Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc., od 2019/2020, samostatné)

XLS PDF
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc., od 2019/2020, samostatné) (5210)
Aktualizace: 13.07.2023 13:01
Katedry: 21-UCJTK, 21-UCLK
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Bc1 (od 2019)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 2019/20)
Fonetika a fonologie češtiny 2/-, -/- ABO100888 Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P300 Volín, J.
Úvod do historiografie (pro nehistoriky) 1/1, -/- AHSFF0001 Z 3 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 09:55 P200 Crhák, O.
Hrdinová, L.
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 16:35 P200 Harasimowicz, M.
Sixtová, K.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:00 - 10:45 P200 Crhák, O.
Hrdinová, L.
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 17:25 P200 Harasimowicz, M.
Sixtová, K.
Úvod do lingvistiky 2/- ALINUVOD1 Z 3 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:40 P131 Elšík, V.
Králová Zíková, M.
Láznička, M.
Machač, P.
Nekvapil, J.
Smolík, F.
Úvod do literární vědy 2/-, -/- AUVODLV01 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P131 Bílek, P.
Úvodní jazykový seminář -/4, -/- ABO100930 Z+Zk 7 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 15:40 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P409 Dufková, H.
St/Wed 10:50 - 12:20 P417
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 14:00 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 15:40 P417 Pergler, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 17:20 1.10 Rejzek, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 12:20 1.10 Adam, R.
Povinné předměty doporučené pro 2. a 3. ročník (Bc1 od 2019/20)
Česká literatura 1. poloviny 20. století I -/2, -/- ABO600105 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P413 Vojvodík, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P409 Vojtěch, D.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P417 Wiendl, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P409 Hrdlička, J.
Česká literatura 19. století I -/2, -/- ABO600103 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P018 Vaněk, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P417 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P417 Merhaut, L.
Česká literatura 2. poloviny 20. století I -/2, -/- ABO600107 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P409 Špirit, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P417 Holý, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P409 Vojtěch, D.
Starší česká literatura I -/2, -/- ABO600101 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 1.10 Jaluška, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P409 Škarpová, M.
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 2019/20)
Lexikologie a slovotvorba 1/2, -/- ABO500802 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 08:20 - 09:05 P300 Bozděchová, I.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 1.10 Kováříková, D.
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 1.10 Kováříková, D.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P409 Bozděchová, I.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 1.10 Kováříková, D.
Morfologie 2/1, -/- ABO500803 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P300 Adam, R.
Seminář / Seminar St/Wed
( Sudý týden )
09:10 - 10:40 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed
( Lichý týden )
09:10 - 10:40 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed
( Sudý týden )
14:10 - 15:40 P018 Adam, R.
Seminář / Seminar St/Wed
( Lichý týden )
14:10 - 15:40 P018 Adam, R.
Textologie a ediční praxe 2/-, -/- ABO500812 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
PVP1: Jazykové a jazykovědidaktické semináře (Bc1 od 2019/20)
Advanced topics in grammaticalization 1/1, -/- ALINP209M Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 09:55 C507 Králová Zíková, M.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:00 - 10:45 C507 Králová Zíková, M.
Aktuální otázky sociolingvistiky -/2 ALINV315M Z 4 ULING
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P419A Nekvapil, J.
Sherman, T.
Akustika řeči I 1/1, -/- AFO200003 Z 3 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 11:40 - 12:25 P016 Bořil, T.
Analýza edičního zpracování e-knih vydávaných Městskou knihovnou v Praze -/2, -/- ABO700792 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P417 Adam, R.
Data processing -/2, -/- AAA130192 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P111 Tichý, O.
Discourse Analysis 1/1, -/- ALINV511B Zk 5 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 15:00 - 15:45 C507 Nekvapil, J.
Erasmus I -/2 ABO00513 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus II -/2 ABO00514 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus III -/2 ABO00515 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus IV -/2 ABO00516 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus V -/2 ABO00517 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus VI -/2 ABO00610 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Etymologie 2/-, -/- ABO500215 Z 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P409 Rejzek, J.
Fonetické redukce ve spontánní řeči -/2 ALINV608B Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 CM201 Machač, P.
Fonetické redukce ve spontánní řeči -/2 ALINV616M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 CM201 Machač, P.
Fyziologická fonetika 1/1, -/- AFO200001 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 13:15 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Seminář / Seminar St/Wed 13:20 - 14:05 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Jak zkoumat čtení -/2, -/- ABO700326 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P417 Kuzmičová, A.
Jazyk a kognice 2/1, -/- ALINP114B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 11:35 C507 Láznička, M.
Jazyk a styl uměleckých textů -/2, -/- ABO700202 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P409 Mareš, P.
Komunikace v jazykové třídě -/2, -/- ABO700570 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Valková, J.
Konverzační analýza 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Korpusová lexikologie -/2, -/- AMLV00065 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Kováříková, D.
Škrabal, M.
Kulturní lingvistika, etnolingvistika a komunity neslyšících 1/1, -/- ACN500210 Zk 5 UJKN
Přednáška / Lecture Vaňková, I.
Seminář / Seminar Vaňková, I.
Lexikální sémantika 2/1, -/- ALINP107B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:40 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 11:35 C507 Sedláček, M.
Lingvistická anotace korpusů -/2 AMLV00076 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Skoumalová, H.
Metodologie výzkumu řeči a jazyka u dětí 1/1, -/- AFO520010 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 09:55 P016 Paillereau, N.
Seminář / Seminar St/Wed 10:00 - 10:45 P016 Paillereau, N.
Metody fonetické práce 1/1, -/- AFO200002 Zk 3 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 11:35 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 11:40 - 12:25 P016 Skarnitzl, R.
Multilingualism -/2, -/- ALINV507M Z 3 ULING
Seminář / Seminar Sherman, T.
Multilingualism -/2, -/- ALINV514M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Sherman, T.
Names and naming. An introduction to onomastics -/2, -/- ABO700780 Zk 5 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P300 Wojnarová, S.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Milička, J.
Osvojování a vývoj prvního jazyka, jazykové poruchy 2/-, -/- ACN105000 Zk 3 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:00 P423 Saicová Římalová, L.
Osvojování řeči II 1/1, -/- AFO500003 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 11:35 P012 Houzar, A.
Seminář / Seminar Út/Tue 11:40 - 12:25 P012 Houzar, A.
Po stopách dějin češtiny -/2, -/- ABO700408 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Práce s korpusy: případové studie -/2 AMLV00077 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Cvrček, V.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
Pragmatika 2/1, -/- ALINP110B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:40 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 14:55 C507 Sherman, T.
Pragmatika -/2, -/- AAA500104 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P111 Raušová, V.
Praktický seminář historické metalexikografie -/2 AMLV00069 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Škrabal, M.
Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK -/2, -/- AMLV00058 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Lukeš, D.
Programování v R 1/1, -/- AFO530006 Z 4 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P012 Bořil, T.
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 14:55 P012 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P012 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:00 - 15:45 P012 Bořil, T.
Příprava úloh pro Českou lingvistickou olympiádu -/1, -/- ALINV903B Z 2 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon
( Lichý týden )
15:50 - 17:20 CM201 Svatošová, M.
PVS/VS Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 2/-, -/- ACN300591 Z 3 UJKN
Přednáška / Lecture Fulka, J.
PVS/VS Osvojování a vývoj prvního jazyka, jazykové poruchy 2/-, -/- ACN350369 Zk 3 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:00 P423 Saicová Římalová, L.
PVS/VS Rostliny pohledem etnolingvistiky a kognitivní poetiky -/2, -/- ACN300850 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P021 Vaňková, I.
PVS/VS Zdraví a nemoc v perspektivě etnolingvistiky -/2, -/- ACN300851 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P021 Vaňková, I.
Romština pro lingvisty 1/1, -/- ALINV701B Z 3 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 11:40 - 12:25 C507 Elšík, V.
Sociophonetics 1/1, -/- AFO510001 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 Skarnitzl, R.
Syntactic locality -/2, -/- AAA500188 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P111 Šimík, R.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar Benešová, L.
Waclawičová, M.
Turečtina pro lingvisty 1/1, -/- ALINV704B Z 3 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 14:55 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar St/Wed 15:00 - 15:45 C507 Láznička, M.
Tutorský seminář -/2, -/- ABO800888 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dufková, H.
Úvod do generativní syntaxe -/2, -/- ABO700336 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P409 Šimík, R.
Úvod do lingvistiky znakových jazyků 1/2, -/- ACN100301 Z+Zk 5 UJKN
Přednáška / Lecture Macurová, A.
Seminář / Seminar Macurová, A.
Úvod do programování -/2 AMLV00079 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Horký, V.
Výuka a úskalí výuky češtiny jako druhého a cizího jazyka na mezinárodní škole -/2, -/- ABO700787 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 1.10 Zelená, S.
Využití velkých jazykových modelů -/2 AMLV00081 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Milička, J.
PVP2: Literární a literárnědidaktické semináře (Bc1 od 2019/20)
Analýza učebnic a dalších příruček k výuce literatury -/2, -/- ABO700347 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P417 Vojtíšek, O.
Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let -/2, -/- ABO100549 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P417 Jelínková, T.
Časopisectví šedesátých let 20. století -/2, -/- ABO700796 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P417 Vojtěch, D.
Česká literární kritika a „mainstream“ -/2, -/- ABO700782 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:00 P409 Eder, K.
Česká undergroundová literatura 1948–1989 -/2, -/- ABO100261 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P409 Machovec, M.
České moře jako modrý literární fenomén -/2, -/- ABO700799 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P417 Macl, O.
Český román třicátých let 20. století -/2, -/- ABO700368 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P417 Holý, J.
Čtení děl české literatury 20. století I 2/-, -/- ABO500815 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 17:30 - 19:00 P300 Heczková, L.
Čtení děl české literatury 20. století II 2/-, -/- ABO500816 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:20 P300 Bílek, P.
Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku -/2, -/- ABO700275 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 P417 Vojtíšek, O.
Israeli Minorities: Ethnicity, Gender, and Religion -/2, -/- ABO700526 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:00 - 11:30 Online Menachem Zoufalá, M.
Izraelské menšiny ve filmu a literatuře -/2, -/- ABO700781 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P300 Menachem Zoufalá, M.
Korespondence Škarka – Čyževskij III -/2, -/- ABO700795 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P411 Škarpová, M.
Mezi inspirací a sebeprezentací. Západní koncepty autorství -/2, -/- ABO700372 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P409 Šebek, J.
Populární hudba v paradigmatu literární vědy -/2, -/- ABO700783 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P409 Simota, M.
Rytmus básně -/2, -/- ABO100548 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P417 Čermochová, K.
Světová literatura (pro učitele) -/2, -/- ABO500445 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
Texty skrze obrazy -/2, -/- ABO500387 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 H018 Činátlová, B.
Umělecká kritika mezi literaturou a filmem -/2, -/- ABO700786 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P018 Vajchr, M.
V+W v proměnách dobového kontextu -/2, -/- ABO500040 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P417 Merhaut, L.
V zajetí vášní – emoce mezi klasicismem a romantikou -/2, -/- ABO700788 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 1.10 Krásová, E.
Základy ediční a redakční práce I -/2, -/- ABO100648 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P018 Hesová, P.
Vaněk, V.
PVP3: Bakalářský seminář (Bc1 od 2019/20)
Bakalářský seminář – jazyk -/2 ABO100791 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P409 Chromý, J.
Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
Bakalářský seminář – literatura -/2 ABO100792 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P409 Wiendl, J.
Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (Bc od 2019/20)
Pedagogika pro učitele I. procesy spojené s výukou 1/1, -/- AUS119002 Z 3 KPED
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 16:35 C244 Skutil, M.
Valášková Vincejová, E.
Valenta, J.
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 17:25 C244 Skutil, M.
Valášková Vincejová, E.
Valenta, J.
Psychologie pro učitele I.: psychologie žáka a školní třídy 1/1, -/- AUS100004 Z 3 KPS
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 C247 Švandová, M.
Veselá, M.
Úvod do psychologie pro učitele: vývojové a rozvojové možnosti žáka 2/- AUS100003 Zk 3 KPS
Přednáška / Lecture Švandová, M.