Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Anglistika-amerikanistika Bc1

XLS PDF
Anglistika-amerikanistika Bc1 (5307)
Aktualizace: 11.10.2023 14:42
Obory: Anglistika-amerikanistika
Katedry: 21-UAJD, 21-UALK
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Anglistika-amerikanistika Bc1 (od 2021)
AAA - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 2021/22)
Britské dějiny Beran, Z.
Horová, M.
Markus, R.
Nováková, S.
Vichnar, D.
Znojemská, H.
Út/Tue 09:10 - 10:40 P104 2/-, -/- AAA130130 Zk 4 UALK
Cvičení k lingvistické propedeutice Raušová, V. 1.10., 00:00 - 01:30 (); 25.10., 10:50 - 12:20 (P218); 1.11., 10:50 - 12:20 (P218); 22.11., 10:50 - 12:20 (P218); 13.12., 10:50 - 12:20 (P218); 20.12., 10:50 - 12:20 (P218) -/1, -/- AAA130034 Z 3 UAJD
Bulantová, B. Út/Tue 14:10 - 15:40 P001
Bulantová, B. Út/Tue 15:50 - 17:20 P001
Bulantová, B. St/Wed 09:10 - 10:40 P218
Bulantová, B. St/Wed 12:30 - 14:00 P310
Fonetika a fonologie angličtiny I Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Po/Mon 10:00 - 10:45 P104 1/1, -/- AAA130021 Z 3 UAJD
Skarnitzl, R. Út/Tue 15:00 - 15:45 P016
Skarnitzl, R. Út/Tue 15:50 - 16:35 P016
Skarnitzl, R. Út/Tue 16:40 - 17:25 P016
Šturm, P. St/Wed 15:00 - 15:45 P016
Šturm, P. St/Wed 15:50 - 16:35 P016
Šturm, P. St/Wed 16:40 - 17:25 P016
Lingvistická propedeutika Brůhová, G.
Tichý, O.
Út/Tue 10:50 - 12:20 P104 2/-, -/- AAA130032 Z 3 UAJD
Praktický jazyk - kulturní komunikace I Delbos, S. Út/Tue 17:30 - 19:00 P001 -/2, -/- AAA130101 Z 3 UALK
Delbos, S. Út/Tue 19:10 - 20:40 P001
Delbos, S. Čt/Thu 17:30 - 19:00 P317
Seminář anglického jazyka I Lewis, S. Po/Mon 10:50 - 12:20 P001 -/2, -/- AAA130011 Z 3 UAJD
Bulantová, B. Po/Mon 10:50 - 12:20 C034
Bulantová, B. Po/Mon 12:30 - 14:00 C034
Lewis, S. Po/Mon 12:30 - 14:00 P001
Lewis, S. Čt/Thu 09:10 - 10:40 P034
Lewis, S. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P034
Úvod do britské a americké kultury Horová, M.
Kolinská, K.
Machová, M.
Nováková, S.
Pilný, O.
Procházka, M.
Znojemská, H.
Út/Tue 12:30 - 14:00 P104 2/-, -/- AAA130120 Z 3 UALK
Úvod do lingvistiky Elšík, V.
Králová Zíková, M.
Láznička, M.
Machač, P.
Nekvapil, J.
Smolík, F.
St/Wed 09:10 - 10:40 P131 2/- ALINUVOD1 Z 3 ULING
Úvod do literárních studií I Pilný, O. Po/Mon 09:10 - 09:55 P200 1/2, -/- AAA130111 Z 2 UALK
Wallace, C.
Theinová, D. Út/Tue 17:30 - 19:00 P111
Pilný, O. St/Wed 12:30 - 14:00 P111
Theinová, D. St/Wed 15:50 - 17:20 P104
Theinová, D. St/Wed 17:30 - 19:00 P111
AAA - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 2021/22)
Americká a kanadská literatura: od počátků do Války Severu proti Jihu Procházka, M. St/Wed 12:30 - 13:15 P104 1/2, -/- AAA130165 Z+Zk 5 UALK
Veselá, P. Út/Tue 09:10 - 10:40 C034
Veselá, P. Út/Tue 10:50 - 12:20 C034
Veselá, P. Út/Tue 12:30 - 14:00 C034
Ulmanová, H. Pá/Fri 10:50 - 12:20 P001
Anglická mluvnice: morfologie II Brůhová, G.
Šaldová, P.
Po/Mon 09:10 - 09:55 P104 1/2, -/- AAA130043 Z 4 UAJD
Raušová, V. Po/Mon 10:50 - 12:20 P218
Brůhová, G. Po/Mon 10:50 - 12:20 P034
Raušová, V. Út/Tue 09:10 - 10:40 P001
Brůhová, G. Út/Tue 09:10 - 10:40 P034
Raušová, V. St/Wed 09:10 - 10:40 P001
Literární teorie (A) Vichnar, D. St/Wed 15:50 - 17:20 P131 2/-, -/- AAA130171 Zk 4 UALK
Literatury na Britských ostrovech: od renesance do období Restaurace Nováková, S.
Procházka, M.
Znojemská, H.
Út/Tue 14:10 - 15:40 P104 2/2, -/- AAA130155 Z+Zk 5 UALK
Znojemská, H. St/Wed 09:10 - 10:40 C034
Nováková, S. St/Wed 10:50 - 12:20 P111
Znojemská, H. St/Wed 10:50 - 12:20 C034
Nováková, S. Čt/Thu 12:30 - 14:00 P111
Úvod do práce s jazykovými korpusy Cvrček, V.
Kováříková, D.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
4.10., 12:30 - 14:05; 15.11., 12:30 - 14:05 (P300) 1/1 AKORPUS01 Z 3 UCNK
AAA - Povinné předměty doporučené pro 3.ročník (Bc1 od 2021/22)
Americká a kanadská literatura: od 2. světové války do současnosti Delbos, S.
Kolinská, K.
Roraback, E.
Ulmanová, H.
Wallace, C.
St/Wed 13:20 - 14:05 P104 1/2, -/- AAA130167 Z+Zk 4 UALK
Roraback, E. Po/Mon 09:10 - 10:40 P111
Roraback, E. Po/Mon 14:10 - 15:40 P111
Ulmanová, H. Pá/Fri 09:10 - 10:40 P001
Quinn, J. Pá/Fri 12:30 - 14:00 P001
Dějiny anglického jazyka I Tichý, O. Po/Mon 10:50 - 12:20 P104 2/2, -/- AAA130071 Z+Zk 6 UAJD
Tichý, O. Po/Mon 15:50 - 17:20 P111
Tichý, O. Út/Tue 15:50 - 17:20 P111
Novotná, A. Čt/Thu 09:10 - 10:40 P001
Lexikální a textová rovina Šaldová, P. Po/Mon 12:30 - 14:00 P201 -/2, -/- AAA130080 Z 5 UAJD
Vašků, K. Po/Mon 15:50 - 17:20 P001
Literatury na Britských ostrovech: od modernismu do současnosti Beran, Z.
Nováková, S.
Pilný, O.
Poncarová, P.
Theinová, D.
Vichnar, D.
Wallace, C.
St/Wed 09:10 - 10:40 P104 2/2, -/- AAA130157 Z+Zk 4 UALK
Horová, M. St/Wed 10:50 - 12:25 P104
Beran, Z. Čt/Thu 09:10 - 10:45 C034
Beran, Z. Čt/Thu 10:50 - 12:25 C034
AAA - PVP1: Oborový modul (Bc1 od 2021/22)
Modul A. Literatury na Britských ostrovech (Bc1 od 2021/22)
Britská kulturní studia v historické perspektivě Znojemská, H. Út/Tue 17:30 - 19:00 P104 -/2, -/- AAA132010 Z 3 UALK
Úvod do britské kulturní historie Nováková, S. Čt/Thu 10:50 - 12:20 P111 -/2, -/- AAA134004 Z 3 UALK
Modul B. Americká a kanadská literatura (Bc1 od 2021/22)
The Myth of The Frontier Machová, M. Út/Tue 10:50 - 12:20 P111 -/2, -/- AAA133018 Z 3 UALK
Vědeckofantastická literatura v éře studené války Veselá, P. -/2, -/- AAA133013 Z 3 UALK
Modul C. Srovnávací kulturní studia (Bc1 od 2021/22)
Britská kulturní studia v historické perspektivě Znojemská, H. Út/Tue 17:30 - 19:00 P104 -/2, -/- AAA132010 Z 3 UALK
Úvod do britské kulturní historie Nováková, S. Čt/Thu 10:50 - 12:20 P111 -/2, -/- AAA134004 Z 3 UALK
Modul D. Anglický jazyk a didaktika angličtiny (Bc1 od 2021/22)
Data processing Tichý, O. Út/Tue 14:10 - 15:40 P111 -/2, -/- AAA130192 Z 3 UAJD
Empirické metody v lingvistice Šimík, R. Út/Tue 09:10 - 10:40 1.10 -/2, -/- ABO700700 Zk 4 UCJTK
Chládková, K. Út/Tue 12:30 - 14:00 P417
Chromý, J. Út/Tue 14:10 - 15:40 P011
Etymologie Rejzek, J. Po/Mon 09:10 - 10:40 P409 2/-, -/- ABO500215 Z 4 UCJTK
Gramatika v překladu Šaldová, P. Út/Tue 12:30 - 14:00 P001 -/2, -/- AAA131015 Z 3 UAJD
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I Chromý, J.
Saicová Římalová, L.
2/-, -/- ABO700101 Zk 3 UCJTK
Metody fonetické práce Skarnitzl, R. Po/Mon 10:50 - 11:35 P016 1/1, -/- APH200012 Zk 3 FU
Skarnitzl, R. Po/Mon 11:40 - 12:25 P016
Teorie a praxe jazykové akvizice pro učitele angličtiny (didaktická propedeutika) Gráf, T. St/Wed 10:50 - 12:20 P034 -/2, -/- AAA130180 Z 3 UAJD
Úvod do práce s jazykovými korpusy Cvrček, V.
Kováříková, D.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
4.10., 12:30 - 14:05; 15.11., 12:30 - 14:05 (P300) 1/1 AKORPUS01 Z 3 UCNK
Další předměty
Akustika řeči I Bořil, T. Čt/Thu 10:50 - 11:35 P016 1/1, -/- AFO200003 Z 3 FU
Bořil, T. Čt/Thu 11:40 - 12:25 P016
Fyziologická fonetika Skarnitzl, R.
Šturm, P.
St/Wed 12:30 - 13:15 P016 1/1, -/- AFO200001 Zk 4 FU
Skarnitzl, R.
Šturm, P.
St/Wed 13:20 - 14:05 P016