 P302A
Vojtěchovský, O. Po/Mon 17:30 - 19:00 P302A
Výstavnictví Stehlík, M. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P205 2/-, -/- AMSV00021 Zk 5 UCD
Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin I Čechurová, J.
Hlavačka, M.
Michela, M.
Randák, J.
Rychlík, J.
Stehlík, M.
Šedivý, I.
Po/Mon 09:10 - 10:45 P201 2/-, 2/- AHS600006 Z, Zk 8 UCD
Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin II Čechurová, J.
Hlavačka, M.
Michela, M.
Rychlík, J.
Stehlík, M.
Šedivý, I.
Po/Mon 10:50 - 12:25 P201 2/-, 2/- AHS600007 Z, Zk 8 UCD
Základní problémy studia starších českých dějin I Bobková, L.
Hausenblasová, J.
Izdný, J.
Svátek, J.
Zdichynec, J.
Zilynská, B.
St/Wed 15:50 - 17:25 P201 2/-, 2/- AHS600004 Z, Zk 8 UCD
Základní problémy studia starších českých dějin II Bobková, L.
Hausenblasová, J.
Izdný, J.
Svátek, J.
Zdichynec, J.
Zilynská, B.
St/Wed 17:30 - 19:05 P201 2/-, 2/- AHS600005 Z, Zk 8 UCD