Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Empirická a komparativní lingvistika (NMgr., od 2021/2022, sdružené)

XLS PDF
Empirická a komparativní lingvistika (NMgr., od 2021/2022, sdružené) (5213)
Aktualizace: 24.07.2023 16:06
Katedry: 21-UCJTK
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Empirická a komparativní lingvistika NMgr2 (od 2021)
EL - Povinné předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (NMgr2 od 21/22)
Diplomový seminář – jazyk -/2 ABO700800 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P409 Chromý, J.
Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
EL - PVP1: Empirická metodologie (NMgr2 od 21/22)
Akustika řeči I 1/1, -/- AFO200003 Z 3 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 11:40 - 12:25 P016 Bořil, T.
Data processing -/2, -/- AAA130192 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P111 Tichý, O.
Lingvistická anotace korpusů -/2 AMLV00076 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Skoumalová, H.
Metodologie výzkumu řeči a jazyka u dětí 1/1, -/- AFO520010 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 09:55 P016 Paillereau, N.
Seminář / Seminar St/Wed 10:00 - 10:45 P016 Paillereau, N.
Metody fonetické práce 1/1, -/- AFO200002 Zk 3 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 11:35 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 11:40 - 12:25 P016 Skarnitzl, R.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Milička, J.
Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK -/2, -/- AMLV00058 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Lukeš, D.
Programování v R 1/1, -/- AFO530006 Z 4 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P012 Bořil, T.
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 14:55 P012 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P012 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:00 - 15:45 P012 Bořil, T.
Řečové technologie I 1/1, -/- AFO530002 Z 4 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 P016 Bořil, T.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar Benešová, L.
Waclawičová, M.
Úvod do práce s jazykovými korpusy 1/1 AKORPUS01 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Cvrček, V.
Kováříková, D.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
Úvod do programování -/2 AMLV00079 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Horký, V.
Využití velkých jazykových modelů -/2 AMLV00081 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Milička, J.
EL - PVP2: Bohemistická lingvistika (NMgr2 od 21/22)
Dialektologie a jazyková variace -/2, -/- ABO700735 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P018 Dittmann, R.
Chromý, J.
Fonetické redukce ve spontánní řeči -/2 ALINV616M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 CM201 Machač, P.
Fyziologická fonetika 1/1, -/- AFO200001 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 13:15 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Seminář / Seminar St/Wed 13:20 - 14:05 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Historická mluvnice a historická lexikologie 2/2, -/- ABO100654 Zk 6 UCJTK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P018 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P018 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 P409 Dittmann, R.
Historie jazykového systému češtiny 2/-, -/- ABO700732 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:40 P018 Dittmann, R.
Rejzek, J.
Korpus a syntax -/2, -/- AMLV00064 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Jelínek, T.
Korpusová lexikologie -/2, -/- AMLV00065 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Kováříková, D.
Škrabal, M.
Práce s korpusy: případové studie -/2 AMLV00077 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Cvrček, V.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
Praktický seminář historické metalexikografie -/2 AMLV00069 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Škrabal, M.
Úvod do generativní syntaxe -/2, -/- ABO700336 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P409 Šimík, R.
EL - PVP3: Obecná a komparativní lingvistika (NMgr2 od 21/22)
Advanced topics in grammaticalization 1/1, -/- ALINP209M Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 09:55 C507 Králová Zíková, M.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:00 - 10:45 C507 Králová Zíková, M.
Aktuální otázky sociolingvistiky -/2 ALINV315M Z 4 ULING
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P419A Nekvapil, J.
Sherman, T.
Anglická historická lingvistika A -/2, -/- AAA500116 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Čermák, J.
Dějiny anglického jazyka I 2/-, -/- AAA230071 Z 3 UAJD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:20 P104 Čermák, J.
Tichý, O.
Discourse Analysis 1/1, -/- ALINV511B Zk 5 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 15:00 - 15:45 C507 Nekvapil, J.
Etymologie 2/-, -/- ABO500215 Z 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P409 Rejzek, J.
Fonetika a fonologie znakových jazyků 1/1, -/- ACN100313 Z 3 UJKN
Přednáška / Lecture Út/Tue 07:30 - 08:15 P423 Okrouhlíková, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 08:20 - 09:05 P423 Okrouhlíková, L.
Gramatická slova a syntax 2/-, -/- ASJ2B0005 Z 3 USPV
Přednáška / Lecture Po/Mon 11:40 - 13:15 C136 Bičovský, J.
Zemánek, P.
Gramatika znakových jazyků 1/1, -/- ACN100314 Zk 4 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P423 Nováková, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 11:40 - 12:25 P423 Nováková, R.
Jak zkoumat čtení -/2, -/- ABO700326 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P417 Kuzmičová, A.
Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I. -/2, -/- ACN500211 Z 4 UJKN
Seminář / Seminar Macurová, A.
Konverzační analýza 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Language Contact - mechanisms and selected studies 2/-, -/- ASJ500073E Zk 4 USPV
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:05 C136 Gális, M.
Multilingualism -/2, -/- ALINV507M Z 3 ULING
Seminář / Seminar Sherman, T.
Multilingualism -/2, -/- ALINV514M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Sherman, T.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Milička, J.
Pragmatika 2/1, -/- ALINP110B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:40 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 14:55 C507 Sherman, T.
Prozodická struktura jazyka 1/1, -/- AFO500002 Zk 6 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 P012 Volín, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 P012 Volín, J.
Semitská srovnávací jazykověda (úvod) 2/-, -/- AKL500011 Z 3 USPV
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 C136 Zemánek, P.
Sociophonetics 1/1, -/- AFO510001 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 Skarnitzl, R.
Syntactic locality -/2, -/- AAA500188 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P111 Šimík, R.
Topics in Indo-European Morphology: gender and possession -/2, -/- ASJPV0001 Z 4 USPV
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 C136 Bičovský, J.
Úvod do lingvistiky znakových jazyků 1/2, -/- ACN100301 Z+Zk 5 UJKN
Přednáška / Lecture Macurová, A.
Seminář / Seminar Macurová, A.
EL - PVP4: Struktura typologicky specifického jazyka (NMgr2 od 21/22)
Gramatický systém latiny 1/1, -/- ALTV00122 Z 4 URLS
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 P301 Pultrová, L.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 P301 Pultrová, L.
Romština pro lingvisty 1/1, -/- ALINV701B Z 3 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 11:40 - 12:25 C507 Elšík, V.
Staroslověnština -/2, -/- ABO700734 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Turečtina pro lingvisty 1/1, -/- ALINV704B Z 3 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 14:55 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar St/Wed 15:00 - 15:45 C507 Láznička, M.
EL Povinné předměty za celé stud. (NMgr 2 od 2021/22)
Empirické metody v lingvistice -/2, -/- ABO700700 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 1.10 Šimík, R.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P417 Chládková, K.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P300 Chromý, J.