Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Anglistika-amerikanistika Bc2

XLS PDF
Anglistika-amerikanistika Bc2 (5308)
Aktualizace: 11.10.2023 14:43
Obory: Anglistika-amerikanistika
Katedry: 21-UAJD, 21-UALK
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Anglistika-amerikanistika Bc2 (od 2021)
AAA - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 2021/22)
Fonetika a fonologie angličtiny I Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Po/Mon 10:00 - 10:45 P104 1/1, -/- AAA130021 Z 3 UAJD
Skarnitzl, R. Út/Tue 15:00 - 15:45 P016
Skarnitzl, R. Út/Tue 15:50 - 16:35 P016
Skarnitzl, R. Út/Tue 16:40 - 17:25 P016
Šturm, P. St/Wed 15:00 - 15:45 P016
Šturm, P. St/Wed 15:50 - 16:35 P016
Šturm, P. St/Wed 16:40 - 17:25 P016
Lingvistická propedeutika Brůhová, G.
Tichý, O.
Út/Tue 10:50 - 12:20 P104 2/-, -/- AAA130032 Z 3 UAJD
Praktický jazyk - kulturní komunikace I Delbos, S. Út/Tue 17:30 - 19:00 P001 -/2, -/- AAA230101 Z 2 UALK
Delbos, S. Út/Tue 19:10 - 20:40 P001
Delbos, S. Čt/Thu 17:30 - 19:00 P317
Seminář anglického jazyka I Lewis, S. Po/Mon 10:50 - 12:20 P001 -/2, -/- AAA130011 Z 3 UAJD
Bulantová, B. Po/Mon 10:50 - 12:20 C034
Bulantová, B. Po/Mon 12:30 - 14:00 C034
Lewis, S. Po/Mon 12:30 - 14:00 P001
Lewis, S. Čt/Thu 09:10 - 10:40 P034
Lewis, S. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P034
Úvod do britské a americké kultury Horová, M.
Kolinská, K.
Machová, M.
Nováková, S.
Pilný, O.
Procházka, M.
Znojemská, H.
Út/Tue 12:30 - 14:00 P104 2/-, -/- AAA130120 Z 3 UALK
Úvod do literárních studií I Wallace, C. -/2, -/- AAA230111 Z 2 UALK
Theinová, D. Út/Tue 17:30 - 19:00 P111
Pilný, O. St/Wed 12:30 - 14:00 P111
Theinová, D. St/Wed 15:50 - 17:20 P104
Theinová, D. St/Wed 17:30 - 19:00 P111
AAA - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 2021/22)
Americká a kanadská literatura: od počátků do Války Severu proti Jihu Procházka, M. St/Wed 12:30 - 13:15 P104 1/2, -/- AAA230165 Z 3 UALK
Veselá, P. Út/Tue 09:10 - 10:40 C034
Veselá, P. Út/Tue 10:50 - 12:20 C034
Veselá, P. Út/Tue 12:30 - 14:00 C034
Ulmanová, H. Pá/Fri 10:50 - 12:20 P001
Anglická mluvnice: morfologie II Brůhová, G.
Šaldová, P.
Po/Mon 09:10 - 09:55 P104 1/2, -/- AAA230043 Z 4 UAJD
Raušová, V. Po/Mon 10:50 - 12:20 P218
Brůhová, G. Po/Mon 10:50 - 12:20 P034
Raušová, V. Út/Tue 09:10 - 10:40 P001
Brůhová, G. Út/Tue 09:10 - 10:40 P034
Raušová, V. St/Wed 09:10 - 10:40 P001
Literatury na Britských ostrovech: od renesance do období Restaurace Nováková, S.
Procházka, M.
Znojemská, H.
Út/Tue 14:10 - 15:40 P104 2/2, -/- AAA230155 Z 3 UALK
Znojemská, H. St/Wed 09:10 - 10:40 C034
Nováková, S. St/Wed 10:50 - 12:20 P111
Znojemská, H. St/Wed 10:50 - 12:20 C034
Nováková, S. Čt/Thu 12:30 - 14:00 P111
AAA - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc2 od 2021/22)
Americká a kanadská literatura: od 2. světové války do současnosti Delbos, S.
Kolinská, K.
Roraback, E.
Ulmanová, H.
Wallace, C.
St/Wed 13:20 - 14:05 P104 1/2, -/- AAA230167 Z+Zk 4 UALK
Roraback, E. Po/Mon 09:10 - 10:40 P111
Roraback, E. Po/Mon 14:10 - 15:40 P111
Ulmanová, H. Pá/Fri 09:10 - 10:40 P001
Quinn, J. Pá/Fri 12:30 - 14:00 P001
Dějiny anglického jazyka I Tichý, O. Po/Mon 10:50 - 12:20 P104 2/-, -/- AAA230071 Z 3 UAJD
Literatury na Britských ostrovech: od modernismu do současnosti Beran, Z.
Nováková, S.
Pilný, O.
Poncarová, P.
Theinová, D.
Vichnar, D.
Wallace, C.
St/Wed 09:10 - 10:40 P104 2/2, -/- AAA230157 Z+Zk 4 UALK
Horová, M. St/Wed 10:50 - 12:25 1.09
Beran, Z. Čt/Thu 09:10 - 10:45 C034
Beran, Z. Čt/Thu 10:50 - 12:25 C034
Další předměty
Akustika řeči I Bořil, T. Čt/Thu 10:50 - 11:35 P016 1/1, -/- AFO200003 Z 3 FU
Bořil, T. Čt/Thu 11:40 - 12:25 P016
Data processing Tichý, O. Út/Tue 14:10 - 15:40 P111 -/2, -/- AAA130192 Z 3 UAJD
Fyziologická fonetika Skarnitzl, R.
Šturm, P.
St/Wed 12:30 - 13:15 P016 1/1, -/- AFO200001 Zk 4 FU
Skarnitzl, R.
Šturm, P.
St/Wed 13:20 - 14:05 P016
Gramatika v překladu Šaldová, P. Út/Tue 12:30 - 14:00 P001 -/2, -/- AAA131015 Z 3 UAJD
Metody fonetické práce Skarnitzl, R. Po/Mon 10:50 - 11:35 P016 1/1, -/- AFO200002 Zk 3 FU
Skarnitzl, R. Po/Mon 11:40 - 12:25 P016
Teorie a praxe jazykové akvizice pro učitele angličtiny (didaktická propedeutika) Gráf, T. St/Wed 10:50 - 12:20 P034 -/2, -/- AAA130180 Z 3 UAJD