Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Český jazyk a literatura (Bc., od 2019/2020, samostatné)

XLS PDF
Český jazyk a literatura (Bc., od 2019/2020, samostatné) (4697)
Aktualizace: 04.08.2022 14:43
Katedry: 21-UCLK, 21-UCJTK
Semestr: 2022/2023 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Český jazyk a literatura Bc1 (od 2019)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 19/20)
Fonetika a fonologie češtiny 2/-, -/- ABO100888 Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:40 P300 Volín, J.
Úvod do historiografie (pro nehistoriky) 1/1, -/- AHSFF0001 Z 3 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 16:35 P200 Fapšo, M.
Spurný, M.
Vojtěchovský, O.
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 09:55 P200 Crhák, O.
Hrdinová, L.
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 16:35 P200 Harasimowicz, M.
Sixtová, K.
Seminář / Seminar Po/Mon 16:40 - 17:25 P200 Fapšo, M.
Spurný, M.
Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:00 - 10:45 P200 Crhák, O.
Hrdinová, L.
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 17:25 P200 Harasimowicz, M.
Sixtová, K.
Úvod do lingvistiky 2/- ALINUVOD1 Z 3 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P131 Láznička, M.
Úvod do literární vědy 2/-, -/- AUVODLV01 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P131 Bílek, P.
Úvodní jazykový seminář -/4, -/- ABO100930 Z+Zk 7 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 12:20 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 12:20 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P018 Martínek, F.
Čt/Thu 09:10 - 10:40 P409
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 15:40 P409 Pergler, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 17:20 1.10 Rejzek, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 12:20 1.10 Adam, R.
Úvodní jazykový seminář -/4, -/- ABO100932 Z+Zk 6 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 12:20 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 12:20 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P018 Martínek, F.
Čt/Thu 09:10 - 10:40 P409
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 15:40 P409 Pergler, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 17:20 1.10 Rejzek, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 12:20 1.10 Adam, R.
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 19/20)
Lexikologie a slovotvorba 1/2, -/- ABO500802 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 08:20 - 09:05 P300 Bozděchová, I.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P018 Martínek, F.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 1.10 Kováříková, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P300 Bozděchová, I.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P018 Martínek, F.
Morfologie 2/1, -/- ABO500803 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:40 P300 Adam, R.
Seminář / Seminar Út/Tue
( Sudý týden )
12:30 - 14:00 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar Út/Tue
( Lichý týden )
12:30 - 14:00 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed
( Sudý týden )
15:50 - 17:20 1.10 Adam, R.
Seminář / Seminar St/Wed
( Lichý týden )
15:50 - 17:20 1.10 Adam, R.
Textologie a ediční praxe 2/-, -/- ABO500812 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
Úvod do kvantitativních metod sociálních věd 2/- ASGV10006 Z 3 KSOC
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 P131 Vinopal, J.
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 19/20)
Úvod do práce s jazykovými korpusy 1/1 AKORPUS01 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar 5.10., 12:30 - 14:05; 16.11., 12:30 - 14:05 (P300) Cvrček, V.
Kováříková, D.
Křen, M.
Škrabal, M.
Povinné předměty pro závěrečnou práci (Bc od 19/20)
Bakalářský seminář – jazyk -/2 ABO100870 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P417 Mareš, P.
Martínek, F.
Saicová Římalová, L.
Bakalářský seminář – literatura -/2 ABO100871 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P409 Wiendl, J.
PVP 1: Lingvistická specializace (Bc1 od 19/20)
Historická mluvnice a historická lexikologie 2/2, -/- ABO100654 Zk 6 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P018 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:45 P417 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P417 Dittmann, R.
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I 2/-, -/- ABO700101 Zk 3 UCJTK
Přednáška / Lecture Chromý, J.
Lehečková, E.
Saicová Římalová, L.
PVP 2: Čtení děl (Bc1 od 19/20)
Čtení děl české literatury 20. století I 2/-, -/- ABO500815 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 17:30 - 19:05 P300 Heczková, L.
Čtení děl české literatury 20. století II 2/-, -/- ABO500816 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P300 Bílek, P.
PVP 3: Literární historie I (Bc1 od 19/20)
Česká literatura 1. poloviny 20. století I -/2, -/- ABO600105 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P413 Vojvodík, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P409 Vojtěch, D.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P409 Wiendl, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 1.10 Hrdlička, J.
Česká literatura 19. století I -/2, -/- ABO600103 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P409 Vaněk, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P018 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P018 Merhaut, L.
Česká literatura 2. poloviny 20. století I -/2, -/- ABO600107 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P409 Špirit, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P409 Vojtěch, D.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 1.10 Holý, J.
Starší česká literatura I -/2, -/- ABO600101 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P417 Škarpová, M.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 1.10 Jaluška, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P409 Škarpová, M.
PVP 4: Literární historie II (Bc1 od 19/20)
Česká literatura 1. poloviny 20. století – přednáška 2/-, 2/- ABO600603 Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 P300 Wiendl, J.
Česká literatura 19. století – přednáška 2/-, 2/- ABO600602 Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P300 Vaněk, V.
Česká literatura 2. poloviny 20. století – přednáška 2/-, 2/- ABO600604 Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
Starší česká literatura – přednáška 2/-, 2/- ABO600601 Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:20 P300 Škarpová, M.
PVP 5: Specializační semináře (Bc1 od 19/20)
Akustika řeči I 1/1, -/- AFO200003 Z 3 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 11:40 - 12:25 P016 Bořil, T.
Analýza učebnic a dalších příruček k výuce literatury -/2, -/- ABO700347 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P417 Vojtíšek, O.
Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let -/2, -/- ABO100549 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P417 Jelínková, T.
Česká undergroundová literatura 1948–1989 -/2, -/- ABO100261 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P409 Machovec, M.
Čtení světové literatury v kontextu české literární historie (se zaměřením na potřeby výuky na střední škole) -/2, -/- ABO700572 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P417 Heczková, L.
Data processing -/2, -/- AAA130192 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P308B Tichý, O.
Dětská literatura multimodálně, aktuálně a podvratně -/2, -/- ABO700579 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 18:50 P417 Segi Lukavská, J.
Discourse Analysis 1/1, -/- ALINV511B Zk 5 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 15:00 - 15:45 C507 Nekvapil, J.
Divná místa: Případ Most (výzkumný seminář) -/2 AFV000358 Z+Zk 6 KFS
Seminář / Seminar Heczková, L.
Svatoňová, K.
Exploring Russia’s media landscape in the context of EU-Russia relations -/2, -/- ABO700587 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:00 P417 Kozlov, I.
Folklor východní Evropy 2/-, -/- AVS500167 Zk 6 UVES
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P325 Lemeškin, I.
Fonetické redukce ve spontánní řeči -/2 ALINV608B Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 CM201 Machač, P.
Frazeologie a korpus -/2 AMLV00060 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 S131 Kopřivová, M.
Fyziologická fonetika 1/1, -/- AFO200001 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 14:55 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Seminář / Seminar St/Wed 15:00 - 15:45 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Gender a jazyk v minulosti a současnosti -/2, -/- ABO500389 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:00 P409 Andrlová Fidlerová, A.
Human Language and Mind (Bc.) -/2, -/- ALINV411B Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P423 Eckertová, E.
Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku -/2, -/- ABO700275 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 P417 Vojtíšek, O.
Israeli Minorities: Ethnicity, Gender, and Religion -/2, -/- ABO700526 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Menachem Zoufalá, M.
Jak zkoumat čtení -/2, -/- ABO700326 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P417 Kuzmičová, A.
Jazyk a kognice 2/1, -/- ALINP114B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Út/Tue
( Lichý týden )
10:50 - 12:20 C507 Čechová, P.
Jazyk ve filmu -/2, -/- ABO500211 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P409 Mareš, P.
Karel Teige 1919-1938. Vize, realizace, divergence -/2, -/- ABO700363 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P409 Wiendl, J.
Konverzační analýza 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 Letenská 4 Havlík, M.
Kaderka, P.
Nekvapil, J.
Korespondence Škarka – Čyževskij -/2, -/- ABO700576 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P411 Škarpová, M.
Korpus a syntax -/2, -/- AMLV00064 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 S131 Jelínek, T.
Korpusy mluveného jazyka -/2 AMLV00042 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 S131 Kopřivová, M.
Language acquisition -/2, -/- AAA500146 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P423 Cilibrasi, L.
Language and Society -/2 AAA130196 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P001 Luef, E.
Language network analysis -/2, -/- AAA500182 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P001 Luef, E.
Lexikální sémantika 2/1, -/- ALINP107B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:00 C507 Láznička, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 14:55 C507 Sedláček, M.
Linguistic typology 1/1, -/- ALINP202M Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 C507 Elšík, V.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 C507 Elšík, V.
Materialismy? Kulturně materialistické přístupy v současném myšlení o literatuře -/2, -/- ABO700575 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P417 Šebek, J.
Metody fonetické práce 1/1, -/- AFO200002 Zk 3 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 11:35 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 11:40 - 12:25 P016 Skarnitzl, R.
Multilingualism -/2, -/- ALINV507M Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P423 Sherman, T.
Multilingualism -/2, -/- ALINV514M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P423 Sherman, T.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 Milička, J.
Odradky: věci a bytosti na pomezí -/2, -/- ABO700571 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 H018 Činátlová, B.
Orient v evropských literaturách do počátku 20. století (literární) -/2 AIN100073 Z 3 UAS
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 C135 Hubáček, J.
Osvojování řeči II 1/1, -/- AFO500003 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 14:55 P012 Houzar, A.
Seminář / Seminar St/Wed 15:00 - 15:45 P012 Houzar, A.
Pragmatika 2/1, -/- ALINP110B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:40 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 14:55 C507 Nekvapil, J.
Sherman, T.
Pragmatika -/2, -/- AAA500104 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P131 Raušová, V.
Praktický seminář historické metalexikografie -/2 AMLV00069 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 S131 Škrabal, M.
Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK -/2, -/- AMLV00058 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 S131 Lukeš, D.
Programování v R 1/1, -/- AFO530006 Z 4 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 16:35 P012 Bořil, T.
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P012 Bořil, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 16:40 - 17:25 P012 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P012 Bořil, T.
Próza a její poetika – Pohledy Tzvetana Todorova na světovou literaturu -/2, -/- ABO700574 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P417 Krásová, E.
Předpoklady moderní české prózy (1900–1910) -/2, -/- ABO700578 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P417 Vojtěch, D.
Psycholinguistics -/2, -/- AAA500145 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P209 Cilibrasi, L.
PVS/VS Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 2/-, -/- ACN300591 Z 3 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:20 P422B Fulka, J.
PVS/VS Uvedení do kognitivní poetiky -/2, -/- ACN300810 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P021 Vaňková, I.
Research in English Diachrony -/2 AAA500162 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P423 Čermák, J.
Tichý, O.
Rozvíjení digitálních kompetencí -/2, -/- ABO700285 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P018 Šindlerová, J.
Světová literatura (pro učitele) -/2, -/- ABO500445 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
Světová poezie - epika 2/-, -/- AGLV00133 Z 4 URLS
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 P018 Fischerová, S.
Lomová, O.
Téma proměny ve světové literatuře -/2, -/- ABO700573 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 H018 Hrdlička, J.
Terénní výzkum jazyka 1/1, -/- ALINP201M Z 4 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 11:35 CM201 Elšík, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 11:40 - 12:25 CM201 Elšík, V.
Thanatography: Literature and Death -/2, -/- ABO700588 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 P409 Musil, J.
The Prague School -/2, -/- ABO700586 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 H018 Krásová, E.
Tradiční a netradiční cesty výuky literatury -/2, -/- ABO700582 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:00 P409 Brož, F.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 S131 Benešová, L.
Waclawičová, M.
Tutorský seminář -/2, -/- ABO800888 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Martínek, F.
Učíme (se) recitovat. Didaktika uměleckého přednesu ve výuce literatury -/2, -/- ABO700585 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:00 P417 Navrátilová, E.
Úvod do generativní syntaxe -/2, -/- ABO700336 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P417 Šimík, R.
Základy českého znakového jazyka II -/2 ACN300397 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Wiesnerová, H.
Základy českého znakového jazyka III -/2 ACN300398 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Wiesnerová, H.
Základy ediční a redakční práce I -/2, -/- ABO100648 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P409 Hesová, P.
Vaněk, V.
Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře I -/2, -/- ABO700332 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 1.10 Holý, J.