Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc., od 2019/2020, sdružené)

XLS PDF
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc., od 2019/2020, sdružené) (5211)
Aktualizace: 04.07.2023 15:10
Katedry: 21-UCJTK, 21-UCLK
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Bc2 (od 2019)
UC - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 2019/20)
Čtení děl české literatury 20. století II 2/-, -/- ABO500816 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:20 P300 Bílek, P.
Fonetika a fonologie češtiny 2/-, -/- ABO100888 Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P300 Volín, J.
Úvod do literární vědy 2/-, -/- AUVODLV01 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P131 Bílek, P.
Úvodní jazykový seminář -/4, -/- ABO100930 Z+Zk 7 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 15:40 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P409 Dufková, H.
St/Wed 10:50 - 12:20 P417
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 14:00 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 15:40 P417 Pergler, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 17:20 1.10 Rejzek, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 12:20 1.10 Adam, R.
UC - Povinné předměty doporučené pro 2. a 3. ročník (Bc2 od 2019/20)
Česká literatura 1. poloviny 20. století I -/2, -/- ABO600105 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P413 Vojvodík, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P409 Vojtěch, D.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P417 Wiendl, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P409 Hrdlička, J.
Česká literatura 19. století I -/2, -/- ABO600103 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P018 Vaněk, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P417 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P417 Merhaut, L.
Starší česká literatura I -/2, -/- ABO600101 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 1.10 Jaluška, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P409 Škarpová, M.
UC - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 2019/20)
Lexikologie a slovotvorba 1/2, -/- ABO500802 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 08:20 - 09:05 P300 Bozděchová, I.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 1.10 Kováříková, D.
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 1.10 Kováříková, D.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P409 Bozděchová, I.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 1.10 Kováříková, D.
Morfologie 2/1, -/- ABO500803 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P300 Adam, R.
Seminář / Seminar St/Wed
( Sudý týden )
09:10 - 10:40 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed
( Lichý týden )
09:10 - 10:40 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed
( Sudý týden )
14:10 - 15:40 P018 Adam, R.
Seminář / Seminar St/Wed
( Lichý týden )
14:10 - 15:40 P018 Adam, R.
UC - PVP1: Bakalářský seminář (Bc2 od 2019/20)
Bakalářský seminář – jazyk -/2 ABO100791 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P409 Chromý, J.
Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
Bakalářský seminář – literatura -/2 ABO100792 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P409 Wiendl, J.
Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (Bc od 2019/20)
Pedagogika pro učitele I. procesy spojené s výukou 1/1, -/- AUS119002 Z 3 KPED
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 16:35 C244 Skutil, M.
Valášková Vincejová, E.
Valenta, J.
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 17:25 C244 Skutil, M.
Valášková Vincejová, E.
Valenta, J.
Psychologie pro učitele I.: psychologie žáka a školní třídy 1/1, -/- AUS100004 Z 3 KPS
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 C247 Švandová, M.
Veselá, M.
Úvod do psychologie pro učitele: vývojové a rozvojové možnosti žáka 2/- AUS100003 Zk 3 KPS
Přednáška / Lecture Švandová, M.