Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Komparatistika (NMgr., od 2016/2017, sdružené)

XLS PDF
Komparatistika (NMgr., od 2016/2017, sdružené) (4690)
Aktualizace: 04.08.2022 14:43
Katedry: 21-UCLK
Semestr: 2022/2023 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Komparatistika NMgr2 (od 2016)
KOM - Povinné předměty za celé studium (NMgr2 od 16/17)
Úvod do obecné a srovnávací literární vědy 2/-, -/- AKM500143 Zk 4 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:00 1.10 Hrdlička, J.
KOM - PVP 1: Srovnávací dějiny literatury (NMgr2 od 16/17)
Čtení světové literatury v kontextu české literární historie (se zaměřením na potřeby výuky na střední škole) -/2, -/- ABO700572 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P417 Heczková, L.
Erasmus I -/2 ABOE01 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VII -/2 ABOE07 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku -/2, -/- ABO700275 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 P417 Vojtíšek, O.
Počátky evropské literární tradice I (Starověké Řecko) 2/-, -/- AGL100002 Zk 4 URLS
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 P301 Fischerová, S.
Světová literatura (pro učitele) -/2, -/- ABO500445 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
Světová poezie - epika 2/-, -/- AGLV00133 Z 4 URLS
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 P018 Fischerová, S.
Lomová, O.
Téma proměny ve světové literatuře -/2, -/- ABO700573 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 H018 Hrdlička, J.
KOM - PVP 2: Srovnávací dějiny motivů a stylů (NMgr2 od 16/17)
Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let -/2, -/- ABO100549 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P417 Jelínková, T.
Erasmus II -/2 ABOE02 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Staroseverské mytologické básně: Interpretace -/2, -/- ASK200228 Z 3 UGS
Seminář / Seminar Starý, J.
Staroseverské mytologické básně: Interpretace -/2, -/- ASK200229 Zk 5 UGS
Seminář / Seminar Starý, J.
Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře I -/2, -/- ABO700332 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 1.10 Holý, J.
KOM - PVP 3: Literatura v kulturním kontextu (NMgr2 od 16/17)
Erasmus III -/2 ABOE03 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VIII -/2 ABOE08 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Hispanoamerická literatura 2/-, -/- AIH520061 Zk 5 SIAS
Přednáška / Lecture Housková, A.
Iberoamerická kultura I 1/1, -/- APG100129 Z 3 URS
Přednáška / Lecture Út/Tue 11:40 - 12:25 H205 Kazmar, V.
Válová, K.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 13:15 H205 Kazmar, V.
Válová, K.
Israeli Minorities: Ethnicity, Gender, and Religion -/2, -/- ABO700526 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Menachem Zoufalá, M.
Karel Teige 1919-1938. Vize, realizace, divergence -/2, -/- ABO700363 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P409 Wiendl, J.
Odradky: věci a bytosti na pomezí -/2, -/- ABO700571 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 H018 Činátlová, B.
Základy ediční a redakční práce I -/2, -/- ABO100648 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P409 Hesová, P.
Vaněk, V.
KOM - PVP 4: Poetika/rétorika/dějiny literatury (NMgr2 od 16/17)
Analýza učebnic a dalších příruček k výuce literatury -/2, -/- ABO700347 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P417 Vojtíšek, O.
Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let -/2, -/- ABO100549 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P417 Jelínková, T.
Česká undergroundová literatura 1948–1989 -/2, -/- ABO100261 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P409 Machovec, M.
Erasmus IV -/2 ABOE04 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Hry Samuela Becketta -/2, -/- AAALC005A Z 5 UALK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P209 Pilný, O.
Jaroslav Hašek ("největší spisovatel český") -/2, -/- ABO500350 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P417 Merhaut, L.
Karel Teige 1919-1938. Vize, realizace, divergence -/2, -/- ABO700363 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P409 Wiendl, J.
Metody literární historie – přednáška 2/-, -/- ABO500008 Zk 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P018 Vojtěch, D.
Metody literární historie – přednáška 2/-, -/- ABO700739 Zk 4 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P018 Vojtěch, D.
Metody literární historie – seminář I -/2, -/- ABO500007 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P018 Merhaut, L.
Metody literární teorie – přednáška 2/-, -/- ABO500006 Zk 3 UCLK
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 P300 Málek, P.
Metody literární teorie – seminář I -/2, -/- ABO500005 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P409 Málek, P.
Orient v evropských literaturách do počátku 20. století (literární) -/2 AIN100073 Z 3 UAS
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 C135 Hubáček, J.
Princip imaginace: (post)surrealistická poetika Zbyňka Havlíčka -/2, -/- ABO700577 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P413 Vojvodík, J.
Předpoklady moderní české prózy (1900–1910) -/2, -/- ABO700578 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P417 Vojtěch, D.
Thanatography: Literature and Death -/2, -/- ABO700588 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 P409 Musil, J.
KOM - PVP 5: Poetika/estetika/teorie literatury (NMgr2 od 16/17)
Analýza učebnic a dalších příruček k výuce literatury -/2, -/- ABO700347 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P417 Vojtíšek, O.
Erasmus IX -/2 ABOE09 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus V -/2 ABOE05 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Jak zkoumat čtení -/2, -/- ABO700326 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P417 Kuzmičová, A.
Lyrika a drama. K žánrové pomeznosti -/2, -/- ABO700584 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P409 Vaněk, J.
Materialismy? Kulturně materialistické přístupy v současném myšlení o literatuře -/2, -/- ABO700575 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P417 Šebek, J.
Metody literární historie – přednáška 2/-, -/- ABO500008 Zk 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P018 Vojtěch, D.
Metody literární historie – seminář I -/2, -/- ABO500007 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P018 Merhaut, L.
Metody literární teorie – přednáška 2/-, -/- ABO500006 Zk 3 UCLK
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 P300 Málek, P.
Metody literární teorie – přednáška 2/-, -/- ABO700738 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 P300 Málek, P.
Metody literární teorie – seminář I -/2, -/- ABO500005 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P409 Málek, P.
Próza a její poetika – Pohledy Tzvetana Todorova na světovou literaturu -/2, -/- ABO700574 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P417 Krásová, E.
PVS/VS Uvedení do kognitivní poetiky -/2, -/- ACN300810 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P021 Vaňková, I.
The Prague School -/2, -/- ABO700586 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 H018 Krásová, E.
KOM - PVP 6: Mezioborová literární věda (NMgr2 od 16/17)
Dětská literatura multimodálně, aktuálně a podvratně -/2, -/- ABO700579 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 18:50 P417 Segi Lukavská, J.
Erasmus VI -/2 ABOE06 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Exploring Russia’s media landscape in the context of EU-Russia relations -/2, -/- ABO700587 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:00 P417 Kozlov, I.
Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku -/2, -/- ABO700275 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 P417 Vojtíšek, O.
Korespondence Škarka – Čyževskij -/2, -/- ABO700576 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P411 Škarpová, M.
Nakladatelská teorie a praxe 2/-, -/- AMPFPV007 Z 3 UTRL
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 H201 Šotolová, J.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 H201 Charvátová, A.
Specifika práce s historickými knižními fondy -/3, -/- AIS530003 Zk 5 UISK
Seminář / Seminar Šípek, R.
Tradiční a netradiční cesty výuky literatury -/2, -/- ABO700582 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:00 P409 Brož, F.
Učíme (se) recitovat. Didaktika uměleckého přednesu ve výuce literatury -/2, -/- ABO700585 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:00 P417 Navrátilová, E.
Základy ediční a redakční práce I -/2, -/- ABO100648 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P409 Hesová, P.
Vaněk, V.