Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

XLS PDF
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (4757)
Aktualizace: 10.08.2022 18:28
Obory: Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Katedry: 21-UAJD, 21-UALK
Semestr: 2022/2023 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Bc2 (od 2019)
UA - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 2019/20)
Fonetika a fonologie angličtiny I 1/1, -/- AAA130021 Z 3 UAJD
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 09:55 P200 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 14:55 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:00 - 15:45 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 16:35 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 16:35 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 17:25 P016 Skarnitzl, R.
Lingvistická propedeutika 2/-, -/- AAA130032 Z 3 UAJD
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:20 P104 Brůhová, G.
Tichý, O.
Praktický jazyk - kulturní komunikace I -/2, -/- AAA230101 Z 2 UALK
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:00 P001 Delbos, S.
Seminář / Seminar Út/Tue 19:10 - 20:40 P001 Delbos, S.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P001 Clark, C.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P001 Clark, C.
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 P001 Delbos, S.
Seminář anglického jazyka pro učitele I -/2, -/- AAU230101 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:00 P111 Gráf, T.
Úvod do literárních studií I -/2, -/- AAA230111 Z 2 UALK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P304 Theinová, D.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P104 Wallace, C.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P111 Pilný, O.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P104 Theinová, D.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:00 P319 Theinová, D.
UA - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 2019/20)
Anglická mluvnice: morfologie II 1/2, -/- AAU230042 Z 3 UAJD
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 09:55 P104 Brůhová, G.
Šaldová, P.
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P034 Brůhová, G.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P111 Vašků, K.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P111 Vašků, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P034 Šebestová, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P034 Šebestová, D.
Literatury na Britských ostrovech: od renesance do období Restaurace 2/2, -/- AAA230155 Z 3 UALK
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:40 P104 Nováková, S.
Procházka, M.
Znojemská, H.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P104 Znojemská, H.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P104 Znojemská, H.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P034 Nováková, S.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P034 Nováková, S.
Úvodní náslechová praxe -/1, -/- AAU230001 Z 2 UAJD
Seminář / Seminar Gráf, T.
Šebestová, D.
UA - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc2 od 2019/20)
Americká a kanadská literatura: od 2. světové války do současnosti 1/2, -/- AAA230167 Z+Zk 4 UALK
Přednáška / Lecture St/Wed 13:20 - 14:05 P104 Quinn, J.
Roraback, E.
Ulmanová, H.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P111 Roraback, E.
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P111 Roraback, E.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 P001 Ulmanová, H.
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:00 P034 Quinn, J.
Bakalářský seminář -/2 AAU230000 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar
Seminář / Seminar
Dějiny anglického jazyka I 2/-, -/- AAA230071 Z 3 UAJD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:20 P104 Tichý, O.
Literatury na Britských ostrovech: od modernismu do současnosti 2/2, -/- AAA230157 Z+Zk 4 UALK
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:40 P104 Armand, L.
Beran, Z.
Pilný, O.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P111 Horová, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P111 Beran, Z.
Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul (Bc od 2019/20)
Pedagogika pro učitele I. procesy spojené s výukou 1/1, -/- AUS119002 Z 3 KPED
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 C244 Skutil, M.
Seminář / Seminar Kasíková, H.
Skutil, M.
Valášková Vincejová, E.
Psychologie pro učitele I.: psychologie žáka a školní třídy 1/1 AUS100004 Z 3 KPS
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 C247 Štětovská, I.
Šulová, L.
Veselá, M.
Úvod do psychologie pro učitele: vývojové a rozvojové možnosti žáka 2/- AUS100003 Zk 3 KPS
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:05 C247 Šulová, L.