Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Empirická a komparativní lingvistika (NMgr. od 2021/2022, jednoobor)

XLS PDF
Empirická a komparativní lingvistika (NMgr. od 2021/2022, jednoobor) (4268)
Aktualizace: 31.08.2021 11:08
Obory: Empirická a komparativní lingvistika
Katedry: 21-UCJTK
Semestr: 2021/2022 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Empirická a komparativní lingvistika NMgr1 (od 2021)
Povinné předměty za celé stud. (NMgr 1 od 2021/22)
Current Approaches in Linguistics 1/1, -/- ABO700701 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P409 Ceháková, M.
Lehečková, E.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P409 Ceháková, M.
Lehečková, E.
Diplomový seminář – jazyk -/2, -/- ABO700800 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P024 Mareš, P.
Martínek, F.
Saicová Římalová, L.
Empirické metody v lingvistice -/2, -/- ABO700700 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 1.10 Šimík, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P409 Kříž, A.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P417 Chládková, K.
PVP1: Empirická metodologie (NMgr1 od 21/22)
Data processing -/2, -/- AAA130192 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P034 Tichý, O.
Language network analysis -/2, -/- AAA500182 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 P001 Luef, E.
Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK -/2, -/- AMLV00058 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 S131 Lukeš, D.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 S131 Benešová, L.
Waclawičová, M.
Úvod do práce s jazykovými korpusy 1/1 AKORPUS01 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P300 Cvrček, V.
Kováříková, D.
Křen, M.
Škrabal, M.
PVP2: Bohemistická lingvistika (NMgr1 od 21/22)
Analýza diskurzu -/2, -/- ABO700706 Zk 5 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P409 Hořejší, M.
Mareš, P.
Poláková, L.
Fonetické redukce ve spontánní řeči -/2 ALINV616M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 C424 Machač, P.
Frazeologie a korpus -/2 AMLV00060 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 S131 Kopřivová, M.
Historická mluvnice a historická lexikologie 2/2, -/- ABO100654 Zk 6 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:20 P018 Dittmann, R.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P300 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P018 Dittmann, R.
Korpus a syntax -/2, -/- AMLV00064 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 S131 Jelínek, T.
Korpusová lexikologie -/2, -/- AMLV00065 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 S131 Kováříková, D.
Škrabal, M.
Korpusy mluveného jazyka -/2 AMLV00042 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 S131 Kopřivová, M.
Praktický seminář historické metalexikografie -/2 AMLV00069 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 S131 Škrabal, M.
Psaná čeština českých neslyšících 1/1, -/- ACN100315 Z 3 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P422B Servusová, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P422B Servusová, J.
PVP3: Obecná a komparativní lingvistika (NMgr1 od 21/22)
Discourse Analysis 1/1, -/- ALINV511B Zk 5 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 13:20 - 14:05 C424 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:05 - 14:50 C424 Nekvapil, J.
Etymologie 2/-, -/- ABO500215 Z 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:40 1.10 Rejzek, J.
Fonetika a fonologie znakových jazyků 1/1, -/- ACN100313 Z 3 UJKN
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 09:55 P423 Okrouhlíková, L.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:00 - 10:45 P423 Okrouhlíková, L.
Gramatická slova a syntax 2/-, -/- ASJ2B0005 Z 3 USJ
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:00 - 16:35 C102 Bičovský, J.
Zemánek, P.
Gramatika znakových jazyků 1/1, -/- ACN100314 Zk 4 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 07:30 - 08:15 P422B Nováková, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 08:20 - 09:05 P422B Nováková, R.
Introduction to sociolinguistics (of English) -/2 AAA130196 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:45 P001 Luef, E.
Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I. -/2, -/- ACN500211 Z 4 UJKN
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P018 Macurová, A.
Language acquisition -/2, -/- AAA500146 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 C049 Cilibrasi, L.
Language Contact - mechanisms and selected studies 2/-, -/- ASJ500073E Zk 4 USJ
Přednáška / Lecture Gális, M.
Multimodální komunikace -/2, -/- ABO700390 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P018 Lehečková, E.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 Milička, J.
Od znaku k abecedě: předovýchodní kořeny evropských písem 2/-, -/- ASJ500122 Z 3 USJ
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 C102 Čech, P.
Zemánek, P.
Prozodická struktura jazyka 1/1, -/- AFO500002 Zk 6 FU
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 16:35 P012 Volín, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 P012 Volín, J.
Psycholinguistics -/2, -/- AAA500145 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P111 Cilibrasi, L.
Research in English Diachrony -/2 AAA500162 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P104 Čermák, J.
Tichý, O.
Semitská srovnávací gramatika 2/-, -/- ASJ500026 Zk 4 USJ
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 C102 Zemánek, P.
Sociophonetics 1/1, -/- AFO510001 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 Skarnitzl, R.
Úvod do lingvistiky znakových jazyků 1/2, -/- ACN100301 Z+Zk 5 UJKN
Přednáška / Lecture St/Wed 17:30 - 18:15 P423 Jehlička, J.
Čt/Thu 17:30 - 18:15 P423
Seminář / Seminar St/Wed 18:20 - 19:50 P423 Jehlička, J.
Čt/Thu 18:20 - 19:50 P423
PVP4: Struktura typologicky specifického jazyka (NMgr1 od 21/22)
Romština pro lingvisty 1/1, -/- ALINV701B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 13:15 C424 Elšík, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 13:15 - 14:00 C424 Elšík, V.
Staroslověnština -/2, -/- ABO700734 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P300 Andrlová Fidlerová, A.