Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Německý jazyk a literatura se zam. na vzdělávání Bc.

XLS PDF
Německý jazyk a literatura se zam. na vzdělávání Bc. (5347)
Aktualizace: 21.09.2023 17:52
Obory: Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Katedry: 21-UGS
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Bc2 (od 2019)
UN - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 2019/20)
Úvod do literární vědy Bílek, P. Po/Mon 12:30 - 14:05 P131 2/-, -/- AUVODLV01 Z 3 UCLK
Úvod do lingvistiky Elšík, V.
Králová Zíková, M.
Láznička, M.
Machač, P.
Nekvapil, J.
Smolík, F.
St/Wed 09:10 - 10:40 P131 2/- ALINUVOD1 Z 3 ULING
Literárněvědný proseminář pro germanisty Zbytovský, Š. St/Wed 14:10 - 15:45 P317 -/2, -/- ADE220002 Z 3 UGS
Zbytovský, Š. St/Wed 15:50 - 17:25 P317
Dějiny a reálie německé jazykové oblasti I Vodrážková, L. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P317 2/-, -/- ADE110003 Z 3 UGS
UN - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 2019/20)
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache II Dovalil, V. Út/Tue 10:50-12:25 P317 2/2, -/- ADE220008 Zk 5 UGS
Vodrážková, L. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P317
Vodrážková, L. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P317
Úvodní náslechová praxe Hejhalová, V. -/13, -/- ADE220012 Z 2 UGS
UN - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc2 od 2019/20)
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache IV Dovalil, V.
Šemelík, M.
Út/Tue 15:50 - 17:25 P317 2/2, -/- ADE220010 Zk 5 UGS
Dovalil, V.
Šemelík, M.
Út/Tue 17:30 - 19:05 P317
UN - PVP1: Předměty s přímým oborově-didaktickým zaměřením (Bc2 od 2019/20)
Didaktik praktisch (pro studenty 3. a vyšších ročníků) Hejhalová, V. Po/Mon 09:10 - 10:45 P317 -/2, -/- ADE110118 Z 4 UGS
Hejhalová, V. Po/Mon 10:50 - 12:25 P317
Didaktika: Aktivizační metody ve výuce Hejhalová, V.
Hubinová, V.
Čt/Thu 10:50 - 12:25 P317 -/2, -/- ADE110136 Z 3 UGS
UN - PVP2: Předměty zaměřené na jazyk a jazykové kompetence (Bc2 od 2019/20)
Alltagsklänge: Kommunikationsmittel für den täglichen Austausch Stefan, K. Po/Mon 12:30 - 14:05 P319 -/2, -/- ADE110133 Z 3 UGS
Wortschatz praktisch und integrativ Šemelík, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 P317 -/2, -/- ADE100136 Z 3 UGS
Hör- und Sprechübungen Stefan, K. Po/Mon 14:10 - 15:45 P317 -/2, -/- ADE120025 Z 3 UGS
Stefan, K. Út/Tue 12:30 - 14:05 P317
Analyse aktueller Mediensprache im Krieg Maurach, M. Út/Tue 12:30 - 14:05 P318B -/2, -/- ADE110138 Z 3 UGS
Phonetik des Deutschen I Dovalil, V. St/Wed 09:10 - 10:45 P318B -/2, -/- ADE120011 Z 3 UGS
Dovalil, V. St/Wed 10:50 - 12:25 P317
UN - PVP3: Přednášky z  literatury a kultury (Bc2 od 2019/20)
Deutsche Literatur und Kultur: Seit den 1960ern bis zur Gegenwart Smyčka, V. St/Wed 09:10 - 10:45 P317 2/-, -/- ADE120018 Zk 4 UGS
Deutsche Literatur und Kultur: Von der Romantik zum Naturalismus Charvát, F. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P317 2/-, -/- ADE120016 Zk 4 UGS
UN - PVP4: Semináře z německé literatury a kultury (Bc2 od 2019/20)
Kurzformen intermedial Maurach, M. Po/Mon 10:50 - 12:25 P318B -/2, -/- ADE110139 Z 3 UGS
Vergangenheitsdiskurse: Erinnerungskultur in Österreich Stefan, K. Po/Mon 17:30 - 19:05 P317 -/2, -/- ADE110134 Z 3 UGS
Phantastik in der deutschböhmischen Literatur Smyčka, V. St/Wed 10:50 - 12:25 P318B -/2, -/- ADE110140 Z 3 UGS
Literatur und Emotionen Charvát, F. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P317 -/2, -/- ADE110137 Z 3 UGS
Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (Bc od 2019/20)
Úvod do psychologie pro učitele: vývojové a rozvojové možnosti žáka Švandová, M. 2/- AUS100003 Zk 3 KPS
Psychologie pro učitele I.: psychologie žáka a školní třídy Švandová, M.
Veselá, M.
Po/Mon 15:50 - 17:25 C247 1/1, -/- AUS100004 Z 3 KPS
Pedagogika pro učitele I. procesy spojené s výukou Skutil, M.
Valášková Vincejová, E.
Valenta, J.
St/Wed 15:50 - 16:35 C244 1/1, -/- AUS119002 Z 3 KPED
Skutil, M.
Valášková Vincejová, E.
Valenta, J.
St/Wed 16:40 - 17:25 C244

Jako plnění povinného předmětu z filozofie v rámci společného celofaktulního základu doporučujeme předmět

Úvod do filozofie pro germanisty ADE100001 - Jiří Starý - úterý 14:10-15:45, místnost 317


Kurz Úvodní náslechová praxe proběhne v zasmluvněných gymnáziích a k jeho časovému rozložení bude svolána schůzka na začátku semestru. Studenti si sami praxi nesjednávají.


Jako volitelné doporučujeme zejména: 

Das literarische Besteigen der Berge: Die Alpen in der Literatur ADE110135 - Katrin Stefan - Dienstag 15:50-17:25, Raum 304

Aspekte der deutschsprachigen Literatur in Prag, Böhmen und Mähren
 ADE500138 – Manfred Weinberg – Dienstag 18:00-19:30, Raum 318b

Theater und dramatisches Gestalten ADE100078 - Martin Maurach - Mittwoch 17:30-19:05, Raum 317

a dále (po domluvě s vyučujícím) povinně volitelné předměty pro studium germanistiky či pro magistry.


Bakalářský seminář
 se bude konat formou individuálních konzultací a také společných prezentací, které proběhnou v určených termínech ve čtvrtek od 10:50.