Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Katedra Blízkého východu ZS 2021/2022

XLS PDF
Katedra Blízkého východu ZS 2021/2022 (4272)
Aktualizace: 16.12.2021 09:24
Obory: Blízkovýchodní studia, Hebraistika a židovská studia
Katedry: 21-KBV
Semestr: 2021/2022 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS
Blízkovýchodní studia: Íránistika Bc1 (od 2019)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 2019/20) - íránistika
Dějiny Blízkého východu a severní Afriky I Ženka, J. Pá/Fri 10:50 - 12:25 C238 2/-, -/- ABV100005
Gramatický systém perštiny I Kříhová, Z. Po/Mon 10:50 - 11:35 C238 1/1, -/- ABV100020
Kříhová, Z. Po/Mon 11:40 - 12:25 C238
Islám I Ťupek, P. Čt/Thu 12:30 - 13:15 1.08 1/1, -/- ABV100003
Ťupek, P. Čt/Thu 13:20 - 14:05 1.08
Praktický kurz perštiny I Kříhová, Z.
Khademi, M.
Novák, Ľ.
Út/Tue 10:50 - 12:25 C427 -/6, -/- ABV100022
Út/Tue 15:50 - 17:25 1.08
Čt/Thu 10:50 - 12:25 C234
Úvod do Blízkovýchodních studií Ženka, J. Pá/Fri 09:10 - 10:45 C238 2/-, -/- ABV100001
PVP 3: Dějiny a současnost blízkého východu a severní Afriky (Bc1 od 19/20)
Al-Andalus: Dějiny, kultura a identita Ženka, J. Út/Tue 10:50 - 11:35 C238 1/1, -/- ABV100102
Ženka, J. Út/Tue 11:40 - 12:25 C238
Politics and Society in Turkey: Challenges for the 21st Century Drechselová, L. Pá/Fri 09:10 - 10:45 Online 1/1, -/- ABV100104
Drechselová, L. Pá/Fri 10:50 - 12:25 Online
Politics of Contemporary Lebanon and Syria Daniel, J. Út/Tue 09:10 - 09:55 C238 1/1, -/- ABV100083
Daniel, J. Út/Tue 10:00 - 10:45 C238
Východní otázka v mezinárodních vztazích Gombár, E. Čt/Thu 09:10 - 10:45 C234 2/-, -/- ABV100092
Zahraniční politika USA a Blízký východ Beránek, Z. Út/Tue 17:30 - 18:15 1.08 1/1, -/- ABV100090
Beránek, Z. Út/Tue 18:20 - 19:05 1.08
PVP 4: Kultury Blízkého východu a severní Afriky (Bc1 od 19/20)
Arabské nedivadlo Provazníková, A. Po/Mon 17:30 - 19:05 C234 -/2, -/- ABV100097
Četby v turečtině Kaas, F. Pá/Fri 12:30 - 13:15 1.08 -/2, -/- ABV100108
Islámský reformismus 18. a 19. století Ťupek, P. St/Wed 17:30 - 19:05 C234 2/-, -/- ABV100103
Nahda: Arabská obroda Ondráš, F.
Provazníková, A.
Po/Mon 15:50 - 16:35 C234 1/1, -/- ABV100095
Ondráš, F.
Provazníková, A.
Po/Mon 16:40 - 17:25 C234
Od Braudela ke Kepelovi: Středomoří a arabský svět ve francouzské perspektivě Müller, Z. 1/1, -/- ABV100107
Bloková výuka během zimního zkouškového období 
(17. - 21. 1. 2021)
Středověké islámské myšlení I Ostřanský, B. Po/Mon 09:10 - 09:55 C238 1/1, -/- ABV100073
Ostřanský, B. Po/Mon 10:00 - 10:45 C238
Vybrané kapitoly z moderní palestinské literatury Šramová, M. Út/Tue 17:30 - 18:15 C238 1/1, -/- ABV100101
Šramová, M. Út/Tue 18:20 - 19:05 C238
Blízkovýchodní studia: Turkologie Bc1 (od 2019)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 2019/20) - turkologie
Dějiny Blízkého východu a severní Afriky I Ženka, J. Pá/Fri 10:50 - 12:25 C238 2/-, -/- ABV100005
Gramatický systém turečtiny I Láznička, M. Po/Mon 12:30 - 13:15 C238 1/1, -/- ABV100030
Láznička, M. Po/Mon 13:20 - 14:05 C238
Islám I Ťupek, P. Čt/Thu 12:30 - 13:15 1.08 1/1, -/- ABV100003
Ťupek, P. Čt/Thu 13:20 - 14:05 1.08
Praktický kurz turečtiny I Kaas, F. Čt/Thu 15:50 - 17:25 1.08 -/6, -/- ABV100032
Čt/Thu 17:30 - 19:05 1.08
Pá/Fri 13:20 - 14:55 1.08
Úvod do Blízkovýchodních studií Ženka, J. Pá/Fri 09:10 - 10:45 C238 2/-, -/- ABV100001
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 2019/20) - turkologie
Bakalářský seminář Kříhová, Z.
Ženka, J.
Út/Tue 14:10 - 15:45 1.08 -/2, -/- ABV100040
Praktický kurz turečtiny V Hilmioglu, B.
Kaas, F.
Po/Mon 14:10 - 15:45 1.08 -/6, -/- ABV100036
Po/Mon 15:50 - 17:25 1.08
Pá/Fri 10:50 - 12:25 1.08
PVP 1: Druhý pramenný jazyk (Bc1 od 19/20) - turkologie
Modul 1: Druhý pramenný jazyk – arabský dialekt (Bc1 od 19/20)
Druhý pramenný jazyk - arabský dialekt I Hassan, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 C427 -/2, -/- ABV100041
Felčer, P. Čt/Thu 10:50 - 12:25 1.08
Druhý pramenný jazyk - arabský dialekt III Felčer, P. Čt/Thu 09:10 - 10:45 1.08 -/2, -/- ABV100043
Modul 2: Druhý pramenný jazyk – perština (Bc1 od 19/20)
Druhý pramenný jazyk - perština III Novák, Ľ. Út/Tue 12:30 - 14:05 C234 -/2, -/- ABV100047
Modul 3: Druhý pramenný jazyk – moderní hebrejština (Bc1 od 19/20)
Druhý pramenný jazyk - moderní hebrejština I Pelíšková, L. Út/Tue 14:10 - 15:45 C234 -/2, -/- ABV100049
Druhý pramenný jazyk - moderní hebrejština III Pelíšková, L. St/Wed 12:30 - 14:05 C102 -/2, -/- ABV100051
PVP 3: Dějiny a současnost blízkého východu a severní Afriky (Bc1 od 19/20)
Al-Andalus: Dějiny, kultura a identita Ženka, J. Út/Tue 10:50 - 11:35 C238 1/1, -/- ABV100102
Ženka, J. Út/Tue 11:40 - 12:25 C238
Politics and Society in Turkey: Challenges for the 21st Century Drechselová, L. Pá/Fri 09:10 - 10:45 Online 1/1, -/- ABV100104
Drechselová, L. Pá/Fri 10:50 - 12:25 Online
Politics of Contemporary Lebanon and Syria Daniel, J. Út/Tue 09:10 - 09:55 C238 1/1, -/- ABV100083
Daniel, J. Út/Tue 10:00 - 10:45 C238
Východní otázka v mezinárodních vztazích Gombár, E. Čt/Thu 09:10 - 10:45 C234 2/-, -/- ABV100092
Zahraniční politika USA a Blízký východ Beránek, Z. Út/Tue 17:30 - 18:15 1.08 1/1, -/- ABV100090
Beránek, Z. Út/Tue 18:20 - 19:05 1.08
PVP 4: Kultury Blízkého východu a severní Afriky (Bc1 od 19/20)
Arabské nedivadlo Provazníková, A. Po/Mon 17:30 - 19:05 C234 -/2, -/- ABV100097
Četby v turečtině Kaas, F. Pá/Fri 12:30 - 13:15 1.08 -/2, -/- ABV100108
Islámský reformismus 18. a 19. století Ťupek, P. St/Wed 17:30 - 19:05 C234 2/-, -/- ABV100103
Nahda: Arabská obroda Ondráš, F.
Provazníková, A.
Po/Mon 15:50 - 16:35 C234 1/1, -/- ABV100095
Ondráš, F.
Provazníková, A.
Po/Mon 16:40 - 17:25 C234
Od Braudela ke Kepelovi: Středomoří a arabský svět ve francouzské perspektivě Müller, Z. 1/1, -/- ABV100107
Bloková výuka během zimního zkouškového období
Středověké islámské myšlení I Ostřanský, B. Po/Mon 09:10 - 09:55 C238 1/1, -/- ABV100073
Ostřanský, B. Po/Mon 10:00 - 10:45 C238
Vybrané kapitoly z moderní palestinské literatury Šramová, M. Út/Tue 17:30 - 18:15 C238 1/1, -/- ABV100101
Šramová, M. Út/Tue 18:20 - 19:05 C238
Blízkovýchodní studia: Arabistika Bc1 (od 2019)
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 2019/20) - arabistika
Dějiny Blízkého východu a severní Afriky III Malečková, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 1.08 2/-, -/- ABV100007
Filologicko-lingvistický seminář Blízkovýchodních studií Zemánek, P. St/Wed 09:10 - 10:45 C238 -/2, -/- ABV100009
Klasická arabská literatura Ondráš, F. St/Wed 10:50 - 12:25 1.08 2/-, -/- ABV100018
Praktický kurz arabštiny III

(Výuka probíhá v paralelkách, studenti si volí jeden pondělní, jeden středeční a jeden páteční kurz, nelze navštěvoval dva kurzy jednoho vyučujícího v jeden den.)
Bielický, V. Po/Mon 12:30 - 14:05 C234 -/6, -/- ABV100014
Po/Mon 14:10 - 15:45 C234
Provazníková, A. St/Wed 12:30 - 14:05 C234
St/Wed 14:10 - 15:45 C234
Pospíšil, A. Pá/Fri 9:10 - 10:45 C234
Pá/Fri 10:50 - 12:25 C234
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 2019/20) - arabistika
Bakalářský seminář Kříhová, Z.
Ženka, J.
Út/Tue 14:10 - 15:45 1.08 -/2, -/- ABV100040
Praktický kurz arabštiny V

(Výuka probíhá v paralelkách, studenti si volí jeden úterní, jeden středeční a jeden čtvrteční kurz, nelze navštěvoval dva kurzy jednoho vyučujícího v jeden den.)
Ondráš, F. Út/Tue 09:10 - 10:45 C234 -/6, -/- ABV100016
Út/Tue 10:50 - 12:25 C234
Felčer, P. St/Wed 9:10 - 10:45 C234
St/Wed 10:50 - 12:25 C234
Bielický, V. Čt/Thu 10:50 - 12:25 C238
Čt/Thu 12:30 - 14:05 C238
PVP 1: Druhý pramenný jazyk (Bc1 od 19/20) - arabistika
Modul 1: Druhý pramenný jazyk – arabský dialekt (Bc1 od 19/20)
Druhý pramenný jazyk - arabský dialekt I Hassan, M.
(egyptský dialekt)
Út/Tue 17:30 - 19:05 C427 -/2, -/- ABV100041
Felčer, P.
(syrský dialekt)
Čt/Thu 10:50 - 12:25 1.08
Druhý pramenný jazyk - arabský dialekt III Felčer, P. Čt/Thu 09:10 - 10:45 1.08 -/2, -/- ABV100043
Modul 2: Druhý pramenný jazyk – perština (Bc1 od 19/20)
Druhý pramenný jazyk - perština III Novák, Ľ. Út/Tue 12:30 - 14:05 C234 -/2, -/- ABV100047
Modul 3: Druhý pramenný jazyk – moderní hebrejština (Bc1 od 19/20)
Druhý pramenný jazyk - moderní hebrejština I Pelíšková, L. Út/Tue 14:10 - 15:45 C234 -/2, -/- ABV100049
Druhý pramenný jazyk - moderní hebrejština III Pelíšková, L. St/Wed 12:30 - 14:05 C102 -/2, -/- ABV100051
PVP 3: Dějiny a současnost blízkého východu a severní Afriky (Bc1 od 19/20)
Al-Andalus: Dějiny, kultura a identita Ženka, J. Út/Tue 10:50 - 11:35 C238 1/1, -/- ABV100102
Ženka, J. Út/Tue 11:40 - 12:25 C238
Politics and Society in Turkey: Challenges for the 21st Century Drechselová, L. Pá/Fri 09:10 - 10:45 Online 1/1, -/- ABV100104
Drechselová, L. Pá/Fri 10:50 - 12:25 Online
Politics of Contemporary Lebanon and Syria Daniel, J. Út/Tue 09:10 - 09:55 C238 1/1, -/- ABV100083
Daniel, J. Út/Tue 10:00 - 10:45 C238
Východní otázka v mezinárodních vztazích Gombár, E. Čt/Thu 09:10 - 10:45 C234 2/-, -/- ABV100092
Zahraniční politika USA a Blízký východ Út/Tue 17:30 - 18:15 1.08 1/1, -/- ABV100090
Beránek, Z. Út/Tue 18:20 - 19:05 1.08
PVP 4: Kultury Blízkého východu a severní Afriky (Bc1 od 19/20)
Arabské nedivadlo Provazníková, A. Po/Mon 17:30 - 19:05 C234 -/2, -/- ABV100097
Četby v turečtině Kaas, F. Pá/Fri 12:30 - 13:15 1.08 -/2, -/- ABV100108
Islámský reformismus 18. a 19. století Ťupek, P. St/Wed 17:30 - 19:05 C234 2/-, -/- ABV100103
Nahda: Arabská obroda Ondráš, F.
Provazníková, A.
Po/Mon 15:50 - 16:35 C234 1/1, -/- ABV100095
Ondráš, F.
Provazníková, A.
Po/Mon 16:40 - 17:25 C234
Od Braudela ke Kepelovi: Středomoří a arabský svět ve francouzské perspektivě Müller, Z. 1/1, -/- ABV100107
Bloková výuka během zimního zkouškového období
Středověké islámské myšlení I Ostřanský, B. Po/Mon 09:10 - 09:55 C238 1/1, -/- ABV100073
Ostřanský, B. Po/Mon 10:00 - 10:45 C238
Vybrané kapitoly z moderní palestinské literatury Šramová, M. Út/Tue 17:30 - 18:15 C238 1/1, -/- ABV100101
Šramová, M. Út/Tue 18:20 - 19:05 C238
Blízkovýchodní studia: Dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky NMgr1 (od 2019)
Povinné předměty za celé studium (Mgr1 od 19/20)
Magisterský seminář vědecké práce Blízkovýchodních studií Malečková, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 1.08 -/2, -/- ABV500001
Seminář ke studiu konkrétní oblasti Kříhová, Z.
Novák, Ľ.
Čt/Thu 12:30 - 14:05 C234 -/2, -/- ABV500005
PVP 1: Hlavní pramenný jazyk (Mgr1 od 19/20)
Modul 1: Jazykové kompetence arabština (NMgr1 od 19/20)
Arabský dialekt I Hassan, M. 
(egyptský dialekt pro začátečníky)
Út/Tue 17:30 - 19:05 C427 -/2, -/- ABV500015
Felčer, P. 
(syrský dialekt pro začátečníky)
Čt/Thu 09:10 - 10:45 1.08
Hassan, M.
(egyptský dialekt pro pokročilé)
Čt/Thu 16:20 - 17:55 C234
Koránská a klasická arabština v textech III Rumpl, J. Út/Tue 17:30 - 19:05 C237 -/2, -/- ABV500009
Pokročilý kurs spisovné arabštiny III Bielický, V. St/Wed 09:10 - 10:45 1.08 -/2, -/- ABV500013
Modul 2: Jazykové kompetence perština (NMgr1 od 19/20)
Perština - praktická jazyková cvičení I Khademi, M. Út/Tue 12:30 - 14:05 1.08 -/2, -/- ABV500027
Pokročilý kurs moderní perštiny I Khademi, M. Po/Mon 10:50 - 12:25 1.08 -/2, -/- ABV500023
Starší íránské jazyky v textech I Novák, Ľ. Čt/Thu 15:00 - 15:45 C234 -/2, -/- ABV500019
Modul 3: Jazykové kompetence turečtina (NMgr1 od 19/20)
Moderní turečtina - praktická jazyková cvičení II Láznička, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 C103 -/2, -/- ABV500034
Pokročilý kurs turečtiny III Hilmioglu, B. Po/Mon 17:30 - 19:05 1.08 -/2, -/- ABV500031
PVP 2: Dějiny, kultury a jazyky Blízkého východu a severní Afriky (Mgr1 od 19/20)
Arabská konverzace V Hassan, M. Čt/Thu 18:00 - 19:35 C234 -/2, -/- ABV100106
Blízkovýchodní studia mimo euroamerický prostor Lochovský, J. St/Wed 17:30 - 18:15 C238 1/1, -/- ABV500070
Lochovský, J. St/Wed 18:20 - 19:05 C238
Konverzace ve zjednodušené arabštině pro nearabisty Ťupek, P. Čt/Thu 17:30 - 19:05 C238 -/2, -/- ABV500076
Europe and "the Orient" Malečková, J. Út/Tue 14:10 - 14:55 C238 1/1, -/- ABV500049
Malečková, J. Út/Tue 15:00 - 15:45 C238
Politics of Contemporary Lebanon and Syria Daniel, J. Út/Tue 09:10 - 09:55 C238 1/1, -/- ABV100083
Daniel, J. Út/Tue 10:00 - 10:45 C238
Překladatelský a tlumočnícky seminář III Ondráš, F. St/Wed 15:50 - 17:25 C234 -/2, -/- ABV500071
Starší íránské jazyky v textech - sogdština Novák, Ľ. Čt/Thu 14:10 - 14:55 C234 1/1, -/- ABV500046
Novák, Ľ. Čt/Thu 15:00 - 15:45 C234
Vybraná témata moderní perské literatury Khademi, M.
Kříhová, Z.
Po/Mon 12:30 - 13:15 1.08 1/1, -/- ABV500069
Khademi, M.
Kříhová, Z.
Po/Mon 13:20 - 14:05 1.08
PVP 3: Náboženství a religiozita Blízkého východu a severní Afriky (Mgr1 od 19/20)
Analýza a interpretace současných arabských nábožensko-ideologických materiálů Ťupek, P. St/Wed 14:10 - 15:45 1.08 -/2, -/- ABV500074
Islamic Legal Documents: Paleography, Diplomatics, and Terminology III Ženka, J. Pá/Fri 13:20 - 14:05 C238 1/1, -/- ABV500067
Ženka, J. Pá/Fri 14:10 - 14:55 C238
Islamismus na přelomu 20. a 21. století Beránek, O. Po/Mon 09:10 - 10:45 1.08 2/-, -/- ABV500047
Hebraistika a židovská studia Bc1 (od 2019)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 2019/20)
Gramatika biblické hebrejštiny I Pelíšková, L.
Sládek, P.
Út/Tue 15:50 - 17:25 C238 2/2, -/- AHZ100017
St/Wed 15:50 - 17:25 C238
Hebrejská bible: text a jeho dějiny Žonca, M. St/Wed 12:30 - 13:15 C238 1/1, -/- AHZ100003
Žonca, M. St/Wed 13:20 - 14:05 C238
Praktický kurs moderní hebrejštiny I Boušek, D.
Glancová, A.
Po/Mon 14:10 - 15:45 C238 -/6, -/- AHZ100011
Út/Tue 12:30 - 14:05 C238
Čt/Thu 14:10 - 15:45 1.08
Proseminář hebraistiky Žonca, M. St/Wed 10:50 - 12:25 C238 -/2, -/- AHZ100001
Židé ve středověku: Dějiny a kultura Žonca, M. Čt/Thu 09:10 - 09:55 C238 1/1, -/- AHZ100004
Žonca, M. Čt/Thu 10:00 - 10:45 C238
Povinné předměty doporučené pro 2. / 3. ročník (Bc1 od 2019/20)
Židovská filosofie a myšlení Lyčka, M. Pá/Fri 14:10 - 14:55 C234 1/1, -/- AHZ100006
Lyčka, M. Pá/Fri 15:00 - 15:45 C234
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 2019/20)
Bakalářský seminář Boušek, D.
Sládek, P.
Žonca, M.
St/Wed 14:10 - 15:45 C238 -/2, -/- AHZ100022
Moderní hebrejská literatura Boušek, D. Po/Mon 10:50 - 11:35 C234 1/1, -/- AHZ100010
Boušek, D. Po/Mon 11:40 - 12:25 C234
Praktický kurs moderní hebrejštiny V Boušek, D.
Ziss, D.
Po/Mon 09:10 - 10:45 C234 -/6, -/- AHZ100015
Út/Tue 15:50 - 17:25 C234
Čt/Thu 14:10 - 15:45 C238
PVP 2: Židovská kultura a židovské jazyky (Bc1 od 2019/20)
Bubny, píšťaly a Bílá růže: Židé a ti druzí v kinematografii o Třetí říši Doležalová, I. St/Wed 15:50 - 17:25 1.08 1/1, -/- AHZ100054
Doležalová, I. St/Wed 17:30 - 18:15 1.08
Jidiš III Žonca, M. Pá/Fri 12:30 - 14:05 C234 -/2, -/- AHZ100052
Paleography of Early Modern Ashkenaz V Sixtová, O.
Sládek, P.
Út/Tue 17:30 - 18:15 C234 1/1, -/- AHZ100050
Sixtová, O.
Sládek, P.
Út/Tue 18:20 - 19:05 C234
Dějiny Židů v českých zemích v 19. a 20. století Čapková, K. 1/1, -/- AHZ100049
Bloková výuka během zimního zkouškového období
Hebraistika a židovská studia NMgr1 (od 2020)
Povinné předměty za celé studium (NMgr1 od 2020/21)
Diplomový seminář Boušek, D.
Sládek, P.
Žonca, M.
St/Wed 14:10 - 15:45 C238 -/2, -/- AHZ500006
Moderní hebrejské odborné a žurnalistické texty II Kašeová, K. Út/Tue 12:30 - 14:05 C427 -/2, -/- AHZ500005
PVP 1: Hlavní pramenný jazyk (NMgr1 od 2020/21)
Modul 2: Jazykové kompetence – moderní hebrejština (NMgr1 od 2020/21)
Moderní hebrejština pro magisterské studenty III Ziss, D. Čt/Thu 15:50 - 17:25 C238 -/2, -/- AHZ500009
PVP 2: Židovská literatura a písemnictví (NMgr1 od 2020/21)
Paleography of Early Modern Ashkenaz V Sixtová, O.
Sládek, P.
Út/Tue 17:30 - 18:15 C234 1/1, -/- AHZ100050
Sixtová, O.
Sládek, P.
Út/Tue 18:20 - 19:05 C234
PVP 3: Židovské dějiny, kultura a myšlení (NMgr1 od 2020/21)
Bubny, píšťaly a Bílá růže: Židé a ti druzí v kinematografii o Třetí říši Doležalová, I. St/Wed 15:50 - 17:25 1.08 1/1, -/- AHZ100054
Doležalová, I. St/Wed 17:30 - 18:15 1.08
Europe and "the Orient" Malečková, J. Út/Tue 14:10 - 14:55 C238 1/1, -/- ABV500049
Malečková, J. Út/Tue 15:00 - 15:45 C238
Vybrané kapitoly z dějin židovských studií Sládek, P. Po/Mon 17:30 - 18:15 C238 1/1, -/- AHZ500022
Sládek, P. Po/Mon 18:20 - 19:05 C238
Dějiny Židů v českých zemích v 19. a 20. století Čapková, K. 1/1, -/- AHZ100049
Bloková výuka během zimního zkouškového období
Další předměty
Arabština pro neoborové studenty I. Reinerová, H. Út/Tue 14:10 - 15:45 C427 -/2, -/- ABV100098
Hebrejština pro neoborové studenty III. Kašeová, K. Út/Tue 09:10 - 09:55 C427 1/1, -/- AHZ100046
Kašeová, K. Út/Tue 10:00 - 10:45 C427
Koránská a klasická arabština pro neoborové studenty  III Rumpl, J. Út/Tue 15:50 - 16:35 C427 1/1, -/- ARB500045
Rumpl, J. Út/Tue 16:40 - 17:25 C427
Tutorský seminář pro turečtináře Kaas, F. Čt/Thu 19:10 - 20:45 1.08 -/2, -/- ABV100109