Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: ÚFaR ZS 15/16

XLS PDF
ÚFaR ZS 15/16 (1877)
Aktualizace: 18.01.2016 15:48
Obory: Filozofie, Religionistika
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2015/2016 - Zimní

Filtrovat: Vše | Filosofie | Religionistika | Skelet | Filosofie ve společném základu - Dny: Po | Út | St | Čt |
Filtrovat:
Vyučující Název Den Čas Místnost Typ předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Antalík, D. Mudrosloví starověkého Předního východu St/Wed 14:10 - 15:45 P423 RL PVP Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL100272 Z 3 UFAR
Antalík, D. Náboženství Anatolie I St/Wed 12:30 - 14:05 P225V RL PVP Náb. tradice I - Náb. st. Př. východu I 2/-, -/- ARL100143 Zk 4 UFAR
Antalík, D. Úvod do dějin archaických náboženství Čt/Thu 12:30 - 14:05 P217 RL PP 2/-, -/- ARL100286 Zk 4 UFAR
Antalík, D.
Dynda, J.
Náboženství Slovanů I Čt/Thu 10:50 - 12:25 P225V RL PVP Náb. tradice I - Starší ev. náb. tr. I 2/-, -/- ARL100121 Zk 4 UFAR
Benyovszky, L. Heidegger, Řeč básně (1952), četba a komentář Po/Mon 15:50 - 17:25 P218 -/2, -/- AFSV00224 Z 3 UFAR
Glombíček, P. Úvod do filosofie jazyka Čt/Thu 15:50 - 17:25 P217 FS PVP Analytická filosofie I (Bc1), Současná filosofie I (Bc2) 2/2, -/- AFS100662 Z 3 UFAR
Glombíček, P. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P217
Hill, J. Evolution and Philosophy Pá/Fri 14:10 - 15:45 P217 -/2, -/- AFSV00226 Zk 6 UFAR
Hill, J. Mind in Modern Thought Čt/Thu 10:50 - 12:25 P131 -/2, -/- AFSV00227 Zk 6 UFAR
Hill, J. Pojetí mysli od Descarta k Humovi Po/Mon 12:30 - 14:05 P225V FS PVP Novověká filosofie - Empirismus 2/2, -/- AFS100657 Z 3 UFAR
Hill, J. St/Wed 12:30 - 14:05 P217
Horáček, F. Řečtina I: Cvičení [1] (začíná až 19. 10.) Út/Tue 10:00 - 10:45 P225V -/1, -/- AFS500046 Z 3 UFAR
Horáček, F. Řečtina II [1] Pá/Fri 12:30 - 14:05 P218 RL PVP: Pramenný jazyk II -/2, -/- AFS500024 Z 3 UFAR
Horáček, F. Řečtina I [1] Pá/Fri 10:50 - 12:25 P217 RL PVP: Pramenný jazyk I
FS NMgr PVP: Řečtina
-/2, -/- AFS500005 Z 3 UFAR
Chlup, R. Doktorandský seminář Po/Mon 17:30 - 19:05 P225M RL PGS -/2, -/2 ARL500028 Jiné 0 UFAR
Chlup, R. Posedlost St/Wed 10:50 - 12:25 P218 RL NMgr -/2, -/- ARL500069 Z 4 UFAR
Chlup, R. Řecká četba: Mudroslovná poezie St/Wed 17:30 - 19:05 P225M -/2, -/- AFS500147 Z 5 UFAR
Chlup, R. Řecké náboženství I Po/Mon 12:30 - 14:05 P217 RL PVP Náb. tradice I - Antické náb. I 2/-, -/- ARL100109 Zk 4 UFAR
Chlup, R.
Kroulík, M.
Narativní konstrukce reality Út/Tue 17:30 - 19:05 P225M RL NMgr -/2, -/- ARL500072 Z 4 UFAR
Janoušek, H. Husserl's Early Concept of Intentionality Čt/Thu 09:10 - 10:45 P218 -/2, -/- AFSV00225 Zk 6 UFAR
Jirsa, J. Etika a politická filosofie St/Wed 10:50 - 12:25 P225V FS PVP Etika a politická filosofie I 2/2, 2/2 AFS100638 Z, Z 6 UFAR
Jirsa, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P225V
Jirsa, J.
Špinka, Š.
Aristotelés, Nikomachova Etika X Čt/Thu 10:50 - 12:25 P217 FIL PVP Magisterský kurs -/2, -/- AFSV00238 Z 4 UFAR
Kalivoda, J. Úvod do četby patristických textů - Aurelius Augustinus, De civitate Dei Út/Tue 12:30 - 13:15 C105 1/1, -/- ALMV00068 Z 3 URLS
Kalivoda, J. Út/Tue 13:15 - 14:00 C105
Karásek, J. Hegelova teorie pojmu Út/Tue 15:50 - 17:25 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/2, -/- AFS500144 Z 4 UFAR
Karásek, J. Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund (Filosofický překlad) Čt/Thu 14:10 - 15:45 P218 FIL PVP Filosofický překlad -/2, -/- AFS500146 Z 3 UFAR
Karásek, J. Kantova Kritika praktického rozumu St/Wed 15:50 - 17:25 P218 2/-, -/- AFSV00233 Z 3 UFAR
Karásek, J. Schellingova teorie kategorií v Systému tr. idealismu St/Wed 14:10 - 15:45 P218 2/-, -/- AFSV00232 Z 3 UFAR
Karfíková, L.
Špinka, Š.
Čas v platonské tradici Čt/Thu 17:30 - 19:05 P225V FIL PVP Magisterský kurs -/2, -/- AFS500139 Z 4 UFAR
Karfíková, L. Středověká filosofie Út/Tue 17:30 - 19:05 P225V FS PVP Středověká filosofie I 2/2, 2/2 AFS100655 Z, Z 6 UFAR
Válová, D. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V
Kolman, V. Frege - četba a komentář St/Wed 10:50 - 12:25 P217 FIL PVP Magisterský kurs -/2, -/- AFS500149 Z 4 UFAR
Kolman, V. Logika (Bc1 )
začíná 12. 10. 
Po/Mon 10:50 - 12:25 P217 FS PP Bc1 2/-, 2/- AFS100002 Z, Zk 9 UFAR
Logika (Bc2) FS PP Bc2 2/-, -/- AFS400001 Z 3 UFAR
Kolman, V.
Peregrin, J.
Punčochář, V.
Logicko-filosofický seminář IX Po/Mon 15:50 - 17:25 P217 -/2, -/- AFSV00234 Z 3 UFAR
Kolman, V.
Rezek, P.
Opera jako gesto Út/Tue 17:30 - 19:05 P217 2/-, -/- AFSV00231 Z 3 UFAR
Komárek, S. Obraz člověka v dílech významných biologů 19. a 20. stol. St/Wed 19:10 - 20:45 P217 2/-, -/- AFS100158 Zk 6 UFAR
Kopeček, M. České politické myšlení II Po/Mon 14:10 - 15:45 P205 1/1, 1/1 AHS333029 Z, Zk 6 UCD
Kouba, Pavel Bakalářský seminář St/Wed 17:30 - 19:05 P225V FS PP -/2 AFS100197 Z 6 UFAR
Kouba, Pavel Diplomový seminář St/Wed 19:10 - 20:45 P225V FIL PP -/2 AFS400006 Z 12 UFAR
Kouba, Pavel
Luhanová, E.
Prostor a jeho problematika Čt/Thu 19:10 - 20:45 P225V FIL PVP Magisterský kurs -/2, -/- AFS500150 Z 4 UFAR
Kouba, Petr Filosofie jako léčba duše Čt/Thu 15:50 - 17:25 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0019 Zk 6 UFAR
Kouba, Petr Za fenomenologií sociality Čt/Thu 12:30 - 14:05 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/2, -/- AFS500138 Z 4 UFAR
Kozák, J. Četba latinských pramenů ke germánskému, slovanskému a keltskému náboženství II [1]
začíná 13. 10. 
Út/Tue 10:50 - 12:25 P225V RL PVP Seminář k dějinám náb. -/2, -/- ARL500067 Z 5 UFAR
Kozák, J. Náboženství starých Seveřanů I St/Wed 15:50 - 17:25 P217 RL PVP Náb. tradice I - Starší ev. náb. tr. I 2/-, -/- ARL100252 Zk 4 UFAR
Kozák, J. Sémiotika náboženství St/Wed 17:30 - 19:05 P217 2/-, -/- ARL500074 Zk 4 UFAR
Kozák, J. Staroseverština II: Četba eddických písní [1] St/Wed 12:30 - 14:05 P218 RL PVP: Pramenný jazyk II -/2, -/- ARL100281 Z 5 UFAR
Kozák, J.
Lyčka, M.
Bakalářský seminář Po/Mon 14:10 - 15:45 P225V RL PP -/2 ARL100018 Z 3 UFAR
Diplomní seminář RL NMgr -/2 ARL500023 Z 3 UFAR
Kratochvíl, Z. Hérakleitos Út/Tue 15:50 - 17:25 P217 2/-, -/- AFSV00168 Z 3 UFAR
Kulka, T. Estetika v kontextu filozofie Út/Tue 15:50 - 17:25 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0010 Zk 6 UFAR
Lyčka, M. Fenomenologie náboženství I Po/Mon 09:10 - 10:45 P225V RL PP 2/-, -/- ARL100088 Zk 4 UFAR
Lyčka, M. Filosofie náboženství Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0003 Zk 6 UFAR
Filosofie náboženství pro religionisty I RL PP 2/-, -/- ARL100090 Zk 4 UFAR
Lyčka, M. Hebrejština II [1] Po/Mon 10:50 - 12:25 P225V RL PVP: Pramenný jazyk II -/2, -/- ARL100025 Z 3 UFAR
Matějčková, T. Zrod filosofie náboženství z novověkého sporu o pantheismus, atheismus a nihilismus Čt/Thu 15:50 - 17:25 P218 RL PVP: Filosofický seminář -/2, -/- ARL100271 Z 3 UFAR
Moural, J.
Trnka, J.
Kantova Kritika čistého rozumu I Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- AFSV00236 Z 3 UFAR
Němec, V. Existence a intersubjektivita Čt/Thu 15:50 - 17:25 P225V FS - PVP Filosofie 19. a 20. stol. I -/2, -/- AFS100661 Z 3 UFAR
Němec, V. Filosofický průvodce současným světem St/Wed 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0030 Zk 6 UFAR
Němec, V. Jsoucno, bytí a nicota Út/Tue 14:10 - 15:45 P225V FIL PVP Magisterský kurs -/2, -/- AFS500145 Z 4 UFAR
Ondračka, L. Reálie indických náboženství I St/Wed 09:10 - 10:45 P217 RL PVP Náb. tradice I - Indická náboženství I 2/-, -/- ARL100273 Zk 4 UFAR
Ondračka, L. Reálie indických náboženství v obrazech I Po/Mon 15:50 - 17:25 P131 2/-, -/- ARL100277 Z 3 UFAR
Ondračka, L. Reálie indických náboženství v textech I St/Wed 10:50 - 12:25 P413 RL PVP Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL100275 Z 3 UFAR
Ondračka, L. Sánkhjakáriká I Po/Mon 12:30 - 14:05 P218 RL PVP Seminář k dějinám náboženství -/2, -/- ARL500075 Z 5 UFAR
Ondračka, L. Sanskrtská četba: Sánkhjakáriká Po/Mon 11:40 - 12:25 P209 PVP4: Četby v pramenném jazyce (NMgr1 od 06/07) -/1, -/- ARL500080 Z 5 UFAR
Ondračka, L.
Pehal, M.
Úvod do religionistiky I Pá/Fri 09:10 - 10:45 P217 RL PP -/2, -/- ARL100002 Z 6 UFAR
Oudová Holcátová, B. Úvod do islámu I Út/Tue 12:30 - 14:05 P225V RL PVP Náb. tradice I - Islám I 2/-, -/- ARL100180 Zk 4 UFAR
Palkoska, J. Descartes - Odpovědi na Druhé námitky  (od 26. 11.) Čt/Thu 17:30 - 20:45 P218 FS PVP Latinská filosofická četba -/4, -/- AFS100663 Z 3 UFAR
Palkoska, J. Filosofický proseminář Čt/Thu 17:30 - 19:05 P131 FS PP -/2, -/- AFS100598 Z 6 UFAR
Palkoska, J. Jsoucno a pojem mezi Descartem a Leibnizem Čt/Thu 14:10 - 15:45 P217 FS PVP Novověká filosofie - racionalismus 2/2, -/- AFS100656 Z 3 UFAR
Palkoska, J. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P225V
Peregrin, J. Lidská mysl z hlediska evoluce Po/Mon 14:10 - 15:45 P217 FIL PVP Magisterský kurs -/2, -/- AFS500141 Z 4 UFAR
Punčochář, V. Rozšiřující cvičení z logiky - zimní semestr
(začíná 19. 10.)
Po/Mon 09:10 - 10:45 P217 -/2, -/- AFS100219 Z 3 UFAR
Ritter, M. Být sám sebou - seminář Út/Tue 15:50 - 17:25 P225V FS PVP Filosofie 19. a 20. stol. I -/2, -/- AFS100660 Z 3 UFAR
Ritter, M. Být sám sebou: (vy)nalézání a produkce lidské identity Út/Tue 12:30 - 14:05 P217 FS PVP Filosofie 19. a 20. stol. I 2/-, -/- AFS100659 --- 0 UFAR
Ritter, M. Patočka's Phenomenology St/Wed 15:50 - 17:25 P225V 2/-, -/- AFSV00237 Zk 6 UFAR
Schifferová, V. Filosofie pro neslyšící St/Wed 10:50 - 12:25 P423 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0001 Zk 6 UFAR
Sousedík, S. G.W.Hegel, Wissenschaft der Logik. Překlad, interpretace Pá/Fri 15:50 - 17:25 P225V -/2, -/- AFSV00230 Z 3 UFAR
Špinka, Š. Bytí a akt (Aristotelova Metafysika) Pá/Fri 12:30 - 14:05 P225V FS PVP Antická filosofie I -/2, -/2 AFS100654 Z, Z 6 UFAR
Švec, O. Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta Po/Mon 17:30 - 19:05 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0029 Zk 6 UFAR
Švec, O. Pragmatic Readings of Heidegger and Merleau-Ponty St/Wed 09:10 - 10:45 P225V FIL PVP Magisterský kurs -/2, -/- AFS500143 Z 4 UFAR
Švec, O. Subjekt, sebe-vědomí a intersubjektivita Út/Tue 09:10 - 10:45 P217 FS PVP Současná kontinentální filosofie I (Bc1), Současná filosofie (Bc2) 2/2, -/- AFS100658 Z 3 UFAR
Švec, O. Út/Tue 10:50 - 12:25 P217
Takács, L. Úvod do fenomenologické psychologie St/Wed 15:00 - 16:30 Psych.laboratoř v Celetné -/2, -/- APS300353 Kv 3 KPS
Thein, K. Antická filosofie I Út/Tue 14:10 - 15:45 P217 FS PVP Antická filosofie I 2/-, 2/- AFS100652 --- 0 UFAR
Thein, K. Platón Ústava VI. - VII. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P225V FS PVP Antická filosofie I -/2, -/2 AFS100653 Z, Z 6 UFAR
Tiedemann, M.
Wittschier, M.
Šebešová, P.
Problémově zaměřená výuka filosofie 10. , 23. a 24. 10. bloková výuka -/3, -/- AFSV00229 Z 3 UFAR
Válová, D. Duše a mysl v dějinách filosofie Út/Tue 09:10 - 10:45 P131 Filosofie ve společném základu  2/-, 2/- ASZFS0028 Zk 6 UFAR
Válová, D. Obtížná svoboda Emmanuela Lévinase Út/Tue 12:30 - 14:05 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/2, -/- AFS500142 Z 4 UFAR
Vitásková, M. Arabština pro religionisty II [1] Út/Tue 09:10 - 10:45 P218 RL PVP: Pramenný jazyk II -/2, -/- ARL100206 Z 3 UFAR
Vitásková, M. Korán - četba IV [1] Út/Tue 10:50 - 12:25 P218 -/2, -/- ARL500070 Z 5 UFAR
Vojvodík, J. Filosofie, literatura, poetika
(začíná až 12. 10.) 
Po/Mon 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0025 Zk 6 UFAR
Zawiszová, H. Japonská četba [1] St/Wed 17:30 - 19:05 C136 PVP4: Četby v pramenném jazyce (NMgr1 od 06/07) -/2, -/- ARL500077 Z 5 UFAR
Zawiszová, H. Moderní japonština II [1] St/Wed 15:50 - 17:25 C136 RL PVP: Pramenný jazyk II -/2, -/- ARL100283 Z 3 UFAR
Vysvětlivky barevných značení:
Modře jsou ve sloupcích Den/Čas/Místnost značeny přednášky, lososově semináře.
Kurzy, které jsou v poli Typ předmětu označeny žlutě, jsou primárně určeny pro religionisty. Kurzy označené zeleně jsou určeny pro filosofy i religionisty. Oranžově jsou značeny kurzy filosofie ve společném základu. Šedivě jsou značeny kurzy z nabídky jiných ústavů. Kurzy, které nijak značeny nejsou, jsou primárně určeny pro studenty filosofie. Modrým rámečkem jsou označeny změny.