Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Obecná lingvistika nMgr2 (od 2019)

XLS PDF
Obecná lingvistika nMgr2 (od 2019) (4989)
Aktualizace: 21.01.2023 21:21
Obory: Obecná lingvistika
Katedry: 21-ULING
Semestr: 2022/2023 - Letní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Obecná lingvistika NMgr2 (od 2019)
OBL - Povinné předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (NMgr2 od 2019/20)
Diplomový seminář Machač, P.
Nekvapil, J.
Čt/Thu 10:50 - 12:20 P419A -/-, -/2 ALINP210M Z 4 ULING
OBL - PVP 1: Metody a přístupy v lingvistickém výzkumu (NMgr2 od 2019/20)
Korpusy mluveného jazyka Kopřivová, M. Po/Mon 12:30 - 14:05 S131 -/2 ALINV378M Z 4 ULING
Lingvistická teorie a gramatické formalismy Rosen, A. -/-, 2/2 ALINV379M Z+Zk 4 ULING
Rosen, A.
Research methods and techniques in applied linguistics Luef, E.
Tichý, O.
Po/Mon 15:50 - 17:20 P001 -/-, -/2 AAA500180 Z 4 UAJD
Segmentace a transkripce řečového signálu Machač, P. Po/Mon 12:30 - 13:15 CM201 -/-, 1/1 ALINV613M Z 4 ULING
Machač, P. Po/Mon 13:20 - 14:05 CM201
Statistika (nejen s R) pro korpusovou a kvantitativní lingvistiku Cinková, S.
Cvrček, V.
Pá/Fri 09:10 - 10:45 -/-, 2/2 ALINV376M Z 4 ULING
Cinková, S.
Cvrček, V.
Pá/Fri 10:50 - 12:25
Transkripce pro mluvený korpus ČNK Benešová, L.
Waclawičová, M.
St/Wed 10:50 - 12:25 S131 -/2 ALINV377M Z 4 ULING
OBL - PVP 2: Kognitivní lingvistika a sociolingvistika (NMgr2 od 2019/20)
Aktuální otázky sociolingvistiky Nekvapil, J.
Sherman, T.
St/Wed 14:10 - 15:40 P419A -/2 ALINV315M Z 4 ULING
Gender a jazyk v minulosti a současnosti Andrlová Fidlerová, A. Út/Tue 15:50 - 17:20 1.10 -/2 ABO500389 Z 4 UCJTK
Human Language and Mind - Thinking and speaking (NMgr.) Eckertová, E. St/Wed 10:50 - 11:35 P308B -/-, 1/2 ALINV422M Z 4 ULING
Eckertová, E. St/Wed 09:10 - 10:40 P308B
Kognitivní lingvistika Preininger, M.
Saicová Římalová, L.
Út/Tue 09:10 - 10:40 P018 -/-, -/2 ALINV427M Z 4 ULING
Preininger, M.
Saicová Římalová, L.
Út/Tue 10:50 - 12:20 P018
Language management Nekvapil, J.
Sherman, T.
Pá/Fri 14:10 - 14:55 C507 -/-, 1/1 ALINV516M Zk 4 ULING
Nekvapil, J.
Sherman, T.
Pá/Fri 15:00 - 15:45 C507
Mediální výchova Kaderka, M. Út/Tue 14:10 - 15:40 P409 -/-, -/2 ABO500439 Z 4 UCJTK
Osvojování zvukové stránky mateřského a cizího jazyka Chládková, K. Út/Tue 12:30 - 14:00 1.10 -/-, -/2 ABO700337 Z 6 UCJTK
OBL - PVP 3: Jazyková variabilita a diachronie (NMgr2 od 2019/20)
OBL - PVP 3 - Modul 1: Variabilita a kontakt (NMgr2 od 2019/20)
Jazykové komunity Sherman, T. Po/Mon 10:50 - 12:20 P423 -/-, -/2 ALINV515M Zk 4 ULING
Kontaktová lingvistika Elšík, V. Po/Mon 12:30 - 13:15 C507 -/-, 1/1 ALINV559M Zk 4 ULING
Elšík, V. Po/Mon 13:20 - 14:05 C507
Terénní výzkum romštiny Elšík, V. Út/Tue 12:30 - 14:00 CM201 -/-, -/2 ALINV381M Z 4 ULING
OBL - PVP 3 - Modul 2: Indoevropeistický (NMgr2 od 2019/20)
Sloveso Bičovský, J.
Zemánek, P.
Po/Mon 10:50 - 12:25 C136 -/-, 2/- ASJB0006 Zk 4 USJ