Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Empirická a komparativní lingvistika (NMgr., od 2021/2022, samostatné)

XLS PDF
Empirická a komparativní lingvistika (NMgr., od 2021/2022, samostatné) (4702)
Aktualizace: 04.08.2022 14:59
Katedry: 21-UCJTK
Semestr: 2022/2023 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Empirická a komparativní lingvistika NMgr1 (od 2021)
Povinné předměty za celé stud. (NMgr 1 od 2021/22)
Current Approaches in Linguistics 1/1, -/- ABO700701 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P018 Ceháková, M.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P018 Ceháková, M.
Diplomový seminář – jazyk -/2 ABO700800 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P417 Mareš, P.
Martínek, F.
Saicová Římalová, L.
Empirické metody v lingvistice -/2, -/- ABO700700 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P417 Šimík, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P300 Chládková, K.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 Online Chromý, J.
PVP1: Empirická metodologie (NMgr1 od 21/22)
Akustika řeči I 1/1, -/- AFO200003 Z 3 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 11:40 - 12:25 P016 Bořil, T.
Data processing -/2, -/- AAA130192 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P308B Tichý, O.
Language network analysis -/2, -/- AAA500182 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P001 Luef, E.
Lingvistická anotace korpusů -/2 AMLV00076 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 S131 Skoumalová, H.
Metody rekonstrukce II -/2, -/- ASJ2B0008 Z 3 USJ
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 C136 Bičovský, J.
Zemánek, P.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 Milička, J.
Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK -/2, -/- AMLV00058 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 S131 Lukeš, D.
Terénní výzkum jazyka 1/1, -/- ALINP201M Z 4 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 11:35 CM201 Elšík, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 11:40 - 12:25 CM201 Elšík, V.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 S131 Benešová, L.
Waclawičová, M.
Úvod do práce s jazykovými korpusy 1/1 AKORPUS01 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar 5.10., 12:30 - 14:05; 16.11., 12:30 - 14:05 (P300) Cvrček, V.
Kováříková, D.
Křen, M.
Škrabal, M.
Úvod do programování I 1/1, -/- APH200030 Z 3 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 16:35 P012 Bořil, T.
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P012 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 16:40 - 17:25 P012 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P012 Bořil, T.
PVP2: Bohemistická lingvistika (NMgr1 od 21/22)
Analýza diskurzu -/2, -/- ABO700706 Zk 5 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P018 Hořejší, M.
Mareš, P.
Poláková, L.
Dialektologie pro praxi a pro výuku -/2 AMLV00075 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 S131 Goláňová, H.
Fonetické redukce ve spontánní řeči -/2 ALINV616M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 CM201 Machač, P.
Frazeologie a korpus -/2 AMLV00060 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 S131 Kopřivová, M.
Gender a jazyk v minulosti a současnosti -/2, -/- ABO500389 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:00 P409 Andrlová Fidlerová, A.
Historická mluvnice a historická lexikologie 2/2, -/- ABO100654 Zk 6 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P018 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:45 P417 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P417 Dittmann, R.
Historie jazykového systému češtiny 2/-, -/- ABO700732 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:20 P018 Dittmann, R.
Rejzek, J.
Korpus a syntax -/2, -/- AMLV00064 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 S131 Jelínek, T.
Korpusy mluveného jazyka -/2 AMLV00042 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 S131 Kopřivová, M.
Praktický seminář historické metalexikografie -/2 AMLV00069 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 S131 Škrabal, M.
Úvod do formální sémantiky a pragmatiky -/2, -/- ABO700286 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P417 Šimík, R.
Úvod do generativní syntaxe -/2, -/- ABO700336 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P417 Šimík, R.
PVP3: Obecná a komparativní lingvistika (NMgr1 od 21/22)
Aktuální otázky sociolingvistiky -/2 ALINV315M Z 4 ULING
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P419A Nekvapil, J.
Sherman, T.
Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě I -/2, -/- ACN500204 Z 4 UJKN
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P020 Okrouhlíková, L.
Dějiny anglického jazyka I 2/-, -/- AAA230071 Z 3 UAJD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:20 P104 Tichý, O.
Dějiny aramejštiny 2/-, -/- AKL500035 Z 4 USJ
Přednáška / Lecture St/Wed 17:30 - 19:05 C136 Čech, P.
Discourse Analysis 1/1, -/- ALINV511B Zk 5 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 15:00 - 15:45 C507 Nekvapil, J.
Fonetika a fonologie znakových jazyků 1/1, -/- ACN100313 Z 3 UJKN
Přednáška / Lecture Út/Tue 07:30 - 08:15 P423 Okrouhlíková, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 08:20 - 09:05 P423 Okrouhlíková, L.
Gramatika znakových jazyků 1/1, -/- ACN100314 Zk 4 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P422B Nováková, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P422B Nováková, R.
Human Language and Mind (Bc.) -/2, -/- ALINV411B Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P423 Eckertová, E.
Introduction to ancient Indo-Iranian languages 2/-, -/- ASJ500071E Zk 4 USJ
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:05 C136 Gális, M.
Jak zkoumat čtení -/2, -/- ABO700326 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P417 Kuzmičová, A.
Konverzační analýza 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Language acquisition -/2, -/- AAA500146 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P423 Cilibrasi, L.
Language and Society -/2 AAA130196 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P001 Luef, E.
Linguistic typology 1/1, -/- ALINP202M Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 C507 Elšík, V.
Lingvistika znakových jazyků jako vědecká disciplína 1/1, -/- ACN500206 Zk 5 UJKN
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 09:55 P018 Macurová, A.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:00 - 10:45 P018 Macurová, A.
Multilingualism -/2, -/- ALINV514M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P423 Sherman, T.
Nomina 2/-, -/- ASJ2B0003 Zk 3 USJ
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 C136 Bičovský, J.
Zemánek, P.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 Milička, J.
Pragmatika 2/1, -/- ALINP110B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:40 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Prozodická struktura jazyka 1/1, -/- AFO500002 Zk 6 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 16:35 P016 Volín, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 16:40 - 17:25 P016 Volín, J.
Psycholinguistics -/2, -/- AAA500145 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P209 Cilibrasi, L.
Research in English Diachrony -/2 AAA500162 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P423 Čermák, J.
Tichý, O.
Topics in Indo-European Morphology: gender and possession -/2, -/- ASJPV0001 Z 4 USJ
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 C136 Bičovský, J.
Úvod do lingvistiky znakových jazyků 1/2, -/- ACN100301 Z+Zk 5 UJKN
Přednáška / Lecture Pá/Fri 10:50 - 11:35 P018 Macurová, A.
Seminář / Seminar Pá/Fri 11:40 - 13:10 P018 Macurová, A.
PVP4: Struktura typologicky specifického jazyka (NMgr1 od 21/22)
Staroslověnština -/2, -/- ABO700734 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P409 Andrlová Fidlerová, A.
Úvod do eblajštiny I 2/-, -/- ASJV3001 Z 3 USJ
Přednáška / Lecture St/Wed 19:10 - 20:45 C136 Čech, P.