Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Archeologie pravěku a středověku NMgr1

XLS PDF
Archeologie pravěku a středověku NMgr1 (4552)
Aktualizace: 10.02.2022 12:57
Popis: Rozvrh pro navazující magisterské studium oboru Archeologie pravěku a středověku
Obory: Archeologie pravěku a středověku
Katedry: 21-UPRAV
Semestr: 2021/2022 - Letní

Filtrovat:
Vyučující Název Den Čas Místnost Typ předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Beneš, Z.
Bursák, D.
Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 2 Čt/Thu 14:10 - 15:45 C211 Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 2019/20); PA - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 2019/20) -/-, -/2 APA111028 Z 3 UPRAV
Bakalářský seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 2 PA - PVP 2: Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (Bc2 od 2019/20); Modul 2: Mladší pravěk a raná doba dějinná (Bc1 od 2019/20) -/-, -/2 APA111040 Z 4 UPRAV
Bakalářský seminář pro starší pravěk 2 Modul 1: Starší pravěk (Bc1 od 2019/20); PA - PVP 2: Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (Bc2 od 2019/20) -/-, -/2 APA111038 Z 4 UPRAV
Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 2 Modul 2: Mladší pravěk a raná doba dějinná (NMgr1 od 2019/20); PA - Modul 2: Mladší pravěk a raná doba dějinná (NMgr2 od 2019/20) -/-, -/2 APA555020 Z 3 UPRAV
Seminář pro starší pravěk 2 Modul 1: Starší pravěk (NMgr1 od 2019/20); PA - Modul 1: Starší pravěk (NMgr2 od 2019/20) -/-, -/2 APA555017 Z 3 UPRAV
Horáček, S.
Maliukov, H.
Tlustá, J.
Kopeme hlouběji: archeologie, reflexe a já PVP 2: Vybrané problémy z klasické archeologie (NMgr1 od 2019/20) -/-, 1/1 APA555061 Z 3 UPRAV
Chytráček, M. Střední a západní Evropa starší doby železné a vlivy z oblasti Středomoří Čt/Thu 15:50 - 17:25 C211 PVP 1: Vybrané problémy archeologie mladšího pravěku, rané doby dějinné a středověku (Bc1 od 2019/20) -/-, 2/- APA111044 Z 3 UPRAV
Evropa v době železné Povinné předměty pro celé studium (NMgr1 od 2019/20); PA - Povinné předměty pro celé studium (NMgr2 od 2019/20) -/-, 2/- APA555003 Zk 5 UPRAV
Střední a západní Evropa starší doby železné a vlivy z oblasti středomoří PVP 1: Vybrané problémy z archeologie mladšího pravěku, rané doby dějinné a středověku (NMgr1 od 2019/20); PA - PVP 2: Vybrané problémy z archeologie pravěku, rané doby dějinné a středověku (NMgr2 od 2019/20) -/-, 2/- APA555027 Z 3 UPRAV
Klápště, J.
Klír, T.
Archeologie středověké krajiny St/Wed 14:10 - 15:45 C211 Povinné předměty pro celé studium (NMgr1 od 2019/20); PA - Povinné předměty pro celé studium (NMgr2 od 2019/20) -/-, 2/- APA555006 Zk 5 UPRAV
Klápště, J.
Klír, T.
Štefan, I.
Seminář pro archeologii středověku a raného novověku 2 St/Wed 16:40 - 18:15 C211 Modul 3: Archeologie středověku a raného novověku (NMgr1 od 2019/20); PA - Modul 3: Archeologie středověku a raného novověku (NMgr2 od 2019/20) -/-, -/2 APA555023 Z 3 UPRAV
Bakalářský seminář pro archeologii středověku a raného novověku 2 PA - PVP 2: Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (Bc2 od 2019/20); Modul 3: Středověká a postmedievální archeologie (Bc1 od 2019/20) -/-, -/2 APA111042 Z 4 UPRAV
Seminář pro archeologii středověku a raného novověku 2 Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 2019/20); PA - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 2019/20) -/-, -/2 APA111030 Z 3 UPRAV
Klápště, J.
Žemlička, J.
Dějiny středověkého osídlení 2 St/Wed 09:10 - 09:55 C153 Povinné předměty pro celé studium (NMgr1 od 2019/20) -/-, 1/1 APA555010 Zk 5 UPRAV
Klápště, J.
Žemlička, J.
St/Wed 10:00 - 10:45 C153
Klír, T.
Štefan, I.
Cvičení s archeologickým materiálem 2 Pá/Fri 09:10 - 10:45 C211 Povinné předměty pro celé studium (NMgr1 od 2019/20) -/-, -/2 APA555013 Z 2 UPRAV
Cvičení s archeologickým materiálem 2 Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 2019/20) -/-, -/2 APA111032 Z 3 UPRAV
Klír, T.
Švejcar, O.
Vojtěchovský, T.
Gis v archeologii II Pá/Fri 14:10 - 17:25 C119 PVP2: Kurzy širší specializace (Bc1 od 2021/22); KLAA - PVP3: Kurzy širší specializace (Bc2 od 2021/22); PVP3: Kurzy širší specializace (NMgr1 2021/22); Povinné předměty pro celé studium (NMgr1 od 2019/20) -/2 APA555011 Z 3 UPRAV
Květina, P. Etnoarcheologie Po/Mon 09:10 - 10:45 C211 PA - PVP 3: Základy přírodních věd pro archeology, metodologie a praxe, pravěké technologie (NMgr2 od 2019/20); PVP 4: Základy přírodních věd pro archeology, metodologie a praxe (NMgr1 od 2019/20) 2/- APA555047 Z 3 UPRAV
Etnoarcheologie PVP 3: Základy přírodních věd pro archeology, metodologie a praxe (Bc1 od 2019/20) 2/- APA111059 Z 3 UPRAV
Podliska, J. Archeologie středověké Prahy Čt/Thu 10:50 - 12:25 C211 PVP 1: Vybrané problémy z archeologie mladšího pravěku, rané doby dějinné a středověku (NMgr1 od 2019/20); PA - PVP 2: Vybrané problémy z archeologie pravěku, rané doby dějinné a středověku (NMgr2 od 2019/20) -/-, 2/- APA555028 Z 3 UPRAV
Popelka, M. Archeologie a veřejnost Čt/Thu 09:10 - 10:45 C211 Povinné předměty pro celé studium (NMgr1 od 2019/20) -/-, 2/- APA555008 Z 3 UPRAV
Stančo, L. Archeologie střední Asie Po/Mon 10:50 - 12:25 C211 PVP 2: Vybrané problémy z klasické archeologie (NMgr1 od 2019/20) -/-, 2/- APA555033 Z 3 UPRAV
Turek, J. Archaeology of Domestication Čt/Thu 12:30 - 14:05 C211 PVP 1: Vybrané problémy z archeologie mladšího pravěku, rané doby dějinné a středověku (NMgr1 od 2019/20) 2/- APA555059 Z 3 UPRAV
Archaeology of Domestication 2/- APA555059E Zk 3 ZO
Archaeology of Domestication PVP 1: Vybrané problémy archeologie mladšího pravěku, rané doby dějinné a středověku (Bc1 od 2019/20) 2/- APA111068 Z 3 UPRAV
Zapelloni Pavia, A. Romans outside Rome: new approaches to the archaeology of Roman colonization in ancient Italy Út/Tue 09:10 - 10:40 C425 PVP 2: Vybrané problémy z klasické archeologie (NMgr1 od 2019/20) -/-, 1/1 APA555060 Z 3 UPRAV