Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: AHOD51ND - Historie - obecné dějiny: Dějiny novověku se zaměřením na dějiny Evropy NMgr1 (od 2019)

XLS PDF
AHOD51ND - Historie - obecné dějiny: Dějiny novověku se zaměřením na dějiny Evropy NMgr1 (od 2019) (4714)
Aktualizace: 06.08.2022 17:41
Obory: Historie - obecné dějiny
Katedry: 21-USD
Semestr: 2022/2023 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Historie - obecné dějiny: Dějiny novověku se zaměřením na dějiny Evropy NMgr1 (od 2019)
Dějiny novověku se zaměřením na dějiny Evropy - povinné předměty (NMgr1 od 2019/20)
Diplomový seminář I -/2, -/- AHS550008 Z 4 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P306 Stellner, F.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P306 Buňatová, M.
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:05 P206 Valkoun, J.
Diplomový seminář III -/2, -/- AHS550010 Z 4 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P306 Stellner, F.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P306 Buňatová, M.
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:05 P206 Valkoun, J.
PVP1: Obecné dějiny (NMgr1 od 19/20)
PVP Car Osvoboditel. Alexandr II. a Rusko za jeho vlády 2/-, -/- AHSV10527 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:00 P209 Kotoučová, A.
PVP Dějiny reformovaných církví a hnutí raně novověké Evropy 2/-, -/- AHSV10429 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 P301 Hajdinová, E.
PVP English academic writing 2/-, -/- AHSV10436 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:00 P302A Katsakioris, K.
PVP European multinational states since 1945 2/-, -/- AHSV10536 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 17:30 - 19:00 P209 Janíčko, M.
PVP Gótové jako nástupci Říma: Dějiny Vizigótů v Hispánii 507–711 2/-, -/- AHSV10530 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:40 P209 Mestek, O.
PVP Habsburkové bez trůnu 2/-, -/- AHSV10515 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P209 Županič, J.
PVP Kapitoly ze středověké kultury 2/-, -/- AHSV10521 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:20 P301 Zelenka, J.
PVP Kapitoly z politických, církevních a kulturních dějin Byzance 2/-, -/- AHSV10518 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:00 P301 Picková, D.
PVP Moderní dějiny Číny 2/-, -/- AHSV10991 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 12:30 - 14:00 P301 Hudeček, J.
PVP Moderní dějiny Chorvatska: ideje, osobnosti, milníky 2/-, -/- AHSV10540 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:40 P301 Moskovič, B.
Vojtěchovský, O.
PVP Středověké hereze 2/-, -/- AHSV10533 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:20 P209 Mrázek, C.
PVP Studenti, exulanti, intelektuálové II: Cizinci a místa setkávání v socialistickém Československu 2/-, -/- AHSV10512 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:00 P209 Pešta, M.
Vojtěchovský, O.
PVP Švédské panovnice, regentky a královny 2/-, -/- AHSV10524 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:20 P301 Stellner, F.
PVP Vybrané kapitoly z moderních dějin Albánie 2/-, -/- AHSV10509 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 P309A Vinš, P.
PVP 2 Perestrojka v SSSR a ve východním bloku 2/-, -/- AHSV10760 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P301 Houda, P.
PVP2: Dějiny novověku se zaměřením na dějiny Evropy (NMgr1 od 2019/20)
PVP Car Osvoboditel. Alexandr II. a Rusko za jeho vlády 2/-, -/- AHSV10528 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:00 P209 Kotoučová, A.
PVP Habsburkové bez trůnu 2/-, -/- AHSV10516 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P209 Županič, J.
PVP Švédské panovnice, regentky a královny 2/-, -/- AHSV10525 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:20 P301 Stellner, F.
Další předměty
Dějiny Latinské Ameriky: Conquista 1/1, -/- AHS550037 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Brenišínová, M.
Seminář / Seminar Brenišínová, M.
Dějiny Latinské Ameriky: 19. století 1/1, -/- AHS550039 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Perutka, L.
Seminář / Seminar Perutka, L.
Dějiny mezinárodních vztahů v první polovině 20. století 1/1, -/- AHS550026 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 13:15 P302A Pešta, M.
Seminář / Seminar St/Wed 13:20 - 14:05 P302A Pešta, M.
Dějiny pravěku 2/-, -/- AHS111003 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P301 Bláhová, Z.
Popelka, M.
Dějiny starověku 2/-, 2/- AHS111004 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P200 Prchlík, I.
Doktorandský seminář -/2, -/2 AXHSDOS01 Jiné 0 USD
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302B Daniel, O.
Hajdinová, E.
Ira, J.
Janáč, J.
Erasmus 2/-, -/- AHSV10543 Zk 6 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:00 P301 Valkoun, J.
Evropa a svět I: Evropa a (versus) Amerika 1/1, -/- AHE110016 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 11:35 P209 Koura, J.
Seminář / Seminar St/Wed 11:40 - 12:25 P209 Koura, J.
Evropa v postmoderní době I (Evropa v éře globalizace I) 1/1, -/- AHE110014 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 11:35 P302A Pešta, M.
Seminář / Seminar St/Wed 11:40 - 12:25 P302A Pešta, M.
Evropská kultura a vzdělanost I 1/1, -/- AHE110019 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:40 P209 Hajdinová, E.
Evropské nejnovější dějiny I (1914/1918–1945) 1/1, -/- AHE110009 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 09:55 P209 Koura, J.
Moskovič, B.
Seminář / Seminar St/Wed 10:00 - 10:45 P209 Koura, J.
Moskovič, B.
Evropské novověké dějiny I (1714–1815) 1/1, -/- AHE110007 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P301 Buňatová, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P301 Buňatová, M.
Evropské raně novověké dějiny I (1500–1618) 1/1, -/- AHE110005 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 14:10 - 14:55 P301 Valkoun, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 15:00 - 15:45 P301 Valkoun, J.
Evropské středověké dějiny I (do roku 1000) 1/1, -/- AHE110003 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 14:55 P209 Suchánek, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:00 - 15:45 P209 Suchánek, D.
Historická, politická a hospodářská geografie Evropy 1/1, -/- AHE110011 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 15:50 - 16:35 P301 Valkoun, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 16:40 - 17:25 P301 Valkoun, J.
Historický vývoj Evropy v komparativní perspektivě 1/1, -/- AHE110018 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:20 P209 Ira, J.
Historiografie Latinské Ameriky 1/1, -/- AHS550041 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu
( Lichý týden )
15:50 - 17:25 H202 Brenišínová, M.
Křížová, M.
Idea evropské jednoty v proměnách staletí 1/1, -/- AHS550006 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 17:30 - 18:15 P301 Horčička, V.
Seminář / Seminar St/Wed 18:20 - 19:05 P301 Horčička, V.
Integrační a dezintegrační procesy v dějinách Evropy 1/1, -/- AHE110013 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 14:55 P209 Horčička, V.
Seminář / Seminar St/Wed 15:00 - 15:45 P209 Horčička, V.
Internship, professional or academic stage min 60 working hours -/2 AHSV10889 Zk 6 USD
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P302B Ira, J.
Komparativní dějiny Evropy 1/1, -/- AHS550030 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:20 P302B Ira, J.
Kultura a společnost v novověké Evropě 1/1, -/- AHS550034 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:00 P302B Hajdinová, E.
Náboženství v dějinách Evropy 1/1, -/- AHE110028 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 P301 Suchánek, D.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 P301 Suchánek, D.
Novověká paleografie 1/1, -/- AHS550023 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 P302A Županič, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:00 - 15:45 P302A Županič, J.
Seminář ze světových nejnovějších dějin (od roku 1918 do 1989) I -/2, -/- AHS110050 Z 3 USD
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P209 Pešta, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P301 Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P302A Moskovič, B.
Seminář ze světových novověkých dějin (od počátku 16. stol. do roku 1918) I -/2, -/- AHS110086 Z 3 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P209 Daniel, O.
Seminář ze světových novověkých dějin (od počátku 16. stol. do roku 1918) I -/2, -/- AHS110036 Z 3 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P209 Daniel, O.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P301 Ira, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P209 Buňatová, M.
Seminář ze světových středověkých dějin (do počátku 16. století) I -/2, -/- AHS110016 Z 3 USD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P209 Drška, V.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P209 Zelenka, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P209 Suchánek, D.
Stát, společnost a kultura latinského Západu 1/1, -/- AHS550013 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 11:35 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 11:40 - 12:25 P306 Drška, V.
Stát, společnost a kultura ortodoxního Východu 1/1, -/- AHS550014 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 14:55 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:00 - 15:45 P306 Picková, D.
Středověká paleografie a diplomatika 1/1, -/- AHS550016 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 11:35 P215 Pátková, H.
Seminář / Seminar Út/Tue 11:40 - 12:25 P215 Pátková, H.
Světové nejnovější dějiny (od roku 1918 do současnosti) B 2/-, 2/- AHS222015 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 P301 Horčička, V.
Světové nejnovější dějiny (od roku 1918 do 1989) 2/-, 2/- AHS110081 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 P301 Horčička, V.
Světové nejnovější dějiny (od roku 1918 do 1989) 2/-, 2/- AHS220068 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 P301 Horčička, V.
Světové novověké dějiny (od počátku 16. stol. do roku 1918) 2/-, 2/- AHS110018 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P301 Županič, J.
Světové novověké dějiny (od počátku 16. stol. do roku 1918) 2/-, 2/- AHS220067 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P301 Županič, J.
Světové novověké dějiny (od počátku 16. století do roku 1918) B 2/-, 2/- AHS222009 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P301 Županič, J.
Světové středověké dějiny (do počátku 16. století) 2/-, 2/- AHS220064 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:05 P301 Picková, D.
Suchánek, D.
Teritoriální vývoj evropských velmocí a jejich koloniálních impérií 1/1, -/- AHS550003 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 10:50 - 11:35 P301 Valkoun, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 11:40 - 12:25 P301 Valkoun, J.
Úvod do evropských studií 1/1, -/- AHS550031 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:40 P302B Janáč, J.
Úvod do iberoamerikanistiky 1/1, -/- AHS550036 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 H202 Opatrný, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 11:35 H202 Opatrný, J.
Úvod do problematiky velmocenské a koloniální politiky 1/1, -/- AHS550022 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:40 P302A Valkoun, J.
Úvod do studia historie evropských studií I 1/1, -/- AHE110001 Z 3 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 13:15 P209 Stellner, F.
Seminář / Seminar Út/Tue 13:20 - 14:05 P209 Stellner, F.
Vybrané problémy ze světových dějin 2/-, 2/- AHS660044 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 P209 Horčička, V.
Ira, J.
Zelenka, J.
Základní kurz ze Světových nejnovějších dějin (od roku 1918 do 1989) 2/-, 2/- AHS110091 --- 0 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 P301 Horčička, V.
Základní kurz ze Světových novověkých dějin (od počátku 16. stol. do roku 1918) 2/-, 2/- AHS110125 --- 0 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P301 Županič, J.
Základní kurz ze Světových středověkých dějin (do počátku 16. století) 2/-, 2/- AHS110089 --- 0 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:05 P301 Picková, D.
Suchánek, D.
Základní metodologické otázky, koncepty a kontroverze studia světových dějin 1/1, -/- AHS550001 Z 3 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 16:35 P301 Janáč, J.
Pešta, M.
Zelenka, J.
Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 17:25 P301 Janáč, J.
Pešta, M.
Zelenka, J.
Županič, J.