Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy (NMgr., od 2022/2023, samostatné)

XLS PDF
Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy (NMgr., od 2022/2023, samostatné) (5218)
Aktualizace: 10.07.2023 18:38
Katedry: 21-UCJTK
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy
UCDJ - Povinné předměty za celé studium (NMgr2 od 2022/23)
Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi -/2, -/- ABO900220 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P018 Převrátilová, S.
Lingvistická analýza pro učitele (UČDJ) -/2, -/- ABO900214 Z 3 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P018 Šormová, K.
Vyučování češtiny jako cizího/druhého jazyka I. 1/2, -/- ABO900217 Zk 7 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu
( Lichý týden )
14:10 - 15:40 P409 Převrátilová, S.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P409 Bozděchová, I.
UCDJ - Povinné předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (NMgr2 od 2012/23)
Závěrečná práce – diplomový seminář (UČDJ) -/2, -/- ABO900203 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Chromý, J.
Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (NMgr od 2019/20)
Pedagogika pro učitele II.: výchovné aspekty a specifické problémy školní edukace 1/1, -/- AUS519001 Z 3 KPED
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 C247 Klapálková, V.
Komárková, T.
Strouhal, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:00 - 15:45 C247 Klapálková, V.
Komárková, T.
Strouhal, M.
Psychologie pro učitele II.: Edukační dovednosti učitele -/2 AUS500008 Z 3 KPS
Seminář / Seminar 3.10., 09:10 - 14:05; 10.10., 09:10 - 14:05; 17.10., 09:10 - 14:05; 24.10., 09:10 - 14:05 (C317C) Mudrák, J.
Pekárková, S.
Vožechová, J.
Seminář / Seminar 31.10., 09:10 - 14:05; 14.11., 09:10 - 14:05; 21.11., 09:10 - 14:05; 28.11., 09:10 - 14:05 (C317C) Mudrák, J.
Pekárková, S.
Vožechová, J.
Seminář / Seminar 6.10., 09:10 - 14:05; 13.10., 09:10 - 14:05; 24.11., 09:10 - 14:05; 1.12., 09:10 - 14:05 (C317C) Michajluková, A.
Mudrák, J.