Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Komparatistika (NMgr. od 2021/2022, jednoobor)

XLS PDF
Komparatistika (NMgr. od 2021/2022, jednoobor) (4270)
Aktualizace: 31.08.2021 11:15
Obory: Komparatistika
Katedry: 21-UCLK
Semestr: 2021/2022 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Komparatistika NMgr1 (od 2021)
Povinné předměty za celé studium (NMgr1 od 21/22)
Diplomový seminář -/2 AKM500066 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P409 Bílek, P.
Koncepty lyriky 2/-, -/- ABO500700 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:40 P300 Hrdlička, J.
Teorie literatury a interpretace textu – přednáška 2/-, -/- ABO500703 Zk 4 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:20 P018 Krásová, E.
Teorie literatury a interpretace textu – seminář -/2, -/- ABO500704 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P409 Šebek, J.
Úvod do obecné a srovnávací literární vědy – přednáška 2/-, -/- ABO500701 Zk 4 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:20 1.10 Hrdlička, J.
Jaluška, M.
Úvod do obecné a srovnávací literární vědy – seminář -/2, -/- ABO500702 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 1.10 Hrdlička, J.
Jaluška, M.
PVP 1: Literatura v teorii (NMgr1 od 21/22)
Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let -/2, -/- ABO100549 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P018 Jelínková, T.
Cesty k textu – interpretační přístupy k Hledání ztraceného času -/2, -/- ABO700445 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P300 Krásová, E.
Erasmus I -/2 ABOE01 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus IX -/2 ABOE09 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus V -/2 ABOE05 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Metody literární historie – přednáška 2/-, -/- ABO700739 Zk 4 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P018 Vojtěch, D.
Metody literární historie – seminář I -/2, -/- ABO500007 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P409 Merhaut, L.
Metody literární teorie – přednáška 2/-, -/- ABO700738 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:40 P300 Málek, P.
Metody literární teorie – seminář I -/2, -/- ABO500005 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P409 Málek, P.
Mimésis. Proměny konceptu -/2, -/- ABO700273 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P409 Šebek, J.
Portréty a obrazy -/2, -/- ABO700438 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 H018 Činátlová, B.
PVS/VS Kognitivní lingvistika a kognitivní poetika -/2, -/- ACN300613 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P021 Vaňková, I.
Tvůrčí psaní a čtení básní -/2, -/- ABO700443 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 H018 Härtelová, E.
Hrdlička, J.
PVP 2: Světová literatura v mediálních podobách (NMgr1 od 21/22)
Analýza učebnic a dalších příruček k výuce literatury -/2, -/- ABO700347 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P409 Vojtíšek, O.
Erasmus II -/2 ABOE02 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VI -/2 ABOE06 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus X -/2 ABOE10 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku -/2, -/- ABO700275 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 P409 Vojtíšek, O.
Město jako metonymický koncept: close-reading Calvinových Neviditelných měst -/2, -/- ABO700458 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P417 Macháčková, K.
Počátky evropské literární tradice I (Starověké Řecko) 2/-, -/- AGL100002 Zk 4 URLS
Přednáška / Lecture Fischerová, S.
Světová literatura (pro učitele) -/2, -/- ABO500445 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
PVP 3: Historická poetika (NMgr1 od 21/22)
Balada: žánr mezi romantismem a modernou -/2, -/- ABO700450 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P413 Vojvodík, J.
Básník paměti Karel Šiktanc -/2, -/- ABO700455 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 1.10 Vinš, O.
Česká undergroundová literatura 1948–1989 -/2, -/- ABO100261 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P409 Machovec, M.
Erasmus III -/2 ABOE03 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VII -/2 ABOE07 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Groteska a absurdita v české literatuře šedesátých let 20. století -/2, -/- ABO100462 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P409 Merhaut, L.
Hagiographia bohemica II -/2, -/- ABO700446 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P411 Škarpová, M.
Hrabal vs. Kundera -/2, -/- ABO700453 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:00 P409 Eder, K.
Kinter, V.
Padesátá léta 20. století – temné období české literatury? -/2, -/- ABO700440 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P417 Holý, J.
PVS/VS Klíčové pojmy v textech Václava Havla -/2, -/- ACN300819 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P021 Vaňková, I.
Rozpory a vícehlasy -/2, -/- ABO700451 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P417 Šorm, M.
Sondy do české lyriky 30. let 20. století -/2, -/- ABO100341 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P412 Wiendl, J.
Výuka staré literatury na střední škole -/2, -/- ABO700448 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P018 Škarpová, M.
Základy bibliografie -/2, -/- ABO700346 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P417 Špirit, M.
Základy ediční a redakční práce I -/2, -/- ABO100648 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P417 Hesová, P.
Vaněk, V.
Ženská zkušenost holokaustu -/2, -/- ABO700442 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P409 Holý, J.
Ženy ve vědě (a literatuře) do roku 1945 -/2, -/- ABO700456 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P417 Bečanová, N.
PVP 4: Studia současnosti (NMgr1 od 21/22)
Audiokniha v teorii a praxi -/2, -/- ABO700351 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P409 Hadravová, E.
Bourdieu 1930-2002-2022: Habitus, Literary Field, Reflexivity, Critical Theory -/2, -/- ABO700459 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P409 Šebek, J.
Čtení: teorie, praxe, reflexe -/2, -/- ABO700292 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P417 Kuzmičová, A.
Segi Lukavská, J.
Erasmus IV -/2 ABOE04 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VIII -/2 ABOE08 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Město v současné české a slovenské poezii -/2, -/- ABO700454 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P018 Blažeková, M.
ἀρχή/archē, kámen, scultura jako trans-moderní fenomén 2/-, -/- ABO700449 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:00 P018 Vojvodík, J.