Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: ÚFaR ZS 22/23

XLS PDF
ÚFaR ZS 22/23 (4894)
Aktualizace: 30.01.2023 14:46
Obory: Filozofie, Religionistika
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2022/2023 - Zimní

Filtrovat: Vše | Filosofie | Religionistika | Skelet | Filosofie ve společném základu - Dny: Po | Út | St | Čt |
Filtrovat:
Vyučující Název Den Čas Místnost Typ předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Antalík, D. Náboženství antického Říma I Čt/Thu 10:50 - 12:25 P225V RL PVP Náb. tradice I - Antické náb. I 2/-, -/- ARL100107 Zk 4 UFAR
Antalík, D. Náboženství Babylonie a Asýrie I St/Wed 12:30 - 14:05 P217 RL PVP Náb. tradice I - Náb. st. Př. vých. I 2/-, -/- ARL100123 Zk 4 UFAR
Antalík, D. Seminář k Asyřanům a Babylóňanům St/Wed 14:10 - 15:45 P218 RL PVP Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL100375 Z 3 UFAR
Antalík, D. Úvod do dějin archaických náboženství Čt/Thu 12:30 - 14:05 P217 RL PP 2/-, -/- ARL100286 Zk 4 UFAR
Benyovszky, L. Heidegger: Čas a bytí; identita a diference Po/Mon 15:50 - 17:25 P218 -/2, -/- AFSV00391 Z 3 UFAR
Čapek, J. Bergson – Trvání a svoboda (fil.překlad) Út/Tue 15:50 - 17:25 P225V FIL PVP Filosofický překlad -/2, -/- AFS500287 Z 5 UFAR
Čapek, J. Kierkegaard aneb lze existovat v rovnováze? Út/Tue 10:50 - 12:25 P225V FIL PVP Magisterské kursy -/2, -/- AFS500283 Z 5 UFAR
De Santis, D.
Hill, J.
Kolman, V.
Lyčka, M.
Big Books St/Wed 10:50 - 12:25 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, -/- ASZFS0058 Z 3 UFAR
De Santis, D.
Hill, J.
Doktorandský seminář Út/Tue 17:30 - 19:05 P218 -/2, -/2 AXFSDOS01 Jiné 0 UFAR
Matějčková, T.
Palkoska, J.
Po/Mon 12:30 - 14:05 P225V
De Santis, D.
Koloskov, D.
Philosophies and Phenomenologies of Praxis St/Wed 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- AFSV00389 Zk 5 UFAR
De Santis, D.
Špinka, Š.
Bakalářský seminář Po/Mon 19:10 - 20:45 P225V FS - PP -/2 AFS100197 Z 6 UFAR
Dyndová, H.
Chlup, R.
Vánoce z pohledu religionistiky - praktický seminář St/Wed 17:30 - 19:05 P225M RL PVP Empirický výzkum současné společnosti -/2, -/- ARL100373 Z 5 UFAR
Dyndová, H.
Chlup, R.
Vánoce z pohledu religionistiky St/Wed 10:50 - 12:25 P225V RL PVP Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL100336 Z 3 UFAR
Vánoce z pohledu religionistiky (NMgr) -/2, -/- ARL500137 Z 5 UFAR
Fischerová, S. Platónovy mýty Út/Tue 17:30 - 19:05 C144 RL PVP Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- AGLV00127 Z 4 URLS
Gajdošová, K.
Valtr, V.
Čínská filosofie St/Wed 15:50 - 17:25 C506 2/-, -/- ATJ100238 Z 3 KSI
Čínská filosofie RL PVP Metody a tradice II - Buddhismus a náb. Dál. vých. II 2/-, -/- ATJ200013 Zk 4 KSI
Gál, O.
Roreitner, R.
Plótínos St/Wed 12:30 - 14:05 P225V FS PVP Profilující semináře (Bc1 od 21/22)
FS - PVP Antická filosofie I
-/2, -/- AFS100781 Z 5 UFAR
Heřmanová, M. Úvod do digitální etnografie Po/Mon 17:30 - 19:05 P225V RL PVP Empirický výzkum současné společnosti (Bc od 21/22) -/2, -/- ARL100370 Z 3 UFAR
Hill, J. Novověká filosofie B
(
začíná 13. 10.)
Čt/Thu 10:50 - 12:25 P217 FS - PP (Bc1 od 21/22)
FS - PVP Novověká filosofie I
-/2, -/- AFS200013 Z 3 UFAR
Hill, J. The Evolution of the Mind
(od 12. 10.)
St/Wed 15:50 - 17:25 P131 2/-, -/- AFSV00308 Zk 5 UFAR
Chlup, R. Antropologie náboženství Po/Mon 10:50 - 12:25 P217 RL PP 2/-, -/- ARL100096 Zk 4 UFAR
Chlup, R. Doktorandský seminář Po/Mon 17:30 - 19:05 P225M -/2, -/2 AXREDOS01 Jiné 0 UFAR
Seminář vědecké práce I RL NMgr PP -/2, -/- ARL500134 Z 5 UFAR
Chlup, R.
Kozák, J.
Pehal, M.
Bakalářský seminář Po/Mon 14:10 - 15:45 P225V RL PP -/2 ARL100018 Z 3 UFAR
Aktuální religionistické otázky I RL Bc1 PP -/2, -/- ARL100371 Z 3 UFAR
Diplomní seminář [1] RL NMgr PP -/2 ARL500023 Z 4 UFAR
Diplomní seminář [2] RL NMgr PP -/2 ARL500024 Z 4 UFAR
Janoušek, H. Teorie vcítění u Huma a její kritika u Reida a Smithe Po/Mon 10:50 - 12:25 P225V FIL PVP Magisterské kursy -/2, -/- AFS500284 Z 5 UFAR
Jirsa, J. Praktická filosofie A Út/Tue 09:10 - 10:45 P217 FS - PP (Bc1 od 21/22)
FS - PVP Etika a politická filosofie I
2/2, -/- AFS200004 Z 3 UFAR
Jirsa, J. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P217
Jirsa, J. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P225V
Čapek, J. Oborové kolokvium I Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V FIL - PP (NMgr1 od 21/22)
PVP Magisterské kursy (NMgr1 od 06/07 do 20/21)
-/2, -/- AFS500262 Z 5 UFAR
Jirsa, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P218
Palkoska, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P218
Oborové kolokvium II FIL - PP (NMgr1 od 21/22) -/2, -/- AFS500263 Z 5 UFAR
Karásek, J. Fenomenologie ducha - Rozum Út/Tue 17:30 - 19:05 P225V FIL PVP Magisterské kursy -/2, -/- AFS500286 Z 5 UFAR
Karásek, J. Problémy novověké metafyziky Út/Tue 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, -/- ASZFS0056 Z 3 UFAR
Karásek, J. Novověká filosofie A Po/Mon 14:10 - 15:45 P217 FS - PP (Bc1 od 21/22)
FS - PVP Novověká filosofie I
2/2, -/- AFS200012 Z 3 UFAR
Palkoska, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 P225V
Karfíková, L. Augustin: hlavní filosofická témata jeho myšlení Čt/Thu 17:30 - 19:05 P225V FIL PVP Magisterské kursy -/2, -/- AFS500289 Z 5 UFAR
Kettner, M. Philosophy of Catastrophe St/Wed 15:50 - 17:25 P225V -/2, -/- AFSV00395 Zk 5 UFAR
Klapálková, V. Pedagogika pro učitele II.: výchovné aspekty a specifické problémy školní edukace St/Wed 17:30 - 19:05 C244 Učitelství fil. - obecně učitelský modul (NMgr od 2022/23) 1/1, -/- AUS519001 Z 3 KPED
Komárková, T.
Valášková Vincejová, E.
Valenta, J.
Kolman, V. Kdo se směje naposled? Filosofický původ komična Út/Tue 09:10 - 10:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, -/- ASZFS0057 Z 3 UFAR
Kolman, V. Logická propedeutika Út/Tue 10:50 - 12:20 P217 FS - PP (Bc1 od 21/22) -/2, -/- AFS100763 Z 4 UFAR
Logika (Bc1 ) FS - PP (Bc1 od 11/12 do 20/21) 2/-, 2/- AFS100002 Z, Zk 9 UFAR
Kolman, V.
Švec, O.
Současná teoretická filosofie A St/Wed 14:10 - 15:45 P217 FS - PP (Bc od 21/22)
FS - PVP: Filosofie 19. a 20. stol. a analytická filosofie I
2/2, -/- AFS200008 Z 3 UFAR
Kolman, V.
Švec, O.
St/Wed 15:50 - 17:25 P217
Kostićová, Z. Náboženství v postmoderní společnosti Út/Tue 10:15 - 11:50 L303 RL PVP Metody a tradice II 2/-, -/- L0373 Zk 4 HTF
Kostićová, Z. Náboženství v postmoderní společnosti (seminář) Čt/Thu 10:15 - 11:50 H308 RL PVP Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- L0361 Z 4 HTF
Kozák, J. Četba runových nápisů [1] Po/Mon 09:10 - 10:45 P225V RL PVP Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL500088 Z 5 UFAR
Kozák, J. Náboženství starých Seveřanů I Po/Mon 15:50 - 17:25 P225V RL PVP Náb. tradice I - Starší ev. náb. tr. I 2/-, -/- ARL100252 Zk 4 UFAR
Kozák, J.
Oudová Holcátová, B.
Pehal, M.
Technika religionistické práce I Pá/Fri 09:10 - 10:45 P217 RL PP -/2, -/- ARL100002 Z 6 UFAR
Král, M. Problémově orientovaná výuka filosofie pro učitele St/Wed 09:10 - 10:45 P217 Učitelství fil. - PVP Magisterské kursy (NMgr2 od 2022/23) -/2, -/- AFS500290 Z 5 UFAR
Král, M.
Šebešová, P.
Oborová didaktika I Pá/Fri 12:30 - 14:05 P225V Učitelství fil. - PP (NMgr2 od 2022/23) -/2, -/- AFS5U0004 Z 4 UFAR
Král, M.
Šebešová, P.
Průběžná pedagogická praxe Pá/Fri 10:50 - 12:25 P218 Učitelství fil. - PP (NMgr2 od 2022/23) -/2, -/- AFS5U0002 Z 4 UFAR
Kratochvíl, Z. Presokratici archaické doby Po/Mon 15:50 - 17:25 P217 2/-, -/- AFSV00109 Z 3 UFAR
Kulka, T. Estetika v kontextu filosofie
(začíná 11. 10.)
Út/Tue 15:50 - 17:25 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, -/- ASZFS0043 Z 3 UFAR
Lyčka, M. Hebrejština II [1] Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- ARL100025 Z 3 UFAR
Lyčka, M. Judaismus I Pá/Fri 10:50 - 12:25 P225V RL PVP Náboženské tradice I 2/-, -/- ARL100101 Zk 4 UFAR
Lyčka, M. Judaismus v tradičních textech Pá/Fri 14:10 - 15:45 P225V RL PVP Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL100065 Z 3 UFAR
Maršálek, J.
K
onopásek, L.
Zámečník H. L.
Sociologie a filosofie fyziky na přelomu 21. století: la détente Čt/Thu 14:10 - 17:25
jednou za dva týdny
Flú, Jilská 1 -/2, -/- AFSV00396 Z 3 UFAR
Matějčková, T. Hegelova (malá) logika: Proč láska, život, Bůh? Út/Tue 14:10 - 15:45 P217 -/2, -/- AFSV00390 Z 3 UFAR
Matějčková, T. Moderní filosofie náboženství Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, -/- ASZFS0032 Z 3 UFAR
Moderní filosofie náboženství pro religionisty RL PP 2/-, -/- ARL100090 Zk 4 UFAR
Matějčková, T. Současná teoretická filosofie B Út/Tue 12:30 - 14:05 P217 FS - PP (Bc od 21/22)
FS - PVP Filosofie 19. a 20. stol. a analytická filosofie I
-/2, -/- AFS200009 Z 3 UFAR
Mudrák, J. Psychologie pro učitele II.: Edukační dovednosti učitele 13.10., 12:30 - 18:15; 14.10., 09:00 - 12:15; 20.10., 12:30 - 18:15; 21.10., 09:00 - 12:15 (C317C) Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (NMgr od 2019/20) -/2 AUS500008 Z 3 KPS
Mudrák, J. 24.11., 12:30 - 18:15; 25.11., 09:00 - 12:15; 1.12., 12:30 - 18:15; 2.12., 09:00 - 12:15 (C317C)
Mudrák, J. 5.1., 12:30 - 18:15; 6.1., 09:00 - 12:15; 12.1., 12:30 - 18:15; 13.1., 09:00 - 12:15 (C317C)
Ondračka, L. Dějiny jógy Čt/Thu 09:10 - 10:45 P131 RL PVP Metody a tradice II - Indická náb. II 2/-, -/- ARL100374 Zk 4 UFAR
Oudová Holcátová, B. Křesťanství I Po/Mon 12:30 - 14:05 P217 RL PVP Náboženské tradice I 2/-, -/- ARL100099 Zk 4 UFAR
Pehal, M. Seminář k antropologii náboženství St/Wed 12:30 - 14:05 P218 RL PVP Religionistický seminář -/2, -/- ARL100011 Z 3 UFAR
Petříček, M. Filosofie a myšlení uměním Po/Mon 17:30 - 19:05 P217 FS - PVP Profilující semináře  (Bc1 od 21/22)
FS - PVP Současná kontinentální filosofie I
-/2, -/- AFS100784 Z 5 UFAR
Kettner, M.
Petříček, M.
Text filosofie jako filosofický problém Út/Tue 17:30 - 19:05 P217 -/2, -/- AFSV00394 Z 3 UFAR
Roreitner, R. Aristotelés v kontextu současné filosofie mysli Čt/Thu 10:50 - 12:25 P317 FIL PVP Magisterské kursy -/2, -/- AFS500285 Z 5 UFAR
Roreitner, R. Filosofická řečtina St/Wed 10:50 - 12:25 P217 FS - PP (Bc1 od 21/22) -/2, -/- AFS100765 Z 5 UFAR
Roreitner, R. Filosofický proseminář Čt/Thu 17:30 - 19:05 P200 FS - PP -/2, -/- AFS100598 Z 6 UFAR
Selucký, K. Western Political Thought and Islam in the Long Middle Ages St/Wed 14:10 - 15:45 P225V -/2, -/- AFSV00388 Zk 5 UFAR
Sousedík, S. Hegelův trinitarismus ve srovnání s theologickou naukou o Trojici Pá/Fri 17:30 - 19:05 P225V -/2, -/- AFSV00392 Z 3 UFAR
Starý, J. Staroseverské mytologické básně: Interpretace RL PVP Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ASK200228 Z 3 UGS
Šimeček, D. Staroseverština I St/Wed 09:10 - 10:45 P322 RL PVP Pramenný jazyk I -/2, -/- ASK500067 Z 3 UGS
Špinka, Š. Jiná já? (Aristotelés a jiní o přátelství) Čt/Thu 15:50 - 17:25 P225V FIL PVP Magisterské kursy -/2, -/- AFS500288 Z 5 UFAR
Špinka, Š. Kolokvium k antické filosofii St/Wed 19:10 - 20:45 P225V FIL PVP Magisterské kursy -/2, -/- AFS500265 Z 5 UFAR
Štefek, M. Úvod do studia politologie Po/Mon 15:50 - 16:35 P301 1/1, -/- APO10100 Zk 5 UPOL
Štefek, M. Po/Mon 16:40 - 17:25 P301
Základy politologie Učitelství fil. - PVP Společenské vědy pro učitele filozofie (NMgr2 od 2022/23) 2/-, -/- ASG100128 Z 4 KSOC
Švec, O. Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta Po/Mon 17:30 - 19:05 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, -/- ASZFS0045 Z 3 UFAR
Thein, K. Feminismus a filosofie: úvodní náčrt Čt/Thu 14:10 - 15:45 P217 -/2, -/- AFSV00393 Z 3 UFAR
Thein, K. Praktická filosofie B Út/Tue 12:30 - 14:05 P225V FS - PP
FS - PVP Etika a politická filosofie I
-/2, -/- AFS200005 Z 3 UFAR
Thein, K. Út/Tue 15:50 - 17:25 P217
Urban, M. Základy práva pro neprávníky Po/Mon 16:00 - 17:30 online Učitelství fil. - PVP Společenské vědy pro učitele filozofie (NMgr2 od 2022/23) -/2, -/- HV4108 Kv 3 Práv. F.
Vojvodík, J. Moderna a modernost v literatuře, filozofii a umění I Po/Mon 15:50 - 17:25 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, -/- ASZFS0041 Z 3 UFAR
Žemla, M. Mikuláš Kusánský, Compendium (latinská četba) Čt/Thu 09:10 - 10:45 P218 FS - PVP Latinská filosofická četba -/2, -/- AFS100783 Z 5 UFAR
Žemla, M. Vestigia Dei čili viditelné stopy neviditelného ve středověké filosofii Út/Tue 14:10 - 15:45 P225V FS - PVP Profilující semináře  (Bc1 od 21/22)
FS - PVP Středověká filosofie I
-/2, -/- AFS100782 Z 5 UFAR
Vysvětlivky barevných značení:
Modře jsou ve sloupcích Den/Čas/Místnost značeny přednášky, lososově semináře.
Kurzy, které jsou v poli Typ předmětu označeny žlutě, jsou primárně určeny pro religionisty. Kurzy označené zeleně jsou určeny pro filosofy i religionisty. Oranžově jsou značeny kurzy filosofie ve společném základu. Kurzy, které nijak značeny nejsou, jsou primárně určeny pro studenty filosofie. Modrým rámečkem jsou označeny změny.