Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: ÚFaR LS 16/17

XLS PDF
ÚFaR LS 16/17 (2617)
Aktualizace: 04.09.2017 11:31
Obory: Filozofie, Religionistika
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2016/2017 - Letní

Filtrovat: Vše | Filosofie | Religionistika | Skelet | Filosofie ve společném základu - Dny: Po | Út | St | Čt |
Filtrovat:
Vyučující Název Den Čas Místnost Typ předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Antalík, D. Chrámy předhelenistické Sýrie St/Wed 14:10 - 15:45 S131 -/-, 2/- ARL100234 Kv 2 UFAR
Antalík, D. Náboženství antického Říma II Čt/Thu 10:50 - 12:25 P217 RL PVP Metody a tradice II - Antické náb. II -/-, 2/- ARL100108 Zk 4 UFAR
Antalík, D. Náboženství starověké Sýrie II St/Wed 12:30 - 14:05 P218 RL PVP Metody a tradice II - Náb. st. Př. vých. II -/-, 2/- ARL100164 Zk 4 UFAR
Antalík, D. Úvod do dějin současných náboženství Čt/Thu 12:30 - 14:05 P217 RL PP -/-, 2/- ARL100287 Zk 4 UFAR
Bartoš, H.
Thein, K.
Aristotelova přírodní filosofie: Fyzika I-II Út/Tue 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 AFSV00274 Z 3 UFAR
Čapek, J. Filosofický problém osobní identity Po/Mon 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0031 Zk 6 UFAR
Čapek, J. Husserl: Zur Phänomenologie der Zeit Pá/Fri 12:30 - 14:05 P218 FIL PVP Filosofický překlad -/-, -/2 AFS500180 Z 3 UFAR
Čapek, J. Texty k filosofii řeči St/Wed 12:30 - 14:05 P217 FS PVP Filosofie 19. a 20. stol. I -/-, -/2 AFS100633 Z 3 UFAR
Čapek, J.
Jirsa, J.
Bakalářský seminář St/Wed 15:50 - 17:25 P217 FS PP -/2 AFS100197 Z 6 UFAR
Čermák, J. Medieval Conceptual Conflicts and Contrasts: Text and Image St/Wed 17:30 - 19:00 P301 -/-, -/2 AAA500151 Z 5 UAJD
Dynda, J.
Kozák, J.
Srovnávací religionistika a vynalezení indoevropské mytologie Po/Mon 10:50 - 12:25 P217 -/-, 2/- ARL100302 Zk 4 UFAR
Halík, T. Psychologie náboženství C.G. Junga Út/Tue 10:50 - 12:25 P225V RL PVP: Religionistický seminář -/-, -/2 ARL100247 Z 3 UFAR
Halík, T. Sociologie křesťanství Čt/Thu 10:50 - 12:25 P225V RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 ARL100303 Z 3 UFAR
Halík, T.
Matějčková, T.
Moderní a postmoderní filosofie náboženství Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0003 Zk 6 UFAR
Filosofie náboženství pro religionisty II RL PVP: Metody a tradice II -/-, 2/- ARL100091 Zk 4 UFAR
Hill, J. Duše a mysl v dějinách filosofie Út/Tue 09:10 - 10:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0028 Zk 6 UFAR
Hill, J. Mysl a osoba v novověkém empirismu Po/Mon 12:30 - 14:05 P217 FS PVP Empirismus -/-, 2/2 AFS100686 Z 3 UFAR
Hill, J. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P131
Horáček, F. Řečtina I: Cvičení [2] St/Wed 15:50 - 16:35 P218 -/-, -/1 AFS500047 Z 3 UFAR
Horáček, F. Řečtina II [2] St/Wed 08:20 - 10:45 P221 -/-, -/2 AFS500025 Z 3 UFAR
Horáček, F. St/Wed 08:20 - 10:45 P221
Horáček, F. St/Wed 08:20 - 10:45
Horáček, F. St/Wed 08:20 - 10:45 P221
Horáček, F. 22.2., 15.3., 29.3. a 5.4.  8:20 - 10:45  P221
Horáček, F. Řečtina I [2] Pá/Fri 10:50 - 12:25 P217 RL PVP Pramenný jazyk I
FIL PVP Řečtina
-/-, -/2 AFS500006 Z 3 UFAR
Chlup, R. Rituál a jeho interpretace (ženské rituály v antickém Řecku) [2] St/Wed 10:50 - 12:25 P218 RL PVP: Religionistický seminář -/-, -/2 ARL100042 Z 5 UFAR
Chlup, R.
Pehal, M.
Srovnávací fenomenolgie pohřebních rituálů Po/Mon 12:30 - 14:05 P225V RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, 1/1 ARL500100 Z 5 UFAR
Janoušek, H. Classical Contemporary Articles Čt/Thu 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 AFSV00275 Zk 6 UFAR
Janoušek, H.
Vrabec, M.
Rozum a vášně u Malebranche a Huma Čt/Thu 17:30 - 19:05 P225V -/-, -/2 AFSV00277 Z 3 UFAR
Jinek, J. Strast a trest v Platónově politickém myšlení Út/Tue 15:50 - 17:25 P308B -/-, 2/- AFSV00279 Z 3 UFAR
Jirsa, J. Úvod do etiky St/Wed 10:50 - 12:25 P217 FS PVP Etika a politická filosofie I 2/2, 2/2 AFS100613 Z, Z 6 UFAR
Jirsa, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P225V
Karásek, J. Hegelova "Malá logika" Čt/Thu 14:10 - 15:45 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500170 Z 4 UFAR
Karásek, J. Hegelův pojem filosofie St/Wed 09:10 - 10:45 P218 -/-, -/2 AFSV00270 Z 3 UFAR
Karásek, J. Kantova analytika estetických soudů Po/Mon 14:10 - 15:45 P217 FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500171 Z 4 UFAR
Karásek, J. Transcendentální dedukce kategorií podle 1. vydání Čt/Thu 10:50 - 12:25 P218 -/-, -/2 AFSV00271 Z 3 UFAR
Kolman, V. Bytí a číslo Út/Tue 17:30 - 19:05 P225V FIL PVP Magisterský kurs -/-, 2/- AFS500174 Z 4 UFAR
Kolman, V. Logika (Bc1 ) St/Wed 09:10 - 10:45 P217 FS PP 2/-, 2/- AFS100002 Z, Zk 9 UFAR
Kolman, V.
Švec, O.
Pragmatismus v kontextu St/Wed 17:30 - 19:05 P217 FS PVP Analytická filosofie I -/-, 2/2 AFS100685 Z 3 UFAR
Kolman, V.
Švec, O.
St/Wed 19:10 - 20:45 P217
Koubková, E. Pojetí prostoru v rituálech starověké Mezopotámie St/Wed 09:10 - 10:45 P225V RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 ARL500096 Z 5 UFAR
Kozák, J. Četba runových nápisů [2] Út/Tue 14:10 - 15:45 P218 RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 ARL500089 Z 5 UFAR
Kozák, J. Jungiánská metoda výkladu mýtu St/Wed 12:30 - 14:05 P225V RL PVP: Religionistický seminář -/-, -/2 ARL100294 Z 3 UFAR
Kozák, J. Latinská četba pro religionisty [2] Út/Tue 10:50 - 12:25 P218 RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 ARL500093 Z 5 UFAR
Kozák, J.
Pehal, M.
Bakalářský seminář Po/Mon 14:10 - 15:45 P225V RL PP -/2 ARL100018 Z 3 UFAR
Diplomní seminář RL PP (NMgr) -/2 ARL500023 Z 3 UFAR
Kozák, J.
Pehal, M.
Úvod do religionistiky II Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V RL PP -/-, -/2 ARL100003 Z 6 UFAR
Kratochvíl, Z. Presokratici klasické doby Út/Tue 15:50 - 17:25 P217 -/-, 2/- AFSV00110 Z 3 UFAR
Kulka, T. Estetika v kontextu filozofie Út/Tue 15:50 - 17:25 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0010 Zk 6 UFAR
Matějčková, T. Hegelova filosofie dějin St/Wed 10:50 - 12:25 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500172 Z 4 UFAR
Matějčková, T. Křesťanství I St/Wed 15:50 - 17:25 P225V RL PVP: Náboženské tradice I -/-, 2/- ARL100099 Zk 4 UFAR
Matějčková, T. Teorie sekularizace od Hegela k Habermasovi Út/Tue 12:30 - 14:05 P225V RL PVP: Filosofické semináře -/-, -/2 ARL100297 Z 3 UFAR
Matějčková, T. Úvod do Hegelovy filosofie dějin Út/Tue 17:30 - 19:05 P218 -/-, -/2 AFSV00280 Z 3 UFAR
Motl, J. Psychologie náboženství I St/Wed 14:10 - 15:45 P217 RL PP -/-, 2/- ARL100094 Zk 4 UFAR
Němec, V. Filosofický průvodce současným světem St/Wed 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0030 Zk 6 UFAR
Němec, V. Filosofie práva II Čt/Thu 15:50 - 17:25 P225V FIL PVP Magisterský kurs -/-, 2/- AFS500177 Z 4 UFAR
Novák, L. Esencialismus a syntetické a priori Čt/Thu 12:30 - 14:05 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/-, 2/- AFS500175 Z 4 UFAR
Němec, V. Vrcholná a pozdní scholastika Út/Tue 15:50 - 17:25 P225V FS PVP Středověká filosofie I  -/-, 2/2 AFS100672 Z 3 UFAR
Novák, L. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V
Oudová Holcátová, B. Křesťanství II: Křesťanská náboženská praxe Po/Mon 15:50 - 17:25 P217 RL PVP Metody a tradice II - Křesťanství II -/-, 2/- ARL100304 Zk 4 UFAR
Palkoska, J. Bůh a svět mezi Descartem a Leibnizem Čt/Thu 14:10 - 15:45 P225V FS PVP Racionalismus 2/2 AFS100683 Z 3 UFAR
Palkoska, J. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P225V
Palkoska, J. Leibniz - De ipsa Natura (O samotné přirozenosti) Čt/Thu 17:30 - 19:05 P218 FS - PVP Latinská filosofická četba -/-, -/2 AFS100689 Z 3 UFAR
Palkoska, J.
Špinka, Š.
Diplomový seminář St/Wed 14:10 - 15:45 P218 FIL PP -/2 AFS500135 Z 6 UFAR
Pehal, M. Seminář k egyptskému náboženství Út/Tue 09:10 - 10:45 P225V RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 ARL100295 Z 3 UFAR
Petříček, M. Imaginární světy VIII Čt/Thu 17:20 - 18:55 FAMU, m.107 -/-, 2/- AFSV00278 Z 3 UFAR
Petříček, M. Současná filosofie: texty a kontexty II Po/Mon 17:30 - 19:05 P217 FS PVP Současná kontinentální filosofie I -/-, 2/2 AFS100674 Z 3 UFAR
Petříček, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P217
Punčochář, V. Rozšiřující cvičení z logiky
(začíná 28. 2.)  
Út/Tue 09:10 - 10:45 P217 -/-, -/2 AFS100220 Z 3 UFAR
Ritter, M. Fenomenologie existence Út/Tue 10:50 - 12:25 P217 FS PVP Filosofie 19. a 20. stol. I -/-, 2/- AFS100687 --- 0 UFAR
Ritter, M. Fenomenologie existence - četba Út/Tue 14:10 - 15:45 P225V FS PVP Filosofie 19. a 20. stol. I -/-, -/2 AFS100688 Z 3 UFAR
Ritter, M. Nepojmová pravda: Benjamin a Adorno Po/Mon 17:30 - 19:05 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/-, 2/- AFS500179 Z 4 UFAR
Schifferová, V. Filosofie pro neslyšící St/Wed 12:30 - 14:05 P423 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0001 Zk 6 UFAR
Sládek, P.
Válová, D.
Proměny proroctví: Bůh, svět a člověk ve středověkém židovském myšlení
(začíná 23. 2.)  
Čt/Thu 09:10 - 10:45 P218 RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 AFSV00273 Z 3 UFAR
Sousedík, S. Úvod do studia tomismu II Pá/Fri 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 AFSV00276 Z 3 UFAR
Starý, J. Staroseverština II Út/Tue 17:30 - 19:05 P322 RL PVP Pramenný jazyk I -/-, -/2 ASK500178 Z 3 UGS
Špinka, Š. Platón a Aristoteles Čt/Thu 15:50 - 17:25 P217 FS PVP Antická filosofie I 2/-, 2/- AFS100675 --- 0 UFAR
Špinka, Š. Platón: Sofistés Pá/Fri 12:30 - 14:05 P225V FS PVP Antická filosofie I -/2, -/2 AFS100676 Z, Z 6 UFAR
Šterbáková, D.
Thein, K.
Smyslové vnímání: dějiny a struktura filosofického problému Út/Tue 14:10 - 15:45 P217 FIL PVP Magisterský kurs -/-, 2/- AFS500178 Z 4 UFAR
Švec, O. Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta Po/Mon 17:30 - 19:05 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0029 Zk 6 UFAR
Švec, O. Pragmatic Perspectives in Phenomenology Čt/Thu 17:30 - 19:05 P217 FIL PVP Magisterský kurs -/-, 2/- AFS500176 Z 4 UFAR
Thein, K. Aristotelův úvod do metafyziky: Metafyzika II-IV (a jiné texty) Čt/Thu 12:30 - 14:05 P225V FS PVP Antická filosofie I -/2, -/2 AFS100677 Z, Z 6 UFAR
Válová, D. Lévinas: Oddělení a rozmluva
(začíná 28. 2.) 
Út/Tue 12:30 - 14:05 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500173 Z 4 UFAR
Válová, D. Středověká falsafa: texty a souvislosti
(začíná 28. 2.) 
Út/Tue 09:10 - 10:45 P218 -/-, 2/- AFSV00272 Z 3 UFAR
Vojvodík, J. Filosofie, literatura, poetika Po/Mon 15:50 - 17:25 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0025 Zk 6 UFAR
Zemánek, M. Smrt v buddhismu Čt/Thu 14:10 - 15:45 P217 RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 ARL100293 Z 3 UFAR
Vysvětlivky barevných značení:
Modře jsou ve sloupcích Den/Čas/Místnost značeny přednášky, lososově semináře.
Kurzy, které jsou v poli Typ předmětu označeny žlutě, jsou primárně určeny pro religionisty. Kurzy označené zeleně jsou určeny pro filosofy i religionisty. Oranžově jsou značeny kurzy filosofie ve společném základu. Šedivě jsou značeny kurzy z nabídky jiných ústavů. Kurzy, které nijak značeny nejsou, jsou primárně určeny pro studenty filosofie. Modrým rámečkem jsou označeny změny.