Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Český jazyk a literatura (Bc., od 2019/2020, sdružené)

XLS PDF
Český jazyk a literatura (Bc., od 2019/2020, sdružené) (4991)
Aktualizace: 23.01.2023 01:25
Katedry: 21-UCJTK, 21-UCLK
Semestr: 2022/2023 - Letní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Český jazyk a literatura Bc2 (od 2019)
CJL - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 19/20)
Dějiny češtiny -/-, 1/2 ABO500801 Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 P018 Andrlová Fidlerová, A.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 1.10 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P417 Rejzek, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P417 Hejdová, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 1.10 Michalcová, A.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 1.10 Adam, R.
Poetika poezie, prózy a dramatu -/-, 2/2 ABO100912 Z+Zk 4 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:20 P300 Bílek, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 H018 Krásová, E.
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P417 Krásová, E.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P409 Šebek, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P409 Šebek, J.
Úvod do lingvistiky 2/- ALINUVOD1 Z 3 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:40 P131 Elšík, V.
Králová Zíková, M.
Láznička, M.
Machač, P.
Nekvapil, J.
Smolík, F.
Základy literární historie -/-, 2/2 ABO100911 Zk 3 UCLK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:20 P300 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P417 Heczková, L.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P409 Vaněk, V.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P417 Topor, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P300 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P417 Topor, M.
CJL - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 19/20)
Stylistika a analýza textu -/-, 1/2 ABO500805 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Po/Mon 13:20 - 14:05 P018 Mareš, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P409 Mareš, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P409 Kuzmičová, A.
Syntax -/-, 2/1 ABO500804 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:00 P300 Šimík, R.
Seminář / Seminar St/Wed
( Sudý týden )
14:10 - 15:40 P409 Pergler, J.
Seminář / Seminar St/Wed
( Lichý týden )
14:10 - 15:40 P409 Pergler, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu
( Lichý týden )
14:10 - 15:40 P018 Šimík, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu
( Sudý týden )
14:10 - 15:40 P018 Šimík, R.
CJL - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc2 od 19/20)
Bakalářský seminář – jazyk -/2 ABO100870 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P409 Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
Bakalářský seminář – literatura -/2 ABO100871 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P409 Wiendl, J.
CJL - PVP 1: Lingvistická specializace (Bc2 od 19/20)
Aplikovaná lingvistika -/-, 2/2 ABO500818 Zk 6 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:40 P018 Chládková, K.
Šormová, K.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P018 Chládková, K.
Šormová, K.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P409 Chládková, K.
Šormová, K.
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II -/-, 2/- ABO700102 Zk 3 UCJTK
Přednáška / Lecture Chromý, J.
Lehečková, E.
Šimík, R.
CJL - PVP 2: Čtení děl (Bc2 od 19/20)
Čtení děl české literatury 19. století -/-, 2/- ABO500819 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:40 P300 Vaněk, V.
Čtení děl starší české literatury -/-, 2/- ABO500813 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:40 P300 Škarpová, M.
CJL - PVP 3: Literární historie (Bc2 od 19/20)
Česká literatura 1. poloviny 20. století II -/-, -/2 ABO600106 Zk 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P413 Vojvodík, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P417 Vojtěch, D.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P409 Wiendl, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P018 Hrdlička, J.
Česká literatura 19. století II -/-, -/2 ABO600104 Zk 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P409 Vaněk, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P018 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P018 Merhaut, L.
Česká literatura 2. poloviny 20. století II -/-, -/2 ABO600108 Zk 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P409 Špirit, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P411 Vojtěch, D.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P417 Holý, J.
Starší česká literatura II -/-, -/2 ABO600102 Zk 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P417 Škarpová, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P417 Škarpová, M.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 1.10 Jaluška, M.
Povinné předměty pro závěrečnou práci (Bc od 19/20)
Bakalářský seminář – jazyk -/2 ABO100870 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P409 Mareš, P.
Saicová Římalová, L.
Bakalářský seminář – literatura -/2 ABO100871 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P409 Wiendl, J.