Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Český jazyk a literatura (Bc., od 2019/2020, sdružené)

XLS PDF
Český jazyk a literatura (Bc., od 2019/2020, sdružené) (5209)
Aktualizace: 04.07.2023 14:30
Katedry: 21-UCJTK, 21-UCLK
Semestr: 2023/2024 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Český jazyk a literatura Bc2 (od 2019)
CJL - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 19/20)
Úvod do historiografie (pro nehistoriky) 1/1, -/- AHSFF0001 Z 3 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 09:55 P200 Crhák, O.
Hrdinová, L.
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 16:35 P200 Harasimowicz, M.
Sixtová, K.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:00 - 10:45 P200 Crhák, O.
Hrdinová, L.
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 17:25 P200 Harasimowicz, M.
Sixtová, K.
Úvod do lingvistiky 2/- ALINUVOD1 Z 3 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:40 P131 Elšík, V.
Králová Zíková, M.
Láznička, M.
Machač, P.
Nekvapil, J.
Smolík, F.
Úvod do literární vědy 2/-, -/- AUVODLV01 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P131 Bílek, P.
Úvodní jazykový seminář -/4, -/- ABO100932 Z+Zk 6 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 15:40 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P409 Dufková, H.
St/Wed 10:50 - 12:20 P417
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 14:00 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 15:40 P417 Pergler, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 17:20 1.10 Rejzek, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 12:20 1.10 Adam, R.
CJL - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 19/20)
Lexikologie a slovotvorba 1/2, -/- ABO500802 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 08:20 - 09:05 P300 Bozděchová, I.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 1.10 Kováříková, D.
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 1.10 Kováříková, D.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P409 Bozděchová, I.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 1.10 Kováříková, D.
Morfologie 2/1, -/- ABO500803 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P300 Adam, R.
Seminář / Seminar St/Wed
( Sudý týden )
09:10 - 10:40 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed
( Lichý týden )
09:10 - 10:40 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed
( Sudý týden )
14:10 - 15:40 P018 Adam, R.
Seminář / Seminar St/Wed
( Lichý týden )
14:10 - 15:40 P018 Adam, R.
Textologie a ediční praxe B 2/-, -/- ABO500512 Zk 2 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
CJL - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc2 od 19/20)
Bakalářský seminář – jazyk -/2 ABO100870 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P409 Chromý, J.
Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
Bakalářský seminář – literatura -/2 ABO100871 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P409 Wiendl, J.
CJL - PVP 1: Lingvistická specializace (Bc2 od 19/20)
Historická mluvnice a historická lexikologie 2/2, -/- ABO100654 Zk 6 UCJTK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P018 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P018 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 P409 Dittmann, R.
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I 2/-, -/- ABO700101 Zk 3 UCJTK
Přednáška / Lecture Chromý, J.
Saicová Římalová, L.
CJL - PVP 2: Čtení děl (Bc2 od 19/20)
Čtení děl české literatury 20. století I 2/-, -/- ABO500815 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 17:30 - 19:00 P300 Heczková, L.
Čtení děl české literatury 20. století II 2/-, -/- ABO500816 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:20 P300 Bílek, P.
CJL - PVP 3: Literární historie (Bc2 od 19/20)
Česká literatura 1. poloviny 20. století I -/2, -/- ABO600105 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P413 Vojvodík, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P409 Vojtěch, D.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P417 Wiendl, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P409 Hrdlička, J.
Česká literatura 19. století I -/2, -/- ABO600103 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P018 Vaněk, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P417 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P417 Merhaut, L.
Česká literatura 2. poloviny 20. století I -/2, -/- ABO600107 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P409 Špirit, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P417 Holý, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P409 Vojtěch, D.
Starší česká literatura I -/2, -/- ABO600101 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 1.10 Jaluška, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P409 Škarpová, M.
Povinné předměty pro závěrečnou práci (Bc od 19/20)
Bakalářský seminář – jazyk -/2 ABO100870 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P409 Chromý, J.
Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
Bakalářský seminář – literatura -/2 ABO100871 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P409 Wiendl, J.