Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Obecná lingvistika Bc2

XLS PDF
Obecná lingvistika Bc2 (3132)
Aktualizace: 05.09.2018 15:21
Obory: Obecná lingvistika
Katedry: 21-ULING
Semestr: 2018/2019 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Obecná lingvistika Bc2 (od 2013)
LIN - Povinné předměty 1.ročník (Bc2 od 2013/14)
Jazyk a kognice Friedová, M. Út/Tue 15:50 - 17:25 C424 2/1, -/- ALINP101B Zk 4 ULING
Doischer, T. Čt/Thu
( Lichý týden )
12:30 - 14:05 C424
Základy fonetiky a fonologie Zíková, M. St/Wed 10:00 - 11:35 P422B 2/1, -/- ALINP103B Zk 5 ULING
Zíková, M. St/Wed 11:40 - 12:25 P422B
LIN - Povinné předměty 2.ročník (Bc2 od 2013/14)
Lexikální sémantika Doischer, T. St/Wed 15:50 - 17:25 C424 2/1, -/- ALINP107B Zk 4 ULING
Doischer, T. St/Wed 17:25 - 18:10 C424
Morfologie Elšík, V. Út/Tue 10:00 - 11:35 C424 2/1, -/- ALINP106B Zk 5 ULING
Elšík, V. Út/Tue 11:35 - 12:20 C424
LIN - Povinné předměty 3.ročník (Bc2 od 2013/14)
Bakalářský seminář II Doischer, T.
Jehlička, J.
Čt/Thu
( Lichý týden )
12:30 - 14:05 C214 -/1, -/- ALINP113B Z 2 ULING
Pragmatika Nekvapil, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 C424 2/1, -/- ALINP110B Zk 4 ULING
Sherman, T. Po/Mon 13:20 - 14:05 C424
LIN - PVP1: Korpusová lingvistika – úvod (Bc2 od 2013/14)
Korpusová lingvistika - úvod zaměřený na češtinu Cvrček, V. St/Wed 15:50 - 17:20 S131 -/2 ALINV152B Zk 4 ULING
Křen, M. Čt/Thu 09:10 - 10:40 S131
LIN - PVP2: Hlavní skupina (Bc2 od 2013/2014)
Arabština pro lingvisty Zemánek, P. St/Wed 10:50 - 12:25 C102 2/-, -/- ALINV703B Z 3 ULING
Experimentální výzkum jazyka a psycholingvistiky: projektový seminář Smolík, F. St/Wed 14:10 - 15:45 C424 -/2, -/- ALINV417B Z 3 ULING
Fonetické redukce ve spontánní řeči Machač, P. Po/Mon 12:30 - 14:05 C214 -/2, -/- ALINV608B Z 3 ULING
Gender a jazyk v minulosti a současnosti Andrlová Fidlerová, A. Út/Tue 14:10 - 15:45 P022 -/2, -/- ABO500389 Z 3 UCJTK
Historická mluvnice a historická lexikologie Dittmann, R. Út/Tue 08:20 - 09:05 P018 1/2, -/- ABO500820 Zk 4 UCJTK
Dittmann, R. Po/Mon 12:30 - 14:05 P022
Dittmann, R. Út/Tue 09:10 - 10:45 P409
Human Language and Mind - Thinking and speaking (NMgr.) Eckertová, E. Čt/Thu 09:10 - 09:55 C424 1/2 ALINV415B Z 6 ULING
Eckertová, E. Čt/Thu 09:55 - 11:30 C424
Indoevropeistika pro filology Bičovský, J. Po/Mon 15:50 - 17:25 C102 2/- ALINV553B Zk 3 ULING
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I Chromý, J.
Lehečková, E.
Saicová Římalová, L.
Út/Tue 12:30 - 14:05 P300 2/-, -/- ABO700101 Z 3 UCJTK
Komunikace s dětmi Saicová Římalová, L. Po/Mon 09:10 - 10:45 P024 -/2, -/- ABO500168 Z 3 UCJTK
Konverzační analýza Havlík, M.
Nekvapil, J.
Út/Tue 15:50 - 17:25 učebna ÚJČ, Letenská 4 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Language management Nekvapil, J. Pá/Fri 13:20 - 14:05 C424 1/1, -/- ALINV508B Zk 3 ULING
Nekvapil, J. Pá/Fri 14:05 - 14:50 C424
Německo-české jazykové kontakty Martínek, F. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P022 -/2, -/- ABO500157 Z 3 UCJTK
Obecné zákonitosti v textech Milička, J. Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 -/2 ALINV314M Z 3 ULING
Praslovanština a slovanské jazyky Rejzek, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P300 2/-, -/- ABO700703 Zk 4 UCJTK
Pražský lingvistický kroužek Dittmann, R.
Mareš, P.
Po/Mon 14:10 - 15:45 P018 1/1, -/- ABO700255 Zk 4 UCJTK
Programování pro korpusovou lingvistiku Lukeš, D. Čt/Thu 15:50 - 17:25 S131 -/2, -/- ALINV356B Z 3 ULING
Transkripce pro mluvený korpus ČNK Kopřivová, M. Po/Mon 14:10 - 15:45 S131 -/2 ALINV363B Z 3 ULING
Základy akustiky řeči Bořil, T. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P016 1/1, -/- ALINV602B Zk 3 ULING
LIN - PVP3: Doplňkový jazyk (Bc2 od 2013/14)
Arabština pro lingvisty Zemánek, P. St/Wed 10:50 - 12:25 C102 2/-, -/- ALINV703B Z 3 ULING
Structure of Hungarian Januška, J. St/Wed 10:50 - 12:25 C214 1/1, -/- ASEV00448 Z 4 KSES