Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Anglistika-amerikanistika Bc dvouobor

XLS PDF
Anglistika-amerikanistika Bc dvouobor (3956)
Aktualizace: 04.07.2021 10:18
Obory: Anglistika–amerikanistika
Katedry: 21-UALK, 21-UAJD
Semestr: 2020/2021 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Anglistika-amerikanistika (Bc dvouobor)
AAA - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník
Fonetika a fonologie angličtiny I Skarnitzl, R. Po/Mon 10:00 - 10:45 P104 1/1, -/- AAA130021 Z 3 UAJD
Skarnitzl, R. Út/Tue 14:10 - 14:55 P016
Skarnitzl, R. Út/Tue 15:00 - 15:45 P016
Šturm, P. Út/Tue 15:50 - 16:35 P016
Šturm, P. Út/Tue 16:40 - 17:25 P016
Tylečková, L. St/Wed 15:50 - 16:35 P016
Tylečková, L. St/Wed 16:40 - 17:25 P016
Lingvistická propedeutika Brůhová, G.
Tichý, O.
Út/Tue 10:50 - 12:25 P104 2/-, -/- AAA130032 Z 3 UAJD
Praktický jazyk - kulturní komunikace I Clark, C. Út/Tue 09:10 - 10:45 P111 -/2, -/- AAA230101 Z 2 UALK
Delbos, S. Út/Tue 17:30 - 19:05 P001
Clark, C. St/Wed 17:30 - 19:05 P001
Delbos, S. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P001
Delbos, S. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P001
Seminář anglického jazyka I Šebestová, D. Po/Mon 14:10 - 15:45 P104 -/2, -/- AAA130011 Z 3 UAJD
Šebestová, D. Út/Tue 14:10 - 15:45 P225V
Lewis, S. St/Wed 09:10 - 10:45 C049
Lewis, S. St/Wed 10:50 - 12:25 C049
Lewis, S. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P034
Lewis, S. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P034
Úvod do britské a americké kultury Horová, M.
Kolinská, K.
Machová, M.
Nováková, S.
Pilný, O.
Procházka, M.
Znojemská, H.
Út/Tue 12:30 - 14:05 P104 2/-, -/- AAA130120 Z 3 UALK
Úvod do literárních studií I Theinová, D. Út/Tue 15:50 - 17:25 P104 -/2, -/- AAA230111 Z 2 UALK
Theinová, D. Út/Tue 17:30 - 19:05 P104
Pilný, O. St/Wed 12:30 - 14:05 C049
Theinová, D. St/Wed 15:50 - 17:25 P104
Wallace, C. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P001
AAA - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník
Americká a kanadská literatura: od počátků do Války Severu proti Jihu Procházka, M.
Ulmanová, H.
Veselá, P.
St/Wed 12:30 - 13:15 P104 1/2, -/- AAA230165 Z 3 UALK
Veselá, P. Po/Mon 10:50 - 12:25 C049
Veselá, P. Po/Mon 12:30 - 14:05 C049
Veselá, P. Út/Tue 09:10 - 10:45 C049
Ulmanová, H. St/Wed 09:10 - 10:45 P218
Anglická mluvnice: morfologie II Brůhová, G.
Šaldová, P.
Po/Mon 10:00 - 10:45 P200 1/2, -/- AAA230042 Z 5 UAJD
Brůhová, G. Po/Mon 10:50 - 12:25 P034
Vašků, K. Út/Tue 12:30 - 14:05 P001
Vašků, K. St/Wed 09:10 - 10:45 P034
Brůhová, G. St/Wed 10:50 - 12:25 P034
Literatury na Britských ostrovech: od renesance do období Restaurace Nováková, S.
Procházka, M.
Znojemská, H.
Út/Tue 14:10 - 15:45 P104 2/2, -/- AAA230155 Z 3 UALK
Znojemská, H. Po/Mon 15:50 - 17:25 P111
Znojemská, H. Po/Mon 17:30 - 19:05 P111
Nováková, S. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P111
Nováková, S. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P111
AAA - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník
Bakalářský seminář -/1 AAA130000 Z 2 UAJD
Pro bakalářské práce zapsané na ÚAJD St/Wed 14:10 - 15:45 P034
Dějiny anglického jazyka I Čermák, J. Po/Mon 10:50 - 12:25 P104 2/-, -/- AAA230071 Z 3 UAJD