Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Komparatistika (NMgr., od 2021/2022, sdružené)

XLS PDF
Komparatistika (NMgr., od 2021/2022, sdružené) (5003)
Aktualizace: 23.01.2023 02:21
Katedry: 21-UCLK
Semestr: 2022/2023 - Letní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Komparatistika NMgr2 (od 2021)
KOMP: Povinné předměty za celé studium (NMgr2 od 21/22)
Koncepty lyriky -/-, 2/- ABO500700 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:00 P018 Hrdlička, J.
Naratologie -/-, 2/- ABO500279 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:20 P300 Bílek, P.
KOMP: Povinné předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (NMgr2 od 21/22)
Diplomový seminář -/2 AKM500066 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P409 Wiendl, J.
KOMP: PVP 1: Literatura v teorii (NMgr2 od 21/22)
Erasmus I -/2 ABOE01 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus IX -/2 ABOE09 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus V -/2 ABOE05 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Jaroslav Seifert v doslovech -/-, -/2 ABO700613 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P417 Smějsíková, M.
Literature as Medium, Literature among Media: Shifting Paradigms of Research -/-, -/2 ABO700603 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 1.10 Šebek, J.
Metody literární historie – seminář II -/-, -/2 ABO500258 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P409 Vojtěch, D.
Metody literární teorie – seminář II -/-, -/2 ABO500257 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 P409 Málek, P.
Pražská škola v evropském kontextu -/-, -/2 ABO500705 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 1.10 Krásová, E.
KOMP: PVP 2: Světová literatura v mediálních podobách (NMgr2 od 21/22)
Cities of Exile. Prague and Zürich. History, Memory, Theory -/-, 2/- ABO700420 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:40 Online. Heczková, L.
Elegie od antiky po současnost -/-, -/2 ABO700599 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 H018 Hrdlička, J.
Erasmus II -/2 ABOE02 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VI -/2 ABOE06 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus X -/2 ABOE10 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Exempla a varování. Canterburské povídky -/-, -/2 ABO700602 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 1.10 Jaluška, M.
Mikrokosmy: středoevropské literární krajiny -/-, -/2 ABO700601 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 H018 Činátlová, B.
Reprezentace české společnosti v českém hraném filmu od roku 1989 -/-, -/2 ABO700557 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 19:05 P300 Čulík, J.
KOMP: PVP 3: Historická poetika (NMgr2 od 21/22)
Básník a aktivista J. S. Machar -/-, -/2 ABO700609 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P417 Merhautová, L.
(Černý) humor v literatuře a jazyce -/-, -/2 ABO700612 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 1.10 Vinš, O.
Erasmus III -/2 ABOE03 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VII -/2 ABOE07 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Hispanoamerická literatura 20. století (filologie) -/-, -/2 ASP100031 Z 4 URS
Seminář / Seminar Út/Tue 08:20 - 09:55 P116 Poláková, D.
Korespondence Škarka – Čyževskij II -/-, -/2 ABO700604 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P411 Škarpová, M.
Nové pohledy na Komenského dílo a jeho kontexty -/-, 2/- ABO700610 Z 5 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:20 P018 Škarpová, M.
Urbánek, V.
Poetika a estetika prózy V. Vančury: možnosti interpretace s přihlédnutím ke kritické recepci díla -/-, -/2 ABO700607 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P409 Málek, P.
Pražská škola v evropském kontextu -/-, -/2 ABO500705 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 1.10 Krásová, E.
Princip imaginace: (post)surrealistická poetika Zbyňka Havlíčka II -/-, -/2 ABO700605 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P413 Vojvodík, J.
Reprezentace české společnosti v českém hraném filmu od roku 1989 -/-, -/2 ABO700557 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 19:05 P300 Čulík, J.
T. G. M. – iniciativa, výzva, problém -/-, -/2 ABO700348 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P417 Vojtěch, D.
Základy ediční a redakční práce II -/-, -/2 ABO100649 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P018 Hesová, P.
Vaněk, V.
Ženy a hranice: figury transgresivity v díle Adalberta Stiftera -/-, -/2 ABO700606 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P417 Topor, M.
Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře II -/-, -/2 AZS500101 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P417 Holý, J.
KOMP: PVP 4: Studia současnosti (NMgr2 od 21/22)
Erasmus IV -/2 ABOE04 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VIII -/2 ABOE08 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Kritické psaní -/-, -/2 ABO700331 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
Myšlenky psané na papír ze stromů: Antropocén v současném myšlení a humanitních vědách -/-, -/2 ABO700621 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P409 Pýcha, Č.
Řídký, J.
Od rukopisu k vydání -/-, -/2 ABO700552 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
Skandální a vulgární literatura ve škole -/-, -/2 ABO700608 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:00 P409 Brož, F.