Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Empirická a komparativní lingvistika (NMgr., od 2021/2022, samostatné)

XLS PDF
Empirická a komparativní lingvistika (NMgr., od 2021/2022, samostatné) (4998)
Aktualizace: 23.01.2023 02:21
Katedry: 21-UCJTK
Semestr: 2022/2023 - Letní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Empirická a komparativní lingvistika NMgr1 (od 2021)
Povinné předměty za celé stud. (NMgr 1 od 2021/22)
Diplomový seminář – jazyk -/2 ABO700800 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P409 Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
PVP1: Empirická metodologie (NMgr1 od 21/22)
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 Milička, J.
Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II -/-, -/2 AMLV00063 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 S131 Lukeš, D.
Research methods and techniques in applied linguistics -/-, -/2 AAA500180 Z 4 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P001 Luef, E.
Tichý, O.
Segmentace a transkripce řečového signálu -/-, 1/1 ALINV612B Z 3 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 CM201 Machač, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 CM201 Machač, P.
Statistické metody ve fonetickém výzkumu I -/-, 1/1 AFO200010 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:00 - 15:45 P016 Bořil, T.
Statistické metody ve fonetickém výzkumu II -/-, 1/1 AFO500005 Z 5 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 P012 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 P012 Bořil, T.
Statistika v lingvistickém výzkumu I -/-, 1/1 AFO540001 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:00 - 15:45 P016 Bořil, T.
Statistika v lingvistickém výzkumu II -/-, 1/1 AFO540002 Z 5 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 P012 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 P012 Bořil, T.
Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R -/-, 2/2 AMLV00046 Z 8 UCNK
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 Cinková, S.
Cvrček, V.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:25 Cinková, S.
Cvrček, V.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 S131 Benešová, L.
Waclawičová, M.
Úvod do práce s jazykovými korpusy 1/1 AKORPUS01 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Cvrček, V.
Kováříková, D.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
Úvod do programování -/2 AMLV00079 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Horký, V.
Výzkum řečové percepce II -/-, -/2 AFO530005 Z 4 FU
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P012 Šturm, P.
PVP2: Bohemistická lingvistika (NMgr1 od 21/22)
Česká nářečí na Ukrajině -/-, -/2 ABO700619 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P417 Skorvid, S.
Český překlad Bible po roce 1500 -/-, -/2 ABO100434 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 1.10 Dittmann, R.
Článek na korpusově-lingvistické téma -/2 AMLV00080 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 S131 Milička, J.
Diachronní lexikografie -/-, -/2 ABO700615 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 Valentinská 1, Praha 1 Fuková, I.
Šimek, Š.
Dialektologie a jazyková variace -/-, -/2 ABO700735 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 1.10 Dittmann, R.
Frazeologie a korpus -/2 AMLV00060 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 S131 Kopřivová, M.
Gender a jazyk v minulosti a současnosti -/2 ABO500389 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Jazyk a internet -/2 AMLV00078 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 S131 Henyš, J.
Korpusy mluveného jazyka -/2 AMLV00042 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 S131 Kopřivová, M.
Osvojování zvukové stránky mateřského a cizího jazyka -/-, -/2 ABO700337 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 1.10 Chládková, K.
Práce s korpusy: případové studie -/2 AMLV00077 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 S131 Cvrček, V.
Kováříková, D.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
Praktický seminář historické metalexikografie -/2 AMLV00069 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 S131 Škrabal, M.
Přístupy k regulaci jazyka -/-, -/2 ABO700737 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 1.10 Adam, R.
Psaná čeština českých neslyšících -/-, 1/1 ACN100315 Z 3 UJKN
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 14:55 P423 Vinš, O.
Seminář / Seminar St/Wed 15:00 - 15:45 P423 Vinš, O.
Seminář k historii jazykového systému češtiny -/-, -/2 ABO700733 Zk 3 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 1.10 Dittmann, R.
Synsémantika -/-, -/2 ABO700328 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 1.10 Poláková, L.
Šindlerová, J.
Štěpánková, B.
Syntax -/-, 2/1 ABO500804 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:00 P300 Šimík, R.
Seminář / Seminar St/Wed
( Sudý týden )
14:10 - 15:40 P409 Pergler, J.
Seminář / Seminar St/Wed
( Lichý týden )
14:10 - 15:40 P409 Pergler, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu
( Lichý týden )
14:10 - 15:40 P018 Šimík, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu
( Sudý týden )
14:10 - 15:40 P018 Šimík, R.
PVP3: Obecná a komparativní lingvistika (NMgr1 od 21/22)
Aktuální otázky sociolingvistiky -/2 ALINV315M Z 4 ULING
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P419A Nekvapil, J.
Sherman, T.
Anglická historická lingvistika A -/-, -/2 AAA500116 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P001 Čermák, J.
Anglické diachronní korpusy -/-, -/2 AAA500147 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P111 Tichý, O.
Aphasia: an introduction from a linguistic perspective -/-, 1/1 ALINV409M Z 3 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 C507 Láznička, M.
Grammaticalization -/-, -/2 ALINP120B Z 3 ULING
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 C507 Králová Zíková, M.
Historická lingvistika -/-, 2/1 ALINP109B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 11:35 C507 Elšík, V.
Human Language and Mind - Thinking and speaking (NMgr.) -/-, 1/2 ALINV422M Z 4 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 11:35 P308B Eckertová, E.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P308B Eckertová, E.
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II -/-, 2/- ABO700102 Zk 3 UCJTK
Přednáška / Lecture Chromý, J.
Lehečková, E.
Šimík, R.
Jazykové komunity -/-, -/2 ALINV501B Zk 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P423 Sherman, T.
Kognitivní gramatika a sémantika -/-, -/2 ABO700731 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P018 Preininger, M.
Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P018 Preininger, M.
Saicová Římalová, L.
Kontaktová lingvistika -/-, 1/1 ALINV552B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 C507 Elšík, V.
Konverzační analýza 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Korpusy slovanských jazyků -/-, -/2 AMLV00071 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 S131 Zasina, A.
Korpusy znakových jazyků -/-, 1/1 ACN104003 Zk 3 UJKN
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 11:35 P422B Okrouhlíková, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 11:40 - 12:25 P422B Okrouhlíková, L.
Language and culture: an introduction -/-, -/2 AAA130195 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P423 Luef, E.
Language management -/-, 1/1 ALINV508B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Seminář / Seminar Pá/Fri 15:00 - 15:45 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Neslyšící a gramotnost -/-, -/2 ACN105006 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P422B Homolková, K.
Neslyšící děti a jazykový vývoj -/-, -/2 ACN104002 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P422B Homolková, K.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 Milička, J.
Osvojování zvukové stránky mateřského a cizího jazyka -/-, -/2 ABO700337 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 1.10 Chládková, K.
Research in English Diachrony -/2 AAA500162 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P104 Čermák, J.
Tichý, O.
Revising frequent assumptions and theories in L1 acquisition -/-, 1/1 AFO520009 Z 6 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P016 Paillereau, N.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 Paillereau, N.
Semitské jazyky v evropském kontextu -/-, 2/- ASJ500136 Z 3 USJ
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 C136 Zemánek, P.
Sloveso -/-, 2/- ASJB0006 Zk 4 USJ
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 C136 Bičovský, J.
Zemánek, P.
Sociolingvistika -/-, 2/1 ALINP111B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:40 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 14:55 C507 Sherman, T.
Struktura a fungování znakových jazyků -/-, 2/2 ACN100311 Z+Zk 5 UJKN
Přednáška / Lecture Pá/Fri 10:50 - 12:20 P423 Macurová, A.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 09:00 P423 Okrouhlíková, L.
Teorie jazykové změny -/-, 2/- ASJB0008 Zk 4 USJ
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 C136 Bičovský, J.
The emergence of language in the human mind -/-, -/2 AAA500173 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P310 Luef, E.
Úvod do teorie diskursu -/-, -/2 AAA500107 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Šaldová, P.
Words in the mind -/-, -/2 AAA130198 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P422B Luef, E.
PVP4: Struktura typologicky specifického jazyka (NMgr1 od 21/22)
Struktura a fungování znakových jazyků -/-, 2/2 ACN100311 Z+Zk 5 UJKN
Přednáška / Lecture Pá/Fri 10:50 - 12:20 P423 Macurová, A.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 09:00 P423 Okrouhlíková, L.
Úvod do eblajštiny II -/-, 2/- ASJV30011 Z 3 USJ
Přednáška / Lecture St/Wed 19:10 - 20:45 C136 Čech, P.
Úvod do osmanštiny -/-, -/2 ABV500088 Z 5 KBV
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 C240 Kaas, F.
Láznička, M.
Rumpl, J.