Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Český jazyk – specializační studium (NMgr., od 2020/2021, sdružené)

XLS PDF
Český jazyk – specializační studium (NMgr., od 2020/2021, sdružené) (5223)
Aktualizace: 10.07.2023 17:24
Katedry: 21-UCJTK
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Český jazyk - specializační studium NMgr2 (od 2020)
CJS - Povinné předměty za celé studium (NMgr2 od 2020/21)
Analýza diskurzu -/2, -/- ABO700736 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P409 Hořejší, M.
Mareš, P.
Poláková, L.
Current Approaches in Linguistics 1/1, -/- ABO700730 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P018 Ceháková, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P018 Chládková, K.
Dialektologie a jazyková variace -/2, -/- ABO700735 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P018 Dittmann, R.
Chromý, J.
Diplomový seminář – jazyk -/2 ABO700800 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P409 Chromý, J.
Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
Empirické metody v lingvistice -/2, -/- ABO700700 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 1.10 Šimík, R.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P417 Chládková, K.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P300 Chromý, J.
Historie jazykového systému češtiny 2/-, -/- ABO700732 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:40 P018 Dittmann, R.
Rejzek, J.
Staroslověnština -/2, -/- ABO700734 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
CJS - PVP 1: Jazykové semináře (NMgr2 od 2020/21)
Advanced topics in grammaticalization 1/1, -/- ALINP209M Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 09:55 C507 Králová Zíková, M.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:00 - 10:45 C507 Králová Zíková, M.
Aktuální otázky sociolingvistiky -/2 ALINV315M Z 4 ULING
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P419A Nekvapil, J.
Sherman, T.
Akustika řeči I 1/1, -/- AFO200003 Z 3 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 11:40 - 12:25 P016 Bořil, T.
Analýza edičního zpracování e-knih vydávaných Městskou knihovnou v Praze -/2, -/- ABO700792 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P417 Adam, R.
Data processing -/2, -/- AAA130192 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P111 Tichý, O.
Discourse Analysis 1/1, -/- ALINV511B Zk 5 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 15:00 - 15:45 C507 Nekvapil, J.
Erasmus I -/2 ABO00513 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus II -/2 ABO00514 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus III -/2 ABO00515 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Etymologie 2/-, -/- ABO500215 Z 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P409 Rejzek, J.
Fonetické redukce ve spontánní řeči -/2 ALINV608B Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 CM201 Machač, P.
Fonetické redukce ve spontánní řeči -/2 ALINV616M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 CM201 Machač, P.
Fyziologická fonetika 1/1, -/- AFO200001 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 13:15 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Seminář / Seminar St/Wed 13:20 - 14:05 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Jak zkoumat čtení -/2, -/- ABO700326 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P417 Kuzmičová, A.
Jazyk a kognice 2/1, -/- ALINP114B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 11:35 C507 Láznička, M.
Jazyk a styl uměleckých textů -/2, -/- ABO700202 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P409 Mareš, P.
Jazykovědné sdružení 2/- ABO700777 Z 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:30 P018 Mareš, P.
Komunikace v jazykové třídě -/2, -/- ABO700570 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Valková, J.
Konverzační analýza 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Korpusová lexikologie -/2, -/- AMLV00065 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Kováříková, D.
Škrabal, M.
Kruh přátel českého jazyka 2/- ABO700100 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 18:00 - 20:00 P018 Dittmann, R.
Kulturní lingvistika, etnolingvistika a komunity neslyšících 1/1, -/- ACN500210 Zk 5 UJKN
Přednáška / Lecture Vaňková, I.
Seminář / Seminar Vaňková, I.
Lexikální sémantika 2/1, -/- ALINP107B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:40 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 11:35 C507 Sedláček, M.
Lingvistická anotace korpusů -/2 AMLV00076 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Skoumalová, H.
Metodologie výzkumu řeči a jazyka u dětí 1/1, -/- AFO520010 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 09:55 P016 Paillereau, N.
Seminář / Seminar St/Wed 10:00 - 10:45 P016 Paillereau, N.
Metody fonetické práce 1/1, -/- AFO200002 Zk 3 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 11:35 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 11:40 - 12:25 P016 Skarnitzl, R.
Multilingualism -/2, -/- ALINV507M Z 3 ULING
Seminář / Seminar Sherman, T.
Multilingualism -/2, -/- ALINV514M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Sherman, T.
Names and naming. An introduction to onomastics -/2, -/- ABO700780 Zk 5 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P300 Wojnarová, S.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Milička, J.
Osvojování a vývoj prvního jazyka, jazykové poruchy 2/-, -/- ACN105000 Zk 3 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:00 P423 Saicová Římalová, L.
Osvojování řeči II 1/1, -/- AFO500003 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 11:35 P012 Houzar, A.
Seminář / Seminar Út/Tue 11:40 - 12:25 P012 Houzar, A.
Po stopách dějin češtiny -/2, -/- ABO700408 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Práce s korpusy: případové studie -/2 AMLV00077 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Cvrček, V.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
Pragmatika 2/1, -/- ALINP110B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:40 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 14:55 C507 Sherman, T.
Pragmatika -/2, -/- AAA500104 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P111 Raušová, V.
Praktický seminář historické metalexikografie -/2 AMLV00069 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Škrabal, M.
Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK -/2, -/- AMLV00058 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Lukeš, D.
Příprava úloh pro Českou lingvistickou olympiádu -/1, -/- ALINV903B Z 2 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon
( Lichý týden )
15:50 - 17:20 CM201 Svatošová, M.
PVS/VS Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 2/-, -/- ACN300591 Z 3 UJKN
Přednáška / Lecture Fulka, J.
PVS/VS Osvojování a vývoj prvního jazyka, jazykové poruchy 2/-, -/- ACN350369 Zk 3 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:00 P423 Saicová Římalová, L.
PVS/VS Rostliny pohledem etnolingvistiky a kognitivní poetiky -/2, -/- ACN300850 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P021 Vaňková, I.
PVS/VS Zdraví a nemoc v perspektivě etnolingvistiky -/2, -/- ACN300851 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P021 Vaňková, I.
Romština pro lingvisty 1/1, -/- ALINV701B Z 3 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 11:40 - 12:25 C507 Elšík, V.
Sociophonetics 1/1, -/- AFO510001 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 Skarnitzl, R.
Specializační seminář -/2, -/- ABO700750 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P417 Chromý, J.
Syntactic locality -/2, -/- AAA500188 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P111 Šimík, R.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar Benešová, L.
Waclawičová, M.
Turečtina pro lingvisty 1/1, -/- ALINV704B Z 3 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 14:55 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar St/Wed 15:00 - 15:45 C507 Láznička, M.
Tutorský seminář -/2, -/- ABO800888 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dufková, H.
Úvod do generativní syntaxe -/2, -/- ABO700336 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P409 Šimík, R.
Úvod do lingvistiky znakových jazyků 1/2, -/- ACN100301 Z+Zk 5 UJKN
Přednáška / Lecture Macurová, A.
Seminář / Seminar Macurová, A.
Úvod do programování -/2 AMLV00079 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Horký, V.
Výuka a úskalí výuky češtiny jako druhého a cizího jazyka na mezinárodní škole -/2, -/- ABO700787 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 1.10 Zelená, S.
Využití velkých jazykových modelů -/2 AMLV00081 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Milička, J.
CJS - PVP 2: Areálový modul (NMgr2 od 2020/21)
Jazyky střední Evropy 1/1, -/- ASE100152 Z 4 KSES
Přednáška / Lecture Januška, J.
Nábělková, M.
Sloboda, M.
Seminář / Seminar Januška, J.
Nábělková, M.
Sloboda, M.