Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Sociální práce Bc. (studijní plán platný od ak. r. 2019/2020)

XLS PDF
Sociální práce Bc. (studijní plán platný od ak. r. 2019/2020) (5266)
Aktualizace: 02.10.2023 15:18
Obory: Sociální práce
Katedry: 21-KSOCP
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Sociální práce Bc1 (od 2019)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 19/20)
Historie sociální práce Kodymová, P. Út/Tue 09:10 - 10:45 C348 1/1, -/- ASCK100101 Zk 4 KSOCP
Kolokvium k odborné praxi I A Truhlářová, Z. Čt/Thu
19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 11.1.2024
10:50 - 12:25 NP302A 1/1, -/- ASCK10003 Z 2 KSOCP
Metody sociální práce I - s jednotlivcem a případem Hejnová, K. Po/Mon 09:10 - 11:35 H206 2/1, -/- ASCK100106 Zk 4 KSOCP
Odborná praxe I A Truhlářová, Z. Čt/Thu
19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 11.1.2024
09:10 - 10:45 NP302A -/4, -/- ASCK10001 Z 2 KSOCP
Právo pro sociální pracovníky I Hanuš, D. St/Wed 15:50 - 17:25 P018 2/-, -/- ASCK100115 Zk 4 KSOCP
Teorie sociální práce Novotná, A. St/Wed
18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 10.1.2024
09:10 - 12:25 NP302A 1/1, -/- ASCK100122 Zk 4 KSOCP
Úvod do psychologie Formánková, L. Po/Mon 12:30 - 14:05 P104 1/1, -/- ASCK100123 Zk 4 KSOCP
Úvod do studia sociální práce Kodymová, P.
Novotná, A.
Šámalová, K.
Út/Tue 3.10.2023 09:10 - 14:10 C348 8/-, -/- ASCK100128 Z 2 KSOCP
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 19/20)
Lidská práva v kontextu sociální práce Matiaško, M.
Šámalová, K.
Čt/Thu 15:50 - 17:25 NP117 1/1, -/- ASCK100105 Zk 4 KSOCP
Metody sociální práce III - s komunitou Šťastná, J. St/Wed 11:40- 14:05 C247 2/1, -/- ASCK100108 Zk 4 KSOCP
Právo pro sociální pracovníky III Hanuš, D. St/Wed 17:30 - 19:05 P116 1/1, -/- ASCK100117 Zk 4 KSOCP
Supervidovaná odborná praxe II A Havlíčková, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 P308B -/4, -/- ASCK100111 Z 3 KSOCP
Úvod do kvantitativních metod sociálních věd Vinopal, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 2/- ASGV10006 Z 3 KSOC
Zdraví a nemoc Kodymová, P.
Volná, Z.
St/Wed
4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 10.1.2024
14:10 - 17:25 NP302A 1/1, -/- ASCK100127 Zk 4 KSOCP
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 19/20)
Kvalitativní výzkum v sociální práci Cidlinská, K. St/Wed
11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12., 3.1.2024
09:10 - 12:25 NP117 1/1, -/- ASCK10005 Z 4 KSOCP
Seminář k bakalářské práci Kodymová, P. Út/Tue 12:30 - 14:05 C348 -/2, -/- ASCK100119 Z 2 KSOCP
Sociální služby Vojtíšek, P. St/Wed
18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 10.1.2024
09:10 - 12:25 NP117 1/1, -/- ASCK100121 Zk 4 KSOCP
Supervidovaná odborná praxe III A Havlíčková, M. Po/Mon 14:10 - 15:45 P308B -/4, -/- ASCK100113 Z 3 KSOCP
Základy sociálního práva Šámalová, K. Út/Tue 09:10 - 10:45 C335 1/1, -/- ASCK100126 Zk 4 KSOCP
PVP 1: Aktuální témata sociální práce jako profese a vědního oboru (Bc1 od 19/20)
Dobrovolnictví v sociální práci Matulayová, T. prezenční výuka: 5.10., 08:20 - 11:35 (C321); 26.10., 08:20 - 11:35 (C321);
on-line výuka: 9.11., 09:10 - 12:25; 7.12., 09:10 - 12:25
1/1, -/- ASCK100143 Zk 4 KSOCP
Náhradní rodinná péče Pazlarová, H. Út/Tue 14:10 - 15:45 C357 1/1, -/- ASCK100131 Zk 4 KSOCP
Povinně volitelný předmět - kredity z Erasmu 1/1 ASC51PV44 Zk 4 KSOCP
Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním Pěč, O.
Talandová, H.
Čt/Thu
5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 11.1.2024
09:10 - 12:25 Klinika ESET, Úvalská 3411, P10 - Strašnice 1/1, -/- ASCK100139 Zk 4 KSOCP
Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením Kodymová, P. Út/Tue 10:50 - 12:25 C348 1/1, -/- ASCK100137 Zk 4 KSOCP
Sociální práce s osobami bez přístřeší Pěnkava, P. Út/Tue
17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 9.1.2024
15:50 - 19:05 1.10 1/1, -/- ASC51PV45 Z 3 KSOCP
Úvod do dluhového poradenství pro sociální pracovníky Schreilová, K.
Skuhrová, P.
Po/Mon 15:50 - 17:25 P010 1/1, -/- ASC51PV41 Z 3 KSOCP
Úvod do mediace Pazlarová, H. Út/Tue 15:50 - 17:25 C357 1/1, -/- ASCK100141 Z 3 KSOCP
Úvod do sociální gerontologie Sedlárová, K. Čt/Thu 14:10 - 15:45 NP220 1/1, -/- ASCK100138 Zk 4 KSOCP