Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: ÚFaR LS 14/15

XLS PDF
ÚFaR LS 14/15 (1684)
Aktualizace: 03.09.2015 13:30
Obory: Filozofie, Religionistika
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2014/2015 - Letní

Filtrovat: Vše | Filosofie | Religionistika | Skelet | Filosofie ve společném základu - Dny: Po | Út | St | Čt |
Filtrovat:
Vyučující Název Den Čas Místnost Typ předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Antalík, D. Náboženství Babylonie a Asýrie II St/Wed 12:30 - 14:05 P225V RL PVP: Náboženství starověkého Předního východu II -/-, 2/- ARL100124 Zk 4 UFAR
Antalík, D. Náboženství Etrusků II Čt/Thu 14:10 - 15:45 P225V RL PVP: Antické náboženství II -/-, 2/- ARL100138 Zk 4 UFAR
Antalík, D. Úvod do dějin náboženství Čt/Thu 12:30 - 14:05 P217 RL PP 2/-, 2/- ARL100008 Zk 6 UFAR
Benyovszky, L. Heidegger, Bytnost řeči (1957/58) - četba a komentář IV Po/Mon 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 AFSV00219 Z 3 UFAR
Beran, O. Úvod do feministické filosofie St/Wed 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 AFSV00214 Z 3 UFAR
Berounský, D.
Holba, J.
Diamantová sútra [2] St/Wed 14:10 - 15:45 P225V RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 ARL100270 Z 5 UFAR
Čapek, J. Identita Čt/Thu 10:50 - 12:25 P225V -/-, -/2 AFSV00217 Z 3 UFAR
Čapek, J. Leibniz, Nouveaux essais, II/27 (Filosofický překlad) St/Wed 09:10 - 10:45 P225V FIL PVP Filosofický překlad -/-, -/2 AFS500131 Z 4 UFAR
Halík, T. Křesťanství II Čt/Thu 10:50 - 12:25 P217 RL PVP:  Metody a tradice II -/-, 2/- ARL100100 Zk 4 UFAR
Halík, T.
Lyčka, M.
Filosofie náboženství Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0003 Zk 6 UFAR
Filosofie náboženství pro religionisty II RL PVP: Metody a tradice II -/-, 2/- ARL100091 Zk 4 UFAR
Hill, J. Consciousness in Nature Po/Mon 12:30 - 14:05 P225V -/-, 2/- AFSV00211 Zk 6 UFAR
Hill, J. Duše a mysl v dějinách filosofie Út/Tue 10:50 - 12:25 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0028 Zk 6 UFAR
Hill, J. Liberalism and its Historical Roots St/Wed 12:30 - 14:05 P217 -/-, 2/- AFSV00212 Zk 6 UFAR
Holba, J. Sanskrt I [2] Pá/Fri 10:50 - 12:25 P218 RL PVP: Pramenný jazyk -/-, -/2 ARL100037 Z 3 UFAR
Horáček, F. Řečtina I: Cvičení [2] Po/Mon 09:40 - 10:40 P218 -/-, -/1 AFS500047 Z 3 UFAR
Horáček, F. Řečtina II [2] Po/Mon 10:50 - 12:25 P218 -/-, -/2 AFS500025 Z 3 UFAR
Horáček, F. Řečtina I [2] Pá/Fri 10:50 - 12:25 P217 RL PVP: Pramenný jazyk I
FIL Nmgr PVP: Řečtina nebo jiný jazyk
-/-, -/2 AFS500006 Z 3 UFAR
Chlup, R. Kosmologie a společnost (Mary Douglas) Po/Mon 12:30 - 14:05 P218 -/-, -/2 ARL100139 Z 4 UFAR
Chlup, R. Mary Douglas pro pokročilé St/Wed 10:50 - 12:25 P225M RL NMgr -/-, -/2 ARL500050 Z 4 UFAR
Chlup, R. Řecká četba: Sofoklés, Král Oidipús [2] St/Wed 17:30 - 19:05 P225M -/-, -/2 AFS500121 Z 5 UFAR
Janoušek, H. Reading: Husserl, E., Experience and Judgment Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V -/-, -/2 AFSV00213 Zk 6 UFAR
Jinek, J. Změna a účel podle Aristotela Čt/Thu 15:50 - 17:25 P225V -/-, -/2 AFSV00216 Z 3 UFAR
Jinek, J.
Kollert, L.
Politické myšlení Carla Schmitta Čt/Thu 12:30 - 14:05 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500128 Z 4 UFAR
Jirsa, J. Etika a politická filosofie St/Wed 10:50 - 12:25 P225V FS PVP Etika a politická filosofie I 2/2, 2/2 AFS100638 Z, Z 6 UFAR
Jirsa, J. St/Wed 15:50 - 17:25 P225V
Jirsa, J. Political philosophy of Central European dissidence Čt/Thu 10:00 - 12:25 P129 -/3 AFSV00058 Zk 6 UFAR
Jirsa, J. Theofrastos, De sensibus St/Wed 12:30 - 14:05 P218 -/-, -/2 AFSV00215 Z 3 UFAR
Kalivoda, J. Latina St/Wed 09:10 - 10:45 P217 FS PP -/2, -/2 AFS100001 Z, Zk 9 UFAR
Karásek, J. Fichte: První úvod do vědosloví. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P218 -/-, -/2 AFSV00218 Z 3 UFAR
Karásek, J. Kantovy Zásady zkušenosti Út/Tue 15:50 - 17:25 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500127 Z 4 UFAR
Karásek, J. Problém vědomí v klasické německé filosofii St/Wed 14:10 - 15:45 P217 FS PVP Německý idealismus 2/2 AFS100640 Z 3 UFAR
Karásek, J. St/Wed 15:50 - 17:25 P217
Kolman, V. Dialektické principy matematiky Út/Tue 19:10 - 20:45 P225V FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500126 Z 4 UFAR
Kolman, V.
Kvasz, L.
Jazyky vědy, jazyky umění
(začíná 23. 2.)
Po/Mon 10:50 - 12:25 P217 FS PVP Analytická filosofie I 2/2, 2/2 AFS100637 Z, Z 6 UFAR
Kolman, V.
Kvasz, L.
Po/Mon 09:10 - 10:45 P217
Kolman, V.
Peregrin, J.
Punčochář, V.
Logicko-filosofický seminář VIII Po/Mon 15:50 - 17:25 P217 -/-, -/2 AFSV00205 Z 3 UFAR
Kolman, V.
Punčochář, V.
Logika Út/Tue 10:50 - 12:25 P217 FS PP 2/-, 2/- AFS100002 Z, Zk 9 UFAR
Kouba, Pavel Bakalářský seminář St/Wed 17:30 - 19:05 P225V FS PP -/2 AFS100197 Z 6 UFAR
Kouba, Pavel Diplomový seminář St/Wed 19:10 - 20:45 P225V FIL PP -/2 AFS400006 Z 12 UFAR
Kouba, Petr Co je revoluce? II Čt/Thu 10:50 - 12:25 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500124 Z 4 UFAR
Kouba, Petr Filosofie jako léčba duše Čt/Thu 15:50 - 17:25 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0019 Zk 6 UFAR
Kozák, J. Četba latinských pramenů ke germánskému, slovanskému a keltskému náboženství [2] Po/Mon 15:50 - 17:25 S131 RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 ARL500054 Z 5 UFAR
Kozák, J. Staroseverská četba [2] St/Wed 09:10 - 10:45 P218 -/-, -/2 ARL500046 Z 5 UFAR
Kozák, J. Staroseverština I [2] Út/Tue 09:10 - 10:45 P218 RL PVP: Pramenný jazyk -/-, -/2 ARL100221 Z 3 UFAR
Kozák, J. Teorie mýtu [2] Út/Tue 14:10 - 15:45 P225V -/-, -/2 ARL100268 Z 4 UFAR
Kozák, J.
Lyčka, M.
Bakalářský seminář Po/Mon 14:10 - 15:45 P225V RL PP -/2 ARL100018 Z 3 UFAR
Diplomní seminář RL PP NMgr. -/2 ARL500023 Z 3 UFAR
Kratochvíl, Z. Presokratici klasické doby Út/Tue 15:50 - 17:25 P217 -/-, 2/- AFSV00110 Zk 6 UFAR
Kratochvíl, Z. Uvedení k filosofii St/Wed 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu  2/-, 2/- ASZFS0002 Zk 6 UFAR
Kulka, T.
Zuska, V.
Estetika v kontextu filozofie Út/Tue 15:50 - 17:25 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0010 Zk 6 UFAR
Lyčka, M. Četba Hebrejské bible [2] Pá/Fri 09:10 - 10:45 P218 -/-, -/2 ARL500048 Z 5 UFAR
Lyčka, M. Filosofie náboženství A. J. Heschela Pá/Fri 10:50 - 12:25 P225V RL PVP: Seminář k dějinám náboženství -/-, -/2 ARL500059 Z 4 UFAR
Lyčka, M. Hebrejština I [2] Po/Mon 10:50 - 12:25 P225V RL PVP: Pramenný jazyk -/-, -/2 ARL100044 Z 3 UFAR
Lyčka, M. Judaismus II Po/Mon 09:10 - 10:45 P225V RL PVP: Metody a tradice II -/-, 2/- ARL100102 Zk 4 UFAR
Novák, L. Teorie vztahu ve druhé scholastice II Čt/Thu 15:50 - 17:25 P218 FS PVP Latinská filosofická četba -/-, -/2 AFS100649 Z 3 UFAR
Válová, D. Středověká filosofie Út/Tue 15:50 - 17:25 P225V FS PVP Středověká filosofie I 2/2, 2/2 AFS100646 Z, Z 6 UFAR
Novák, L. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P131
Ocelák, R. Úvod do teoretické sémantiky St/Wed 14:10 - 15:45 C18 -/-, 2/- ABO500110 Zk 3 UCJTK
Ondračka, L.
Pehal, M.
Úvod do religionistiky II Pá/Fri 09:10 - 10:45 P217 RL PP -/-, -/2 ARL100003 Z 6 UFAR
Palkoska, J. Descartes: Pravidla pro vedení rozumu II Pá/Fri 14:10 - 15:45 P225V FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500129 Z 4 UFAR
Palkoska, J. Filosofie a (přírodní) věda mezi Descartem a Lockem Čt/Thu 14:10 - 15:45 P217 FS PVP Racionalismus -/-, 2/2 AFS100651 Z 3 UFAR
Palkoska, J. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P217
Palkoska, J.
Zajíček, S.
Matematika a fyzika pro filosofy St/Wed 14:10 - 15:45 P218 -/-, -/2 AFSV00044 Z 3 UFAR
Petříček, M. Dekonstrukce svědectví a evidence Po/Mon 17:30 - 19:05 P217 FS PVP Současná filosofie I 2/2, 2/2 AFS100648 Z, Z 6 UFAR
Petříček, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P217
Petříček, M. Imaginární světy V Čt/Thu 17:20 - 18:55 FAMU m. 107 -/-, 2/- AFSV00207 Z 3 UFAR
Punčochář, V. Úvod do teoretické sémantiky Po/Mon 12:30 - 14:05 P217 -/-, -/2 ALGV00003 Z 5 KLOG
Punčochář, V. Rozšiřující cvičení z logiky
(začíná 24. 2.) 
Út/Tue 09:10 - 10:45 P217 -/-, -/2 AFS100220 Z 3 UFAR
Rezek, P. Aristotelovy Kategorie na půdě rétorické St/Wed 10:50 - 12:25 P217 FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500125 Z 4 UFAR
Ritter, M. Filosofie mediality Po/Mon 17:30 - 19:05 P225V -/-, -/2 AFSV00220 Z 3 UFAR
Schifferová, V. Filosofie pro neslyšící Út/Tue 12:30 - 14:05 P421 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0001 Zk 6 UFAR
Sobotka, M. 25 plodných let filosofie - 1787 - 1812 II Po/Mon 14:10 - 15:45 P218 2/2, 2/2 AFSV00197 Z, Zk 9 UFAR
Sobotka, M. Út/Tue 14:10 - 15:45 P218
Sousedík, S. Četba a kritický výklad Kantovy Kritiky čistého rozumu: Transcendentální analytika Čt/Thu 19:10 - 20:45 P225V -/-, -/2 AFSV00223 Z 3 UFAR
Špinka, Š. Blaženost smrtelných bytostí (Etika Nikomachova) Pá/Fri 12:30 - 14:05 P225V FS PVP Antická filosofie I -/2, -/2 AFS100644 Z, Z 6 UFAR
Špinka, Š. Bytí a dobro Čt/Thu 15:50 - 17:25 P217 FS PVP Antická filosofie I 2/-, 2/- AFS100643 --- 0 UFAR
Špinka, Š. Diskusní seminář k "Blaženosti smrtelných bytostí" II Pá/Fri 14:10 - 15:45 P218 -/-, -/2 AFSV00222 Z 3 UFAR
Švec, O. Fenomenologie, historická epistemologie a otázka objektivity Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500130 Z 4 UFAR
Švec, O. Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta Po/Mon 17:30 - 19:05 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0029 Zk 6 UFAR
Ritter, M. Praxe (a) existence

(začíná až v týdnu od 2. března)
Út/Tue 12:30 - 14:05 P225V FS PVP Filosofie 19. a 20. stol. I -/-, 2/2 AFS100650 Z 3 UFAR
Ritter, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P225V
Švec, O. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P217
Thein, K. Antická filosofie I - seminář B Čt/Thu 12:30 - 14:05 P225V FS PVP Antická filosofie I -/2, -/2 AFS100645 Z, Z 6 UFAR
Thein, K. Jazyk, obraz, obraznost: Lessingův Láokoón a jiné texty II Út/Tue 17:30 - 19:05 P218 -/-, -/2 AFSV00221 Z 3 UFAR
Thein, K. Metafora a myšlení II Út/Tue 14:10 - 15:45 P217 FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500123 Z 4 UFAR
Válová, D. Jewish Philosophy in the Middle Ages Út/Tue 10:50 - 12:25 P225V -/-, 2/- AFSV00210 Zk 6 UFAR
Válová, D. Lévinas, Totalita a nekonečno II Čt/Thu 09:10 - 10:45 P218 FIL PVP Magisterský kurs -/-, -/2 AFS500122 Z 4 UFAR
Vitásková, M. Arabština pro religionisty I 
(začíná 17. 3.)
Út/Tue 12:30 - 14:05 P218 RL PVP: Pramenný jazyk -/-, -/2 ARL100200 Z 3 UFAR
Vojvodík, J. Filosofie, literatura, poetika Po/Mon 14:10 - 15:45 P131 Filosofie ve společném základu 2/-, 2/- ASZFS0025 Zk 6 UFAR
Zawiszová, H. Moderní japonština [2] Čt/Thu 17:30 - 19:05 P218 RL PVP: Pramenný jazyk I -/-, -/2 ARL100267 Z 3 UFAR
Vysvětlivky barevných značení:
Modře jsou ve sloupcích Den/Čas/Místnost značeny přednášky, lososově semináře.
Kurzy, které jsou v poli Typ předmětu označeny žlutě, jsou primárně určeny pro religionisty. Kurzy označené zeleně jsou určeny pro filosofy i religionisty. Oranžově jsou značeny kurzy filosofie ve společném základu. Šedivě jsou značeny kurzy z nabídky jiných ústavů. Kurzy, které nijak značeny nejsou, jsou primárně určeny pro studenty filosofie. Modrým rámečkem jsou označeny změny.