Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (NMgr., od 2019/2020, samostatné)

XLS PDF
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (NMgr., od 2019/2020, samostatné) (5001)
Aktualizace: 23.01.2023 02:21
Katedry: 21-UCJTK, 21-UCLK
Semestr: 2022/2023 - Letní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy NMgr1 (od 2019)
Povinné předměty pro celé studium (NMgr1 od 2019/20)
Jazyk mládeže ve školním věku -/-, -/2 ABO500948 Z 3 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P417 Šebesta, K.
Kapitoly z gramatiky češtiny -/-, -/2 ABO500843 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P018 Dufková, H.
Lingvistická analýza pro učitele (UČSŠ) -/-, -/2 ABO700229 Z 3 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P409 Adam, R.
Literatura pro děti a mládež -/-, -/2 ABO500777 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P409 Vojtíšek, O.
Metody literární teorie pro učitele -/-, -/2 ABO500882 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:00 P409 Heczková, L.
Praxe průběžná II. (UČSŠ) -/-, -/2 ABO900701 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 Specifikace času v sylabu. Vojtíšek, O.
PVP1: Jazykové a jazykově-didaktické semináře (NMgr1 od 2019/20)
Akademické čtení anglických textů o znakových jazycích -/-, -/2 ACN104000 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P422A Vinš, O.
Aphasia: an introduction from a linguistic perspective -/-, 1/1 ALINV409M Z 3 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 C507 Láznička, M.
Česká nářečí na Ukrajině -/-, -/2 ABO700619 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P417 Skorvid, S.
Český překlad Bible po roce 1500 -/-, -/2 ABO100434 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 1.10 Dittmann, R.
Čeština na vlnách -/-, -/2 ABO500554 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P018 Bozděchová, I.
Článek na korpusově-lingvistické téma -/2 AMLV00080 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 S131 Milička, J.
Dějiny fonetiky -/-, 1/1 AFO200014 Z 3 FU
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 11:35 P016 Šturm, P.
Seminář / Seminar Út/Tue 11:40 - 12:25 P016 Šturm, P.
Diachronní lexikografie -/-, -/2 ABO700615 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 Valentinská 1, Praha 1 Fuková, I.
Šimek, Š.
Dialektologie pro praxi a pro výuku -/-, -/2 ABO700616 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 S131 Goláňová, H.
Erasmus I -/2 ABO00513 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus II -/2 ABO00514 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus III -/2 ABO00515 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus IV -/2 ABO00516 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus V -/2 ABO00517 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus VI -/2 ABO00610 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Frazeologie a korpus -/2 AMLV00060 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 S131 Kopřivová, M.
Gender a jazyk v minulosti a současnosti -/2 ABO500389 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Historická lingvistika -/-, 2/1 ALINP109B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 11:35 C507 Elšík, V.
Human Language and Mind - Thinking and speaking (NMgr.) -/-, 1/2 ALINV422M Z 4 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 11:35 P308B Eckertová, E.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P308B Eckertová, E.
Jak napsat akademický text -/2 AMLV00074 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 S131 Kováříková, D.
Jazyk a internet -/2 AMLV00078 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 S131 Henyš, J.
Jazyk mládeže ve školním věku -/-, -/2 ABO500948 Z 3 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P417 Šebesta, K.
Jazykovědné sdružení 2/- ABO700777 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:30 P018 Mareš, P.
Jazykové komunity -/-, -/2 ALINV501B Zk 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P423 Sherman, T.
Jazyky světa -/-, 1/2 ALINP105B Z 4 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 09:55 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 10:00 - 11:30 C507 Elšík, V.
Kontaktová lingvistika -/-, 1/1 ALINV552B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 C507 Elšík, V.
Konverzační analýza 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Korpusy mluveného jazyka -/2 AMLV00042 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 S131 Kopřivová, M.
Korpusy slovanských jazyků -/-, -/2 AMLV00071 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 S131 Zasina, A.
Korpusy znakových jazyků -/-, 1/1 ACN104003 Zk 3 UJKN
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 11:35 P422B Okrouhlíková, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 11:40 - 12:25 P422B Okrouhlíková, L.
Kritické myšlení pro učitele -/-, -/2 AFSV00402 Z 3 UFAR
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P217 Šebešová, P.
Kruh přátel českého jazyka 2/- ABO700100 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 18:00 - 20:00 P018 Dittmann, R.
Language and culture: an introduction -/-, -/2 AAA130195 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P423 Luef, E.
Language management -/-, 1/1 ALINV508B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Seminář / Seminar Pá/Fri 15:00 - 15:45 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Mediální výchova -/-, -/2 ABO500439 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P409 Kaderka, M.
Neslyšící a gramotnost -/-, -/2 ACN105006 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P422B Homolková, K.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 Milička, J.
Osvojování řeči I -/-, 1/1 APH200039 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 13:15 P016 Houzar, A.
Seminář / Seminar St/Wed 13:20 - 14:05 P016 Houzar, A.
Osvojování zvukové stránky mateřského a cizího jazyka -/-, -/2 ABO700337 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 1.10 Chládková, K.
Práce s korpusy: případové studie -/2 AMLV00077 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 S131 Cvrček, V.
Kováříková, D.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
Praktický seminář historické metalexikografie -/2 AMLV00069 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 S131 Škrabal, M.
Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II -/-, -/2 AMLV00063 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 S131 Lukeš, D.
Přístupy k regulaci jazyka -/-, -/2 ABO700737 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 1.10 Adam, R.
PVS/VS Tělo v jazyce -/-, -/2 ACN300845 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P021 Vaňková, I.
PVS/VS Úvod do etnolingvistiky -/-, -/2 ACN300595 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P021 Vaňková, I.
Research methods and techniques in applied linguistics -/-, -/2 AAA500180 Z 4 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P001 Luef, E.
Tichý, O.
Segmentace a transkripce řečového signálu -/-, 1/1 ALINV612B Z 3 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 CM201 Machač, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 CM201 Machač, P.
Sociolingvistika -/-, 2/1 ALINP111B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:40 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 14:55 C507 Sherman, T.
Statistické metody ve fonetickém výzkumu I -/-, 1/1 AFO200010 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:00 - 15:45 P016 Bořil, T.
Statistické metody ve fonetickém výzkumu I -/-, 1/1 APH200013 Zk 3 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:00 - 15:45 P016 Bořil, T.
Statistika v lingvistickém výzkumu I -/-, 1/1 AFO540001 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:00 - 15:45 P016 Bořil, T.
Synsémantika -/-, -/2 ABO700328 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 1.10 Poláková, L.
Šindlerová, J.
Štěpánková, B.
Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R -/-, 2/2 AMLV00046 Z 8 UCNK
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 Cinková, S.
Cvrček, V.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:25 Cinková, S.
Cvrček, V.
Teorie českého pravopisu -/-, -/2 ABO700614 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P018 Adam, R.
The emergence of language in the human mind -/-, -/2 AAA500173 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P310 Luef, E.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 S131 Benešová, L.
Waclawičová, M.
Úvod do lingvistické analýzy -/-, 2/2 ALINP116B Zk 5 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:20 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 C507 Láznička, M.
Úvod do programování -/2 AMLV00079 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Horký, V.
Vlastní jména v češtině -/-, -/2 ABO700235 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P409 Štěpán, P.
Words in the mind -/-, -/2 AAA130198 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P422B Luef, E.
Základy českého znakového jazyka I -/2 ACN300396 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Po/Mon 07:30 - 09:00 P422A Wiesnerová, H.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P422A Wiesnerová, H.
Seminář / Seminar Út/Tue 07:30 - 09:00 P422A Wiesnerová, H.
Seminář / Seminar St/Wed 07:30 - 09:00 P422A Wiesnerová, H.
Základy českého znakového jazyka II -/2 ACN300397 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P422A Wiesnerová, H.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P422A Wiesnerová, H.
Základy českého znakového jazyka III -/2 ACN300398 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P422A Wiesnerová, H.
Základy fonologie -/-, 1/1 AFO200006 Zk 3 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 14:55 P016 Šturm, P.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:00 - 15:45 P016 Šturm, P.
Základy fonologie I -/-, 1/1 APH200036 Z 2 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 14:55 P016 Šturm, P.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:00 - 15:45 P016 Šturm, P.
PVP2: Literární a literárně-didaktické semináře (NMgr1 od 2019/20)
Básník a aktivista J. S. Machar -/-, -/2 ABO700609 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P417 Merhautová, L.
Cities of Exile. Prague and Zürich. History, Memory, Theory -/-, 2/- ABO700420 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:40 Online. Heczková, L.
(Černý) humor v literatuře a jazyce -/-, -/2 ABO700612 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 1.10 Vinš, O.
Elegie od antiky po současnost -/-, -/2 ABO700599 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 H018 Hrdlička, J.
Erasmus I -/2 ABOE01 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus II -/2 ABOE02 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus III -/2 ABOE03 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus IV -/2 ABOE04 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus IX -/2 ABOE09 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus V -/2 ABOE05 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VI -/2 ABOE06 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VII -/2 ABOE07 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VIII -/2 ABOE08 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus X -/2 ABOE10 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Exempla a varování. Canterburské povídky -/-, -/2 ABO700602 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 1.10 Jaluška, M.
Jaroslav Seifert v doslovech -/-, -/2 ABO700613 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P417 Smějsíková, M.
Korespondence Škarka – Čyževskij II -/-, -/2 ABO700604 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P411 Škarpová, M.
Kritické psaní -/-, -/2 ABO700331 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
Literature as Medium, Literature among Media: Shifting Paradigms of Research -/-, -/2 ABO700603 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 1.10 Šebek, J.
Mikrokosmy: středoevropské literární krajiny -/-, -/2 ABO700601 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 H018 Činátlová, B.
Myšlenky psané na papír ze stromů: Antropocén v současném myšlení a humanitních vědách -/-, -/2 ABO700621 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P409 Pýcha, Č.
Řídký, J.
Nové pohledy na Komenského dílo a jeho kontexty -/-, 2/- ABO700610 Z 5 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:20 P018 Škarpová, M.
Urbánek, V.
Od rukopisu k vydání -/-, -/2 ABO700552 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
Počátky evropské literární tradice II (Starověký Řím) -/-, 2/- AGL100019 Zk 4 URLS
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 C144 Bažil, M.
Poetika a estetika prózy V. Vančury: možnosti interpretace s přihlédnutím ke kritické recepci díla -/-, -/2 ABO700607 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P409 Málek, P.
Pražská škola v evropském kontextu -/-, -/2 ABO500705 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 1.10 Krásová, E.
Princip imaginace: (post)surrealistická poetika Zbyňka Havlíčka II -/-, -/2 ABO700605 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P413 Vojvodík, J.
Reprezentace české společnosti v českém hraném filmu od roku 1989 -/-, -/2 ABO700557 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 19:05 P300 Čulík, J.
Skandální a vulgární literatura ve škole -/-, -/2 ABO700608 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:00 P409 Brož, F.
T. G. M. – iniciativa, výzva, problém -/-, -/2 ABO700348 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P417 Vojtěch, D.
Základy ediční a redakční práce II -/-, -/2 ABO100649 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P018 Hesová, P.
Vaněk, V.
Ženy a hranice: figury transgresivity v díle Adalberta Stiftera -/-, -/2 ABO700606 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P417 Topor, M.
Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře II -/-, -/2 AZS500101 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P417 Holý, J.
PVP3: Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (NMgr1 od 2019/20)
Modul 1: Jazyk (NMgr1 od 2019/20)
Závěrečná práce – diplomový seminář II (jazyk) -/-, -/2 ABO900206 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
Šormová, K.
Závěrečná práce – sběr a analýza dat (jazyk) -/-, -/2 ABO900100 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Saicová Římalová, L.
Modul 2: Literatura (NMgr1 od 2019/20)
Závěrečná práce – diplomový seminář II (literatura) -/-, -/2 ABO900216 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P409 Wiendl, J.
Závěrečná práce – sběr a analýza dat (literatura) -/-, -/2 ABO900110 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Králíková, A.
Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (NMgr od 2019/20)
Kazuistický seminář: pedagogika -/-, -/2 AUS519002 Z 4 KPED
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C357 Valenta, J.
Kazuistický seminář: psychologie -/-, -/2 AUS500009 Z 4 KPS
Seminář / Seminar 11.4., 09:10 - 13:15; 18.4., 09:10 - 13:15; 25.4., 09:10 - 13:15; 2.5., 09:10 - 13:15; 9.5., 09:10 - 13:15 (C317C) Pekárková, S.
Seminář / Seminar 17.2., 09:10 - 14:05; 24.2., 09:10 - 14:05; 10.3., 09:10 - 14:05; 17.3., 09:10 - 14:05 (C317C) Vyšínová, P.
Psychologie pro učitele II.: Edukační dovednosti učitele -/2 AUS500008 Z 3 KPS
Seminář / Seminar Mudrák, J.
Vožechová, J.
Seminář / Seminar 14.2., 09:10 - 14:05; 21.2., 09:10 - 14:05; 28.2., 09:10 - 14:05; 7.3., 09:10 - 14:05 (C317C) Mudrák, J.
Pekárková, S.
Vožechová, J.
Seminář / Seminar 14.3., 09:10 - 14:05; 21.3., 09:10 - 14:05; 28.3., 09:10 - 14:05; 4.4., 09:10 - 14:05 (C317C) Mudrák, J.
Pekárková, S.
Vožechová, J.