Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Český jazyk – specializační studium (NMgr., od 2020/2021, sdružené)

XLS PDF
Český jazyk – specializační studium (NMgr., od 2020/2021, sdružené) (4704)
Aktualizace: 04.08.2022 15:04
Katedry: 21-UCJTK
Semestr: 2022/2023 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Český jazyk - specializační studium NMgr2 (od 2020)
CJS - Povinné předměty za celé studium (NMgr2 od 2020/21)
Analýza diskurzu -/2, -/- ABO700736 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P018 Hořejší, M.
Mareš, P.
Poláková, L.
Current Approaches in Linguistics 1/1, -/- ABO700730 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P018 Ceháková, M.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P018 Ceháková, M.
Diplomový seminář – jazyk -/2 ABO700800 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P417 Mareš, P.
Martínek, F.
Saicová Římalová, L.
Empirické metody v lingvistice -/2, -/- ABO700700 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P417 Šimík, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P300 Chládková, K.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 Online Chromý, J.
Historie jazykového systému češtiny 2/-, -/- ABO700732 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:20 P018 Dittmann, R.
Rejzek, J.
Staroslověnština -/2, -/- ABO700734 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P409 Andrlová Fidlerová, A.
CJS - PVP 1: Jazykové semináře (NMgr2 od 2020/21)
Akustika řeči I 1/1, -/- AFO200003 Z 3 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 11:40 - 12:25 P016 Bořil, T.
Data processing -/2, -/- AAA130192 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P308B Tichý, O.
Dialektologie pro praxi a pro výuku -/2 AMLV00075 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 S131 Goláňová, H.
Discourse Analysis 1/1, -/- ALINV511B Zk 5 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 15:00 - 15:45 C507 Nekvapil, J.
Erasmus I -/2 ABO00513 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus II -/2 ABO00514 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Erasmus III -/2 ABO00515 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Dittmann, R.
Fonetické redukce ve spontánní řeči -/2 ALINV608B Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 CM201 Machač, P.
Fonetické redukce ve spontánní řeči -/2 ALINV616M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 CM201 Machač, P.
Frazeologie a korpus -/2 AMLV00060 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 S131 Kopřivová, M.
Fyziologická fonetika 1/1, -/- AFO200001 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 14:55 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Seminář / Seminar St/Wed 15:00 - 15:45 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Gender a jazyk v minulosti a současnosti -/2, -/- ABO500389 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:00 P409 Andrlová Fidlerová, A.
Human Language and Mind (Bc.) -/2, -/- ALINV411B Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P423 Eckertová, E.
Jak napsat akademický text -/2 AMLV00074 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 P409 Kováříková, D.
Jak zkoumat čtení -/2, -/- ABO700326 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P417 Kuzmičová, A.
Jazyk a kognice 2/1, -/- ALINP114B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Út/Tue
( Lichý týden )
10:50 - 12:20 C507 Čechová, P.
Jazykovědné sdružení 2/- ABO700777 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:30 P018 Mareš, P.
Jazyk ve filmu -/2, -/- ABO500211 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P409 Mareš, P.
Komunikace v jazykové třídě -/2, -/- ABO700570 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P417 Valková, J.
Konverzační analýza 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Korpusy mluveného jazyka -/2 AMLV00042 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 S131 Kopřivová, M.
Kruh přátel českého jazyka 2/- ABO700100 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 18:00 - 20:00 P018 Dittmann, R.
Language acquisition -/2, -/- AAA500146 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P423 Cilibrasi, L.
Language and Society -/2 AAA130196 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P001 Luef, E.
Language network analysis -/2, -/- AAA500182 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P001 Luef, E.
Lexikální sémantika 2/1, -/- ALINP107B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:00 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 14:55 C507 Sedláček, M.
Linguistic typology 1/1, -/- ALINP202M Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 C507 Elšík, V.
Lingvistická anotace korpusů -/2 AMLV00076 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 S131 Skoumalová, H.
Lingvistika znakových jazyků jako vědecká disciplína 1/1, -/- ACN500206 Zk 5 UJKN
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 09:55 P018 Macurová, A.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:00 - 10:45 P018 Macurová, A.
Metody fonetické práce 1/1, -/- AFO200002 Zk 3 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 11:35 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 11:40 - 12:25 P016 Skarnitzl, R.
Multilingualism -/2, -/- ALINV507M Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P423 Sherman, T.
Multilingualism -/2, -/- ALINV514M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P423 Sherman, T.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 Milička, J.
OER (otevřené vzdělávací zdroje), čeština a umělá inteligence -/2, -/- ABO700566 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P018 Šebesta, K.
Osvojování a vývoj prvního jazyka, jazykové poruchy 2/-, -/- ACN105000 Zk 3 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:00 P422B Saicová Římalová, L.
Osvojování řeči II 1/1, -/- AFO500003 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 14:55 P012 Houzar, A.
Seminář / Seminar St/Wed 15:00 - 15:45 P012 Houzar, A.
Pragmatika 2/1, -/- ALINP110B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:40 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Pragmatika -/2, -/- AAA500104 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P131 Raušová, V.
Praktický seminář historické metalexikografie -/2 AMLV00069 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 S131 Škrabal, M.
Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK -/2, -/- AMLV00058 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 S131 Lukeš, D.
Psycholinguistics -/2, -/- AAA500145 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P209 Cilibrasi, L.
PVS/VS Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 2/-, -/- ACN300591 Z 3 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:20 P422B Fulka, J.
Research in English Diachrony -/2 AAA500162 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P423 Čermák, J.
Tichý, O.
Rozvíjení digitálních kompetencí -/2, -/- ABO700285 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P018 Šindlerová, J.
Terénní výzkum jazyka 1/1, -/- ALINP201M Z 4 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 11:35 CM201 Elšík, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 11:40 - 12:25 CM201 Elšík, V.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 S131 Benešová, L.
Waclawičová, M.
Tutorský seminář -/2, -/- ABO800888 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Martínek, F.
Úvod do formální sémantiky a pragmatiky -/2, -/- ABO700286 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P417 Šimík, R.
Úvod do generativní syntaxe -/2, -/- ABO700336 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P417 Šimík, R.
Úvod do lingvistiky znakových jazyků 1/2, -/- ACN100301 Z+Zk 5 UJKN
Přednáška / Lecture Pá/Fri 10:50 - 11:35 P018 Macurová, A.
Seminář / Seminar Pá/Fri 11:40 - 13:10 P018 Macurová, A.
Výzkum v oboru vyučování češtiny jako druhého jazyka -/2, -/- ABO700569 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P018 Šebesta, K.
Základy českého znakového jazyka II -/2 ACN300397 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Wiesnerová, H.
Základy českého znakového jazyka III -/2 ACN300398 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Wiesnerová, H.
CJS - PVP 2: Areálový modul (NMgr2 od 2020/21)
Jazyky střední Evropy 1/1, -/- ASE100152 Z 4 KSES
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P010 Beníšek, M.
Czachór-Kocatas, S.
Januška, J.
Nábělková, M.
Sloboda, M.
Slovanské jazyky 1/1, -/- ABO700452 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P417 Rejzek, J.