Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Archeologie pravěku a středověku Bc1

XLS PDF
Archeologie pravěku a středověku Bc1 (4735)
Aktualizace: 08.08.2022 12:00
Popis: Rozvrh pro bakalářské studium oboru Archeologie pravěku a středověku (jednoobor)
Obory: Archeologie pravěku a středověku
Katedry: 21-UPRAV
Semestr: 2022/2023 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Archeologie pravěku a středověku Bc1 (od 2019)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 2019/20)
Biologická antropologie pravěku 2/-, -/- APA111003 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 CM204 Zazvonilová, E.
Dějiny starověku 2/-, 2/- APA111002 Zk 5 UPRAV
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P200 Prchlík, I.
Evropa v pravěku a raném středověku 2/-, -/- APA111001 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P301 Bláhová, Z.
Popelka, M.
Neolit 2/-, -/- APA111005 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:45 CM204 Popelka, M.
Úvod do archeologie pravěku 1 -/2, -/- APA111021 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 CM204 Bláhová, Z.
Popelka, M.
Úvod do archeologie středověku a raného novověku 1 -/2, -/- APA111023 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 CM204 Klír, T.
Štefan, I.
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 2019/20)
Doba římská a stěhování národů 2/-, -/- APA111009 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:25 CM204 Beneš, Z.
Informatika a 3D digitální metody v archeologii -/2, -/- APA111018 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 17:20 C116 Novák, D.
Unger, J.
Raný středověk 2/-, -/- APA111010 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 CM204 Štefan, I.
Seminář pro archeologii středověku a raného novověku 1 -/2, -/- APA111029 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 18:15 CM204 Klápště, J.
Klír, T.
Štefan, I.
Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 1 -/2, -/- APA111027 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 C143C Beneš, Z.
Bursák, D.
Seminář pro starší pravěk 1 -/2, -/- APA111025 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 C143A Bláhová, Z.
Popelka, M.
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 2019/20)
GIS v archeologii I -/2, -/- APA111019 Z 3 UPRAV
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 17:20 CM204 Klír, T.
Švejcar, O.
Vojtěchovský, T.
Hmotná kultura středověku 2/-, -/- APA111013 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 CM204 Klápště, J.
Štefan, I.
PVP 1: Vybrané problémy archeologie mladšího pravěku, rané doby dějinné a středověku (Bc1 od 2019/20)
Early Iron Age in the Central European context on the example of Moravia 2/-, -/- APA111064 Zk 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 CM204 Golec Mírová, Z.
Praha středověká 2/-, -/- APA111071 Zk 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P201 Dienstbier, J.
Klír, T.
Musílek, M.
PVP 3: Základy přírodních věd pro archeology, metodologie a praxe (Bc1 od 2019/20)
Antropologie zdraví a medicíny 2/-, -/- APA111070 Zk 3 UPRAV
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 C334 Půtová, B.
Archeometrie 2/-, -/- APA111056 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 CM204 Tomková, K.
Introduction to Digital Humanities 1. Geospatial and Geostatistical Analysis 2/-, -/- APA111072 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 12:25 CM204 Vargha, M.
Ochrana archeologického dědictví 2/- APA111069 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 C143A Bláhová, Z.
Teorie etnicity 2/-, -/- APA111060 Zk 4 UPRAV
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:45 C335 Kreisslová, S.
Šatava, L.
Úvod do archeozoologie 2/-, -/- APA111052 Z 3 UPRAV
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 Přednáška proběhne v zasedací místnosti č. 206 AÚ AV ČR, Letenská Kyselý, R.
PVP 4: Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (Bc1 od 2019/20)
Modul 1: Starší pravěk (Bc1 od 2019/20)
Bakalářský seminář pro starší pravěk 1 -/2, -/- APA111037 Z 2 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 C143A Bláhová, Z.
Popelka, M.
Modul 2: Mladší pravěk a raná doba dějinná (Bc1 od 2019/20)
Bakalářský seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 1 -/2, -/- APA111039 Z 2 UPRAV
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 C143A Bláhová, Z.
Popelka, M.
Modul 3: Středověká a postmedievální archeologie (Bc1 od 2019/20)
Bakalářský seminář pro archeologii středověku a raného novověku 1 -/2, -/- APA111041 Z 2 UPRAV
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 18:15 CM204 Klápště, J.
Klír, T.
Štefan, I.
Další předměty