Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Archeologie pravěku a středověku NMgr 1

XLS PDF
Archeologie pravěku a středověku NMgr 1 (4916)
Aktualizace: 21.09.2022 10:31
Obory: Archeologie pravěku a středověku
Katedry: 21-UPRAV
Semestr: 2022/2023 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Archeologie pravěku a středověku NMgr1 (od 2019)
Povinné předměty pro celé studium (NMgr1 od 2019/20)
Cvičení s archeologickým materiálem 1 -/2 APA555012 Z 2 UPRAV
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:25 C143A Bláhová, Z.
Dobeš, M.
Dějiny středověkého osídlení 1 1/1, -/- APA555009 Z 2 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 09:55 CM204 Klápště, J.
Žemlička, J.
Seminář / Seminar St/Wed 10:00 - 10:45 CM204 Klápště, J.
Žemlička, J.
Evropa v době bronzové 2/-, -/- APA555002 Zk 5 UPRAV
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 CM204 Bláhová, Z.
Evropa v době železné 2/-, -/- APA555003 Zk 5 UPRAV
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 C503 Kysela, J.
Evropské souvislosti českého neolitu a eneolitu 2/-, -/- APA555001 Zk 5 UPRAV
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 CM204 Dobeš, M.
Popelka, M.
Střední Evropa v době římské a stěhování národů 2/-, -/- APA555004 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Pá/Fri 12:30 - 14:05 CM204 Jiřík, J.
PVP 1: Vybrané problémy z archeologie mladšího pravěku, rané doby dějinné a středověku (NMgr1 od 2019/20)
Praha středověká 2/-, -/- APA555064 Zk 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P201 Dienstbier, J.
Klír, T.
Musílek, M.
PVP 2: Vybrané problémy z klasické archeologie (NMgr1 od 2019/20)
Early Iron Age in the Central Europan context on the example of Moravia 2/-, -/- APA555055 Zk 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 CM204 Golec Mírová, Z.
PVP 4: Základy přírodních věd pro archeology, metodologie a praxe (NMgr1 od 2019/20)
Antropologie zdraví a medicíny 2/-, -/- APA555063 Zk 3 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 C334 Půtová, B.
Archeometrie 2/-, -/- APA555044 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 CM204 Tomková, K.
Introduction to Digital Humanities 1. Geospatial and Geostatistical Analysis 2/-, -/- APA555065 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 12:25 CM204 Vargha, M.
Ochrana archeologického dědictví 2/- APA555066 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 C143A Bláhová, Z.
Teorie etnicity 2/-, -/- APA555048 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:45 C335 Kreisslová, S.
Šatava, L.
Úvod do archeozoologie 2/-, -/- APA555040 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 Přednáška proběhne v zasedací místnosti č. 206 AÚ AV ČR, Letenská Kyselý, R.
PVP 5: Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (NMgr1 od 2019/20)
Modul 1: Starší pravěk (NMgr1 od 2019/20)
Diplomový seminář pro starší pravěk -/2, -/- APA555018 Z 4 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 C143A Bláhová, Z.
Popelka, M.
Seminář pro starší pravěk 1 -/2 APA555016 Z 2 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 C143A Bláhová, Z.
Popelka, M.
Modul 2: Mladší pravěk a raná doba dějinná (NMgr1 od 2019/20)
Diplomový seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou -/2, -/- APA555021 Z 4 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 C143A Bláhová, Z.
Popelka, M.
Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 1 -/2, -/- APA555019 Z 2 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 C143A Bláhová, Z.
Popelka, M.
Modul 3: Archeologie středověku a raného novověku (NMgr1 od 2019/20)
Diplomový seminář pro archeologii středověku a raného novověku -/2, -/- APA555024 Z 4 UPRAV
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 18:15 CM204 Klápště, J.
Klír, T.
Štefan, I.
Seminář pro archeologii středověku a raného novověku 1 -/2, -/- APA555022 Z 2 UPRAV
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 18:15 CM204 Klápště, J.
Klír, T.
Štefan, I.
Další předměty