Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Učitelství češtiny jako druhého jazyka (NMgr., od 2022/2023, sdružené)

XLS PDF
Učitelství češtiny jako druhého jazyka (NMgr., od 2022/2023, sdružené) (4771)
Aktualizace: 15.08.2022 19:21
Katedry: 21-UCJTK
Semestr: 2022/2023 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy
UCDJ - Povinné předměty za celé studium (NMgr2 od 2022/23)
Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi -/2, -/- ABO900220 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 1.10 Převrátilová, S.
Lingvistická analýza pro učitele (UČDJ) -/2, -/- ABO900214 Z 3 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P409 Šormová, K.
Vyučování češtiny jako cizího/druhého jazyka I. 1/2, -/- ABO900217 Zk 7 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed
( Lichý týden )
15:50 - 17:20 P417 Škodová, S.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 NP301C Bozděchová, I.
Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (NMgr od 2019/20)
Pedagogika pro učitele II.: výchovné aspekty a specifické problémy školní edukace 1/1, -/- AUS519001 Z 3 KPED
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:05 C244 Novotná, V.
Seminář / Seminar Komárková, T.
Valášková Vincejová, E.
Valenta, J.
Psychologie pro učitele II.: Edukační dovednosti učitele -/2 AUS500008 Z 3 KPS
Seminář / Seminar 13.10., 12:30 - 18:15; 14.10., 09:00 - 12:15; 20.10., 12:30 - 18:15; 21.10., 09:00 - 12:15 (C317C) Štětovská, I.
Seminář / Seminar 24.11., 12:30 - 18:15; 25.11., 09:00 - 12:15; 1.12., 12:30 - 18:15; 2.12., 09:00 - 12:15 (C317C) Štětovská, I.
Seminář / Seminar 5.1., 12:30 - 18:15; 6.1., 09:00 - 12:15; 12.1., 12:30 - 18:15; 13.1., 09:00 - 12:15 (C317C) Štětovská, I.