Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Religionistika Bc1 (od 21/22)

XLS PDF
Religionistika Bc1 (od 21/22) (4896)
Aktualizace: 14.09.2022 13:03
Obory: Religionistika
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2022/2023 - Zimní

Předměty uvedené kurzívou nejsou vhodné pro studenty prvního ročníku.

Číslo před/za lomítkem ve sloupci Rozsah udává počet přednáškových/seminárních hodin. 2 hodiny = 90 minut.
Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Religionistika Bc1 (od 2021)
RL - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc od 2007/08)
Moderní filosofie náboženství pro religionisty Matějčková, T. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 2/-, -/- ARL100090 Zk 4 UFAR
Technika religionistické práce I Kozák, J.
Oudová Holcátová, B.
Pehal, M.
Pá/Fri 09:10 - 10:45 P217 -/2, -/- ARL100002 Z 6 UFAR
Úvod do dějin archaických náboženství Antalík, D. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P217 2/-, -/- ARL100286 Zk 4 UFAR
RL - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 2021/22)
Aktuální religionistické otázky I Chlup, R.
Kozák, J.
Pehal, M.
Po/Mon 14:10 - 15:45 P225V -/2, -/- ARL100371 Z 3 UFAR
RL - Povinné předměty doporučené pro 2.-3. ročník (Bc od 2007/08)
Antropologie náboženství Chlup, R. Po/Mon 10:50 - 12:25 P217 2/-, -/- ARL100096 Zk 4 UFAR
RL - Povinné předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (Bc od 2007/08)
Bakalářský seminář Kozák, J.
Pehal, M.
Po/Mon 14:10 - 15:45 P225V -/2 ARL100018 Z 3 UFAR
RL - PVP2: Semináře k dějinám náboženství I–III (Bc od 15/16)
Četba runových nápisů [1] Kozák, J. Po/Mon 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- ARL500088 Z 5 UFAR
Judaismus v tradičních textech Lyčka, M. Pá/Fri 14:10 - 15:45 P225V -/2, -/- ARL100065 Z 3 UFAR
Náboženství v postmoderní společnosti (seminář) Zuzana Kostićová Čt/Thu 10:15 - 11:50 H308 -/2, -/- L0361 Z 4 HTF
Platónovy mýty Fischerová, S. Út/Tue 17:30 - 19:05 C144 -/2, -/- AGLV00127 Z 4 URLS
Seminář k Asyřanům a Babylóňanům Antalík, D. St/Wed 14:10 - 15:45 P218 -/2, -/- ARL100375 Z 3 UFAR
Staroseverské mytologické básně: Interpretace Starý, J. -/2, -/- ASK200228 Z 3 UGS
Vánoce z pohledu religionistiky Dyndová, H.
Chlup, R.
St/Wed 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- ARL100336 Z 3 UFAR
RL - PVP3: Religionistické semináře I–III (Bc od 15/16)
Seminář k antropologii náboženství Pehal, M. St/Wed 12:30 - 14:05 P217 -/2, -/- ARL100011 Z 3 UFAR
RL - PVP4: Náboženské tradice I (Bc1 od 07/08)
Judaismus I Lyčka, M. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P225V 2/-, -/- ARL100101 Zk 4 UFAR
Křesťanství I Oudová Holcátová, B. Po/Mon 12:30 - 14:05 P217 2/-, -/- ARL100099 Zk 4 UFAR
RL PVP Náb. tradice I - Antické náb. I
Náboženství antického Říma I Antalík, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P225V 2/-, -/- ARL100107 Zk 4 UFAR
RL PVP Náb. tradice I - Starší ev. náb. tr. I
Náboženství starých Seveřanů I Kozák, J. Po/Mon 15:50 - 17:25 P225V 2/-, -/- ARL100252 Zk 4 UFAR
RL PVP Náb. tradice I - Náb. st. Př. vých. I
Náboženství Babylonie a Asýrie I Antalík, D. St/Wed 12:30 - 14:05 P218 2/-, -/- ARL100123 Zk 4 UFAR
RL - PVP5: Metody a tradice II (Bc1od 07/08)
Náboženství v postmoderní společnosti Zuzana Kostićová Út/Tue 10:15 - 11:50 L303 2/-, -/- L0373 Zk 4 HTF
RL PVP Metody a tradice II - Indická náb. II
Dějiny jógy Ondračka, L. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P217 2/-, -/- ARL100374 Zk 4 UFAR
RL PVP Metody a tradice II - Islám II
Súfismus: Úvod do islámské mystiky Ostřanský, B. Po/Mon 09:10 - 09:55 C240 1/1, -/- ABV100086 Zk 4 KBV
Ostřanský, B. Po/Mon 09:55 - 10:40 C240
RL - PVP6: Prameny a data (Bc od 21/22)
RL - PVP6c: Empirický výzkum současné společnosti (Bc od 21/22)
Terénní výzkum v antropologii a etnologii Jakoubková Budilová, L.
Kreisslová, S.
Čt/Thu 15:50 - 16:35 C247 1/1, -/- AET100185 Zk 3 UETN
Jakoubková Budilová, L.
Kreisslová, S.
Čt/Thu 16:40 - 17:25 C247
Úvod do digitální etnografie Heřmanová, M. Po/Mon 17:30 - 19:05 P225V -/2, -/- ARL100370 Z 3 UFAR
Úvod do kvantitativních metod sociálních věd Vinopal, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P131 2/- ASGV10006 Z 3 KSOC
Úvod do práce s jazykovými korpusy Cvrček, V.
Křen, M.
Milička, J.
Škrabal, M.
5.10., 12:30 - 14:05; 16.11., 12:30 - 14:05 (P300) 1/1 AKORPUS01 Z 3 UCNK
Vánoce z pohledu religionistiky - praktický seminář Dyndová, H.
Chlup, R.
St/Wed 17:30 - 19:05 P225M -/2, -/- ARL100373 Z 5 UFAR
RL - PVP6a: Pramenný jazyk I (Bc od 07/08)
Latina I Pultrová, L. Po/Mon 09:10 - 10:45 C144 2/2, -/- AGL100021 Z 4 URLS
St/Wed 09:10 - 10:45 C144
Vaníková, M. Po/Mon 09:10 - 10:45 C133
St/Wed 09:10 - 10:45 C133
Starořečtina I Muchnová, D. Út/Tue 09:10 - 10:45 C144 2/2, -/- AGL100005 Z 4 URLS
Pá/Fri 10:50 - 12:25 C144
Masliš, M. Út/Tue 10:50 - 12:25 C133
Pá/Fri 10:50 - 12:25 C133
Staroseverština I Šimeček, D. St/Wed 09:10 - 10:45 P322 -/2, -/- ASK500067 Z 3 UGS
Pramenný jazyk - Latina - četby
Latina. Četba latinských pramenů Bočková, A. Čt/Thu 10:50 - 12:20 C503 -/2, -/- ASZLJ3210 Z 3 JCL
Latina. Četba raněnovověkých latinských textů Bočková, A.
Zdichynec, J.
Čt/Thu 12:30 - 14:00 C503 -/2, -/- ASZLJ3310 Z 3 JCL
FS - PVP8: Latinská (řecká) filosofická četba
Mikuláš Kusánský, Compendium (latinská četba) Žemla, M. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P218 -/2, -/- AFS100783 Z 5 UFAR
RL - PVP6b: Pramenný jazyk II (Bc od 07/08)
Klasická čínština pro neoborové studenty III Maršálek, J. Út/Tue 15:50 - 17:25 C508 -/2, -/- ATJ100318 Z 3 KSI
Latina III Ctibor, M. Po/Mon 09:10 - 10:45 C347f 2/2, -/- AGL100023 Z 4 URLS
Čt/Thu 09:10 - 10:45 C347f
Starořečtina III Masliš, M. Út/Tue 09:10 - 10:45 C347f 2/2, -/- AGL100007 Zk 4 URLS
Pá/Fri 09:10 - 10:45 C144
Další předměty
Aristotelés v kontextu současné filosofie mysli Roreitner, R. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P218 -/2, -/- AFS500285 Z 5 UFAR
Augustin: hlavní filosofická témata jeho myšlení Karfíková, L. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P225V -/2, -/- AFS500289 Z 5 UFAR
Bakalářský seminář De Santis, D.
Špinka, Š.
Po/Mon 19:10 - 20:45 P225V -/2 AFS100197 Z 6 UFAR
Bergson – Trvání a svoboda (fil.překlad) Čapek, J. Út/Tue 15:50 - 17:25 P225V -/2, -/- AFS500287 Z 5 UFAR
Doktorandský seminář Chlup, R. Po/Mon 17:30 - 19:05 P225M -/2, -/2 AXREDOS01 Jiné 0 UFAR
Doktorandský seminář De Santis, D.
Hill, J.
Út/Tue 17:30 - 19:05 P218 -/2, -/2 AXFSDOS01 Jiné 0 UFAR
Matějčková, T.
Palkoska, J.
Po/Mon 12:30 - 14:05 P225V
Doktorandský seminář II De Santis, D.
Hill, J.
Út/Tue 17:30 - 19:05 P218 -/2, -/2 AXFSDOS02 Jiné 0 UFAR
Matějčková, T.
Palkoska, J.
Po/Mon 12:30 - 14:05 P225V
Doktorandský seminář III De Santis, D.
Hill, J.
Út/Tue 17:30 - 19:05 P218 -/2, -/2 AXFSDOS03 Jiné 0 UFAR
Matějčková, T.
Palkoska, J.
Po/Mon 12:30 - 14:05 P225V
Doktorandský seminář IV De Santis, D.
Hill, J.
Út/Tue 17:30 - 19:05 P218 -/2, -/2 AXFSDOS04 Jiné 0 UFAR
Matějčková, T.
Palkoska, J.
Po/Mon 12:30 - 14:05 P225V
Feminismus a filosofie: úvodní náčrt Thein, K. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P225V -/2, -/- AFSV00393 Z 3 UFAR
Fenomenologie ducha - Rozum Karásek, J. Út/Tue 17:30 - 19:05 P225V -/2, -/- AFS500286 Z 5 UFAR
Filosofická řečtina Roreitner, R. St/Wed 10:50 - 12:25 P217 -/2, -/- AFS100765 Z 5 UFAR
Filosofický proseminář Roreitner, R. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P217 -/2, -/- AFS100598 Z 6 UFAR
Filosofie a myšlení uměním Petříček, M. Po/Mon 17:30 - 19:05 P217 -/2, -/- AFS100784 Z 5 UFAR
Hebrejština II [1] Lyčka, M. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- ARL100025 Z 3 UFAR
Hegelova (malá) logika: Proč láska, život, Bůh? Matějčková, T. Út/Tue 14:10 - 15:45 P217 -/2, -/- AFSV00390 Z 3 UFAR
Hegelův trinitarismus ve srovnání s theologickou naukou o Trojici Sousedík, S. Pá/Fri 17:30 - 19:05 P225V -/2, -/- AFSV00392 Z 3 UFAR
Heidegger: Čas a bytí; identita a diference Benyovszky, L. Po/Mon 15:50 - 17:25 P218 -/2, -/- AFSV00391 Z 3 UFAR
Jiná já? (Aristotelés a jiní o přátelství) Špinka, Š. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P225V -/2, -/- AFS500288 Z 5 UFAR
Kierkegaard aneb lze existovat v rovnováze? Čapek, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- AFS500283 Z 5 UFAR
Kolokvium k antické filosofii Špinka, Š. St/Wed 19:10 - 20:45 P225V -/2, -/- AFS500265 Z 5 UFAR
Logická propedeutika Kolman, V. Út/Tue 10:50 - 12:25 P217 2/-, -/- AFS100763 Z 4 UFAR
Logika (Bc1 ) Kolman, V. Út/Tue 10:50 - 12:25 P217 2/-, 2/- AFS100002 Z, Zk 9 UFAR
Logika (Bc2) Kolman, V. Út/Tue 10:50 - 12:25 P217 2/-, -/- AFS400001 Z 3 UFAR
Novověká filosofie A Karásek, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 P217 2/2, -/- AFS200012 Z 3 UFAR
Palkoska, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 P217
Novověká filosofie B Hill, J. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P217 -/2, -/- AFS200013 Z 3 UFAR
Oborová didaktika I Král, M.
Šebešová, P.
Pá/Fri 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/- AFS5U0004 Z 4 UFAR
Oborové kolokvium I Jirsa, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P218 -/2, -/- AFS500262 Z 5 UFAR
Čapek, J. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V
Palkoska, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P218
Oborové kolokvium II Jirsa, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P218 -/2, -/- AFS500263 Z 5 UFAR
Čapek, J. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V
Palkoska, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P218
Philosophies and Phenomenologies of Praxis De Santis, D.
Koloskov, D.
St/Wed 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- AFSV00389 Zk 5 UFAR
Philosophy of Catastrophe Kettner, M. St/Wed 15:50 - 17:25 P225V -/2, -/- AFSV00395 Zk 5 UFAR
Plótínos Gál, O.
Roreitner, R.
St/Wed 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/- AFS100781 Z 5 UFAR
Praktická filosofie A Jirsa, J. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P217 2/2, -/- AFS200004 Z 3 UFAR
Jirsa, J. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P225V
Jirsa, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 P225V
Praktická filosofie B Thein, K. Út/Tue 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/- AFS200005 Z 3 UFAR
Thein, K. Út/Tue 15:50 - 17:25 P217
Presokratici archaické doby Kratochvíl, Z. Po/Mon 15:50 - 17:25 P217 2/-, -/- AFSV00109 Z 3 UFAR
Problémově orientovaná výuka filosofie pro učitele Král, M. St/Wed 09:10 - 10:45 P217 -/2, -/- AFS500290 Z 5 UFAR
Průběžná pedagogická praxe Král, M.
Šebešová, P.
Pá/Fri 10:50 - 12:25 P218 -/2, -/- AFS5U0002 Z 4 UFAR
Seminář vědecké práce I Chlup, R. Po/Mon 17:30 - 19:05 P225M -/2, -/- ARL500134 Z 5 UFAR
Současná teoretická filosofie A Kolman, V.
Švec, O.
St/Wed 14:10 - 15:45 P217 2/2, -/- AFS200008 Z 3 UFAR
Kolman, V.
Švec, O.
St/Wed 15:50 - 17:25 P217
Současná teoretická filosofie B Matějčková, T. Út/Tue 12:30 - 14:05 P217 -/2, -/- AFS200009 Z 3 UFAR
Teorie vcítění u Huma a její kritika u Reida a Smithe Janoušek, H. Po/Mon 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- AFS500284 Z 5 UFAR
Text filosofie jako filosofický problém Petříček, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P217 -/2, -/- AFSV00394 Z 3 UFAR
The Evolution of the Mind Hill, J. St/Wed 15:50 - 17:25 P131 2/-, -/- AFSV00308 Zk 5 UFAR
Vánoce z pohledu religionistiky Dyndová, H.
Chlup, R.
St/Wed 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- ARL100336 Z 3 UFAR
Vánoce z pohledu religionistiky (NMgr) Dyndová, H.
Chlup, R.
St/Wed 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- ARL500137 Z 5 UFAR
Vestigia Dei čili viditelné stopy neviditelného ve středověké filosofii Žemla, M. Út/Tue 14:10 - 15:45 P225V -/2, -/- AFS100782 Z 5 UFAR
Western Political Thought and Islam in the Long Middle Ages Selucký, K. St/Wed 14:10 - 15:45 P225V -/2, -/- AFSV00388 Zk 5 UFAR