Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: ÚFaR ZS 16/17

XLS PDF
ÚFaR ZS 16/17 (2388)
Aktualizace: 05.02.2017 19:10
Obory: Filozofie, Religionistika
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2016/2017 - Zimní

Filtrovat: Vše | Filosofie | Religionistika | Skelet | Filosofie ve společném základu - Dny: Po | Út | St | Čt |
Filtrovat:
Vyučující Název Den Čas Místnost Typ předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Antalík, D. Motiv hostiny v písemnictví starověkého Předního východu (Akkadsko‑ugaritská četba) St/Wed 14:10 - 15:45 P218 -/2, -/- ARL500094 Z 5 UFAR
Antalík, D. Náboženství antického Říma I Čt/Thu 10:50 - 12:25 P225V RL PVP Náb. tradice I - Antické náb. I 2/-, -/- ARL100107 Zk 4 UFAR
Antalík, D. Náboženství starověké Sýrie I St/Wed 12:30 - 14:05 P218 RL PVP Náb. tradice I - Náb. st. Př. vých. I 2/-, -/- ARL100163 Zk 4 UFAR
Antalík, D. Úvod do dějin archaických náboženství Čt/Thu 12:30 - 14:05 P217 RL PP 2/-, -/- ARL100286 Zk 4 UFAR
Bartoš, H.
Thein, K.
Aristotelés, O částech živočichů, 1. kniha Út/Tue 14:10 - 15:45 P217 -/2, -/- AFSV00264 Z 3 UFAR
Benyovszky, L. Heidegger, Řeč básně (1952), četba a komentář III Po/Mon 15:50 - 17:25 P218 -/2, -/- AFSV00255 Z 3 UFAR
Čapek, J. Čas v novější filosofii St/Wed 12:30 - 14:05 P217 FS PVP Filosofie 19. a 20. stol. I 2/-, -/- AFS100678 --- 0 UFAR
Čapek, J. Čas v novější filosofii - četba St/Wed 15:50 - 17:25 P217 FS PVP Filosofie 19. a 20. stol. I -/2, -/- AFS100679 Z 3 UFAR
Čapek, J. Filosofický problém osobní identity Po/Mon 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0031 Zk 6 UFAR
Čapek, J.
Jirsa, J.
Bakalářský seminář Čt/Thu 10:50 - 12:25 P217 FS PP -/2 AFS100197 Z 6 UFAR
Černý, J.
Švec, O.
Francouzská filosofie vědy
od 12. 10. 
St/Wed 17:30 - 19:05 P225V FIL PVP Magisterský kurs 2/-, -/- AFS500161 Z 4 UFAR
Fischerová, S. Počátky evropské literární tradice Út/Tue 12:30 - 14:05 C147 2/-, -/- ANRV00014 Z 2 URLS
Fischerová, S. Řecké lékařství a filosofie Út/Tue 10:50 - 12:25 C105 1/1, -/- AGRV00015 Z 2 URLS
Havrda, M.
Němec, V.
Alexandr z Afrodisiady: Duše a intelekt Út/Tue 15:50 - 17:25 P218 FIL PVP Magisterský kurs 2/-, -/- AFS500164 Z 4 UFAR
Hill, J. Mind in Modern Thought Čt/Thu 10:50 - 12:25 P131 2/- AFSV00227 Zk 6 UFAR
Hill, J. Teorie nevědomí Po/Mon 12:30 - 14:05 P225V FIL PVP Magisterský kurs 2/-, -/- AFS500163 Z 4 UFAR
Holba, J. Buddhistická filosofie St/Wed 12:30 - 14:05 P225V RL PVP: Metody a tradice II: Buddhismus II -/2, -/- ARL100300 Zk 4 UFAR
Horáček, F. Řečtina I: Cvičení [1] St/Wed 15:50 - 16:35 P218 -/1, -/- AFS500046 Z 3 UFAR
Horáček, F. Řečtina II [1] Pá/Fri 09:10 - 10:45 P218 -/2, -/- AFS500024 Z 3 UFAR
Horáček, F. Řečtina I [1] Pá/Fri 10:50 - 12:25 P217 RL PVP Pramenný jazyk I
FIL PVP Řečtina
-/2, -/- AFS500005 Z 3 UFAR
Chlup, R. Antropologie náboženství Po/Mon 12:30 - 14:05 P217 RL PP 2/-, -/- ARL100096 Zk 4 UFAR
Chlup, R. Rituál a jeho interpretace (ženské rituály v antickém Řecku) [1] St/Wed 10:50 - 12:25 P225V RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL100041 Z 3 UFAR
Chlup, R. Řecká četba: Érův mýtus z Ústavy St/Wed 17:30 - 19:05 P225M -/2, -/- ARL500095 Z 5 UFAR
Janoušek, H. Husserl's Early Concept of Intentionality Čt/Thu 09:10 - 10:45 P217 -/2, -/- AFSV00225 Zk 6 UFAR
Jinek, J. Aristotelova ústavní nauka Út/Tue 15:50 - 17:25 P308B PVP1: Filosofické semináře I-IV (Bc1 07/08-14/15); PVP1: Filosofické semináře I–II (Bc1 od 15/16) -/2, -/- AFSV00268 Z 3 UFAR
Jirsa, J. Úvod do etiky St/Wed 10:50 - 12:25 P217 FS PVP Etika a politická filosofie I 2/2, 2/2 AFS100613 Z, Z 6 UFAR
Jirsa, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P225V
Karásek, J. Kantova nauka o postulátech čistého praktického rozumu Po/Mon 14:10 - 15:45 P218 2/-, -/- AFSV00262 Z 3 UFAR
Karásek, J. Schellingova filosofie přírody Út/Tue 12:30 - 14:05 P217 FS PVP Německý idealismus 2/2, -/- AFS100684 Z 3 UFAR
Karásek, J. St/Wed 09:10 - 10:45 P225V
Karásek, J. Teorie subjektivity v post-hegelovské filosofii Út/Tue 09:10 - 10:45 P218 FIL PVP Magisterský kurs 2/-, -/- AFS500168 Z 4 UFAR
Karfíková, L. Augustin: christianizovaný novoplatonismus Čt/Thu 17:30 - 19:05 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/2, -/- AFS500167 Z 4 UFAR
Karfíková, L. Středověká filosofie Út/Tue 15:50 - 17:25 P225V FS PVP Středověká filosofie I 2/2, -/- AFS100671 Z 3 UFAR
Válová, D. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V
Kolman, V. Klasický pragmatismus St/Wed 17:30 - 19:05 P217 FS PVP Analytická filosofie I (Bc1),
Současná filosofie I (Bc2)
2/2, -/- AFS100682 Z 3 UFAR
Kolman, V. St/Wed 19:10 - 20:45 P217
Kolman, V. Logika (Bc1 ) St/Wed 09:10 - 10:45 P217 FS PP 2/-, 2/- AFS100002 Z, Zk 9 UFAR
Logika (Bc2) FS PP 2/-, -/- AFS400001 Z 3 UFAR
Kolman, V. Úvod do Tractatu Út/Tue 19:10 - 20:45 P225V -/2, -/- AFSV00261 Z 3 UFAR
Kouba, Petr Reflexe společnosti ve francouzském osvícenství Čt/Thu 15:50 - 17:25 P218 -/2, -/- AFSV00269 Z 3 UFAR
Kozák, J. Četba runových nápisů [1] Út/Tue 14:10 - 15:45 P218 RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL500088 Z 5 UFAR
Kozák, J. Latinská četba pro religionisty [1] Út/Tue 10:50 - 12:25 P218 RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL500092 Z 5 UFAR
Kozák, J.
Lyčka, M.
Bakalářský seminář Po/Mon 14:10 - 15:45 P225V RL PP -/2 ARL100018 Z 3 UFAR
Diplomní seminář RL NMgr -/2 ARL500023 Z 3 UFAR
Kozák, J.
Pehal, M.
Úvod do religionistiky I Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V RL PP -/2, -/- ARL100002 Z 6 UFAR
Král, M.
Šebešová, P.
Oborová didaktika Po/Mon 17:30 - 19:05 P225V -/2, -/- AFSV00103 Zk 6 UFAR
Kratochvíl, Z. Presokratici archaické doby Út/Tue 15:50 - 17:25 P217 2/-, -/- AFSV00109 Z 3 UFAR
Kulka, T. Estetika v kontextu filozofie Út/Tue 15:50 - 17:25 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0010 Zk 6 UFAR
Kvapil, O. Bytí k smrti
od 13. 10. 
Čt/Thu 10:50 - 12:25 P218 -/2, -/- AFSV00263 Z 3 UFAR
Kvasz, L. Kuhnova Struktura vědeckých revolucí po padesáti letech St/Wed 10:50 - 12:25 P131 2/-, -/- AFSV00267 Z 3 UFAR
Lyčka, M. Antická a středověká židovská filosofie Pá/Fri 09:10 - 10:45 P217 2/-, -/- ARL100299 Zk 4 UFAR
Lyčka, M. Četba Hebrejské bible. Jákob Pá/Fri 10:50 - 12:25 P218 RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL500090 Z 5 UFAR
Lyčka, M. Judaismus I Po/Mon 09:10 - 10:45 P225V RL PVP: Náboženské tradice I 2/-, -/- ARL100101 Zk 4 UFAR
Lyčka, M. Judaismus v tradičních textech Po/Mon 10:50 - 12:25 P225V RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL100065 Z 3 UFAR
Matějčková, T. Moderní a postmoderní filosofie náboženství Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0003 Zk 6 UFAR
Filosofie náboženství pro religionisty I RL PP 2/-, -/- ARL100090 Zk 4 UFAR
Matějčková, T. Osvícenství: kritika náboženství a jeho obnova Út/Tue 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/- ARL100296 Z 3 UFAR
Matějčková, T.
Ritter, M.
Co vše může být negováno? Hegel a Adorno St/Wed 15:50 - 17:25 P225V FIL PVP Magisterský kurs -/2, -/- AFS500162 Z 4 UFAR
Moural, J. John R. Searle a ontologie kultury (úvod do teorie institucí)
od 13. 10.  
Čt/Thu 19:10 - 20:45 P218 -/2, -/- AFSV00266 Z 3 UFAR
Němec, V. Filosofický průvodce současným světem St/Wed 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0030 Zk 6 UFAR
Němec, V. Filosofie práva I Čt/Thu 15:50 - 17:25 P225V FIL PVP Magisterský kurs 2/-, -/- AFS500165 Z 4 UFAR
Novák, L. Duše v barokní jezuitské filosofii
od 13. 10. 
Čt/Thu 12:30 - 14:05 P218 FS PVP Latinská filosofická četba -/2, -/- AFS100681 Z 3 UFAR
Novák, L. Existence v analytické metafyzice Čt/Thu 09:10 - 10:45 P218 -/2, -/- AFSV00260 Z 4 UFAR
Nykl, H. Východní křesťanství: úvod do problematiky St/Wed 15:50 - 16:35 P325 1/1, -/- AVES00849 Zk 4 UVES
Nykl, H. St/Wed 16:40 - 17:25 P325
Oudová Holcátová, B. Rituální praxe v islámu St/Wed 09:10 - 10:45 P218 RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL100298 Z 3 UFAR
Palkoska, J. Bůh a svět mezi Descartem a Leibnizem Čt/Thu 14:10 - 15:45 P225V FS PVP Racionalismus 2/2 AFS100683 Z 3 UFAR
Palkoska, J. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P225V
Palkoska, J. Filosofický proseminář Čt/Thu 17:30 - 19:05 P217 FS PP -/2, -/- AFS100598 Z 6 UFAR
Palkoska, J.
Špinka, Š.
Diplomový seminář Út/Tue 17:30 - 19:05 P225V FIL PP -/2 AFS400006 Z 12 UFAR
Diplomový seminář FIL PP -/2 AFS500135 Z 6 UFAR
Pehal, M. Seminář k antropologii náboženství Út/Tue 09:10 - 10:45 P225V RL PVP: Religionistický seminář -/2, -/- ARL100011 Z 3 UFAR
Peregrin, J. Inferencialismus Po/Mon 14:10 - 15:45 P217 FIL PVP Magisterský kurs 2/-, -/- AFS500160 Z 4 UFAR
Petříček, M. Imaginární světy VII Čt/Thu 17:20 - 18:55 FAMU, m.107 2/-, -/- AFSV00256 Z 3 UFAR
Petříček, M. Současná filosofie: texty a kontexty Po/Mon 17:30 - 19:05 P217 FS PVP Současná kontinentální filosofie I (Bc1), Současná filosofie (Bc2) 2/2, -/- AFS100673 Z 3 UFAR
Petříček, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P217
Punčochář, V. Rozšiřující cvičení z logiky
od 10. 10. 
Po/Mon 09:10 - 10:45 P217 -/2, -/- AFS100219 Z 3 UFAR
Rezek, P. Umění  zchytralosti St/Wed 10:50 - 12:25 P218 -/2, -/- AFSV00265 Z 3 UFAR
Ritter, M. An Introduction to Patočka’s Phenomenology Út/Tue 10:50 - 12:25 P225V FIL PVP Magisterský kurs 2/-, -/- AFS500166 Z 4 UFAR
Ritter, M. Bez(moc) svobody Út/Tue 14:10 - 15:45 P225V FS PVP Filosofie 19. a 20. stol. I -/2, -/- AFS100680 Z 3 UFAR
Ritter, M. Walter Benjamin Po/Mon 17:30 - 19:05 P218 2/-, -/- AFSV00259 Z 3 UFAR
Schifferová, V. Filosofie pro neslyšící St/Wed 12:30 - 14:05 P422B Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0001 Zk 6 UFAR
Sládek, P. Hebrejština SZ -- základní přehled Čt/Thu 10:50 - 12:25 C237A RL PVP Pramenný jazyk I 1/1, -/- AHE100001 Z 3 UBVA
Sládek, P. Po/Mon 10:50 - 12:25 C237A
Sojková, B. Védské náboženství Pá/Fri 12:30 - 14:05 P217 2/-, -/- ARL100050 Zk 4 UFAR
Sousedík, S. Úvod do studia tomismu Pá/Fri 15:50 - 17:25 P218 2/-, -/- AFSV00258 Z 3 UFAR
Starý, J. Hrdinské mýty starých Seveřanů I St/Wed 15:50 - 17:20 C105 RL PVP Seminář k dějinám náboženství -/3, -/- ASK500172 Zk 5 UGS
Starý, J. Staroseverština I Út/Tue 17:30 - 19:00 P201 RL PVP Pramenný jazyk I -/2, -/- ASK500021 Z 3 UGS
Špinka, Š. Platón a Aristoteles Čt/Thu 15:50 - 17:25 P217 FS PVP Antická filosofie I 2/-, 2/- AFS100675 --- 0 UFAR
Špinka, Š. Platón: Sofistés Pá/Fri 12:30 - 14:05 P225V FS PVP Antická filosofie I -/2, -/2 AFS100676 Z, Z 6 UFAR
Švec, O. Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta Po/Mon 17:30 - 19:05 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0029 Zk 6 UFAR
Švec, O. Self and Alterity in Contemporary Philosophy St/Wed 14:10 - 15:45 P217 2/-, -/- AFSV00257 Zk 6 UFAR
Thein, K. Aristotelův úvod do metafyziky: Metafyzika II-IV (a jiné texty) Čt/Thu 12:30 - 14:05 P225V FS PVP Antická filosofie I -/2, -/2 AFS100677 Z, Z 6 UFAR
Thein, K. Teoreticko-metodologický seminář Út/Tue 17:30 - 19:05 P218 Doktorské studium -/2, -/2 AXFSTMS01 Jiné 0 UFAR
Ťupek, P. Arabština pro religionisty I Út/Tue 10:50 - 12:20 C237A RL PVP Pramenný jazyk I 1/1, -/- ARB500027 Z 3 UBVA
Válová, D. Duše a mysl v dějinách filosofie Út/Tue 09:10 - 10:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0028 Zk 6 UFAR
Válová, D. The Other and Alterity in contemporary thinking
(filosofický překlad)
Út/Tue 12:30 - 14:05 P218 FIL PVP Filosofický překlad -/2, -/- AFS500169 Z 3 UFAR
Vojvodík, J. Filosofie, literatura, poetika
od 10. 10.
Po/Mon 15:50 - 17:25 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0025 Zk 6 UFAR
Zemánek, M. Buddhismus I
od 13. 10.
Čt/Thu 14:10 - 15:45 P217 RL PVP Náb. tradice I - Buddhismus a náb. Dál. vých. I 2/-, -/- ARL100111 Zk 4 UFAR
Vysvětlivky barevných značení:
Modře jsou ve sloupcích Den/Čas/Místnost značeny přednášky, lososově semináře.
Kurzy, které jsou v poli Typ předmětu označeny žlutě, jsou primárně určeny pro religionisty. Kurzy označené zeleně jsou určeny pro filosofy i religionisty. Oranžově jsou značeny kurzy filosofie ve společném základu. Šedivě jsou značeny kurzy z nabídky jiných ústavů. Kurzy, které nijak značeny nejsou, jsou primárně určeny pro studenty filosofie. Modrým rámečkem jsou označeny změny.